Fréttablaðið - 21.11.2005, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 21.11.2005, Blaðsíða 36
 21. nóvember 2005 MÁNUDAGUR14 EINBÝLI FÍFUVELLIR - NÝTT - ALVÖRU HÚS Vorum að fá í einkasölu nýtt og fallegt 338 fm EINBÝLI á tveimur hæðum, ásamt BÍL- SKÚR á góðum stað í Vallarhverfinu. Húsið skiptist niður í íbúð 292 fm og bílskúr 47 fm og skilast það fullbúið að utan, steinað í ljós- um lit. Lóð grófjöfnuð. Að innan skilast húsið fokhelt eða lengra komið ef vill. 4279 FURUBERG - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ SÉRLEGA VEL SKIPULAGT 182 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 40 fm BÍLSKÚR, samtals 222 fm góðum stað í Setberginu í Hafnar- firði. 6 svefnherbergi, stór stofa og eldhús, rúmgott sjónvarpshol, flísar og parket á gólfum, hellulagt bílaplan. Gott hús. Verð 45,5 millj. 2336 FURUVELLIR - GLÆSILEGT EINBÝLI Nýtt og fallegt 218,0 fm EINBÝLI á einni hæð, ásamt 52,0 fm TVÖFÖLDUM BÍL- SKÚR, samtals 270,0 fm Húsið er fullbúið að utan steinað með marmarasalla, lóð grófjöfn- uð. Að innan er húsið rúmlega tilbúið til inn- réttinga. Hiti í gólfum. Gluggar og útihurðar eru úr plasti og því viðhaldsfrítt. AFH. STRAX. Verð 49,5 mi 4674 MÁVAHRAUN - FALLEGT OG VEL VIÐHALDIÐ 164 fm einbýli á góðum stað ásamt 44 fm bílskúr eða alls 208 fm Húsið er teiknað af Kjartani Sveinssyni. Fjögur svefn- herbergi. Flottur arinn í stofu. Stór steypt verönd. Vönduð og falleg eign á sérlega góðum stað. Verð 42,5 mi. 4888 GRENILUNDUR - GARÐABÆR - GOTT HÚS GLÆSILEGT 185,7 fm EINBÝI Á EINNI HÆÐ ásamt 44,8 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR á góðum stað í GARÐABÆ. Falleg gólfefni og innréttingar, stór hellulögð ver- önd. Flott eign sem hægt er að mæla með. 4864 DRANGAGATA - EITT ÞAÐ FLOTT- ASTA Í HAFNARFIRÐI 366 fm einbýlis- hús á frábærum stað við hraunið í Norðurbæ í Hafnarfirði, eina húsið í götunni, algjör par- adís fyrir börn. Fullt af herbergjum, þrjár stofur, falleg gólfefni og innréttingar, inn- byggður tvöfaldur bílskúr, myndir og mynd- band á netinu, sjón er sögu ríkari. TILBOÐ ÓSKAST. 4693 EFSTILUNDUR - GARÐABÆR - GOTT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ - MEÐ ÚT- SÝNI. 196 fm einbýlishús með innbyggðum ca 47 fm bílskúr á góðum stað í Garðbæ. Möguleiki á allt að fimm svefnherbergjum. Góð eldhúsinnrétting, stáltæki og gashellur. Gestasnyrting og gott baðherbergi. Parket stofu, sjónvarpsholi og borðstofu. Sjón er sögu ríkari. Verð 48.7 millj. 48,7 4787 VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT- LEGA TVÆR ÍBÚÐIR Fallegt MIKIÐ END- URNÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á tveimur hæð- um, með aukaíbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm á mjög góðum stað í HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Húsið getur LOSNAÐ FLJÓTLEGA. Verð 49,5 millj. 3610 FAGRABERG - FALLEGT EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ 216,3 fm einbýli (með aukaíbúð á fyrstu hæð) á tveimur hæðum ásamt 54,3 fm bílskúr, samtals 270,6 fm Húsið er fallegt bæði að utan og innan, góð gólfefni. Tvöfaldur góður bílskúr. Mikil ver- önd og svalir, útsýni, pottur, fallegur garður. Íbúðarhæft herbergi/kofi úti í garði. Góð eign. Verð 60.9 millj. 