Tíminn - 13.07.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 13.07.1972, Blaðsíða 3
Kiiiimtiidagur. 13. júli. 1972 TÍMÍftN FISCHER GAF FYRSTU SKAKINA YFIRGAF SVIÐIÐ DAPUR í BRAGÐI 1>Ó—Rcykjavik. Bobby Kischer gaf skák sina viö Boris Spasski i 56. lcik. Staöa Fischcrs var þó orðin vonlaus, og ckkert fyrir hann að gera nema gefa skákina, sem hann og gerði, — cn ckki með glöðu geði. Er Kischcr hafði gefið skákina skálmaði hann stórum þungum skrefum út af sviðinu, og virtist hann hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum. Þegar Kischer var farinn, fögnuðu áhorfendur Spasski mjög með dynjandi lófa- klappi. Fischér og Spasski byrjuðu að tefla biðskák sina kl. 17 i gær, og léku þeir þrjá fyrstu leikina mjög hratt. En er Fischer hafði leikið sinum :ija leik. þá fór hann út af sviðinu, og kom ekki til baka fyrr en eftir röskan hálftima. Ekki er vitað hvað Fischer hafðist að á bak við tjöldin. en talið er, að hann hafi verið að kvarta undan myndavél. Einhverjir sögðu, að rétt áður en Fischer hvarf á braut, þá hafi skyndilega komiö glampi, sem bendir þá til þess að einhver hafi verið að taka mynd i leyfisleysi inn i salnum og notað ,,flash" við það. Allavega birtust aðvaranir á sjónvarpsskermun- um, sem á stóð, að myndataka væri stranglega bönnuð. Eftir að Fischer var kominn i sæti sitt aftur, þá þurfti ekki nema rúman hálftima til að gera út um skákina. — Spasski tefldi endataflið allt mjög laglega og gerði enga vitleysu. bað virðist þvi öruggt, að þeir Geller og Krogius hafa vakað lengi i fyrri- nótt og farið yfir biðskákina, og með þeim árangri. að Spasski gat teflt örugglega til sigurs. Eins og frá varskýrt i blaðinu i gær, þá fór Fischer fram á að kvikmyndaturnarnir, sem stóðu fyrir framan sviðið yrðu íjarlægðir. Var orðið við ósk hans og er haft fyrir satt að öll að- staða kvikmyndagerðarmanna sé nú mjög slæm, enda hefur sifellt verið þrengt meir að þeim, vegna Fischers. Er biðskákin hófst i gær, voru menn ekki á eitt sáttir um hvor myndi sigra. Sumir sögðu , að Fischer ætti vinningsmöguleika, aðrir sögðu Spasski, og stóð svo allt til að Fischer lék sinn 47. leik. Hann lék kóng sinum á f6, og þar með voru úrslitin ráðin, og aðeins timaspursmál hve lengi Fischer myndi þrjóskast. En hann er ekki þekktur fyrir aö gefast upp átakalaust. — Þetta tap hlýtur að vera Fischer þung- bært, þar sem hann gat auðveld- lega náð jafntefli út úr skákinni, allt til þess. að hann lék biskupn- Kischcr slóð snögglcga upp frá borðinu, cr hann gaf skákina, rctl grcip I höndina á Spasski, og skrifaði uudir plöggdómaranna. Myndin cr lckin á þviaugnabliki(er Kischer strunsaði út af sviðinu. I.jósni. Skáksamband íslands um á h2 i 29. leik. Hvort það var yíirsjón eða ofmat á stöðunni veit enginn. Bandariski milljónamæringur- inn Furrover, sem staddur er hér á landi til að fylgjast með einvig- inu, sagði við blaðamenn Timans, að skákinni lokinni. „Þessi skák hefur mjög slæm áhrif á Fischer. Svo vel þekki ég hann". Ekki þarf að kvarta undan þvi, að nafn tslands sé sjaldan nefnt i útlendum blöðum þessa dagana. Bandariska timaritið Life birti til Námsstyrkur handa vestfirzkum „Menningsrsjóður vestfirzkrar æsku" veitir