Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1996, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.1996, Blaðsíða 15
FÖSTUDAGUR 3. MAI1996 15 Sjúkraflutningar og ferðakostnaður í grein Sigurðar Gunnarssonar læknis í DV þann 23. apríl sl. eru nokkur atríði sem nauðsynlega þarf að leiðrétta. Hið fyrsta er þar sem hann seg- ir að sjúklingur geti „haft fjár- hagslegan hag af því að láta flytja sig með sjúkraflutningi þótt það beri ekki brýna nauðsyn til". Um þátttöku almannatrygginga í greiðslu sjúkraflutnings fer eftir 36. gr. laga um almannatrygging- ar, staflið i. Þar segir að sjúkra- tryggingar skuli greiða: „Óhjá- kvæmilegan flutningskostnað sjúkratryggðs 1 sjúkrahús [....] enda sé flutningsþörf svo bráð og heilsu hins sjúkratryggða svo varið að hann verður ekki fluttur eftir venjulegum farþega- og flutningsleiðum ...." Kjallarinn Vigfús Magnússon aðstoðartryggingayfirlæknir „Tryggingaráð hefur sett reglur sam- kvæmt þessari grein og hefur þeim verið breytt nokkrum sinnum, alltaf að ég hygg til rýmkunar með skírskotun til heimild- ar ráðherra." Ljóst má vera að löggjafinn sel- ur hinum sjúkratryggðu ekki sjálf- dæmi um mat á flutningsþörf eða heilsufari. Það getur því ekki ver- ið sjúklingur, sem af hagkvæmnis- ástæðum lætur flytja sig þannig, heldur er það þriðji aðili og í lang- flestum tilvikum læknir sem ákvarðar slfkt. Um þetta gilda ekki aðrar reglur en viðkomandi lagagrein. Reglur um ferðakostnað Reglur um ferðakostnað sjúk- linga eru settar samkvæmt staflið j. í tilvitnaðri grein almannatrygg- ingalaga, en þar segir að sjúkra- tryggingar skuli greiða: „Óhjá- kvæmilegan ferðakostnaö með takmörkunum og eftir reglum sem tryggingaráð setur og ráðherra staðfestir fyrir sjúkratryggða sem þarfnast ítrekaðrar meðferðar hjá lækni eða í sjúkrahúsi með eða án innlagningar." Síðasta málsgrein 36. greinar heimilar ráðherra að ákveða víðtækari hjálp en greinin mælir fyrir um. Tryggingaráð hef- ur sett reglur samkvæmt þessari grein og hefur þeim verið breytt nokkrum sinnum, alltaf að ég hygg til rýmkunar með skírskotun til heimildar ráðherra. Síðasta breyting var staðfest af ráðherra 28. mars síðastliðinn og tók gildi 1. apríl. Hinar breyttu reglur voru sendar til allra heilsugæslustöðva fyrstu vikuna í aprfl. Ákvarðanir um greiðsluþátttöku sjúkratrygg- inga eru eitt af verkefnum trygg- ingayfirlæknis. Kallar á lagabreytingu Af grein Sigurðar læknis má ráða að hann hafi ekki lesið hina nýju útgáfu reglnanna, en í þeim eru þær breytingar helstar að sjúkratryggingar skulu taka þátt í kostnaði vegna bráðaferða, þ.e. þegar flutningsþörf er bráð, en heilsu sjúklings þó þannig varið að hann verði fluttur eftir venju- legum farþega- og flutningsleiðum. Þá er nú heimíluð greiðsluþátt- taka vegna heimferðar sjúklings, sem sendur hefur verið með sjúkraflugi (bíl), en slíkt var ekki heimilað áður. Enn fremur vegna tiltekinna afbrigða á meðgöngu og loks heimferöir um helgar fyrir sjúklinga, sem dveljast fjarri heimahögum lengur en 4 vikur vegna læknismeðferðar. Hvað varðar ábendingu læknis- ins, er snýr að reglubundnu eftir- liti með sjúklingum, sem getur t.d. falist í læknisskoðun og töku blóð- sýna, er það laukrétt að slíkt eftir- lit getur hæglega farið að miklu leyti fram á heimaslóð i samvinnu heilsugæslulæknis og viðkomandi sjukrahúss og/eða sérfræðings. í því sambandi má benda lækninum á það nýmæli í reglum trygginga- ráðs að nú skal læknir sá sem sendir sjúkling til rannsóknar eða meðferðar rita skýrslu vegna ferðakostnaðar. Áður var allur gangur þar á og oftar en ekki skýrsla rituð af þeim lækni, sem sjúklingur (iðulega að eigin frumkvæði) hafði leitað til um mislangan veg. Með þessari breytingu er stefnt að því að lækn- ir á heimaslóð, sem í slíkum til- vikum er í senn trúnaðarmaður sjúkratrygginga og sjúklings, úr- skurði um nauðsyn ferða. Trygg- ingayfirlækni er á hinn bóginn ætlað að taka af tvímæli um hvort tilfellið heyri undir reglurnar. Breytingartillaga læknisins um fyrirkomulag þessara mála kallar á lagabreytingu, sem er utan verk- sviðs undirritaðs, en vissulega væri æskilegt að einfalda þetta sem mest má. Vigfús Magnússon í langflestum tilvikum er það læknir sem ákvarðar og metur flutningsþörf, segir m.a. í greininni. I leit að óvini Undanfarna mánuði hefur Hall- dór Ásgrímsson utanríkisráðherra verið að semja við Bandaríkja- menn um áframhaldandi erlenda hersetu á íslandi. Og einn morgun snemma að liðinni páskahelgi skaut hér upp