Fréttablaðið - 13.08.2006, Blaðsíða 70

Fréttablaðið - 13.08.2006, Blaðsíða 70
SMÁAUGLÝSINGAR Leikskólakennari eða traustur einstaklingur óskast. Leikskólakennari eða traustur einstaklingur með reynslu af starfi með börnum óskast til starfa. Vegna fæðingarorlofs kennara er laus 100 % staða frá miðjum ágúst eða e. samkomu- lagi. Áherslur skólans eru á gæði í samskiptum og skapandi starf í anda Reggió-stefnunnar. Einkunnarorð skólans eru Börn eru merkilegt fólk. Leikskólinn er 3 deilda skóli í nýju og nota- legu húsnæði að Bleikjukvísl 10 í Reykjavík. Áhugasamir sendi tölvupóst á regnbogi@regnbogi.is eða hafið samband við u.r. í síma 557-7071 og 899-2056 Lovísa Hallgrímsdóttir skólastjóri Íslandspóstur Íslandspóstur óskar eftir starfsfólki í Bréfadeild Póstmiðstöðvar. Um er að ræða framtíðarstörf í vaktavinnu eða hlutastörf sem henta mjög vel með skóla. Upplýsingar gefur Helga í síma: 580-1230, umsóknir má senda á netfangið helga- bo@postur.is Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Íslandspóst, www. postur.is Skemmtileg og lærdóms- rík störf ! Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á Reykjanesi leitar að starfsfólki til sumarstarfa sem og framtíðarstarfa. Erum starf- rækt á stórhöfuðborgarsvæðinu. Nánari upplýsingar um störfin eru veitt í síma 525 0900 og á heimasíðunni www.smfr.is Naglafræðingur Heilsa og Fegurð óskar eftir vönum naglafræðing. Uppl. gefur Linda í 899 8090. Bifreiðastjórar, vélar og verkamenn Myllan ehf. verktakar og vél- smiðja á Egilsstöðum, leitar eftir bifreiðastjóra, vélarmönn- um og almenum verkamönnum til starfa á Egilsstöðum. Gerð er krafa um að umsækjendur hafi tilskilin réttindi fyrir það starf sem sótt er um, en auk þess er einnig gerð krafa um sjálfstæð vinnubrögð og góð mannleg samskipti. Möguleiki er á hús- næði fyrir utanbæjarfólk. Næg vinna í boði. Umsóknum skal skila í tölvu- póst heidar@myllanehf.is nán- ari upplýsingar um störfin má nálgast í síma 471-1717, Unnar Aðstoð í eldhús. 50% starf eftir hádegi í sem aðstoðarmaður matráðs óskast á leikskólan Sæborg Starhaga 11. Áhugasamir hafi samband við Soffíu þorsteinsd. leikskóla- stjóra í síma 562 3664 eða 562 3674. Kjúklingastaðurinn Suðurveri Vaktstjóra og Starfsfólk óskast í vaktavinnu Einnig vantar fólk í hlutastörf. Íslensku kunnátta æskileg. Ekki yngri enn 18 ára. Upplýsingar í síma 553 8890. Heimaþjónusta Óskum eftir starfsmanni í heimaþjónustu í Hlíðahverfi. Starfshlutfall eftir samkomu- lagi. allar nánari upplýsingar veitir Lilja Sörladóttir í síma 552 4161 eða email, lilja.sorladott- ir@reykjavik.is Okkur vantar hressa, jákvæða og þjónustulundaða starfsmenn til þjón- ustustarfa í sal á veitingastaði okkar í Skipholti og Höfðabakka. Kvöld og helgarvinna, eða dagvinna, sveigjanleg- ur vinnutími við allra hæfi. Góð laun í boði fyrir gott fólk. Uppl. gefur Vydas Skipholti í s. 552 2211 eða 692 4310 og Gunnar Höfðabakka s. 517 3990 eða 660 1144. Pípulagnir - pípari ósk- ast Hefur þú áhuga á að starfa við pípulagnir hjá ört vaxandi fyrirtæki? Gott starfsumhverfi og góð laun í boði fyrir réttan aðila. Farið verið með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir sendist á FBL Skaftahlíð 24, eða á sma- ar@frett.is merkt „Pípari“. Blikksmíði ehf Óskum eftir að ráða aðstoðar- menn í blikksmiðju. Upplýsingar gefur Jón í s. 564 4111 & 893 4640. Blikksmíði ehf. Óskum eftir að ráða