Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 14.07.1970, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 14.07.1970, Blaðsíða 1
GRØNLANDSPOSTEN ukiut 11 O-at mardlungorneK 14. juli 1970 Nr. 13 Sisimiune atautsimérssuarneic GRØNLANDSK ARBEJDSKRAFT Mange og forskelligartede emner var genstand for drøftelse. Føl- gende kan nævnes: Grønland i folketinget, politik i Grønland, sprog, lønninger, skatter, privati- sering og andelsbevægelse, oplys- ning og opdragelse, uddannelse, Der blev fremsat ønske om, at kommunalbestyrelserne og lands- rådet får større bemyndigelser, blandt andet til selv at admini- strere bevillinger. Det blev nævnt, at kommunalbestyrelserne næ- sten ingen bemyndigelse har ved (Fortsættes side 2) Kalåtdlit-nunåt sujunigssaKalersiniartariaKarpoK kalatdlinut tungassumik nunap periarfigssanartitsinera nåpertordlugo, inuisa nangmineK sulineratigut Danmark peitatigalugo nunavtine pernautaussumik kikutdlunit peKatauvfigissånik atautsi- mérssuartOKarpoK måne ingerdlatsineK pivdlugo. atautsimérssuarneic pivoK Knud Rasmussenip Højskoliane Sisimiune junip 20-dnit 30-ånut 1970. peicataussut 46-uput Kitåne igdloKarfingnit amerdlanernit agger- sut atausek åma TunumingånérsoK. tåukunånga arnat mardluinåuput tåssa landsrådimut ilaussortaic Elisabeth Johansen åma kommunal- bestyrelsip sujuligtaissua Emilie Lennert. atautsimérssuarneic lands- rådip sujuligtaissuata Erling Høeghip isumagssarsiarå piviussungorti- taralugulo, ingmikutdlo taissariaicarpoic atautsimérssuarneic kalåtdli- suinaic ingerdlåneicarmat, Kavdlunåt autdlarnéicataussut ardlaicångit- sut encdisångikåine. uvdlut Kulit ingerdlaneråne OKa- luserissagssat åssiglngitsorpag- ssuit sangmineKarput. OKatdlineK åricigssutdluagaussumik eitérsi- mårtumigdlo ingerdlåneitarpoK o- KauseKauterpagssuitdlo tusardliu- neKardlutik. atautsiminerup nå- nerane landsrådip sujuligtaissua Erling Høegh neriorssuivoK suju- nersutigineKartut landsrådime saricumiuneKarumårtut, peKatau- ssutdlo amerdlanerit kigsautigi- nartipåt sujunigssame åma tai- matut atautsimérssuartoKarnig- sså. isumagssarsivfiussoK kalåtdlit taimatut nunamik i- ngerdlatitaunera sangmisavdlugo nåpeicatigingnerat pisimassuvoK pingårtoK. atautsimérssuarneic mikingitsumik eicérsautauvoic ka- låtdlip kindussutsiminik ilisaring- nilernigssånut påsisitsivdlunilo a- jornartorsiutit peicatigigdlune ilu- arsiniartariaicarnerata pissaria- Kdssusianik. atautsimérssuarneic atautsimut issigisagåine saricu- mersoK tdssa: kalåtdlit uvagut a- jornartorsiutivut avdlanit ilisima- neruvavut. iluarsiniartariaicarpa- vut kalåliussuserput nunavtalo periarfigssaicartitsinera tungavi- galugo. såriarfigssat avKUtigssiu- niartariaicarpavut. kalåtdlit ang- nerussumik sulissorinendsåput nunavta piorsarneKarnerane, tai- mditordle Danmark suleicatigitui- narumavarput. silåinaup nigdlertikiartornera nunavtinilo napaniutausinaussut ajornakusuleriartornerat atautsi- mérssuarnerme arajutsisimaneKå- ngitdlat. kisiånile atautsimérssu- arneK takutitsingilaK sujorna u- kiåkut fjernsynikut aperssuiner- ssuarme sarKumersumik isumav- dluånginermik sujunigssaic piv- dlugo. atautsimérssuarnerup ine- ritualusoK nuånårutigssaK tåssa kalåtdlit påsingmåssuk ingming- nut tatigissariaKardlutik nunar- tik patajaitsumik sujunigssaKa- lersiniåsaguniko. kalåtdlit sulissut atautsimérssuarnerme autdlarni- ssuput Nikolaj Rosing, Mogens Boserup, Erling Høegh, Hans Ga- brielsen, H. C. Petersen, Marius Abeisen, Jens Fynbo, Sven Thom- sen, Claus Bornemann, InoraK Olsen, Emilie Lennert, Chr. Ber- thelsen åma Lars Chemnitz. OKa- Holsteinsbor g-konf er encen: atautsimérssuarnerme peKataussut åssilineKarsimassut højskoiip silatåne. Deltagerne på konferencen, fotograferet uden for højskolen. luserineKartut ilagait: Kalåtdlit- nunåt inatsissartune, politikikut suminerput, kommunine politike OKautsit, akigssautit, akilerårutit, nangminerssortumik inutigssar- siorneK, ingerdlatseKatigingneK, KéumarsaineK, perorsaineK, ilini- artitauneK atuartitsinerdlo, nug- tertitsineK åma aperKut Dan- markime pissutsit nunavtinut nu- ginåsanerivut. folketingimut