Lesbók Morgunblaðsins - 14.06.2003, Blaðsíða 7

Lesbók Morgunblaðsins - 14.06.2003, Blaðsíða 7
ólíkar birtingarmyndir sömu munnlegu hefðar. Fróðlegt væri að skoða fleiri sögur í tengslum við þessar tvær, t.d. Hallfreðar sögu sem einnig fjallar um skipti manna við goðana í Vatnsdal. Eins væri athugandi að rýna í sögur sem segja heila ævisögu manns, eins og t.d. Egils sögu eða Grettlu, og athuga hvort finna megi merki þess að höfundur hafi raðað saman brot- um úr „almæltri“ sögu þeirra. Þótt ég sé á þeirri skoðun að það skýri meira um byggingu og innihald Egils sögu og samspil hennar við merkingarheim 13. aldar, að gera ráð fyrir því að hún sé fyrst og fremst verk höfundar sem hafi farið afar frjálslega með og bætt verulega við það sem hugsanlega kann að hafa verið sagt frá Agli tveimur til þremur öldum eftir andlát hans, þá er einnig afar líklegt að einhvers konar munnleg hefð hafi verið til um skáldvíkinginnn frá Borg. Þessu til stuðnings má geta að fyrir nokkrum árum gerði nýsjálenski fræðimaður- inn Russell Poole rannsókn á nokkrum vísum sem Egill kveður, samkvæmt sögunni, í við- ureign sinni við berserkinn Ljót hin bleika. Færir Poole rök fyrir því að vísurnar hafi upp- haflega verið ortar sem samfellt kvæði en að Egluhöfundur hafi slitið það í sundur og aðeins notað það sem honum hentaði af lengra kvæði sem að talsverðu leyti er glatað. Sé þetta rétt, erum við komin með dæmi um forstig að frásögn úr Íslendingasögu sem kem- ur úr munnlegri frásagnarhefð. Viðureign við berserk á sér margar hliðstæður í fornbók- menntunum og á sér vafalaust rætur í fornum frásögnum á mannavörum, ef til vill goðsögum. Þessi grunnfrásögn er tengd þekktri persónu, syni landnámsmanns, og verður þannig hluti af „almæltu“ sögunni um hann. Þá eða síðar eru vísur ortar og lagðar í munn hans og er auðvelt að sjá fyrir sér flutning frásagnarinnar og kvæðisins sem henni fylgdi sem skemmtiatriði í fagurri veislu hvenær sem er á þjóðveldisöld, þó fremur eftir miðja 12. öld þegar áhugi á dróttkvæðum virðist vaxa á ný meðal Íslend- inga. Í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að þetta hafi allt saman gerst á fremur stuttum tíma, þ.e. að kvæðið og frásögnin hafi orðið til sem munnleg skemmtun á dögum Egluhöfund- ar og hann hafi tekið það sér til handargagns þegar hann setti söguna saman. „Almælt“ Vínlandskort? Fjórði og ekki síður umfangsmikill þáttur í leit Gísla að munnlegu frásagnarhefðinni sem Íslendingasögurnar eru sprottnar úr fjallar um sögur er greina frá ferðum norrænna manna vestur um haf. Kaflinn um þær er bæði skemmtilegur og fróðlegur. Hann hafnar ekki þeirri niðurstöðu bókmenntafræðinga að höf- undar þessara sagna hafi verið undir áhrifum frá bókmenntategund úr samtíma þeirra, þ.e. sögur í helgisagnastíl um ferðalög til landa handan þessa heims. En hann færir sterk rök fyrir því að þær byggi einnig á frásögnum sem borist hafi mann fram af manni um ferðalög til Vínlands í kringum árið 1000. Grænlendinga saga og Eiríks saga segja ekki alltaf sömu sögu, ekki síst um landshætti vestanhafs. Helsta ný- mælið hjá Gísla er að líta svo á að upplýsing- arnar sem hvor saga fyrir sig varðveitir útiloki ekki það sem hin segir. Samkvæmt aðferða- fræði hans birtist í báðum sögunum hluti af hinni munnlegu frásagnarhefð og með því að skoða þær saman fæst fyllri mynd af þeim fróð- leik sem til var um löndin vestan hafs á Íslandi um það bil sem sögurnar voru skráðar. Þetta færir Gísli sér í nyt til að setja fram nýjar hug- myndir um hvar á vesturströnd Ameríku Vín- land hafi verið. Úr sögunum megi lesa e.k. „al- mælt“ Vínlandskort, þ.e. upplýsingar