Tíminn - 29.08.1972, Blaðsíða 8

Tíminn - 29.08.1972, Blaðsíða 8
TÍMINN Þriðjudagur 29. ágúst 1972 Hv.: Spasský Sv.: Fischer Aiekhinesvörn. I.ol Kffi Fischer vegnaöi vel meö Alekhines vörn i 13. skákinni. Hví ekki freista gæfunnar aft- ur? 2. e5 Stuggar vio riddaranum. Markmið Alekhines-varnar- innar er að lokka fram hvitu miðboröspeöin svo aö auð- veldara sé aö ráðast aö þeim á eftir. Svartur tapar aö vlsu nokkrum tíma vegna feröa- lags riddarans til b6, en reynslan hefur sýnt, að hug- myndin á rétt á sér. 2.— Rd5 :i. di d(i 4. Kf.'t Bg4 Fischer notaðist við aöra uppbyggingu i 13. skákinni, þ.e. 4. —, g6, sem ber keim af Pirc-vörn. 5. Bc2 e6 (i. ()-() IÍ.-7 7. h:t Mikilvægur leikur, eins og ljóst verður af framhaldinu. Skák milli Tukmakovs og Friðriks i Moskvu 1971 tefldist þannig: 7. c4, Rb6 8. Rc3, 0-0 9. Be3, Rc6 10. d5 exd5 11. Rxd5, Rxd5 12. Dxd5, Bf6 og aðgerðir svarts á drottningarvængnum veita nægilegt mótvægi fyrir bakstætt d-peðið. 7.— Bh5 8. cl Rbfi 9. Rc:t 0-0 10. Be3 d5 Fischer hugsaði lengi um þennan leik, enda um margar leiðir aö velja. E.t.v. hefur hann hugleitt framhaldið: 10. — Rc6 11. exd6, cxd6 12. d5, exd5 13. Rxd5, Rxd5 14. Dxd5, en hér stendur svartur ekki eins vel að vigi, eins og i fyrr greindri skák m. Tukmakovs og Friðriks. Svarti biskupinn á h5 stendur i uppnámi og svart- ur nær ekki að gripa til gagn- aðgerða i tæka tið, sem vegi upp veikleikann á d6. Svartur gæti reynt aö losa um sig með 10. —, dxe5, en hvitur heldur mun rýmra tafli eftir 11. Rxe5, Bxe2 12. Dxe2, R8d7 13. Hadl o.s.frv. sbr. skákina Geller — Vaganin i siöasta sovétmeistaramóti. Þriðji möguleikinn er 10. —, R8d7, en sá leikur fullnægir tæplega kröfum stööunnar. Eftir 11. exd6, cxd6 12. b3, Rf6 13. Hcl, Hc8 14. Hel, a6 15. Bfl, d5 16. c5 stóð hvitur betur að vígi i skákinni Kapengut gegn Smyslov i sama móti. Leik Fischers mun áöur hafa verið beitt i einvigi Gaprindasvili og Kuchnir um heiiiisnici.staralil.il kvenna. n. cs Bxf:t l2.Bxf:t Rc4 13. b:t! Gaprindasvili vildi ekki láta biskupinn og lék 13. Bcl, en Spasský telur hvitu stöðuna styrkjast við uppskiptin. i:t.— Rxe3 I4.fxe:t b6 Svarta staðan er án veik- leika en mjög þröng, og það er eðlilegt, að Fischer reyni aö losa aðeins um sig. Nú hefjast miklar sviptingar á miöborð- inu. 15.e4 c6 Svartur má ekki leyfa opnun skáklinunnar hl — a8, sem yki áhrifamátt hvita biskupsins og setti hrókinn á a8 i yfirvof- andi hættu. 16. b4 bxc5 I7.bxc5 Da5!? Svartur á i erfiöleikum vegna þess hve staða hans er þröng og hann reynir aö mynda sér mótvægi meö að- gerðum á drottningarvængn- um. Eftir 17. —, Rd7 væri 18. Da4 mjög óþægilegur leikur og svartur vill þvi stemma stigu við þeim leik. Leikur Fischers býður heimsmeistaranum upp á snaggaralega leikfléttu, sem Friðrik Ólafsson skrifar um nítjándu skákina viröist bráðdrepandi i fyrsta augnakasti, en er ekki alveg einhlit, eins og á daginn kem- ur. Liklegt má telja að Fischer hafi séö fórnina á d5, en álitið það bezta möguleika sinn aö leyfa hana. 18. Rxd5!? Óvenjuleg mannsfórn, enda þótt hugmyndin með henni sé ekki ný. 18.