blikksmiði eða menn vana blikksmíði. Upplýsingar gefur Jón í s. 565 4111 & 893 4640. Íslandspóstur Íslandspóstur óskar eftir starfsfólki í Böggladeild Póstmiðstöðvar. Um er að ræða framtíðarstörf í dagvinnu, vaktavinnu eða hlutastörf sem henta mjög vel með skóla. Upplýsingar gefur Kristín í síma 580 1241, umsóknir má senda á netfangið krist- ins@postur.is Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Íslandspóst, www.postur.is Atvinna í boði Óskum eftir rösku og stundvísu starfsfólki í eftirfarandi störf: 1. Kjötdeild 2. Grænmetis- og ávaxtadeild. 3. Brauðdeild. 4. Almenn afgreiðslustörf. 5. Einnig vantar fólk til hluta- starfa kvöld og helgar. Umsóknareyðublöð og upplýs- ingar í versluninni og hjá versl- unarstjóra í síma 551 0224, melabudin@thinverslun.is. Aðföng Aðföng vöruhús Haga óska eftir starfsfólki. Leitað er að duglegum og áreiðanlegum ein- staklingum sem eru eldri en 18 ára og vilja framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki. Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7, 104 Reykjavík. Einnig er hægt að sækja um á www.adfong.is. Upplýsingar er hægt að fá í síma 693 5602. Leikskólakennari eða starfsmaður með reynslu óskast. Laus er til umsóknar staða leik- skólakennara eða starfsmanns með reynslu af leikskólastarfi, um er að ræða 100% starf í leikskólanum Vinaminni, Asparfelli 10 111 Reykjavík. Vinaminni er tveggja deilda einkarekinn leikskóli. Í starfinu með börnunum er lögð aðal- áhersla á viðurkennandi sam- skipti, sjálfsbjargarviðleitni og að efla jákvæða sjálfsmynd. Nánari upplýsingar veitir Sólveig Einarsdóttir leikskóla- stjóri í síma 587 0977 eða 861 8055 einnig er hægt að senda umsóknir á vinaminni@vina- minni.is Xit Hárstofa Óskum eftir nemum. Uppl. á staðnum eða í s. 564 6444 & 692 0028. Óskum eftir að ráða bílstjóra á sendi- ferðabíl. Þarf að hafa staðgóða þekk- ingu á byggingvörum og ríka þjónustu- lund. Uppl. gefur Þorsteinn í s. 660 4471 & á skrifstofu milli 9 & 14 virka daga í s. 587 7171. Veiingahúsið Nings aug- lýsir: Óskar eftir vaktstjóra í fullt starf. Þarf að geta hafið störf sem fyrst. Ekki yngri en 18 ára. Vantar einnig starfsfólk í kvöld og helgarvinnu. Upplagt fyrir skólafólk. Upplýsingar í símum 822 8840 / 822 8833 eða á www.nings.is Súfistinn bókakaffi í húsnæði Máls og menn- ingar, auglýsir laust til umsóknar: 100 % starf við afgreiðslu og þjónustu. Um er að ræða vakta- vinnu. Súfistinn er metnaðarfult kaffihús sem hefur tekið virkan þátt í að auðga kaffimenn- ingu Íslendinga s.l. 12 ár m.a. vegna þess að þar starfar fjöldi jákvæðra og lífsglaðra einstakl- inga. Umsóknareyðublöð liggja frammi í Súfistanum en einnig má nálgast unsóknir á www. sufistinn.is Upplýsingar um starfið veitir Silja í síma 659 9509 eða 552 3740 Rafvirkjar Óskum eftir að ráða rafvirkja til starfa, mikil vinna framundan við töflusmíði og uppsetningu stjórnkerfa Upplýsingar í síma 517 6900 eða 660 6901 á skrifstofutíma 9 til 17 Umsóknir sendist á netfang: fagtaekni@fagtaekni.is Þjónanemar óskast Grillið er einn besti veitinga- staður landssins. Þjónanámið tekur þrjú ár og er undir leið- sögn meistara í fremstu röð. Ef þú hefur metnað þá er Grillið rétti staðurinn fyrir þig til að læra á. Nánari upplýsingar hjá veit- ingastjóra Grillsins Sævari Má. Sími 820 9960. Getum bætt við starfsmönnum á hjólbarðaverkstæði og smurstöðvar á Akureyri og