Tíminn - 07.08.1968, Blaðsíða 3

Tíminn - 07.08.1968, Blaðsíða 3
MIÐVíKUDAGUR 7. ágúst 1968. TIMINN Smygl í Sundahöfn OÓ-Reykjavík, þriðjudag. Tollverðir fundu nokkuð magn af smyglvarningi í Vatnajíökli í gær, þar sem skipið 16 í Sundahöfn. Var Vatnajökull að koma frá Rotterdam og Hamfoorg. Það sem fannst er áfengi og eittlhvað af tóbaki. Var varningurinn falinn á milli þils og síðu í her bergjum tveggja skipverja. Mennirnir sem höfðu þessi hertoergi hafa viðurkennt að eiga smyglið. Það sem fannst eru 69 flöskur af genever og 13 flöskur af votka. Er það 75% af áfeng ismagni. Eggert til Sovét Sjavarútvegs- og félagsmálaráð- berra Eggert G. Þorsteinsson fór í opinbera heimsókn til S-ovét ríkjanna í dag og stendur heim- sóknin yfir til 18. ágúst n. k. í för með ráðherranum eru þeir Már Elíasson fiskimálastjóri, Jón L. Arnalds, deildiarstjóri og Hall- grímur Daliberg, deildarstjóri. För þessi er farin í boði A. A. Isihkov, sjiávarútvegsmálaráðherra Sovét ríkjanna til að endurgjalda heim- sókn hans og N. T. Nosov ráðu neytisstjóra fná Moskvu og A. J. Filippov forstjóra „Sevryba" (sjiávarútvegs- og fiskiðnaðar) í Múrmansk til íslands í apríl 1967. Ennfremur fór ráðherrann í boði frá Komarova félagsmálaráðherra Sovétríkijanna. KSS3S ^mvLat^^^JEMK^mtÆKMBlta llnillilllWIW«IIIBWIIIIII-:ý:*-*S*w:-.>,v. '• M6SSKXtW>WMXSSSSS&ÍSXSÍ$SiiSSS&W*fWVWi Myndin er af sýningadeild Iðnaðardeildar SÍS, sem veriS var að leggja síðustu hönd á í dag Tímamynd: GE. „Gróður er gulli betri er Ujörorð LandbúnaSarsýningarinnar, sem opnar á föstudaginn. Zái OO-Reykjavík, þriðjudag. Undirbúningur Landbúnaðarsýn- ingarinnar '68 er nú í fullum gangi og vinna yfir hundrað manns að UPpsetningu þeirra fjölmörgu sýn ingardeilda sem þar verða, utan sýningarhallarinnar og iniian. Úti er verið að leggja síðustu hönd á byggingu tveggja stórra skemma, og stálgrindahúss, sem búpening ur verður sýndur í Stó>t gróður hús er risið þarna og fjölmörg og stór tré hafa verið gróðursett. Bú ið er að ganga frá hlaupabraut Ein rússnesku dráttarvélanna og vlS hana eru Karpov verzlunarfulltrúi, Kotenev tæknifræðingur, Björn Guðmundsson framkvæmdastjóri og Maxi- mov tæknifræðingur. (Tímamynd: G.E.). 40 rússneskar dráttarvélar hér Rússneskar dráttarvélar hafa á undanförnum árum rutt sér mjög til rúms um allan heim, og flytja Sovétríkin nú út dráttarvélar og önnur landbúnaðartæki til nærri 60 landa, og lætur nærri að þar séu nú um 200,000 dráttarvélar í notkun. Hingað til íslands komu þessar dráttarvélar fyrst árið 1965 og voru þá þegar 3 slíkar vélar teknar til prófunar og reynslu við landbúnaðar- og jarð- ræktarstörf. Á fundi með blaðamönnum, sem fyrirtækið Björn&Halldtór h.f. hélt s.l. föstudag komu fram ýmsar upplýsingar um vélar þessar. Á þessum fundi voru einnig sovézki aðstoðar-verzlunarfullírúinn, hr. Anatolo Karpov en hann er nú á förum héðan eftir þriggja ára starf og ennfremur rússneskur tæknifræðingur, hr. Igor Maxi mov. sem einnig er á förum héð- an eftir tveggja ára starf hér Hr. Karpov hefur mikið stuðlað að auknum viðskiptum milli ís- lands og Sovétrikjanna á dráttar vélum, jarðýtum og hvers konar jarðvinnslutækjum, en hr. Maxi- mov hefur starfað hér sem sér- fræðingur og sendur hingað bein línis frá framleiðendum dráttar- vélanna til að fylgjast með þeim