— Bg5! Fischer lék þessum leik eftir skamma umhugsun, sem bendir til þess, aö mannsfórn- in á d5 hafi ekki komið honum á óvart. Hviti riddarinn er nú strandaður á <I5 og getur sig hvergi hrært. Hvitur hefði fengið stór- hættuleg sóknarfæri, ef svart- ur hefði þegið mannsfórnina. T.d. 18. —, exd5 19. exd5, Rd7 (19. —, cxd5 20. Bxd5 gefur hviti algera yfirburði bæði hvað snertir stöðu og liðsafla.) 20. d6, (ekki 20. dxc6, Rxe5! 21. dxe5, Dxc5+ ásamt 22. —, Dxe5) 20. — Bg5 21. Bxc6, Had8 22. Bd5. Miðborðspeðin hvitu eru örugglega mannsins virðí. Benda verður á það, þótt at- hugasemdin eigi raunveru- lega við næsta leik á undan, þ.e. hvits, að i stað riddara- fórnarinnar á d5, átti hvitur kost á mjög sterku framhaldi 18. Del! þessi leikur hótar m.a. 19. Rxd5, DxD 20. Rxe7+. Svartur getur auk þess átt von á alls konar fórnarmóguleikum á d5, þótt drottningin forðaði sér. Eftir 18. Del, Bh4 19. Dxh4, Dxc3 20. Hadl stendur hvitur lika miklu betur að vigi. Hótunin Dh4 — e7 er óþægileg, hartnær afgerandi. 19. Bh5 Eina ráðið til að halda sókn- inni gangandi. Hvitur gæti reynt, að bjarga riddaranum úr klipunni á d5, en hefði sennilega ekki erindi sem erfiði. T.d. 19. h4, Bh6 20. g4, Spassky Friftrik Fischer og hvitur viröist koma vel út úr þessum viðskiptum. Eða 19. h4, Bxh4 20. Re3, Dc3 og staða hvits er óþægileg. 19.— cxd5 19. —, g6 svarar hvitur bezt meö 20. Dg4 o.s.frv. 20. Bxf7+! 20. Hxf7 væri einfaldlega svarað með 20. —, Rc6. 20.—, Hxf7 Eftir 20. — Kh8 kæmi hvort tveggja til greina 21. Bxe6 eöa 21. exd5. 21.Hxf7 Dd2! Með þessum leik bjargar Fischer sér úr yfirvofandi tap- hættu. Dræpi hann hinsvegar á f7 næði hvitur vinnandi sókn með 21. —, Kxf7 22. Dh5+ o.s.frv. Ekki ætti aö reynast erfitt að finna vínningsleiðina i hinum ýmsu afbrigðum. 22. DxD Hvitur á ekkert betra fram- hald, þótt merkilegt megi virðast. Sem dæmi má taka 22.. Df3, Dxd4+ 23. Kh2, Dxe5+ 24. g3(Db2+ og sv. vinnur. Sama er að segja um 22. Dfl, Dxd4+ 23. Khl, Rc6 og einnig 22. Hc7, Ra6 23. Hc6, Rb4 o.s.frv. Þá dugar ekki neldur 22. Da4, Kxf7 23. Hfl + , Kg6 24. De8+, Kh6 25. Dxe6+, g6. 22.— BxD 23. Hhfl 23. Hc7, væri svarað með —, Ra6 og 23. He7 með —, Rc6. 23. — Rc6 24. exd5 Hér virtist i fljótu bragði, að hviti stæði til boða betra fram- hald 24. Hc7, en svartur lumar þá á himskum leik, — dxe4! og hv. lendir i ógöngum eftir 24. Hxc6, e3! 24.— exd5 25. Hd7 Hér kom hins vegar sterk- lega til greina að leika 25. Hc7, sem helduröllu gangandi. T.d. 25. —, Rxd4 26. Hlf7, Bh6 (eða 26. — Re6) 27. Hxa7 og a-peð ið hvita getur orðið svarti mjög skeinuhætt i endataflinu. 25.— Be3+ 26. Khl Bxd4 27. e6 Siðasta trompið! 