Egilsstöðum. Dekkjahöllin, s. 462 3002 & 471 2002. Mest Óskar eftir að ráða Starfsmann á Mest leigu sem leigir út meðal annars bygg- ingarkrana og byggingarmót. Nánari uppl. veitir Alfreð Karl Alfreðsson í s. 825 0704. Bílaleiga óskar eftir starfsmanni við þrif,standsetningar, akstur og fleira. Bílpróf og enskukunnátta nauðsynleg. Einungis stundvís og reglusamur maður kemur til greina. Sendist fyrir 15. ágúst á E-mail bilaleiga@simnet.is Grillhúsið Tryggvagötu Óskar eftir starfsfólki í sal, í kvöld og helgarvinnu. Einnig virka daga frá 10- 15.Uppl. á staðnum eða í s. 696 8397. Brynja. Grillhúsið Tryggvagötu Óskar eftir vaktstjóra í sal. Unnið er á vöktum. Upplýsingar á staðnum og í síma 696 8397 Brynja. Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust- um starfsmanni í vinnu við háþrýsti- þvott og sótthreinsun. Aldur 16+. Þarf að hefja störf sem fyrst. Góð laun í boði fyrir réttan mann. Umsóknir og umsögn berist til. sotthreinsun@sotthreinsun.is www.sotthreinsun.is Verslunarstörf. Óska eftir starfsfólki í tískuvöruversl- un í Kringlunni. Heilsdags og hluta- störf. Umsækjendur sendið tölvupóst á sjsk@simnet.is með mynd og upplýs- ingum um fyrri störf. Bifvélavirki / bílasmiður eða vanur Bifvélavirki eða vanur maður óskast til starfa á Bílaverkstæði Jóhanns í Hveragerði. Getum útvegað leiguhús- næði. S. 866 1093. Jamesbönd Myndbandaleiga Óskar eftir starfsfólki, 20 ára og eldri í kvöld- og helgarvinnu. Upplýsingar á staðnum virka daga milli kl. 9 og 18, Jamesbönd Skipholti 9, s. 562 6171. Kaffibrennslan óskar eftir starfsfólki í sal sem fyrst. Bæði vantar okkur í hlutastörf og fullt starf. Þeir sem hafa áhuga á að koma og vinna með skemmtilegu fólki á góðum stað geta fyllt út umsóknir á barnum eða á sara@brennslan.is Veitingahúsið MARU Aðalstræti 12 óskar að ráða vant starfsfólk í eldhús á kvöld- in. Áhersla er á SUSHI og aðra Japanska rétti. Upplýsingar í síma 892 8583. Óska eftir starfskrafti í tískuvöruverlsun í Hafnafirði vanan afgreiðslustörfum. Verður að geta hafið störf sem fyrst og hafa mikin áhuga á tísku. Uppl. í s. 660 1153 e. kl. 18. Sölumaður óskast sem fyrst til starfa í byggingarvöruverslun á höfuðborg- arsvæðinu, Uppl. veittar í síma 898 4805. Starfskraftur í veiðihús Duglegur starfskraftur óskast í þrif og þjónustustörf í veiðihús á Austurlandi. Fæði og húsnæði á staðnum. Nánari upplýsingar í s. 567 5204 eða á ellida- son@strengir.is Smiðir eða menn vanir gipsveggjum óskast til að setja upp gipsveggi, tilboð eða tímavinna. Uppl. í s. 848 6904. Málarar eða menn vanir sandspörtlun og málun óskast, tilboð eða tímavinna. Uppl. í s. 848 6904. Árbæjarbakarí - Starfskskraftur óskast í afgreiðslu. Vinnutími 13-18.30 virka daga. Einnig vantar manneskju aðra hvora helgi. Upplýsingar í síma 869 0414. Starfsfólk óskast. Óskum eftir starfsfólki á öllum aldri í kvöld og dagvinnu. Upplýsingar í síma 575 1500. Starfsmaður í veitinga Atlantsolía leitar eftir starfskrafti til að sjá um veitingabíl fyrirtækisins sem staðsettur er við bensínstöðina í Bíldshöfða. Starfið fellst í móttöku á umsóknum fyrir dælulykla ásamt því að gefa kakó og kleinur til viðskiptavina. Vinnutími frá 12 til 18.30. Nánari upp- lýsingar gefur Hugi í síma 825 3132 eða hugi@atlantsolia.is. ATVINNA Í LEIKSKÓLA Óskum eftir að ráða deildarstjóra, leikskólakennara og starfsfólk við Leikskólann Sjáland í Garðabæ. Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leik- skóli og starfar í anda Hjallastefnunnar með áherslu á græn gildi og umhverf- ismennt. Skólinn er nýfluttur í glæsilegt húsnæði þar sem aðstaðan er eins og best gerist. Áhugasamir hafi samband við Ídu Jensdóttur leikskólastjóra, í síma 578 1220 eða með því að senda póst á netfangið: ida@sjaland.is. JOB OPPORTUNITY IN A NURSERY We would like to hire people in differ- ent position in our nursery Sjáland in Garðabær. Sjáland is specially designed nursery school operating in Garðabær providing education for children who have not reached six years of age. For further information, call 578 1220 or through email: ida@sjaland.is STARF Í ELDHÚSI Í boði er starf í eldhúsi í Leikskólanum Sjálandi í Garðabæ sem er einka- rekinn leikskóli og starfar í anda Hjallastefnunnar með áherslu á græn gildi og umhverfismennt. Leikskólinn er fluttur í nýtt og glæsilegt húsnæði þar sem aðstaðan er eins og best gerist. Áhugasamir hafi samband við Ídu Jensdóttur leikskólastjóra, í síma 578 1220 eða með því að senda póst á netfangið: ida@sjaland.is. JOB OPPORTUNITY We would like to hire a person to work in our kitchen at Sjáland Nursery School in Garðabær. Sjáland is specially designed nursery school operating in Garðabær providing education for chil- dren who have not reached six years of age. For further information, call 578 1220 or through email: ida@sjaland.is. Byggingavinna Óskum eftir að ráða aðstoðarmenn í byggingarvinnu í Hfj. Uppl. í s. 899 0909 eða 893 5114. Starfskraftur óskast Starfskraftur óskast í 1/2 starf í ísbúð í miðborginni upplýs- ingar í s.8937090 Atvinna óskast Tækniteiknara vantar starf. Uppl. í síma 846 5552, Ólafur. Meirapróf 26 ára maður með meirapróf og vinnu- vélaréttindi óskar eftir vinnu, er tilbúin til að vinna úti á landi. Vanur akstri. Uppl. í s. 866 2551. Viðskiptatækifæri Veitingahúsið Apótek bar grill óskar að ráða starfsfólk í sal vannt þjónustu. Um er að ræða fullt starf á vöktum, kvöldin og um helgar, einnig dagvinna frá kl. 11.00 til 15.00. Upplýsingar í síma 892 8583 eða apotek@veitingar.is Barrekstur til sölu Á spáni. Upplýsingar í s. 00 346 3990 2488 & 00 349 2876 7532 & 843 9420. Tilkynningar Flísa/parketlögn Inréttingaruppsetn. og smávæileg mál- aravinna. Gerum sanngjörn verðtilboð samdægurs. S. 843 9420. Ýmislegt Engar skuldir - Hærri tekjur Skoðaðu Magnad.com og lærðu að skapa þér þær tekjur sem þú vilt - heima hjá þér! Einkamál Símaspjall 908 2444. Símaspjall 908 2444. Ég er spennandi, ég er Klara. Ásamt fleiri stelpum sem langar að vera vinkona þín í kvöld. Opið allan sólahringinn. EUROPRIS Starfsfólk Óskast í verslanir Europris Upplýsingar í síma 5113322 - 533 3360 EUROPRIS. Símaspjall 908 6666. Halló ljúflingur! Símaspjall við ljúflings- konur. Við erum hérna nokkrar sem verðum alla helgina og njótum þess að fara í hressan símaleik og ljúfar stundir í rólegu spjalli. Við viljum vera vinkonur þínar alla verslunarmannahelgina. SUNNUDAGUR 13. ágúst 2006 47 ÚTIVERA ATVINNA Vinna með námi hjá Hive Hive vantar gott fólk í úthringiver sitt. Við erum að hringja milli kl.18:00 og 22:00 og starfsmenn vinna að meðaltali 2-4 daga í viku. Þetta er tilvalin vinna með námi og frábærir tekjumöguleikar í boði. Áhugasamir sendi póst með helstu upplýsingum um sig á soluver@hive.is. ATVINNA
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.