hér og veíta hvers konar aðstoð og þjónustu. Mun óhætt að fullyrða að fá, aí nokkur hérlend fyrirtæki eða framleið^ndur dráttarvéla, bjóða viðskiptavinum sínum slíka þjón- ustu sem hinir sovézku framleið- endur gera, bví auk þess að hafa sérfræðing hér að staðaldri, fer engin ný dráttarvél svo í notkun að henni fylgi ekki nokkuð magn af hinum nauðsynlegustu varahlut um, auk ýmissa verkfæra og á- halda. Þá hafa umboðsmennirnir. Björn og Halldór h.f- birgðir af varahlutum og ásamt sérfræðing- unum annast bær viðgerðir og við hald sem kann að koma fyrir. Ábyrgðartími hverrar dráttarvél ar er eitt ár frá afhendingu til kaupanda Þessar dráttarvélar eru hinar fullkomnustu að öllum . búnaði. Framhald á bls. 11. þar sem gangur hesta verður sýnd ur og dómhring,. sem skepnur verða leiddar í þegar búf járdómar fara fram. Kjörorð sýningarinnar er Gróður er gulli betri. Fyrstu skepnurnar sem sýnd ar verða eru þegar komnar. Eni það þrír skagfirzkir graðiiestar. Á morgun og á fimmtudag bætist eno við búpeninginn á sýningunni. í fjósi verða 18 kýr, 11 kálfar og nokkur kynfoótanaut. í f jósinu verð ur mjaltavélakerfi og við það mjólkurlhúis og gefst sýningargest um kostur á að sjá hvernig ný- tízkufjós eru vélvædd. í fjósinu verður einnig holdanaut og kýr í öðru h-úsi verða svín og ali- fuglar. Svínastíurnar eru tvær. f annarri verður gylta með ný- gotna gn'si og í hinni aligrísir. f húsinu verða til sýnis allar þær tegundir alifugla sem ræktaðar eru hér á landi. í fjárhúsinu verða sýndir ættarhópar og einstakar ær með lömib og hrútar. Einnig verð ur dýrum komið fyrir í girðing um utan húsanna. Til stóð að sýna hreindýr en úr því getur ekki orðið. Þá átti að sýna fer- hyrndan hrút, en gripurinn drukknaði í Hvítá í gær. Lif- andi refir og yrðlingar verða á sýningunni og hreinræktaðir ís- lenzkir hundar. Veiðimálastofnunin sýnir á tveim stöðum í anddyri sýningar hallarinnar. Verða þar lifandi vatnafiskar i búrum, lax, urriði bleikja og gönguseiði. f kerum, sem komið er fyrir í smekklegri girðingu utan dyra sýnir Skúli Pálsson, Laxalóni, eldisfisk á ýmsum aldurss'keiðum. Fyrirtæki sem flytja inn bú- vinnuvélar sýna á sérstökum stað á útisvæðinu. Hafa verið fengnir að láni gamlir strætisvagnar sem notaðir verða sem skrifstofur við þetta sýningai-svæði. Undir anddyri eru tvœr eftir- tektarverðar sýningardeildir. Eru það Hlunnindadeild og Þróunar deild. Eru þessar deildir á veg- um Búnaðarfélags íslands. Hlunn indin sem þarna eru sýnd eru lax og silungur, eggjataka, dúntekja, fuglatekja og reki. Einnig sýn- ir veiðistjóri veiðitæki margs konar, gömul og ný, uppsetta refa fj'ölskyldu við greni, minka og skinn. í Þróunardeild er þróun Islenzks landbúnaðar lýst í myndum og línuritum. Eru sýnd gömul áhöld til samariburðar við þau verkfæri sem notuð em í dag. Mjólkuriðnaðurinn hefur stóra sýningardeild þar sem mijiólkurvör ur eru kynntar. Að deildinni standa Mjólkursamsalan. Osta- og smjörsalan og mjólkurbúin. Sölufélag garðyrfejumanna hef ur reist gróðurhúsið. í því verða aðallega tómatar og agúrkur á ýmsum gróðurstigum. Mjólkurfé- lagið sýnir sjálfvirkt hænsnabú, sem rúmar 500 hænsni f aðalsal er búið að koma fyrir útungunar- vél sem er á sýningarsvæði Sam lags eggjaframleiðanda. Gert er ráð fyrir að í vélinni skríði 20 ungar úr