Pressan - 10.12.1992, Blaðsíða 1

Pressan - 10.12.1992, Blaðsíða 1
PRESSAN Plötu Bokablað FIMMTUDAGUR PRESSAN 10. DESEMBER 1992 HVAÐ FEKK ÞIG TIL AÐ GERA ÞETTA? Eru æviminn- ingar til að kveða niður kjaftasögur eða ýta þær undir Gróu á Leiti? fólki, sem er ekkert óeðlilegt þegar maður vinnur út á við eins og ég geri, þótt núorðið nenni enginn að tala um mig lengur þar sem ég er orðin svo gömul. Með því að gefa út bók sem þessa hef ég tækifæri til að fá leiðréttingu og koma sannleikanum að. Hún ýtir því ekki undir heldur leiðréttir tilbún- inginn og vitleysuna sem kjaftað hefur verið um í gegnum árin'." dólgurinn í flestum tilvikum, þótt ekki sé þar með sagt að það hafi allt verið á rökum reist. Mér fannst hins vegar tími til kominn að segja frá ákveðnum hlutum sjálfur svo þeir yrðu ekki sagðir í saumaklúbbum og annars staðar. Ég fæ þá allténf1 að segja mína sögu eins og hún snýr að mér, — ég hlýt að vera bestur til að segja til um hvað er rétt og rangt." eða nokkuð sem ég hef neina eftir- þanka um. Þetta. er öðruvísi líf en fólk á að venjast og ég veit ekki til þess að nokkru sinni í veraldar- sögunni hafi maður verið jáfnvit- laus og farið svona á flakk um heiminn með sex börn og konu. Það verður hver að vega það og meta eins og hann vill, en ég er ánægður ef einhverjum fínnst skemmtilegt að lesa bókina." BÁRA SIGURJÓNSDÓITIR kaupkona „Fyrst var ég alveg ófáanleg, en það höfðu margir leitað til mín áður og ég varð því fyrir miklum þrýstingi. Þegar ég fór að athuga málið lét ég tilleiðast, því mér fannst sem fólk í kringum mig teldi að ég hefði frá einhverju að segja. Það var þó ekki síst fyrir til- stilli barnanna minna að ég sló til og farið var út í þetta með fullu samþykki fjölskyldunnar. Ingólf- ur gerði síðan útslagið, það kom enginn annar til greina. Maðurinn er mjög fær penni, ákaflega vel gefinn og skemmtilegur, hlustar vel og tekst með ólíkindum að setja sig inn í sálarlíf manns. Hvað kjaftasögur varðar þá hef ég lengi verið á milli tannanna á GUÐLAUGUR BERGMANN kaupmaður „Ég hafði verið beðinn um þetta nokkrum sinnum og áleit að þar sem ég var sjálfur á krossgöt- um í lífinu væri þetta ágætur tími. Það komu einnig til þrír samverk- andi þættir aðrir: Manninn, sem bað mig um þetta, taldi ég hafa til að bera það næmi sem til þurfti gagnvart mér, útgefandinn sem ég vildi fá var tilbúinn til samstarfs og þegar fólkið í kringum mig, sem vissulega kemur náið við sögu, var þessu ekki mótfallið sló ég til. Þar fyrir utan taldi ég líka að ef ég hygðist gefa út æviminningar mínar á annað borð væri betra að gera það áður en all- ir væru dauðir sem ég þekki og þekkja mig. Hvað kjafta- gang um mig áhrær- ir er ég sjálfur söku- SIGURÐUR ÞORSTEINSSON skipstjóri „Ég hef ekki hugmynd um af hverju ég lét tilleiðast, dauðsé eftir þessu og í raun var þetta hreinasta tilviljun! Mér fannst þetta ekki tímabært en ekki er þar með sagt að ég hafi ekki frá neinu að segja. Þetta endaði nú svona samt í bókum sem þessari held ég að flestir reyni að segja eins mikinn sannleika og þeir geta og ég veit ekki betur en mín bók hafi að geyma um 99 prósent sannindi. Mér var mjög annt um að ekki færi annað í hana en þó hefur ým- islegt snúist í meðförum, þó ekk- ert sem ég hef mjög út á að setja GUÐNIGUÐMUNDSSON rektor „Karakterleysi! Ekki nógu harður að segja nei. Ég hef ekki hugmynd um hvort bækur sem þessi ýta undir Gróu. Það er nokkurn veginn sama hvað menn gera eða gera ekki; Gróa kerlingin dafhar alltaf." ÞORSTEINN JÓNSSON flugmaður „Fyrir 45 árum byrjaði