Lesbók Morgunblaðsins - 25.06.2005, Blaðsíða 10

Lesbók Morgunblaðsins - 25.06.2005, Blaðsíða 10
10 | Lesbók Morgunblaðsins ˜ 25. júní 2005 V issulega er það svo að meðalhiti á Grænlandi og Íslandi breyt- ist ekki alltaf á sama hátt í báðum löndum frá ári til árs eða frá einum áratug til ann- ars. Hér á landi getur verið ríkjandi norðanátt og kuldi að jafnaði, eða suðlæg átt og hlýindi, þó að á Grænlandi eigi það sama ekki fyllilega við, mánuðum og ár- um saman. En málið horfir öðruvísi við þegar litið er á meðaltöl margra áratuga, að ekki sé talað um nokkrar aldir. Þá eru vindáttirnar eins og þær eiga að sér til lengdar, ef svo má segja, og þá verður hita- munur landanna mark- tækur með mikilli ná- kvæmni. Þetta sýnir sig þegar tvær algerlega óháðar aðferðir eru notaðar til að bera saman hitafar í 1100 ár á Íslandi og loftslag á Grænlandsjökli á sama tíma. Hitafar á Íslandi 901-2000. Neðra línuritið á teikningunni sem hér fylgir sýnir áætlun um hitafar í Stykkishólmi í 1100 ár eftir sögulegum gögnum og hitamæling- um. Það var fyrst sýnt á ráðstefnu í Aspen í Colorado árið 1962 og var birt í bókinni Haf- ísnum árið 1969, en síðan hefur það tekið mjög litlum breytingum. Fyrstu hitamæling- arnar eru úr Reykjavík 1823-1845, en þá byrjaði Árni Thorlacius veðurathuganir sínar í Stykkishólmi, og þar hafa þær haldið áfram síðan. Á þessu langa tímabili frá 1823 mátti svo finna samhengið milli lofthitans og dvalar hafíssins við landið á hverjum áratug. En um hafísinn við landið er til allgóð vitneskja allt frá því um 1600, og á henni mátti byggja áætlun um hita hvers áratugar á árunum frá 1601 og fram yfir 1820. Sýnu erfiðara var að meta hita áratuganna frá því um 901-1600. Það var gert með hliðsjón af sambandi loft- hitans eftir 1600 og fjölda harðæra á hverjum áratug sama tímabils. Þau harðæri voru skil- greind á vissan hátt: Annaðhvort var miðað við að þá hefði orðið mannfall af harðrétti eða hafís náð austur fyrir land og til suðurlands, nema hvort tveggja væri. Varla þarf að taka fram að þessi fyrri hluti línuritsins er miklu ónákvæmari en hinn síðari, og því er for- vitnilegt að fá samanburð á honum og rann- sóknunum á Grænlandsjökli. Það línurit lofthitans á Íslandi sem með þessu fæst sýnir fjögur misheit tímabil. 901- 1200, 1201-1600, 1601-1920 og 1921-2000. Meðalhiti þeirra er sýndur með svörtu stalla- línunni. Ekki er hitamunurinn milli þeirra mikill, en allar rannsóknir sýna að litlar hita- breytingar geta haft örlagarík áhrif á hag þjóðarinnar, bæði landbúnað og fiskveiðar. Loftslag á Grænlandsjökli Árið 1966 urðu þau tímamót að borað var djúpt í Grænlandsjökul í rannsóknaskyni. Af efnasamsetningu borkjarnans mátti ráða nokkuð um hver lofthitinn hefði verið á mis- munandi dýpi þegar snjórinn féll. Þessar rannsóknir eru nú komnar svo langt að til er listi yfir hlutfallið milli súrefnissamsætnanna O16 og O18 í snjólagi hvers einasta árs síðan árið 1133 fyrir Krist. Miðað er við borun á ákveðnum stað sem er einkenndur með stöf- unum GISP2, um það bil 700 kílómetrum norðar en Ísland, miðja vegu milli austur- og vesturstrandar Grænlands. Rauða stallalínan sýnir einmitt þessi meðaltöl súrefnisins á sömu tímabilum og svarta stallalínan frá Ís- landi er reiknuð fyrir. Það liggur í augum uppi hvað samræmið er gott milli þessara tveggja línurita. Þó að það stafi ef til vill að einhverju leyti af tilviljun, er þetta samt mjög eindregin vísbending um að langvar- andi loftslagsbreytingar fylgist að á Íslandi og Grænlandi, og jafnvel víðar. Því má segja að Sigurður Þórarinsson hafi verið sannspár þegar hann sagði að hafísinn við Ísland væri eins konar hitamælir, ekki aðeins Íslands, heldur alls Norður-Atlantshafsins og land- anna sem að því