vestfirzkum ung- mennum styrk tii framhalds- náms,sem þau ekki geta stundað frá heimilum sinum. Forgangs- rétt hafa ungmenni, sem misst hafa fyrirvinnu sina (föður eða móður),og einstæðar mæður. Ef engar umsóknir koma frá Vest- fjörðum (Vestfirðingum búsettum þar), veitist styrkur Vestfirðingum, sem búsettir eru annars staðar, eftir sömu reglum. Umsókn skulu fylgja meðmæli frá skólastjóra viðkom- andi nemanda, eða öðrum, sem þekkir hann, efni hans og að- stæður. Umsóknir stilist til „Menn- ingarsjóðs vestfirzkrar æsku", Vestfirðingafélagið, Reykjavik, c/o Sigriður Valdimarsdóttir, Birkimel 8B, Reykjavik. Umsóknir þurfa að berast fyrir lok júlimánaðar. Vestfirðir er það svæði, sem Vestíirðingafélagið telst ná yfir, Strandasýsla, Barðastrandar sýsla, tsafjarðarsýslur og tsafjörður. dæmis mynd af Spasský, þar sem þann var að æfa tafl úti i hrauni. Mynd þessi nær yfir heila opnu. Innan skamms mun Life birta greinar og myndir um skákein- vigið i Reykjavik. Féll fyrir borð Tvitugur sjómaður drukknaði s.l. laugardag. Féll hann fyrir borð af Freydisi AK, er sjór kom á bátinn, er hann var á leið frá Hirtshals i Danm. á sildarmiö- in á Norðursjó. Maðurinn hét Samúel Sveinsson, háseti á bátn- um. Strax eftir að Samúel féll útbyrðis, var bátnum snúið við og hans leitað, en sú leit bar engan árangur. 'li 'I! íí1!: Ifilliilíil'í'i I"':iMp 0 Friðrik Olafsson skrifar um fyrstu skákina Biðleikur Spasski 41. leikur hvits var að sjálfsögðu: 41. exf4 42. Kh5 Kxf4 Kf5 Eini leikurinn, sem veitir viðnám. T.d. 42. —, g5 43. Kg6, e5 44. Bd6 og hvitur vinnurauö- veldlega. Hótunin er 45. Kf6 og annaðhvort svörtu peðanna á e— og g— linunni hlýtur að falla eða 42. —, e5 43. Kg6, e4 44. Kxg7. Hvitur stöðvar framrás svarta e-peðsins með biskupi sinum, — fórnar hon- um ef þörf gerist og stefnir kóngnum að svörtu peðunum á drottningarvængnum. Þar með væru örlög svarts ráðin. 43. Be3, Með þessum leik hefur hvit- ur leikþvingunaraðgerðir sinar. Hann leitast við að koma hvita kóngnum i hag- stæðari aðstöðu, og jafnframt lokka fram svörtu peðin, þar sem léttara er að ráðast aö þeim. Þetta tókst með nokkr- um velvöldum hnitmiðuöum leikjum. Heimsmeistarinn hefur greinilega leyst heima- verkefni sitt vel af hendi ásamt aðstoðarsveit sinni. Nú neyðist svartur til að hleypa hvita kóngnum að. Þar með eru úrslitin ráðin. 49. Kg5 Kd5 47. — Kf(i 43. — 44. Bf2 Ke4 Kf5 Svartur reynir enn að hindra þátttöku hvita kóngsins iátökunum.en verður brátt að láta af þeim tilraunum. 45. Bh4 4(i. Bg5 47. Be3 e5 c! Raunar hefði mátt vekja at- hygli á þvi fyrr, hversu mikil- vægt það er fyrir hvit, að hvita a-peðið stendur á a4 en ekki a5. Stæði peðið á a5 væri skák- in jafntefli einfaldlega á þann hátt, að svarti kóngurinn labb- ar sig til c8, eftir atvikum a8 og þaðan fær hvitur ekki hrak- ið hann. Meðan a-peðið er á a4 er þessi möguleiki ekki fyrir hendi, þar sem svartur yrði fyrr eða siðar að leika — a6-a5. Svarta a-peðið er þá tor- timingunni ofurselt og hvitur vinnur með þvi að leika a4-a5- a6 o.s.frv. Hvitur sýnir litla vægð og rekur svarta kónginn frá peð- unum sinum á kóngsvængn- um. 50. Kf5 a5 Leikþvingunin er fullkomn- uð. Svartur spilar út siðasta trompi sinu, en það dug ar skammt. 