4373 RAÐ- OG PARHÚS SUÐURHOLT - FLOTT PARHÚS Sér- lega vandað og fallegt 198 fm parhús með innbyggðum góðum bílskúr. Góð gólfefni og innréttingar, fjögur rúmgóð herbergi, útsýni, rúmgóð stofa, verönd. Gólfhiti að hluta. Sjá myndir á netinu. Verð 39.8 m. 4562 FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT ENDARAÐ- HÚS FALLEGT OG VANDAÐ 207 fm END- ARAÐHÚS með rúmgóðum innbyggðum bíl- skúr. Góðar innréttingar og skápar, gólfhiti, verönd. Húsið er nánast fullbúið. Örstutt verður í skóla og aðra þjónustu í framtíðinni. GÓÐ EIGN SEM HÆGT ER AÐ MÆLA MEÐ. GOTT VERÐ, endaraðhús, á aðeins 38.9 millj. 4667 HÆÐIR LÆKJARBERG - GÓÐ EFRI SÉRHÆÐ Í TVÍBÝLI - LAUS STRAX Sérlega falleg 147 fm EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu tvíbýli, ásamt innbyggðum 49 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR, samtals 196 fm Gott útsýni, þrjú herbergi, möguleiki á því fjórða, parket á gólfum, góð- ar innréttingar. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 39,0 millj. 4835 ÖLDUGATA Hfj. - SJARMERANDI ÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu fallega sjar- merandi neðri hæð í reisulegu húsi á þessum flotta stað við Hamarinn. Gólfborð á flestum gólfum. Verð 14,5 millj. V. 14,5 m. 4823 LÆKJARGATA, NÝ UPPGERÐ-LAUS STRAX Erum með í einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða miðhæð á góðum stað við lækinn. Nýlegt eldhús, bað og gólfefni. Fallegur garður. LAUS STRAX OG NÝ MÁL- UÐ Verð. 23,9 millj. 4691 HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL- SKÚR - LAUS STRAX MJÖG GÓÐ OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 181 fm EFRI SÉR- HÆÐ OG RIS Í TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM BÍL- SKÚR, MIÐSVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI. HÚSIÐ ER KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ. 4 SVEFN- HERB. „ LAUS STRAX „ Verð 29,7 m. 4553 4RA TIL 7 HERB. LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg 126 fm 4ra herb. íbúð í nýju „VIÐHALDSLITLU“ fjölbýli í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Íbúðin er laus til af- hendingar. Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 34,9 millj. 3750 KRUMMAHÓLAR - REYKJAVÍK Góð 95 fm fimm herb. íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi, ásamt 7 fm geymslu í kjallara, samtals 102 fm Nýjar hurðar, skápar í hjónaherb. og bað- innrétting. Góð innrétting í eldhúsi. P.parket og flísar á gólfum. Húsvörður. Verð 18.9 millj. 4990 BREIÐVANGUR - MEÐ BÍLSKÚR Góð 98 fm íbúð á 3. hæð ásamt 23 fm bílskúr, samtals 121 fm Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Góðar svalir. Bílskúr með rafmagni, hita og vatni. Verð 18,7 millj. 4370 ESKIVELLIR - LAUS VIÐ KAUPSAM- ING. GLÆSILEG 107,7 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílageymslu í nánast viðhaldslausu nýju LYFTUHÚSI á góðum stað á VÖLLUM Í HAFNARFIRÐI. Áhvílandi 18.2 millj. góð lán, greiðslubyrði ca 80 þús. á mán.. Kaupendur geta sparað 455 þúsund í lántökukostnað og þinglýsingu lána. Verð 23.5 millj. 4962 KRISTNIBRAUT - FALLEG - REYKJAVÍK NÝLEG OG GLÆSILEG 110,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í ný- legu LYFTUHÚSI. SÉRINNGANGUR innaf svölum. Sér bílastæði í opinni bílgeymslu. Flísar og parket. Verönd með skjólveggjum. Verð 25,9 millj. 4881 FLÚÐASEL - M/ÚTLEIGUHERB. - BÍLAGEYMSLA Góð 4ra herb. 100 fm íbúð ásamt herbergi í kjallara og stæði í bíla- geymslu, samals 150 fm Baðherbergi end- urnýjað, nuddbaðkar og veggsalerni. Yfir- byggðar svalir. 18fm herbergi í kj. er með eldhúsi og aðgang að snyrtingu m/sturtu, kjörið til útleigu. Verð 22,7 millj. 4970 EYRARHOLT - STÓR EIGN - FRÁ- BÆRT ÚTSÝNI Falleg og rúmgóð 91 fm 4ra herb. íbúð ásamt 45 fm risi (óinnréttað), samtals 136 fm Hægt er að gera tvö til þrjú herbergi í risinu og sjónvarpshol. Laus við kaupsaming. Snyrtileg eign og vel með far- in. Verð 21.9 millj. 