pilerssårusiortar- nermutdlo tungassut erKartorne- Karneråne ilåtigut sujunersutigi- neKarpoK landsrådip ilaussortame akornåne torKaissalernigsså fol- ketingime sivnissugssanik. tamå- na ardlagdlit åma Nikolaj Ro- singip ulorianartutut issigåt Ka- nga pissusiussunut utersårneru- ssugssatut isumaKarfigalugo. Ka- ngaunerussorme imåisimagaluar- poK landsrådimut ilaussortat sy- sselrådimit torKagaussardlutik. (Kup. 3-me nangisaoK) atautsimTnerme arnartatuaussut landsrådimut ilaussortaK Elisabeth Jo- hansen åma kommunalbestyrelsesip sujuligtaissua Emilie Lennert. Der var kun to kvindelige deltagere på konferencen, landsrådsmedlem Elisabeth Johansen og kommunalbestyrelsesformand Emilie Lennert. befolkningskoncentration m. m. Indlederne var folketingsmand Nikolaj Rosing, lektor Mogens Boserup, landsrådsformand Erling Høegh, regnskabschef Hans Ga- brielsen, højskoleforstander H. C. Petersen, landsrådsmedlem Ma- rius Abeisen, kontorchef Jens Fynbo, konsulent Sven Thomsen, sekretariatschef Claus Borne- mann, højskolelærer InoraK Ol- sen, kommunalbestyrelsesformand Emilie Lennert, skoledirektør Chr. Berthelsen og landsrådsmed- lem Lars Chemnitz. Under drøftelsen af det første punkt blev det foreslået, at lands- rådet gennem lovgivning bemyn- diges til på befolkningens vegne at udpege Grønlands repræsen- tation i folketinget. Flere — blandt dem Nikolaj Rosing — fandt denne tanke udemokratisk og hævdede, at det ville være ensbetydende med, at man vendte tilbage til datidens ordning, da sysselrådet udpegede landsråds- medlemmerne. Adskillige deltagere fandt det uheldigt, at de ansvarlige admi- nistrationsområder og myndighe- der sidder i Danmark. Arbejdet for Grønlands fremtid ville blive smidigere, hurtigere og mere ef- fektivt, hvis grønlandsministeriet og GTO befandt sig i Grønland. Men andre gik imod den tanke og mente, at arbejdet næppe ville blive bedre. Desuden ville det kræve nye og dyre administra- tionslokaler. Man efterlyste større offentlig- hed i grønlandsrådets arbejde, og det blev anbefalet, at perspektiv- planen 1971-85 også bliver offent- liggjort på grønlandsk. Sekreta- riatschef Claus Bornemann med- delte, at dette ønske ville blive efterkommet. Man må tilstræbe at give Grønland en grønlandsk fremtid inden for lan- dets egne muligheder gennem befolkningens egen indsats og i sam- arbejde med Danmark. En historisk begivenhed fandt sted fornylig, da 46 deltagere fra hele Grønland samledes til en konference om Grønland på Knud Rasmus- sens Højskole i Holsteinsborg. Det var landsrådsformand Erling Høegh, der indkaldte til konferencen og den blev holdt udelukkende på grøn- landsk, bortset fra få danske indledere. nes ønske, at sådanne konferen- cer også må finde sted i fremti- den. INSPIRATION OG OPMUNTRING Der kom meget ud af konferen- cen. Den virkede som en inspira- tion og en opmuntring til at løse problemerne ved større grøn- landsk indsats. Det gik op for deltagerne, at grønlænderne bedre end andre er i stand til at løse deres problemer, og at man må tilstræbe at give Grønland en grønlandsk fremtid inden for lan- dets muligheder. Derfor må man finde frem til mulighederne og udnytte dem. Grønlandsk ar- bejdskraft må anvendes i større udstrækning i landets opbygning, men vi vil altid samarbejde med Danmark. Konferencen er fuldt vidende om den begyndende klimaforvær- ring og de problemer, den fører med sig, men pessimismen, som prægede TV-høringen kom ikke til udtryk ved den grønlandske konference. Deltagerne erkendte, at de er efterkommere af et folk, der har haft mod og vilje til at overleve gennem en tusindårig kamp for tilværelsen i disse ugæstmilde egne. Derfor må grøn- lænderne have tillid til sig selv og prøve på at give Grønland en grønlandsk fremtid gennem egen indsats. I løbet af ti dage drøftede man en række emner af stor betydning for Grønland. Diskussionerne gik livligt til, og man fremkom med mange udtalelser. Ved konferen- cens slutning lovede landsråds- formanden, at de forslag, der var blevet fremsat, ville blive fore- lagt landsrådet. Det var deltager-

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.