liggja. Það var einmitt sú hugmynd hans sem kom mér til að ætlast á um loftslag á Íslandi á sögulegum tíma. Og það var hann sem bað mig að hlaupa í skarðið fyrir sig þegar hann gat ekki sótt loftslags- ráðstefnuna í Aspen fyrir 43 árum. Áhrif loftslagsbreytinga Þrisvar sinnum í sögu Íslands virðist hafa orðið tiltölulega snögg loftslagsbreyting. Í lok 12. aldar lækkar hitinn um svo sem hálfa gráðu og þá fer skyndilega að bera á harð- ærum, miklum fjölda fátækra förumanna og baráttu milli höfðingja um búsmala, fóður og hvers konar varning. Þá byrjar Sturlungaöld. Hafísinn leggst að og jöklar fara vaxandi, hratt í fyrstu. Næst er það rétt um 1600 sem enn kólnar og mannfall af harðrétti verður hvað eftir annað næstu aldir, en jöklarnir ganga fram með rykkjum og ná hámarki um 1890. Skyndilega batnar snemma á 20. öld þegar loftslagið tekur stóra stökkið og verð- ur jafn hlýtt og á landnámsöld. Það eru mestu tíðindi í íslenskri loftslagssögu. Haf- ísinn hverfur að mestu og jöklar minnka með miklum hraða. Og ýmsum hagfræðingum og sagnfræðingum til undrunar gerist það að jafnvel í heimskreppunni blómgast efna- hagur til lands og sjávar. Tímabundinn hafís á sjöunda áratug veldur eðlilega nokkrum þrengingum í landbúnaði, og sennilega gættu menn þess ekki að haga sókn í sjávarfang í samræmi við skert lífsskilyrði í sjónum, með alvarlegum afleiðingum fram á þennan dag. Þó að meðalhiti langra tímabila sé mikil- vægur er hitt líka þýðingarmikið að vita hvað hiti einstakra styttri skeiða, til dæmis ára- tuga, víkur mikið frá langtímameðallaginu. Þetta sýnist koma allvel fram á árunum 1601- 1920. Með nokkuð jöfnu millibili koma þá ein- ir átta áratugir sem eru kaldari en meðaltalið svo að nemur þriðjungi úr gráðu. Þá er hitinn að jafnaði um 2,7 stig. Þá verður hungur- dauði algengur, líklega síðast árið 1887. Þess á milli verða einstakir áratugir 0,7 stigum hlýrri eða svo. Bústofninn eykst þá og mann- fallið í harðindunum er unnið upp. Ætla má að á fyrri skeiðum Íslandssögunnar hafi breytileiki loftslagsins verið svipaður, en ekki nærri eins örlagaríkur vegna meiri hlý- inda. Og á hlýindaskeiði síðustu aldar er ein- mitt líka um 0,7 stiga munur á hlýjustu og köldustu áratugum. Þannig má greina ákveðna reglusemi í sögunni af loftslagi Ís- lands, og af henni má kannski læra nokkuð um hvaða breytileika lofthitans er að vænta í framtíðinni þegar stórkostleg áhrif af manna völdum eru hugsanleg. En það er önnur saga.  Heimildir: Páll Bergþórsson 1962. Óprentuð skýrsla til History Section of the Conference on the Climate of the Eleventh and Sixteenth Centuries, Aspen, Colorado 16.-24. júní 1962. Páll Bergþórsson 1969. Hafís og hitastig á liðnum öldum. Hafísinn 333-345. Almenna bókafélagið 1969. Páll Bergþórsson 2004. Tilraunasalur veðranna. Jöklaver- öld 87-94. Skrudda 2004. Grootes, P.M., and M. Stuvier 1997. Oxygen 18/16 var- iability in Greenland snow and ice…….Journal of Geo- physical Research 102, 26455-26470 (1997). Loftslag á Íslandi og Grænlandi Ef hitastig til langs tíma á Íslandi og Græn- landi er borið saman leiðir það í ljós afar áhugaverða fylgni, að mati greinarhöfundar. Svo virðist sem hitastig falli og rísi á sama tíma í báðum löndum með öllum þeim afleið- ingum sem það hefur fyrir lífríki og lífshætti, en jafnvel nokkur brot úr gráðu geta haft mikil áhrif. Eftir Pál Bergþórsson pallberg@isl.is AÐ ÖÐRUM söfnum hér á landi ólöstuðum er Safnasafnið á Svalbarðsströnd alveg sér- staklega skemmtilegt, fróðlegt og fallegt heim að sækja. Þar er að finna blöndu alþýðulistar og samtímalista, handverks og leikfanga, t.a.m. Brúðusafn Íslands sem jafnan er til sýnis og inniheldur yfir þúsund brúður og skipt er um gripi reglulega. Fallegur, stór garður er