4438 HRINGBRAUT - FALLEG ÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu fallega endurnýjaða íbúð á 1 hæð. Flísar og parket á gólfum, flísal. bað og fallegt eldhús. Góð eign á góðum stað. Verð 18,9 millj. 4884 ENGIHJALLI - KÓP. - LYFTUHÚS Fal- leg og góð 97 fm íbúð fyrir utan sér geymslu í kj. 4 sv.h. Tvennar svalir. Góð sameign. Laus fljótl. Verð 18.3 millj. 4846 ÁLFHOLT - ÚTSÝNI - LAUS STRAX „LAUS STRAX“ Falleg 98 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu nýlega viðgerðu og máluðu fjöl- býli á góðum útsýnisst. LAUS STRAX. 4851 EYRARHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Fal- leg og björt 112,4 fm 4ra herbergja ENDAÍ- BÚÐ á 1. hæð í nýlega máluðu fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á Holtinu. Ein íbúð á hæð. Verð 20,9 millj. 4837 DAGGARVELLIR - EIN FLOTT 4ra HERBERGJA. Falleg og fulbúin íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli, sérinngangur, eik- arparket og innréttingar. Þrjú svefnherbergi, rúmgóðar innréttingar, háfur og gaseldavél. Húsið er steinað að utan því lítið viðhald. 92 fm Laus fljótlega, verð 21.0 millj. 4809 ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ OG FALLEG 100 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDSLITLU“ fjölbýli á góðum stað á VÖLLUM í HAFNAR- FIRÐI. SÉRINNGANGUR af svölum. VAND- ARÐAR innréttingar. FULLBÚIN OG GLÆSI- LEG EIGN. Verð 21,5 millj. V. 21,5 m. 3718 DAGGARVELLIR - LYFTUHÚS Vorum að fá í einkasölu gullfallega íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt Eikarparket og flísar á gólfum. Hvítuð Eik í innréttingum. Þvottah. í íbúð. Verð 22,9 millj. 4796 BÆJARHOLT - FALLEG - LAUS STRAX Vorum að fá í einkasölu fallega 4-5 herb. íbúð á 2 hæð í góðu húsi. Möguleg 4 svefnherbergi. Þvottah. í íbúð. Stórar svalir. Laus við kaupsamning. HAGSTÆTT VERÐ 18,9 millj. 4709 ARNARHRAUN - BÍLSKÚR Falleg 93,8 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 1. hæð ásamt 26,9 fm BÍLSKÚR, samtals 120,7 fm á góð- um stað í MIÐBÆNUM. Verð 21,4 m. 4696 ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK - MEÐ AUKAHERBERGI. Erum með í einkasölu fallega og bjarta 123 fm íbúð á þessum vin- sæla stað. Auka herbergi í kjallara með að- gengi að snyrtingu. Gott hús nýlega tekið í gegn að utan. Verð 23,8 millj. 4664 HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104 fm íbúð á annari hæð á góðum stað í Hafnar- firði. Þrjú rúmgóð herbergi, fallegt baðher- bergi, parket á gólfum, stórar svalir í suður- átt, útsýni. Hús klædd að utan að hluta. Verð 18,9 millj. 4588 BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR Falleg 4ra herbergja íbúð ásamt 24,0 fm bílskúr í góðu fjölbýli, samtals 132 fm Stórt tvöfalt eldhús. Þrjú svefnherbergi. Stórar v/svalir. Verð 19,9 millj. 4580 HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og flísar. Suðursvalir. Verð 18,9 millj. 3720 HÁHOLT - LAUS STRAX Falleg 127,5 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu fjöl- býli á góðum útsýnisstað. Þvottahús er inn- af eldhúsi. Góðar suðursvalir. LAUS STRAX. GOTT VERÐ 19,8 millj. 2843 NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK - EIN FLOTT Fyrsta flokks íbúð á fyrstu hæð í þríbýli, íbúðin er 112,5 fm síðan er sér stæði í bílgeymslu. Flott gólfefni og innrétt- ingar. Sjón er sögu ríkari, þrjú svefnherbergi. Verð 24,9 millj. 