51. Bf2 g5 t þvi skyni að ginna hvita kónginn einni linu fjær. Þetta breytir engu. 52. Kxg5 53. Kfr. 54. Kxel 55. Kd5 56. Kd(> 48. Kg4 Ke5 Ke4 Kb4 Kxa4 Kb5 gefið. F.ö. MM^^VM^MWWW»/WM^W»^i^^^>^^»^^^^^^>^i^^^^^^»^^^^^>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^' Jákvæð viðbrögð ÖII stéltasamtökin, ASÍ. Stcttarsamband bænda, Vimiuvcitendasamband Islands og Vinnumálasam- hand sanivinnufélaganna, brugðust jákvætt við efna- liagsráðstöfunuin og bráða- hirgðalögum rikisstjórnar- innar. i ASÍ og Stéttarsam- bandi bænda voru ályktanir iiin jákva'ða afstöðu til bráða- hirgðalaganna samþykktar samllljóða. Að þcim stóðu m.a. yfirlýslir og flokks- bundnir Sjálfstæðisiiicnn. i s t j ó r n V i n n ii v c i t e n d a - samhaiids islands sitja margir Sjálfstæðismcnn og m.a. incnn, scin taldir hafa vcrið til máttarstólpa flokks- ins. l>cir fögnuðu þvi, að gripið skyldi nú til ráðstafana lil að hcfta vcrðbólgu án nýrra skattaálaga. Að visu lýstu þcir sig andviga rcttinduiii vcrð- lagsiicfndariiiaiina I bráða - birgðalögum rikisstjórnar- iiinar cn viðbrögð þcirra voru cngu að siður jákvæð. Viðhrögð alls aliiicniiings uiii land allt hafa cinnig vcrið iiijög jákva'ð. Menn fagna al- inciiiil þcssum táðstöfuniim, hvar i flokki, scm incnn slanda. En þessir eru óánægðir lín þvi cr ckki að iicila,að til cru mciiii, scm lýsa sig and- viga þcssuin ráðstöfunum, þótt hæpið vcrði að tcljast, að andstaða þcirra grundv jllist á ciiilæguill áhuga fyrir afkomu þjóðarhúsins og almcniiings. /Mþýðubiaðið var fljótt til og lilluiðaði ráðstöfunum scm árás á launþcga. þrátt fyrir það. að vclmclnir vcrkalýðs- roringjar. scm talizt hafa til Alþýðuflokksiiis, hcfðu sláðið að iil.vktuii ASi. Alþýðuhlaðið kallaði rikisstjórnina úlf i sauðargæru. Og ckki þurfli þingflokkur Sjalfst'æðis.flokksins mikið að hugsa sig uiii. Ilann gcrði álykluii og lýsti andstöðu við aðgcrðirnar áður cn kunnugt var niii hvcrjar þær cndan- lcga yrðu. Svo gcysist formaður Sjálf- sta>ðisflokksins fram og segir i iilaðaviðtali: „Nú cr alll i cinu skcllt i iás undirhúningslaust og læstar inni þær bciðnir, sem lengi hafa lcgið fyrir um óhjá- kvæmilcgar verðhækkanir i ýmsum grcinum atvinnulifs- ins. Þctta mun lama atvinnu- vcgina um áramót og þá má húast við sprcngingu" Þannig talar formaður Sjálfstæðisflokksins um að- gcrðir til að stöðva verðbólgu og vcrðþcnslu eftir að mál- gögn hans hafa hamazt mán- uðum saman og ekk'i átt nógu stór orð til að lýsa andstöðu sinni við verðlagsþróuninni og vcrðhækkunum. Ilann er æfur yfir þvi, að verðhækkanirnar skuli ckki fá að halda áfram og vcrða mciri. Svo leyfir hann sér að vitna til þcss, að hann hafi staðið bctur að verðstöðvun 1970, þar sem hún hafi gengið i gildi „cftir langvarandi samninga- viðræður við aðila vinnumark- aðarins". Þá voru umsamin kjör launþega skert og ráö- stafanir gerðar i fullr'" and- stöðu og gegn mó' ..a-linu vcrkalýðssamtakanna. Þessi rikisstjórn átti samráðviðog fór þær lciðir einar, sem vcrkalýðssamtökin gátu sætt sig við, enda fiest engin kjaraskerðing iaunþega I ráð- stöfunum rlkisstjórnarinnar. —TK.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.