27.— Be5 28. Hxd5 He8 29. Hel Ilxofi 30. Hdfi Kf7 Eða 30. —, Hxd6 31. cxd6, Kf7(ekki31.—, Bxd6 32. He6.) 32. Hcl. Hvitur nær svarta a- peðinu og tryggir sér jafntefli. 31. Hxc6 Um annað var ekki að ræöa úr þvi sem komið var. Jafn- teflier á næsta leiti, það sjötta i röö. 31.— Hxc6 32. Hxe5 Kf6 33. Hd5 Kcfi 34. Hh5 hfi 35. Kh2 llafi Nú er hvitt peö dæmt til að falla 36. c6 Hxc6 36. —, Kd6 var jafnvel ná- kvæmara en breytir engu. 37. Ha5 a« 38. Kg3 Kffi 39.Kf3 i. Hc3+ 40. Kf2 Hc2+ ABCDEFttfl Jafntefli. Skemmtileg skák, báðum teflendum til sóma. 19. skákinni lyktaði með jafntefli: Missti Spasskí niður unna stöðu? - Fischer hefur nú 11 vinninga, en Spasskí 8 - KT-Rcykjavlk. 19. einvigisskákinni lauk með jafntcfli. Skákin var baráttuskák og virtist Spasskl hafa stöðuyfir- burði um titna, jafnvel eiga öruggan vinning i skákinni. Það fór þó á annan veg og urðu úrslit- in jafntefliþaðsjötta i röð i einvig- inu. — Fischer hefur nú hlotið 11 vinninga ogskortir aðeins 1 1/2 til að hreppa heimsmeistaratign. Það getur þvi vel farið svo, að einviginu Ijúki i þessari viku, c.t.v. þegar á fimmtudag. Afsaiar sér hagnaði af myndatöku Skáksamband islands hefur af- salað sér öllum hugsanlegum ágóða af myndatöku á einviginu gegn þvi, að Chester Fox stefni Fischer ekki hér á Islandi fyrir samningsrof. Guðmundur G. Þórarinsson létþess getið i viðtali við Timann. að Si hefði gert þetta til að halda uppi heiðri sinum og islenzku þjóðarinnar. ,,Við hugs- um fyrst og fremst, um að fram- kvæmd einvigisins verði snurðu- laus. Við ætlum að afhenda báð- um keþpendum verðlaun sin að þvi loknu i staö þess, að annar fái e.t.v. aðeins tómt umslag. Til að tryggja þetta, afsöluðum við okk- ur öllum ágóðahlut af myndatöku á einviginu. Orðstir islenzkrar skákhreyfingar er okkur meira virði en peningarnir," sagði Guð- mundur að lokum. Þess má geta, að afsal St á ágóðanum hefur vakið mikla athygli meðal frétta- manna. Ég spurði nokkra þeirra álits og áttu þeir vart orð til aö lýsa fórnarlund forráðamanna SI. ,,Þeir hafa sýnt einstakan dreng- skap," sagði Frank Brady, blaöa- maður frá New York, ,,og liklega tryggt áframhald einvigisins, þvi að ómögulegt er að segja, hvaö Fischer hefði ella tekið til bragðs." Aijekin skýtur upp á ný Það er margt um manninn hér i Laugardalshöllinni á sunnudag, þó ekki eins fjölmennt og um sið- ustu helgi. Fischer mætir snemma til leiks að þessu sinni (aðeins 5 min. of seinn) og upp- hafsleikur Spasskis e4 blasir við honum. Askorandinn er ekki seinn á sér að svara Rf6 og upp kemur Aljekin-vörn. Þetta er önnur skákin i einviginu, sem hef- st á þessari annars sjaldgæfu byrjun. Hin var sú 13. lengsta skák einvigisins hingað til, er lyktaði með sigri Fischers eftir miklar sviptingar á skákborðinu. (Taliðer, að Spasski hafi leikið af sér jafntefli eða jafnvel vinningi rétt fyrir lokin. Menn