um löndin vestanhafs sem er sláandi lík austur- strönd Norður-Ameríku eins og við þekkjum hana í dag. Ekki er víst að allir séu sammála aðferðum hans eða niðurstöðum en því verður ekki á móti mælt að hann sýnir töluverða hugkvæmni í tök- um sínum á efninu um leið og hann er sam- kvæmur þeim hugmyndum sem hann leggur upp með og er það í sjálfu sér virðingarvert. Bók Gísla Sigurðssonar er þörf áminning til allra þeirra sem fást við fornbókmenntirnar um að ekki megi gleyma því að áður en fornsög- urnar voru samdar, og ekki síður samhliða því, dafnaði frásagnarlist sem höfundarnir sóttu kraft og efni til. Henni ber því að fagna, ekki einvörðungu fyrir margt gagnlegt sem hún segir okkur um munnlegu hefðina heldur vegna þess að hún er okkur sem erum að fást við ís- lenskar miðaldabókmenntir frá öðrum hliðum, brýning um að veruleikinn sem þær eru sprottnar úr er flókinn, að ekki sé nóg að skoða þær frá einni hlið eða fáum. Ef við viljum kom- ast að heildarskilningi á þessu merka fyrirbæri verðum við að beina sjónum okkar að því frá sem flestum hliðum. Tilraun Gísla Sigurðsson- ar til að bregða birtu á þá munnlegu hefð sem Íslendingasögur nærast á færir okkur heim sanninn um að þessi hlið er ekki síður mikilvæg en aðrar. Nú er komið að því að þróa betur hug- myndir okkar um hvernig munnlega hefðin tvinnaðist saman við aðra þætti til að úr yrðu þau meistaraverk heimsbókmenntanna sem margar Íslendingasögur vissulega eru. LESBÓK MORGUNBLAÐSINS ˜ MENNING/LISTIR 14. JÚNÍ 2003 7 A F HVERJU er himinninn blár – Spurningar og svör af Vísindavefnum er heiti bókar sem kom út á dög- unum hjá Máli og menn- ingu. Þar birtist úrval af spurningum og svörum af Vísindavef Háskóla Ís- lands, sem forseti Íslands opnaði í ársbyrjun 2000 og hefur notið fádæma vinsælda æ síðan. Í bókinni birtist fjöldi spurninga um allt milli himins og jarðar frá fólki á öllum aldri, jafnt um hversdagsleg sem fræðileg efni. Bókin er byggð upp þannig að þau þekkingar- og efn- issvið sem flestar spurningar hafa beinst að eru afmörkuð og þeim er síðan raðað upp í efn- isklasa. Þeir gefa yfirlit um tiltekin svið fræð- anna og mynda einnig röð sem hentar fyrir samfelldan lestur. Jafnframt snertir efnið flestar megingreinar vísinda og fræða þannig að bókin er eins konar alfræðibók fyrir allar kynslóðir. Hún er ríkulega myndskreytt. Af hverju að gefa út bók? Eru ekki allar þessar spurningar og svör á vefnum? „Það er alveg rétt að fólk hefur aðgang að öllum spurningunum og svörunum á vefnum og við erum ekkert að breyta því þó að við gef- um út bók. Vísindavefurinn er orðinn mikið gagnasafn, bókstaflega alfræðirit á Netinu, enda eru svörin að nálgast 3.500 og hægt að nota leitarvél til þess að finna þau atriði sem menn vilja fræðast um. Hins vegar þótti okkur góð hugmynd að taka sama algengustu spurn- ingarnar og svörin við þeim og setja í bók. Svörin í bókinni eru 200 talsins og því ekki nema brot af því efni sem er til á vefnum. Við töldum að þetta efni ætti alveg erindi við les- endur á bók, enda nálgast fólk bækur öðruvísi, eldri notendur eru ekki eins vanir að lesa á skjá og þeir yngri, sumum finnst óþægilegt að lesa langan texta á tölvuskjá og margir fara ekki með tölvuna upp í rúm á kvöldin. Við höld- um að þetta sé góður kostur til þess að kynna vefinn og innihald hans almennt og myndefnið nýtur sín líka betur í vandaðri, litprentaðri bók en á vefnum.