Tíminn - 19.01.1974, Blaðsíða 3

Tíminn - 19.01.1974, Blaðsíða 3
Laugardagur 19. janúar 1974. TÍMINN BORGARSTJORINN HVATT UR TIL AÐ GERA BETUR Óánægja meðal borgarbúa vegna slælegrar frammistöou borgaryfirvalda við snjóruðning A BORGARSTJÓRAFUNDINUM á fimmtudaginn kvaddi Alfreð Þorsteinsson sér hljóös utan dag- skrár og vakti athygli á þvl, aö margir borgarbúar heföu oröiö fyrir miklum óþægindum vegna þess, hve snjóruöningur af götum borgarinnar hefði gengið illa. „Ég veit, að ég mæli fyrir munn margra," sagði Alfreð, „þegar ég Alfreð Þorsteinsson beini þvi til borgarstjórans, að hann beiti sér fyrir þvi, að §ér- stakar og auknar ráðstafanir verði gerðar við þau hverfi borgarinnar, sem verst eru sett i samgöngumálum, Breiðholts- hverfi og Arbæjarhverfi. Ekki vegna þess, að þessi tvö hverfi eigi að vera einhver forgangs- hverfi, heldur einfaldlega vegna þess, að fólk i þessum hverfum veröur að teysta á afar veika samgönguæð, og hefur ekki um aðrar leiðir að velja." Siðan gerði Alfreð grein fyrir þvi, hve litið þyrfti út af að bera Eyjar: Bæjarfógeta- embættið heim 1. febr. AKVEÐIÐ hefur verið, að aðset- ur embættis bæjarfógetans I Vestmannaeyjum, sem verið hef- ur i Reykjavík frá þvi eldgos hófst á Heimaey, flytjist frá og með 1. febrúar n.k. til Vestmannaeyja. Mun embættið þvi frá þeim tima framkvæma allar embættis- athafnir i Vestmannaeyjum. ÚTVEGSBANKA- ÚTIBUIÐ TIL EYJA UM HELGINA ÚRVEGSBANKINN I Vest- mannaeyjum flytur aðalstöðvar sinar heim á morgun, sunnudag- inn 20. janúar. Afgreiðsla verður þó áfram I aðalbankanum i Reykjavik, og mun Sighvatur Bjarnason gjaldkeri veita henni forstöðu. Víxla, sem greiðast eiga i út- vegsbanka Islands i Vestmanna- eyjum með gjalddaga 29. janúar eða fyrr, á að greiða i afgreiðslu utibusins i aðalbankanum i Reykjavik, en vixla með gjald- daga 30. janúar eða siðar i Vest- mannaeyjum. Útibússtjóri eða fulltrúar hans munu hafa viðtalstima i aðal- bankanum i Reykjavik hálfs- mánaðarlega, einn til tvo daga i senn, og mun það verða tilkynnt betur siðar. Jafnframt munu starfsmenn afgreiðslu útibúsins i Reykjavik hafa milligöngu um afgreiðslu ýmissa mála við- skiptavina bankans. til þess að umferð um Breiðholts- hverfi tefðist um lengri eða skemmri tima. Þá kom einnig fram i ræðu hans, að borgarbúar væru almennt óánægðir með framkvæmd snjóruðnings af götum borgarinnar undanfarnar vikur, t.d. væri litið hugsað um gangandi vegfarendur. Væri til vansa, hvernig snjó hefði verið rutt upp á gangstéttir, og siðan ekkert hirt um að fjarlægja hann. Sagði Alfreð, að slys og beinbrot af þessum sökum hefðu aukizt gifurlega i borginni að undan- förnu. Nefndi hann, að Slysavarð- stofan, sem sinnti undir venju- leum kringumstæðum 300 tilfell- um beinbrota á mánuði, hefði sinnt 442 tilfellum i október, 460 i nóvember, 432 i desember, og janúar virtist ætla að verða alger metmánuður, þvi að um miðjan mánuðinn hefði Slysavarðstofan verið búin að meðhöndla 347 til- felli. „Ég veit að borgarfulltrúar eru sammála mér og taka undir áskoranir til borgarstjórans, að hann beiti sér fyrir þvi, að þess- um málum verði sinnt betur en hingað til. Abyrgðin hvilir fyrst og fremst á honum, sem odda- manni borgarstjórnarmeiri- hlutans i Reykjavik," sagði Alfreð að lokum. Birgir isl. Gunnarsson til að gera betur. hvattur Flokksvélin beygði Albert Guðmundsson A SIÐASTA fundi borgarstjo'rnar var samþykkt tillaga heilbrigðis- málaráðs um að ráða . Gisla Teitsson skrifstofustjóra hjá Inn- kaupastofnuninni sem fram- kvæmdastjóra Heilsuverndar- stöðvar Reykjavfkur. Fékk til- laga heilbrigðismálaráðs 8 at- kvæði, en allir borgarfulltrúar minnihlutans sátu hjá. Miklar umræður fóru fram i borgarstjórninni um þetta mál. Þeir, sem þátt tóku i þeim, voru Kristján Benediktsson, Adda Bára Sigfúsdóttir, Sigurjón Pétursson, Albert Guðmundsson, Úlfar Þórðarson, Markús örn Antonsson og borgarstjóri. 