4432 HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐUR - FIMM HERBERGJA 128 fm íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli sem er klædd að utan með álklæðingu því er lítið viðhald. 4 svefnherbergi. Rúmgóð íbúð og gott skipu- lag. Verð 21.5 millj. 4171 BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ 113.5 fm ENDAÍBÚÐá fyrstu hæð í góðri blokk. 3 svefnherbergi. Parket á gólf- um. Stutt í barnaskóla og verslun. Góð eign. Verð 18,6 millj. 3483 3JA HERB. LINNETSSTÍGUR - NÝTT - NÝTT Glæsileg 100 fm 3ja herb. íbúð í nýju „VIÐ- HALDSLITLU“ fjölbýli í MIÐBÆ HAFNAR- FJARÐAR. Íbúðin skilast í Ágúst fullbúin án gólfefna. Stæði í bílgeymslu fylgir. Verð 27,5 millj. 3744 AUSTURBERG - RVÍK - MIKIÐ END- URNÝJUÐ FLOTT 91 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð með SÉRINNGANGI í litlu fjölbýli. Íbúð- in er meira og minna öll endurnýjuð að innan s.s. gólfefni og innréttingar á baðherbergi og eldhúsi. 30 fm verönd með skjólveggjum. Verð 18,9 millj. 3193 STRANDGATA - SÉRINNGANGUR Fal- leg 79 fm 3ja herbergja jarðhæð í þríbýlishúsi með SÉRINNGANGI. Tvö góð svefnherbergi. Góð staðsetning, stutt í alla þjónustu. Verð 14,6 millj. 3320 SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ Góð 91,4 fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í litlu nýlega viðgerðu 2ja hæða fjölbýli. AÐEINS EIN ÍBÚÐ Á PALLI - FJÓRAR Í STIGA- GANGI. Verð 17,1 millj. 4893 ÁLFASKEIÐ - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 3ja herb. 92 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli ásamt 24 fm bílskúr, samtals 116 fm Blokkin er klædd að utan allan hringinn. Suðvestur- svalir, FRÁBÆRT ÚTSÝNI. LAUS VIÐ KAUPSAMING. Verð 17,9 millj. 4841 KRÍUÁS - LYFTUHÚS Vorum að fá í einkasölu gullfallega íbúð á efstu hæð í lyftu- húsi. Húsið stendur efst í ásahverfi með glæsilegu útsýni. Flísalagt baðherb. Fallegar innréttingar. Verð 20,7 millj. 4802 VALLARBARUT - MEÐ BÍLSKÚR Ný- leg, rúmgóð og falleg 101,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 22,7 fm bílsk, samtals 124,1 fm. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar. Falleg og björt eign. V. 23,4 m. 4232 HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ - LAUS STRAXFalleg og rúmgóð 108 fm 3ja herb. endaíbúð á annari hæð í góðu fjölbýli. Góð gólfefni og nýlega búið að taka baðherbergið í gegn. Opin og björt íbúð. Verð 17,9 millj. 4702 ERLUÁS - GÓÐ 3ja HERBERGJASér- lega falleg 92 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð (önnur hæð frá bílaplani) fallegu lyftu- húsi. Sérinngangur. Góðar svalir. Gott skipu- lag eignar, fallegir gluggar, húsið er steinað að utan því lítið viðhald. Góð eign sem hægt er að mæla með. Verð 19,9 millj. 3369 HVAMMABRAUT - FALLEGT ÚT- SÝNI Falleg og vel skipulgöð 89 fm 3ja herb. íbúð á annari hæð fallegu húsi. Það er verið að taka húsið í gegn að utan því verður lítið viðhald í framtíðinni að utan. Rúmgóð herb, parket á gólfum. Verð 16,5 m. 4606 LYNGMÓAR - GARÐABÆR - BÍL- SKÚR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg og vel skipulögð 112 fm 3ja herb. íbúð á annarri hæð með innb. bílskúr í litlu og góðu fjölbýli. Yfirbyggðar svalir/sólstofa Húsið hefur verið klætt að utan og er því viðhalds lítið. Vel með farin eign. Glæsilegt útsýni út á flóann, Snæ- fellsnes og víðar. Verð 21.9 m. 4540 LAUGARNESVEGUR - RVÍK. MIKIÐ ENDURNÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur með ris- íbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5 millj. 