“ Hvernig völduð þið spurningar af vefnum inn í bókina? Voru þetta algengustu spurning- arnar, eða þær sem ykkur finnst brýnast að þjóðin fái svar við? „Gestir og spyrjendur vefjarins eru í raun ritstjórar bókarinnar að því leyti að þeir eiga mikinn þátt í efnisvalinu. Ritstjórnarvinna okkar fólst í fyrstu í því að afmarka hvar hafa komið inn flestar spurningar. Kaflarnir í bók- inni sýna hverju fólk er að velta fyrir sér og við hverju það vill fá svör. Við bjuggum svo til efn- isflokka þannig að bókin yrði aðgengilegri og röðuðum saman spurningum og svörum um skyld efni. Það er alltaf einhver sem ákveður hvað er í alfræðiritum, yfirleitt er það hópur fræðimanna, en í þessu tilfelli er það almenn- ingur í landinu sem velur efni inn í alfræðiritið og spyr um það sem hann vill vita. Lesendurnir hafa mjög mikið vald í þessari bók; ef þeir hefðu ekki spurt þessara spurninga þá væri ekki búið að svara þeim.“ Hvaða hlutverki gegnir Vísindavefurinn? „Vísindavefurinn hefur ýmsum hlutverkum að gegna, til dæmis er þar stundum verið að skrifa um hluti í fyrsta sinn á íslensku. Vef- urinn er mjög aðgengilegur fyrir þá sem vilja temja sér að hugsa um ýmislegt á íslensku, og ekki síður fyrir fræðimennina sjálfa sem sumir hafa ekki haft tækifæri til að koma þekking- unni frá sér á íslensku. Og þá má segja að kom- in sé enn önnur ástæða til að setja hluti á bók. Eitt aðalhlutverk Vísindavefjarins er að koma af stað samræðu milli háskóla- samfélagsins og almennings. Þess vegna er gaman að því hve spurningarnar eru marg- breytilegar og af ýmsum toga. Oft sér maður fyrir sér þann sem spyr. Þegar við lesum heitið á spurningunni „Hvað eru mörg saltkorn í einu tári?“ getum við látið okkur detta í hug ungling sem er búinn að vera í mikilli ástarsorg en fer skyndilega að velta því fyrir sér hvernig hægt væri að mæla saltmagnið í öllum tárunum. „Af hverju er himinninn blár?“ er ein algengasta spurningin sem við fáum á vefnum og því engin tilviljun að hún er valin sem heiti bókarinnar. Við sjáum fyrir okkur Íslending sem leggst í grasið á fallegum sumardegi, horfir upp í heið- an himininn og fer þá allt í einu að velta þess- um bláma fyrir sér. Á föstudegi fáum við kannski spurningu frá hjólbarðaverkstæði þar sem sprottið hafa deilur um hvort er réttara að segja tölva eða talva og búið að veðja máltíð á veitingastað. Svo eru margar spurningar úr hversdagslífinu, til dæmis köllum við einn kafl- ann „Eðlisfræði eldhússins“. Það er skemmti- legt að almenningur í landinu skuli nýta sér þekkingarsjóð Háskólans og vísindanna með þessum hætti og háskólinn þá jafnframt tengj- ast því sem er að gerast utan hans.“ Voru svörin öll til inni á vefnum áður en var ákveðið að gera bókina? „Svörin voru öll á vefnum og það var búið að svara öllum spurningunum nema einni, við komumst að því að sú spurning passaði vel inn í einn klasann og létum því svara henni. Sumir virðast halda að við búum spurningarnar til sjálf en það hefur ekki verið gert síðan við bjuggum til sýnishorn í byrjun til að fólk gæti séð hvað við hefðum í huga. Engin þörf hefur verið fyrir frumsamdar spurningar frá okkur allar götur síðan því að við fáum allt að 60 spurningar á dag og eigum alltaf fjölmörgum þeirra ósvarað.“ Hverjir spyrja? „Þegar Vísindavefurinn var opnaður voru fengnir tveir hópar í tölvuver, framhaldsskóla- nemendur og grunnskólanemendur. Þessir hópar eru stærsti spyrjendahópurinn, grunn- skólanemendur á aldrinum 10–16 ára og svo framhaldsskólanemendur. Stundum fáum við spurningar frá kennurum sem eru að vinna verkefni með bekkjum. Þannig að bókin ætti að geta nýst í kennslu. Vissulega fáum við spurningar frá fjölmörg- um hópum í samfélaginu. Elstu skráðir spyrj- endur hjá okkur eru fæddir fyrir 1920 og sá yngsti 2001, en hann hefur væntanlega fengið aðstoð frá fjölskyldunni. Stundum spyr fólk um hluti sem liggja þungt á því. Einn af okkar eldri notendum sendi ítrekun á spurningu sem honum fannst við vera helst til sein að svara. Þessi ágæti maður var kominn á níræðisaldur og vildi fá svar við því hvað heilagur andi væri, helst í þessu lífi. Við brugðum að sjálfsögðu skjótt við að svara þessu. Svo má nefna að fjög- urra ára telpa sendi okkur líka nýlega bréf á pappír til að spyrja af hverju sjávarhljóðið heyrist í kuðungnum.