um- hverfis, lækur, brýr og stígar og í sumar prýða garðinn álfar unnir af nemendum 5. og 6. bekkjar Valsárskóla, álfarnir eru litríkir og róla, klifra og svífa milli trjánna. Nú hefur sveitarstjórn Svalbarðsstrand- arhrepps gefið safninu Kaupfélag Svalbarðs- eyrar og verður safnið tengt Þinghúsinu með nýbyggingu hannaðri af Ragnheiði Ragn- arsdóttur arkitekt. Húsakostur safnsins mun þá verða meira en frambærilegur og mikið til- hlökkunarefni að sjá árangurinn. Safnið býður upp á nokkrar nýjar sýningar eins og á hverju sumri. Það eru litlar einkasýn- ingar bæði samtímalistamanna og alþýðulista- manna og stór en þó ekki umfangsmikil sýning, Myndgaldur, þar sem saman koma alþýðu- listaverk og samtímalistaverk 160 listamanna. Á neðri hæð gefur að líta ljósmyndir af end- urgerð Sænautasels á Jökuldalsheiði, en Sæ- nautasel hefur oft verið talið fyrirmyndin að koti Bjarts í Sumarhúsum í Sjálfstæðu fólki Halldórs Laxness. Það hefur verið vafasamur heiður og líkt og fram kemur í ævisögu Hall- dórs Guðmundsonar um Halldór voru afkom- endur Þórðar bónda sem var búsettur þar þeg- ar Halldór átti leið um 1926 og þáði gistingu, ekki par sáttir við þá mynd sem Halldór dreg- ur upp í bók sinni. Endurgerð Sænautasels er forvitnileg en bærinn líkist mest aflöngum grasi grónum moldarhól með litlum gluggum. Umsjón með endurgerðinni höfðu Auðunn Einarsson trésmiður og Sveinn Einarsson torf- og grjóthleðslumeistari. Einnig eru til sýnis munir úr tré og sandsteini eftir Svein Einarsson. Lítil sýning með myndverkum eftir Bjarna Þór Þorvaldsson er einnig á neðri hæð, það eru bæði málverk og teikningar sem áhugavert er að sjá. Á efri hæð er sýnishorn af vinnu heim- ilisfólks á Sólheimum í Grímsnesi, fallegir munir eins og allt sem þaðan kemur en Sól- heimar hafa gefið Safnasafninu 29 leir- listaverk. Í hornstofu er síðan til fyrsta júlí sýning á verkum eftir Söru Vilbergsdóttur myndlistarkonu en annan júlí taka við verk eft- ir Guðrúnu Veru Hjartardóttur myndlist- arkonu. Sara Vilbergsdóttir sýnir allnokkra skúlptúra úr pappamassa sem að nokkru leyti hafa yfirbragð alþýðulistar. Skúlptúrarnir sýna gesti fermingarveislu og eru litríkir og skemmtilegir, þeir njóta sín vel í þessu sam- hengi. Það er ógetið stóru sýningarinnar á efri hæð, 160 verka eftir bæði alþýðulistamenn og samtímalistamenn, 80 konur og 80 karla. Það er heillandi að skoða öll þessi ólíku verk og sjá hvernig þær njóta sín saman hin lærða og sú leika og oft engin leið að sjá hvorum hópnum verkin tilheyra. Ef til vill má í list samtímans merkja vissa þrá eftir hinni hreinu sköpun, ungir listamenn tala gjarnan um og sækja í barnslegan leik eða barnslega túlkun á um- hverfinu við gerð verka sinna. Á öllum tímum hafa listamenn eins og aðrir leitað leiða við að ná sambandi við sitt innra sjálf og notað til þess ýmsar aðferðir en stundum virðist manni sem þeir sem ómenntaðir eru geti nálgast ein- hvern sannleika sem þeir sem lærðir eru eiga erfiðara með að koma frá sér á máta sem öllum er aðgengilegur. Það er þó engin leið að bera saman alþýðulist og sköpun menntaðra mynd- listarmanna, markmiðin eru ólík og viðmið öll önnur. Hins vegar er frábært að sjá hvernig þessar listgreinar geta með svo góðu móti og algerlega áreynslulaust unað hlið við hlið og auðgað hvor aðra. Það eitt og sér er afrek sem gerir starfsemi Safnasafnsins einstaka og framhald hennar spennandi. Enginn sem á leið um Svalbarðsströnd ætti að láta safnið framhjá sér fara. Hin lærða og sú leika MYNDLIST Safnasafnið Svalbarðsströnd Opið daglega frá kl. 10–18 frá fyrstu helgi í maí fram í miðjan ágúst. Sýningar í safninu Ragna Sigurðardóttir Safnasafnið Verk eftir Söru Vilbergsdóttur.

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.