4366 ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg 93 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Ein íbúð á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2 millj. 4281 ARNARHRAUN - LÍTIÐ FJÖLBÝLI Vor- um að fá í einksölu fallega 76 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum. Verð 15,5 millj. 4819 FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og vel- viðhaldin 92,9 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að klæða á þrjár hliðar. Flísar og parket. Fallegt útsýni. Bílskúrsréttur. Verð 17,0 millj. 4579 FAGRAHLÍÐ - FALLEG 3ja HERB. ÍBÚÐ 3ja herb. 76,5 fm íbúð á 3. hæð í góðu og litlu fjölbýli. Góð gólfefni og flottar innréttingar. Góð sameign, hús að utan al- mennt í góðu ástandi. Verð 17,2 millj. 1982 2JA HERB. BRATTAKINN - FALLEG Falleg 47,7 fm 2ja herbergja risíbúð sem nýtist vel þar sem hluti er undir súð. Góð innrétting í eldhúsi. Plastparket á gólfum. Hlýleg og góð eign. Verð 11,9 millj. 3668 DOFRABERG - BJÖRT OG FALLEG Falleg 69 fm 2ja herb. ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í góðu viðhaldslitlu fjölbýli. GÓÐ STAÐSETN- ING. Stutt í þjónustu, skóla og leikskóla. Suðursvalir út frá stofu. Verð 15,5 millj. 4979 ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAVOGUR Fal- leg og björt 69 fm, 2-3ja herb. íbúð í fjórbýli á þessum vinsæla stað. Búið er að klæða húsið að stórum hluta. Flísar og parket á gólfum. Verönd út frá stofu. Góð bílastæði. Verð 14,5 millj. 4964 BLÁHAMRAR - RVÍK. - LYFTUHÚS Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á efstu hæði í nýklæddu húsi. Glæsilegt útsýni yfir borgina. Nýlegt parket. Mikil falleg sameign m.a. salur o.fl. Aðeins 4 íb. á hæðinni. Lyftu- hús. Verð 16,9 millj. 16,9 4671 ESKIVELLIR - NÝ - MEÐ FALLEGU ÚTSÝNI GLÆSILEG 76,9 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð (efstu) í NÝJU LYFTUHÚSI á FRÁ- BÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á Völlunum. SÉR- INNGANGUR. Sérhannaðar innréttingar sem ná upp í loft. Vönduð tæki (stál). Íbúðin af- hendist fullbúin en án gólfefna fyrir jól, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Verð 17,0 millj. 4898 TRAÐARBERG - ENDAÍBÚÐ Falleg 2ja herb. 70 fm ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í góðu húsi. Sér garður og afgirt verönd. FALLEG EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 15,5 m. 4874 HRINGBRAUT - FALLEG RISÍBÚÐ Fal- leg og rúmgóð 2ja herbergja risíbúð í þríbýli á góðum útsýnisstað. Eignin er talsvert undir súð en nýtist mjög vel. Verð 10,4 millj. 4847 ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu fjölbýli með LYFTU á góðum útsýnis- stað í ÁSLANDI í Hafnarfirði. SÉRINNGANG- UR. Fallegar innréttingar. Verð 17,5 millj. 4561 MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAM- ING 82 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Falleg og rúmgóð íbúð. Útsýni, laus við kaupsaming. Verð 15.9 millj. 4386 LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1 fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á frábær- um stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi, stutt í miðbæinn og sundlaugina. Sér inngangur. Verð 12,9 millj. LAUS VIÐ KAUPSAMNING. ATH Lynghvammur er lítil gata innaf Hring- braut í Hafnarfirði. 1783 ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og flísar. Verð 16,9 millj. 3615 HVAMMABRAUT - LAUS FLJÓTLE- GA Góð 64,6 fm 2ja herbergja íbúð á jarð- hæð á góðum stað í góðu nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Verið er að gera við og mála húsið að utan. Verð 12,3 millj. 