“ Hverjir svara? „Leitað er svara innan Háskólans hjá fróð- ustu mönnum á hverju sviði. Um 470 manns hafa svarað spurningum. Stærstur hluti svars- höfunda er starfsmenn Háskóla Íslands en einnig svara vísindamenn á öðrum rannsókna- stofnunum og fólk er alls staðar að leggja okk- ur lið, fræðasetur um allt land, hreindýrataln- ingamaður á Egilsstöðum og fleiri og fleiri.“ Ein spurningin í bókinni er þessi: „Eru til svör við öllum spurningum?“ Er leitast við að svara öllum spurningum? „Fólk sér að við svörum alls konar spurn- ingum á vefnum og þá er eðlilegt að spurning eins og þessi vakni. En við höfum það að leið- arljósi að spurninganna sé spurt af einlægni. Stundum eru spurningarnar utan okkar verk- sviðs, einkum ef þær eru mjög persónulegs eðlis og svörin eiga kannski ekki erindi við alla eða tengjast ekki vísindum. Sem dæmi um slíkt má nefna spurningar um æviatriði núlif- andi leikara eða um íþróttamenn eða íþrótta- afrek. Stundum er líka einni spurningu svarað á fleiri en einn hátt af fræðimönnum úr mis- munandi fræðigreinum og þannig reynt að gefa mismunandi sjónarhorn. Reynslan virðist sýna að við getum gefið ein- hvers konar svör við öllu, það er að segja að lesandinn verði fróðari af að lesa svarið. Hins vegar eru þetta auðvitað oft ekki einu svörin og kannski vekja þau kannski enn fleiri spurn- ingar. Við reynum að svara því sem við erum spurð að en það eru ekki til endanleg svör við öllu. En það er alltaf hægt að halda áfram að spyrja; það liggur í eðli þekkingarleitarinnar.“ Af hverju heldurðu að vefurinn sé svona vin- sæll? „Fólk sækir væntanlega í fróðleikinn á vefn- um m.a. vegna þess að spurningarnar eru gríp- andi og svörin eru læsileg og skrifuð á manna- máli. Spurningarnar sjálfar draga að sér athyglina enda eru þær komnar frá almenn- ingi. Áhuginn hefði hins vegar varla orðið svona varanlegur og raunar sívaxandi nema af því að fólk er líka ánægt með svörin. Það er enginn einn sem getur látið sér detta í hug svona margar skemmtilegar spurningar. Áhuginn sem vakinn er með spurningunni verður til þess að fólk fræðist í leiðinni um efni sem það vissi kannski ekki að það hafði áhuga á. Jarðskjálftafræði kveikir kannski ekki for- vitni hjá öllum en spurning eins og: „Ef allir Kínverjar stykkju niður af stól á sama tíma, kæmi þá jarðskjálfti?“ vekur óneitanlega for- vitni hins almenna lesanda. Hann fræðist þá í leiðinni til að mynda um Richterskvarðann og annað þegar hann les svarið og önnur svör sem vísað er í.“ Og svarið? „Ef meðal-Kínverjinn er 50 kg og meðalhæð kínverskra stóla er 50 cm og Kínverjarnir væru allir á sama stað og hoppuðu allir í einu af stólunum kæmi jarðskjálfti sem myndi mælast 4,3 á Richter.“ Morgunblaðið/Jim Smart Þorsteinn Vilhjálmsson, annar ritstjóra bókarinnar Af hverju er himinn blár?, afhendir forseta Ís- lands, Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrsta eintakið. Jarðskjálfti af völdum hoppandi Kínverja Jón Gunnar Þorsteinsson, aðstoðarritstjóri Vísindavefjarins og bókarinnar „Af hverju er himinninn blár?“, svarar vísindalegum spurningum um nýút- komna bók.

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.