1 þess- um umræðum kom ýmislegt fram um mannaráðningar hjá borginni almennt og hvernig slik mál ganga fyrir sig. Gáfu sumir borgarfulltrúar Sjálftæðis- flokksins hinar fróðlegustu og furðulegustu yfirlýsingar i þvi sambandi. Ekki eru tök á þvi, að rekja þessar umræður i einstökum at- riðum, en hér skal getið helztu at- riðanna úr fyrri ræðu Kristjáns Benediktssonar, en hann hóf um- ræður um þetta mál á fundinum. Kristján sagði m.a.: „Þetta mál á sér langan að- SKAK- ÞINGIÐ AÐ LOKNUM sjö umferðum á skákþingi Reykjavikur er staðan i A-riðli þannig, að Jón Þ. Þór er með 5 1/2 vinning af 7 möguieg- um, Leifur Jósteinsson 5 af 7 og Benóný Benediktsson með 4 1/2 af 7. 1 B-riðli er Helgi Ólafsson efst- ur með 6 vinninga af 7 möguleg- um', Tryggvi Arason er annar með 4 1/2 og biðskák. 1 C-riðli er Bjarki Bragason efstur með 6 1/2 vinning af 7 mögulegum. Þar eru svo margar biðskákir, að ekkert er að marka röðina á þeim, sem næstir koma. I D-riðli er Margeir Pétursson efstur með 5 1/2 vinning og bið- skák eftir 7 umferðir. t öðrum flokki er Jón L. Arnason efstur með 5 1/2 vinning og biðskák. Attunda umferð verður teííd á sunnudag og biðskákir á mánu- dag. —Step draganda og merkilega þróunar- sögu. Skulu nokkur helztu atriði þess rifjuð upp til að sýna, hvers konar vinnubrögð eru viðhöfð og hvaða sjónarmið ráða, þegar verið er að velja borginni starfs- menn i þýðingarmiklar stöður. Starfið var auglýst 1. okt. sl. AIls bárust 14 umsóknir. Fljót- lega beindist athyglin að tveimur mönnum, sem báðir eru starfs- menn borgarinnar, Gisla Teits- syni, skrifstofustjóra hjá Innkaupastofnuninni og Geir Guðmundssyni starfsmanni i launadeild borgarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn mun i upphafi hafa hugsað sér, að Gisli Teitsson fengi stöðuna, enda þrautreyndur i starfi fyrir flokkinn og ötull i Öllum kosning- um auk annar.ra hæfileika til starfsins, sem ég dreg siður en svo i efa að séu fyrir hendi. Á fundi i borgarmálaráði Sjálf- stæðisflokksins mun hafa verið samþykkt með öllum atkvæðum gegn einu að styðja Gisla. Þessi eini var Albert Guðmundsson, sem strax i upphafi kvaðst mundu styðja Geir Guðmundsson og reyndi að fá aðra borgarfulltrúa til stuðnings við hann. Þegar ráðning i þessa umræddu stöðu kemur nokkpu- siðar til meðferðar i heilbrigðismálaráði, ber svo við, að fulltrúar Sjálf- stæðisflokksins eru horfnir frá stuðningi við Gisla Teitsson, en nýjum manni hefur skyndilega skotið upp, Jóni Magnússyni, lög- fræðingi. Fær hann nær einróma stuöning heilbrigðismálaráðs, eftir þvi sem ég bezt veit. Þessi kúvendingSjálfstæðismanna kom mj;ög á óvart, og ýmsum getum var að þvi leitt hvað ylli. Þo*ttust menn þar kenna fingramörk fyrr- verandi borgarstjóra. I hita haráttunnar höfðu menn gleymt Albert Guðmundsyni, hvernig sem á þvi getur nú staðið. Hann neitaði sem sagt með öllu að styðja Jón Magnússon. Og þar sem likur voru taldar á að Jón fengi engan stuðning frá borgar- fulltrúum minnihlutans var málið komið i sjálfheldu. A siðasta fundi borgarstjórnar var tillaga heilbrigöismálaráðs Kristján Benediktsson. Albert Guðmundson, gugnaði, þegar á hólminn var komið. um ráðningu Jóns Magnússonar á dagskrá. Borgarstjóri vildi þá ekki láta á það reyna, hvort hún næði samþykki og óskaði eftir frestun málsins. Mun hann hafa séð, að úr þeirri sjálfheldu, sem flokkur hans var kominn i varðandi þetta mál, var ekki nema ein útgöngu- leið. Jón Magnússon varð að draga umsókn sina til baka. Bréf frá Jóni þar að lútandi var svo lagt fram i heilbrigðismálaráði 11. jan. sl. Gangur þessa máls er rifjaður upp til að sýna, hvers konar vinnubrögð Sjálfstæðisflokkurinn viðhefur, þegar um það er að ræða að velja menn i þýðingar- miklar stöður hjá borginni." Eins og fram kom i uræðunum, sem fylgdu i kjölfar þessarar ræðu Kristjáns kom margt at- hyglisvert fram eins og áður er sagt. Staðreyndir þessa máls virðast hins vegar vera þessar: 1. Borgarmálaráð Sjálfstæðis- flokksins samþykkir stuðning viö Gisla Teitsson. 