4892 ÞRASTARÁS - SÉRINNGANGUR Vor- um að fá í einkasölu fallega íbúð á jarðhæð með sér inngangi, sér verönd og þvottah. í íbúð. Parket og flísar á gólfum. Verð 16,9 millj. 4878 KALDAKINN - FALLEG JARÐHÆÐ Fal- leg 53 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli á góðum stað í miðbænum. Sameigin- legur inngangur með risíbúð. Verð 11,2 millj. 4848 Hafnarfirði Fjarðargötu 17 Sími 520 2600 Fax 520 2601 Netfang as@as.is Heimasíða www.as.is – Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir – Opið virka daga kl. 9–18 Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu STRANDVEGUR - GARÐABÆ Glæsileg 111,5 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í LYFTUHÚSI ásamt 6,5 fm geymslu í kjall- ara, samtals 118 fm, auk stæðis í bíla- geymslu. Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni. Rúmgóðar flísalagðar svalir. LAUS FLJÓTLEGA. Falleg og vel staðsett eign í Sjávarlandinu í Garðabæ með útsýni yfir sjóinn og víðar. 4826 ENNISHVARF - GLÆSILEGT EINBÝLI - KÓP. SÉRLEGA GLÆSILEGT ALVÖRU EINBÝLI Á 1336 FM LÓÐ MEÐ GLÆSILEGU ÚT- SÝNI YFIR ELLIÐAVATN. Húsið er 311,5 fm auk 42 fm innb. bílskúrs (alls 353,5 fm) og innheldur m.a. sérstakan vínkjallara. Húsið verður einangrað að utan og klætt m.a. með Zetrusvið og steinað. Að innan er það rúmlega fokhelt. Herb. eru stór frá 14 fm, stofa um 50 fm og að auki 25 fm sjón- varpsrými. Hérna er á ferðinni sérl. glæsil. hús fyrir fagurkera hannað með öll nútíma þægindi í huga. 4913 NORÐURBRÚ - GARÐABÆ Falleg fullbúin 112 fm 4ra herb. ENDAÍ- BÚÐ á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar eikarinn- réttingar og hurðar. Fallegt samfellt parket á gólfum nema á baði og þvottaherbergi eru flísar. og flísar á gólfum. Stórar svalir. Verð 32,9 millj. 4987 SUÐURVANGUR - FRÁBÆR STAÐSETNING Glæsil. 3-4ra herb. 96 fm íbúð á efstu hæð í góðu húsi. Parket og flísar á öllum gólfum, UPPTEKIN LOFT með halogenlýsingu. Flott eldhús með eyju. GLÆSILEGT ÚTSÝNI. Húsið stendur á fráb. stað nánast innst í botnlanga við fallegt hraunsvæði. Stutt í skóla. Hérna er á ferðinni falleg eign sem verður að skoða. Verð 22,9 millj. 4995 LANDIÐ MIÐDALUR - GLÆSILEGT PARHÚS - VOGAR GLÆSILEGT 180,5 fm PAR- HÚS Á EINNI HÆÐ með innbyggðum BÍL- SKÚR í Vogum, Vatnsleysuströnd. 4 svefnherbergi. Húsið selst fullbúið að utan rúmlega fokhelt að innan. Verð 18,6 m. 4866 SÓLBAKKI - GRINDAVÍK ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐI „ Fallegt 92,6 fm endurnýj- að EINBÝLI, á einni hæð, ásamt hluta í kjallara, svo og 12 hesta HESTHÚS á FRÁBÆRUM STAÐ við SJÁVARSÍÐUNA austur af Grindavík. Verð TILBOÐ 2149 HÓLABRAUT - SÉRHÆÐ - REYKJANESBÆR Falleg og 142 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í tvíbýli ásamt 23 fm BÍL- SKÚR, samtals 165 fm Sérinngangur. Flís- ar og parket á gólfum. Fjögur svefnher- bergi. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 18,5 millj. 4844 VESTURHÓP 15 - 17 - 19 - 21 GRINDAVÍK Vorum að fá 4 raðhús á einni hæð m/innb. bílskúr samtals 131,0 fm Vel staðsett hús á góðu verði. Skilast fullbúin að utan, fokheld eða lengra komin að innan. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð frá 14,4 millj. 4789 LEYNISBRAUT - 2 ÍBÚÐIR - GRINDAVÍK“ TVÆR ÍBÚÐIR“ Sérlega fallegt og velviðhaldið 245,7 fm EINBÝLI á tveimur hæðum á góðum og rólegum stað. Húsið skiptist niður í : Efri hæð sem er 158,0 fm og neðri hæð sem er 87,7 fm sér íbúð, samtals fm því 245,7. Verð 29,9 millj. 