eggjum á dag meðan sýningin stendur yfir, en hún verður opnuð á föstudag og lýkur 18. ágúst. Samband íslenzkra samvinnufé- laga kynnir starfsemi fjögurra deilda. Eru það Búvörudeild, Inn flutningsdeild, Iðnaðardeild og Véladeild. Sýningarsvæði þessara deilda eru bæði utan húss og Fjölmörg önnur fyrirtæki stofnanir kynna starfsemi á sýningunni, sem verður og sina hin langstærsta og fjölbreyttasta sem haldin hefur verið á íslandi. Á hverjum degi meðan sýningin stendur yfir fara fram búfíjiárkeppnir og margs konar atr iði. Til dæmis verður sýnikennsla í matartilbúningi o. fl. þrisvar á dag og kvikmyndasýningaT verða alla dagana. Til stóð að efna til hrossauppboðs en úr þvi verður ekki vegna skattheimtu hins op inbera. Sjá þeir sem selja vildu hestana sér ekki fært að greiða þá skatta sem farið er fram á af seldum hestum. FuUkomið veitingahús verður yfir anddyri sýningarihallarinnar meðan á sýningunni stendur. Verð ur það rekið á vegum Mjólkur samsölunnar og Sláturfélags Suð urlands. Verður reynt að stilla verði veitinganna svo í hóf sem mögulegt er. Aðgangseyrir verður kr. 60.00 fyrir fullorðna og kr. 26.00 fyrir börn. Vönduð sýningarskrá verður gefin út. Verður þar yfirlit yfir öll þau fyrirtæki sem sýna, skýrt frá starfsemi þeirra í stórum drátt um og lýsing á sýningardeildum. Þá eru margar greinar í skránni en í hana rita Ingólfur Jónsson, landbúnaðarráðherra, Guðmundur Jósafatsson ritar um Búnaðarfélag íslands, Sveinn Tryggvason um Framleiðslurað landbúnaðarins, Sæmundur Friðriksson um Stéttar samband bænda og Þorsteinn Sig urðfson, formaður Búnaðarfélags íslands ritar langa og ítarlega grein um þróun landibúnaðar á fs landi. Misstu meívitundí eitruðu lofti IH-Seyðisfirði, þriðjudag. Þrír menn voru dregnir meðvit- undarlausir upp úr síldargeymi í Haferninum, er löndun úr skipinu átti að hef jast s 1 sunnudagskvöld. Voru mermirnir nýkumnir niður í geyminn, þegar þeir duttu stein- sofandi ¦ grútinn Hafði myndazt eiturloft i geyminum af rotinni síldinrii og rotvarnarefni og vöruð- ust mennirnir það ekki, Þrír menn aðrir voru á leið niður stiga, sem liggur niður í geyminn og komust þeir upp með naumindum, allir hálfmáttlausir. Einn mannanna fór strax niður í eiturloftið aftur og tókst að koma böndum á félaga sína og voru þeir dregnir upp. Skeði þetta seint um kvöldið Voru mennirnir þegar fluttir á sjúkrahús og kom ust þeir allir tii meðvitundar um nóttina. felur læknirinn sem ann- aðist mennina, bá ekki hafa beðið tjón á heilsu sinni Var seymirinn látinn standa opinn um stund og dælt niður í hann hreinu iofti Fóru síðan menn aftur niður til að ianda síldinni. Var lofti dælt niður meðan þeir voru að vinna barna og bar ekki á neinni vanííðan meðan á verkinu stóð. Það er ekki óvanalegt að líði yfir menn. sem vinna við að landa gamalli og rotinni síld, ef síld skyldi kalla. Þegar hún hefur ver ið geymd í nokkra daga verður farmurinn varla annað en grútur og myndast af honum lofttegundir sem geta verið banvænar. Er því varasami að fara niður í lestar, sem bessi farmur er geymdur í, án bess að hreinsa loftið fyrst. Hefði ekki verið hægt að ná mönnunum strax upp úr eiturgas- inu, er nætt við að barna hefði orðið stórslys, því að menn lifa ekki lengi í þessum óþverra.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.