taka strax aö skeggræða stóðuna. Skúli Thoroddsen, lækn- ir, er viss um sigur Spasskis i skákinni. „Biðið bara og sjáið til: 19. leikurinn verður afgerandi I skákinni," segir Skúliog hlær við. Aðrir eru á öðru máli og telja r'ischer sigurstranglegri. Eftir 12 leik eru þeir, sem viö skák- skýringar fást að þessu sinni, Jón Hálfdánarson og Haukur Angan- týsson, á þvi, að Fischer standi betur. Fréttaritari 205 sjónvarps- stöðva. Meðan skákin þokast áfram, tek ég tali Frank Brady, blaða mann frá New York.Brady hefur skrifað ævisögu Fischers og vinn- ur nú að framhaldi hennar. Ég spyr. hvort hann hafi ferðazt um landiö. en hann segist eiga það eft ir, ætlar að gera það að einviginu loknu. Brady tjáir mér, að hann sé fréttaritari hvorki meira né minna en 205 sjónvarpsstóðva i Bandarikjunum, hér á heims- meistaraeinviginu. ,,Ég var t.d. að fá mér i svanginn á veitinga- staðnum Aski, þegar maður vind- ur sér að mér og spyr, hvort ég heiti ekki Frank Brady. Ég játti þvi forviða, en hann sagðist hafa séð mig i sjónvarpi i Boston vik- una áður." 1 lokin spyr ég um stöðuna, en Brady vill litiö um hana segja. „Taflmennska Fischers i þessari skák er a.m.k. ólik hefðbundnum skákstil hans," fæst hann þó til að láta uppskátt. Spasskí með unnið tafl? Spádómur Skúla læknis, sem áöur er greint frá, rætist svo sannarlega. Spasski teflir gull- fallega i 18.-20. leik. Hann fórnar riddara, en fær i hans stað skiptamun og 2 peð. Friðrik Olafsson slær þvi föstu i útvarp- inu, að Spasski eigi unnið tafl. Menn takast á loft og snögglega réttist úr forráðamönnum Skák- sambandsins : Ætli hann vinni og einvigið verði spennandi á nýjan leik. Slikar bollaleggingar fljúga eflaust mörgum i hug þessa stundina. Ekki eru samt allir sammála Friðrik,Ingi R. er t.d. á öndverð- um meiði. telur Fischer a.m.k. standa jafn vel að vigi. ekki sizt eftir Dd2 i 21.1eik. Sá leikur neyðir Spasski i drottningakaup og allt i einu byrja menn að efast um, að sigur hjá heimsmeistaranum sé örugglega i höfn. Spennan nær enn einu sinni tökum á Hallar- gestum og loftiö verður þyngra, rafmagnaðra. Jafntefli í uppsiglingu í svipinn minnir viðureignin á skylmingakeppni: Spasski leggur til áskorandans, en Fischer vikur sér fimlega undan atlögum and- stæðingsins. Loks upphefst mikið mannfall i liðum beggja og enn ein „dauö jafnteflisstaðan" blasir við áhorf- endum á sjónvarpsskerminum. Þeir kappar þráast þó við skamma hrið, en semja loks um jafntefli að loknum 39. leik. Sjötta jafnteflið I röð. Enn einu sinni hefur Fischer tekizt að halda jöfnu á stöðu, sem talin hef- ur verið tópuð. Þvi má spyrja: Er þetta alltaf klaufaskap Spasskis að kenna eða frábærri tafl- mennskuFischersaðþakka? Eða ætli áskorandinn sjái það langt fram i timann, að staðan sé ekki svo slæm sem margir vilja vera láta?

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.