2117 VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK - MÖGULEG SKIPTI EFRI SÉRHÆÐ, 109 fm ásamt ca: 52 fm óinnréttuðu risi sem búið er að opna upp í og gefur mikla möguleika. Samþykktar teikningar af risi fylgja. SÉRINNGANGUR. Íbúðin er öll end- urnýjuð, þ.e. gólfefni, innréttingar og tæki, skápar, lagnir fyrir heitt og kalt vatn, raf- magn og rafmagnstafla, innihurðar, loft með halogenlýsingu. Verð 18,0 m. 4027 VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli. Eignin er 94 fm og er vel skipulögð. Hús klædd að ut- an. Verð 11,9 millj. 4428 HÓLAGATA - VOGAR STÓRT EIN- BÝLI 196 fm einbýlihús á tveim hæðum, fimm herbergi. Búið að endurnýja töluvert s.s. eldhúsinnréttingu, gólfefni o.fl. Laust fljótlega. Stór eignarlóð. Góð staðsetn- ing. Verð 24,9 millj. 4258 LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg 2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjöl- býli á góðum stað miðsvæðis í bænum. Verð 7,5 millj. 3722 FAXABRAUT - REYKJANESBÆR SÉRLEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fer- metra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra steinhúsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var tekið í gengn að innan og utan, vorið 2004. Eignin er því hin snyrtilegasta, jafnt að innan sem utan. Verð 8,4 millj. 4069 HELLUBRAUT - GRINDAVÍK Falleg TALSVERT ENDURNÝJUÐ 113 fm efri sér- hæð í góðu tvíbýli, ásamt auka húsnæði á lóð, 38 fm, samtals 151 fm Fjögur svefn- herbergi, góð staðsetning. Verð 17.9 millj. 3761 ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð. Húsið hefur verið haldið vel við bæði að utan og innan. Laust við kaupsamning. Verð kr. 4,4 millj. 3536 GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ - GRUNDARFIRÐIGóð 4ra herb. miðhæð í þríbýli, í kjallara er geymsla/herbergi, samtals fm112,6. Eldhús með nýlegri inn- réttingu. Sér geymsla og sér þvottahús í kjallara. Húsið er nýlega klætt að utan með steni. Innangengt er í kjallarann. Verð 7,7 millj. 4604 VESTURHÓP 23-27 - RAÐHÚS Í GRINDAVÍK Vorum að fá í sölu 130 fm RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ með innbyggðum bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan og rúmlega fokheld að innan. Lóð verður tyrfð og bílastæði hellulagt með hita. FAL- LEG OG SKEMMTILEGA HÖNNUÐ HÚS Á GÓÐUM STAÐ. AFHENDING Í APRÍL 2006. Verð 19,5 millj. 4958 VESTURHÓP - PARHÚS Í GRINDA- VÍK Vorum að fá í sölu fjögur glæsileg 170 fm PARHÚS Á EINNI HÆÐ með inn- byggðum bílskúr. Húsin skilast fullbúin að utan og rúmlega fokheld að innan. Lóð verður tyrfð og bílastæði hellulagt með hita. FALLEG OG SKEMMTILEGA HÖNN- UÐ HÚS Á GÓÐUM STAÐ. AFHENDING Í APRÍL 2006. Verð 19,5 millj. 4954 LEIRDALUR 24 - EINBÝLI Í VOG- UM Fallegt rúmgott einbýli á einni hæð, samtals 190,1 fm með bílskúrnum sem er innb. og innang. er í skúrinn. Húsið skilast fullbúið að utan og að innan en án gólf- efna. Lóðin skilast tyrfð. FALLEGT OG SKEMMTILEGA HANNAÐ HÚS. Verð 29,5 millj. 4442 NÝTT - NÝTT- NÝTTMIÐDALUR - GLÆSILEG RAÐHÚS - VOGARVorum að fá í sölu afar skemmtileg raðhús á einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr í Vogum á Vatnsleysuströnd. Að innan afhendast húsin fullbúin en án gólfefna, fullbúin að utan einangruð, klædd báruáli í állit og jat- óbavið. Skjólgóð útirými í góðum tengsl- um við íbúðirnar þar sem hægt er að njóta sólar allan daginn. RÚMGÓÐ OG BJÖRT HÚS. Verð frá 23,5 millj. 4222 – Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs! Fr um
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.