ég að skrifa þessar æviminningar vegna þess að faðir minn var alltaf að pota í mig til að gera það. Ég var kominn eitthvað áleiðis með þetta á sínum tíma, en svo skildi okkar leiðir og karl faðir minn hætti að geta potað í mig. Þar með gufaði upp áhuginn á að skrifa endur- minningar. Undanfarin ár hef ég hins vegar lítinn frið haft fyrir bókaútgefendum og allir hafa þeir viljað fá mig til að skrifa eða fá mig til viðtals og láta annan skrifa, sem ég hef aldrei tekið í mál. Það endaði með því að svo mikið var gengið eftir mér að ég kláraði það sem ég var byrjaður á. Upphaflega áttu þetta einungis að vera stríðsminningar, en svo datt mér í hug að fólk vildi vita af hverju ég hafði álpast út í þetta stríð og þegar ég fór að gefa skýr- ingar á því endaði ég með því að fara allt aftur að fyrsta degi og skrifaði smákafla um æsku- og uppvaxtarárin. Éghef engar áhyggjur af Gróu á Leiti því engar alvarlegar kjafta- sögur hafa verið sagðar um mig eftir því sem ég best veit. Ég þarf því ekki að kveða neitt niður." OKASALAN I VIKUNNI ¦I Km M wLm WÆ Jr^m. W%k *máw jr^k ¦Ln Jryk Sala Höfundur Titill 1 855 Ingólfur Margeirsson Hjá Báru 2 842 Þorgrímur Þráinsson Bak vib bláu augun 3 820 Þórarinn Eldjárn Ó fyrir framan 4 591 Einar Kárason Heimskra manna ráo 5 523 Vigdís Crímsdóttir Stúlkan í skóginum 6 493 lónína Leósdóttir Rósumál 7 370 Þorsteinn jónsson Dansab í háloftunum 8 368 lónasSig. & Pálmil. íslenskir auomenn 8 368 A.L. Singer Fríba og dýrio 10 350 Þorgrímur Þráinsson Lalli Ijósastastaur 11 256 Zaua Muhsen Seld 12 245 Lykke Nielssen Fríba framhl. kjánast 13 230 Gylíi Gróndal Ásgeir Ásgeirsson 14 210 Fribrika Benónýsdóttir Minn hlátur er sorg 15 203 þcobsen & Olsson Fyrstu athuganir Berts 16 201 Stephen King Furbuflug 17 192 Mark Twain Stikilsberja-Finnur 18 182 Thor Vilhjálmsson Raddir í garbinum 19 180 Fribrik Erlingsson Alltaf til í slaginn 20 166 Ragnheibur Erla Bjarnadóttir Gettu nú Upplýsingar hér eru byggbar sömu sölutölum og á vikulistanum, en lögb er saman heilaarsala bóka frá utgáfu. SÖIutolumar eru úr frá 18 bókabúbum. Ætla má ab S0% bóksöiu landsins lari frampar, en sölutölur hér ent framreiknabar ísamrœmi vib þab. Tölurnar taka abeins til boka, sem útgefnar hafa verib i haust. mEM Vikusala Titill \ 692 4- Bak vib bláu augun© ) 335 O HjáBáruO \ 308 4 íslenskiraubmcnnO | 273 4- Stúlkan í skóginumO I 273 4 Dansab í háloftunumO i 260 4 Lalliljósastaur© t 243 O RósumálO ) 241 {y Heimskra manna rábfj Þ 168 <} Frí&aogdýrib® > 148 <> ÓfyrirframanO 4 Alltaftilíslaglnn© 4 Furbuflug£5 Ásgeir ÁsgeirssonO Stund hefndarinnar© Minn hlátur er sorgO Cettu nú@ Stikllberja-Finnur© Fyrstu athuganir Berts© TaugastríbibíS Raddir í garbinum O íkröppumsjóO örlagavefurO Daubagildranö Sjáumst seinna % ScldO Liosmenn MoskvuO Saga Kef la v í ku r O Enn hlær þingheimurO Fríba framhleypna kjánast % Gubbergur BergssonO Höfundur Útgefandi Fróbi Örn & Örlygur AB Ibunn Setberg Fróbi Fróbi Mál & Menning Vaka Forlagib Vaka Fróbi forlagio Ibunn Ibunn Þorgrímúr Þráinsson Ingólfur Margeirsson lánasSigurg. & Pálmi jónass. Vigdís Crímsdóttir Þorsteinn lónsson Þorgrímur Þráinsson . lónína Leósdóair Einar Kórason A.L Slnger Þórarinn Eldjárn fribriktrllngsson Stephen King Cylfi Gröndal ______Alistair McLean______ Frlbrika Benónýsdóttír Ragnheibur Ería Bjarnadóttir Hörpuútgáfan MarkTwain SkjaWborg Jacobsen & Olsson Ruth Rendell Thor Vilhjálmsson AtiiMagnússon Victoría Holt .....ffuncanKyle Mary Hooper ZauaMuhsen Árni Sncevarr & Valur Ingim BjorniGubmarsson Arni)ohnsen Lykke Nieíssen Þóra K. Asgeirsdóttir Skjaldborg Fróöi Mál & Menning Örn St Örlygur Vaka Hörpuútgáfan Ibunn Forlaglð AB Keflavíkurbœr Hörpuútgáfan Skjaldborg Forlagib Vikur 1 4 2 4 2-3 2 4 4 3 7 2 3 4 3 3 2 6 9 2 3 OSkáldsögur (DBarna- og unglingabækur ©Reyfarar OAstarsögur OAbrarbækur Upplýsingar hér eru byggbar á só/utö/um frá 18 bókabúbum. Ætla máab50% bókiöiu landsins fari fram þar, en sölutblur hér eru framreiknabar ísamrœmi vib þab. Tóiurnar taka abeins til böka, sem útgefnar hafa verib í haust.