2. Albert Guðmundsson lýsir stuðningi við Geir Guðmundsson. 3. Sjálfstæðismenn i heilbrigðis- málaráði gera tillögu um Jón Magnússon. 4. Borgarstjóri þorir ekki að bera tillögu um Jón Magnússon upp f borgarstjórn og lætur fresta málinu. 5. Jón Magnússon dregur umsókn sina til baka. (An efa eftir mikinn þrýsting) 6. Heilbrigðismálaráð gerir að nýju tillögu, nii um Gisla Teits- son. 7. Albert Guðmundsson bregzt Geir Guðmundssyni og ákveöur að styðja Gisla Teitsson. Þar með var loksins orðinn meirihluti I borgarstjórninni, sem borgarstjóri gat sætt sig við. Vilja flytja herstöðina á AAelrakkasléttu Sigurður Lindal, prófessor, og Valdimar Kristinsson, við- skiptafræðingur við Seðla- bankann, skrifa sl. miðviku- dag saman athyglisverða grein I Morgunblaðið, sem þeir nefna „Nýskipan varnar- málanna — Herstöðin verði flutt frá Keflavikurflugvelli." Þessi grein hefur vakið mikla athygli og umtal og ekki sizt fyrir þá sök, að Sigurður Lindal hefur á undanförnum árum verið mjög áberandi I félágsskap og slagtogi með þeim mönnum, sem fremstir fara i röðum herstöðvaand- stæðinga og harðastir eru i kröfum um að herinn eigi skil- yrðislaust að hverfa af landinu á kjörtimabilinu. Timanum þykir rétt að drepa á meginefni greinarinn- ar lesendum til glöggvunar. Þcir Sigurður Lindal og Valdimar Kristinsson leggja áherzlu á, að tslendingar verði að taka tillit til nágranna sinna i öryggismálum. Um það segja þeir m.a.: „Ef islendingar færu sinu fram, hvað sem liður óskum grannþjóða, er ekkert liklegra en þær litu á það sem ögrun við sig og teldu sér eftir það ckki skylt að verða við óskum islendinga t.d. á viðskipta- sviðinu. Sllkt gæti bitnað alvarlega á hag almennings, og cru ekki ncinar likur til þcss að losna við varnarliðið. Slíkri stefnu cr hins vegar unnt að framfylgja i einræðis- rikjum eins og Albaniu og Kiibu. Með þessu er ekki sagt, að tslendingum bcri að sæta neinum afarkostum af hendi nágranna sinna, jafnvel ekki að þcim beri að færa neinar vcrulegar fórnir, heldur það citt, að þeir gcti ekki visaö á bug eindregnum óskum þeirra að öllu leyti. t varnarmálum verður þvi að finna þá lausn, sem ná- grannaþjóðirnar geta nokkurn vcginn sætt sig við, jafnframt þvi sem tekið cr tillit til rétt- mætra hagsmuna islendinga um öryggi og um að fá að lifa ótruflaðir i landi siiui. eins og varnarmálum landsins er nú fyrir komið, er þessum hagsmunum íslendinga vissu- lega ekki nægjanlegur gaum- ur gefinn, og mega lslending- ar raunar að ýmsu leyti við sjálfa sig sakast." -Öryggi í flugi Þeir Sigurður og Valdimar leggja til að herstöðin verði flutt norður i Kerlingarhraun á Melrakkasléttu. Þessa til- lögu rökstyðja þeir m.a. þess- um orðum: „Þar er tiltölulega slétt brunahraun og auðvelt að leggja á það flugvöll. Slétt- iendi er i kring, hvergi há fjöil nálægt þannig að aðflug er auðveit. Staðurinn er fjarri mannabyggðum og sú, sem næst er, harla strjál. Næstu þéttbýliskjarnar eru Húsavík og Akureyri. Eru þeir þó svo langt frá, að fjarlægð frá her- stöðinni til Húsavikur yrði ámóta og milli Keflavikur- flugvallar og Borgarness og frá herstöðinni til Akureyrar ámóta og frá Keflavikurflug- vclli til Stykkishólms. Flutn- ingar á sjó til flugvallarins og frá honum gætu farið fram um Þórshöfn, Raufarhöfn, eða Kópasker, sem er næst, en sennilegt er, að af þeim sökum yrði að endurbæta hafnar- mannvirki allverulega. — Hið eina, sem i fljótu bragði sýnist mæla gegn þessum stað er, að hann Hggur nokkru hærra en Keflavikurflugvöllur og þvi hætta á, að flugvöllur þar yrði eitthvað oftar lokaður vegna þoku. Við flutning herstöðvarinn- Frh. á bls. 15

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.