aðstoðarráðherra úr Bandaríkjastjórn til að undirrita samninginn. Sá fullyrti skv. frétt- um RÚV 9. aprfl sl. að núna fynd- ist engin hernaðarógnun á Norð- ur-Atlantshafi. Það vissu reyndar allir nema Halldór Ásgrímsson. Enn á herliðið samt að heita „varnarlið" og samningurinn „varnarsamningur". Það verður æ örðugra fyrir íslenska valdamenn að fóðra þessar nafngiftir og finna þeim rök. Undarlegur málatilbúnaður Þessi málatilbúnaður hlýtur aö teljast mjög undarlegur, að ekki sé meira sagt, meö tilliti til þess að tylliástæða hersetunnar er löngu horfin meö andláti Rússagrýlunn- ar og leit að nýjum óvini hefur enn engan árangur boriö. Um tíma hefur litið svo út að Kjallarinn alltaf verið, að hernámssinnar hafa ekki einu sinni sjálfir trúað eigin rökum fyrir erlendri hersetu á islandi, enda saga síðustu fimm- tíu ára ólygnust. Ekki stórmannleg afstaða Ástæða undirlægjuháttarins gagnvart erlendu herveldi hefur alltaf verið efnahagsleg og runnin stjórnvóld á fjórum fótum og biðja þá að leggja ekki niður herstöðina á Miðnesheiði, enda þótt margt bendi til að þeir vilji það af fjár- hagsástæðum. Stórmannleg getur þessi afstaða varla talist, enda mun sagan geyma muninn á viðhorfum Bjarna frá Vogi og félaga, sem sömdu um fullveldið 1918 og lýstu Sigurður Flosason bifreiðarstjóri Norðmenn gætu orðið sá óvinur sem okkur vantar (vegna deilu um fiskveiðar) en' ekki hafa enn heyrst þau rök að við þyrftum að hafa hér erlendan her af þeim sök- um. Það er ljóst, og hefur raunar „Ástæða undirlægjuháttarins gagnvart er- lendu herveldi hefur alltaf verið efnahags- leg og runnin frá þeim sem sáu gróðaveg í afsali landsréttinda." frá þeim sem sáu gróðaveg í afsali landsréttinda. Og nú þegar Bandaríkjamenn eru í fjárhagsþrengingum vegna kostnaðar við vígbúnaðarbrjálæð- ið og eru þess vegna víða að leggja niður herstöðvar koma íslensk yfir ævarandi hlutleysi Islands, og viðhorfum Halldórs Ásgrímssonar og félaga sem virðast hafa það áhugamál helst að semja um ævar- andi erlenda hersetu á íslandi. Sigurður Flosason Guðný Halldórs- dóttir kvikmynda- gerðarmaður. Með og á móti A að leggja Kvikmynda- sjóö niður í núverandi mynd? Dýr yf irbygg- ing yfir ekki neitt „Kvikmynda- sjóður íslands er stofnun sem er farin að snúast um sig sjálfa, dýr yfir- hygging yfir ekki neitt. Það er ekki við stofnunina að sakast, enda setur hún ekki fjárlög. Það gerir Alþingi. Þessi skoðun mín er viðbragð við ummælum menntamálaráð- herra sem voru á þá leið að Kvikmyndasjóðurinn yrði aldrei öflugri. Fínt - en þá verðum við að fara betur með peningana sem ríkið lætur af hendi og búa til myndir fyrir þá. Það hefur enginn innan veggja Kvik- myndasjóðs nokkuð um það að segja hvernig eða hvaða myndir eru gerðar á íslandi. Því ráða út- lendingar sem leggja alvöru fjár- magn í myndirnar. Þ6 er þessi listgrein líklegast sú eina sem er ábatasöm fyrir íslenska ríkið og kvikmyndagerð stendur að ein- hverju leyti undir öðrum list- greinum, sama hvað hver segir. Þess vegna finnst mér að kvik- myndagerðarmaður ætti að setja hornsteininn í nýtt tónlistarhús því það er enginn berur að því kominn." Eilíf barátta um fjármagn „Kvikmynda- sjóður hefur sannað gildi sitt. Það sem háir honum mest er að hann þyrfti að hafa meira fé mflli hand- anna til þess Vllhiálmur Egilsson, formaður stjórnar Kvikmyndasjóðs. að gegna hlut- verki sínu eins vel og hann getur gert. Þetta er samfelld bar- átta um fjármagn handa sjóðn- um. Það hefur verið mikil gróska í íslenskri kvikmynda- gerð á undanfórnum árum og Kvikmyndasjóður hefur verið mikill örlagavaldur í þeirri grósku. En það verður að taka tillit til þess að Kvikmyndasjóð- ur hefur mörg önnur verkefni á sinni könnu en að úthluta styrkj- um til kvikmyndagerðar og ef þeim verkefnum væri létt af sjóðnum þá væri hann að sjálf- sögðu betur í stakk búinn til að að styrkja kvikrayndagerð í landinu. Sjóðurinn hefur haft þá stefnu á undanfórnum árum að styrkir til kvikmynda fari ekki yfir fjórðung af heildarkostnaði. Þetta er nauðsynlegt til þess að lenda ekki í þeirri gryfju að kvikmyndirnar séu búnar ein- vörðungu fyrir smekk úthlutun- arnefndar þannig að þeir sem setja einnig peninga í myndirnar hafi trú á þvi að þær höfði eínnig til áhorfenda." -HK Kjallarahöfundar Æskilegt er að kjallaragreinar berist á tölvudiski eða á netinu. Hætt er við að birtíng annarra kjallaragreina tefjist. Netfang ritsrjórnar er: dvritst@centrum.is

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.