______________________________________________________________________ Hvor listinn er áreiðanlegri; PRESSUNNAR eða DV? PRESSAN birtir nú metsölubókalista sinn i annað sinn. Og eins og í síðustu viku er hann mjög ólíkur lista DV yfir mest seldu bækurnar. Það er því eðlilegt að skýra út fyrir lesendum hver munurinn á þessum tveimur listum er. PRESSAN vinnur sinn lista þannig að bókaverslanir sem hafa um 50 prósenta markaðshlutdeild láta blaðinu í té upplýs- ingar um sölu bóka og tilgreina hversu mörg eintök af hverri bók hafa selst. Þessar upplýsingar eru síðan bornar saman við upplýsingar frá bókaútgefendum til að meta vægi hverrar búðar fyrir sig i heildar- bóksölu á landinu. Og þar sem verslanirnar sem veita PRESSUNNI upplýsingar ná sam- anlagt um 50 prósenta markaðshlutdeild má fullyrða að metsölulisti blaðsins gefur mjög góða mynd af þvísem raunverulega er að gerast á bókamarkaðinum. DV byggir sinn lista hins vegar á upplýs- ingum frá níu tiltölulega litlum bókabúð- um. Þær setja mest seldu bækurnar upp i lista og númera þær frá einum og upp í tiu. Blaðamaður DV tekur síðan þessa lista og býr til úr þeim einn. Með þessum hætti hlýtur mest selda bókin í minnstu búðinni jafnmikið vægi og mest selda bókin í þeirri stærstu. Ef saga Stykkishólms væri á jóla- bókamarkaðinum og seldist vel I Bókabúð Sigurðar Jónssonar í Stykkishólmi gæti hún því lent inni á DV-listanum þótt hún seldist ekki neittannarsstaðará landinu. Sökum þessa ber frekar að líta á mef- sólulista DV sem nokkurs konar vinsælda- kosningu þar sem hvert kjördæmi hefur sama vægi (svipað og í Eurovision), en verslanirnar sem DV notast við skiptast nokkuð jafnt milli kjördæma. Þessi vin- sældakosning er enn sérkennilegri fyrir það að verslanirnar hjá DV eru litlar og hafa sameiginlega lítinn hluta markaðarins. Meðal verslana sem eru í úrtaki PRESS- UNNAR en ekki hjá DV eru; allar verslanir Eymundssonar, báðar verslanir Pennans, báðar verslanir Máls og menningar, allar verslanir Hagkaups utan sú í Skeifunni, sem fær að fljóta með hjá DV. Af þessu má sjá að mæling DV fer fram annars staðar en aðal- bóksalan. l£_ SKALDSÖGUR i 2 3 4 5 6 7 8 9 Höfundur Vigdís Crímsdóttir Einar Kárason Þórarinn Eldjárn Stephen King Alistair McLean Ruth Rendell Victoria Holt Duncan Kyle Isabelle Allende Titill Stúlkan í skóginum Heimskra manna ráb Ó fyrir framan Furbuflug Stund hefndarinnar Taugastríbib Örlagavefur Daubagildran Sannleikur allífsins AORAR BÆKUR Höfundur 1 Ingólfur Margeirsson 2 lónas Sigurg. & Pálmilónass. 3 Þorsteinn lónsson 4 jónína Leósdóttir 5 Cylfi Gróndal. 6 Fribrika Benónýsdóttir 7 Thor Vilhjálmsson 8 Atli Magnússon 9 \ Zaua Muhsen 10 Árni Snœvarr & Valur Ingim. Titill Hjá Báru íslenskir aubmenn Dansab í háloftunum Rósumál Ásgeir Ásgeirsson Minn hlátur er sorg Raddir í garbinum í kröppum sjó Seld Libsmenn Moskvu PKESSAN/AM

x

Pressan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Pressan
https://timarit.is/publication/298

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.