Tíminn - 06.02.1990, Blaðsíða 2

Tíminn - 06.02.1990, Blaðsíða 2
"2 Tíminn Þriðjudagur 6.' februar' 1990 Frumvörp um Skákskóla íslands og launasjóð stórmeistara: Stjómarflokkarnir hafa nú til meðferðar drög að frumvarpi til laga um stofnun Skákskóla íslands, einnig drög að frumvarpi um launasjóð stórmeistara í skák. Verði frumvörp- in að lögum mun það þýða verulegar breytingar á málum skákíþróttarinnar hér á landi. Svavar Gestsson menntamála- ráðherra sagði í samtali við Tímann að væntanlega yrði frumvarpið lagt fyrir Alþingi fyrir vorið. Skákskólinn mun starfa á vegum Skáksambands íslands í samvinnu við menntamálaráðuneytið. Hlut- verk hans verður að efla vöxt og viðgang skáklistarinnar með aukinni fræðslu. Á hann meðal annars að þjóna sem eins konar háskóli á sviði skáklistarinnar, eins og segir í grein- argerð með frumvarpinu. Inntökupróf Samkvæmt drögunum mun skól- inn skiptast í almenna deild og framhaldsdeild. Nám í almennu deildunum verður auglýst og greiða nemendur ákveðið námsgjald. í framhaldsdeildina verða aftur á móti valdir nemendur á grundvelli inn- tökuprófs. Munu stórmeistarar í skák annast kennslu við framhalds- deildina. Nánar verður kveðið á um starfsemi skólans í reglugerðum en búist er við að nám í framhaldsdeild- inni verði um tíu stundir á viku. Skólanum er einnig ætlað að þjóna landsbyggðinni með farkennslu og námskeiðaahaldi af ýmsu tági.Þess má geta að í frumvarpinu er sérstak- lega kveðið á um að skólanum sé skylt að gæta þess að stúlkum bjóðist sömu tækifæri og piltum til náms og þátttöku. Gert er ráð fyrir að árlega verði veittur styrkur til Skákskólans. í fyrsta lagi framlag til að greiða laun skólastjóra samkvæmt taxta BHMR og í öðru lagi rekstarstyrk sem nemi hæfilegri leigu fyrir afnot húsnæðis Skáksambandsins. Vegna stofn- ALKALI ER EKKII ÍSLENSKRI STEYPU Niðurstöður af athugunum Hákonar Ólafssonar á steypusívalningum Jóns Guðmundssonar við Tækniháskólann í Lundi, leiddu í Ijós að ekki hafi verið um alkalíefnahvörf aðræða, heldur hafi átt sér stað skorpurýrn- un. Skorpurýrnun felst í því að kjarninn er ennþá rakur, en ysta himnan er þornuð. Að sögn Haraldar Ásgeirssonar hjá Rannsóknastofnun bygging- ariðnaðarins er steinsteypa ekkert annað en efnahvörf og alkalíefnahvörf eru ein af þeim efnahvörfum sem þar eiga sér stað. I allri steypu eru einhverjar slíkar hvarfanir en það eru aðeins skaðleg efnahvörf sem menn eru hræddir við. „pær höfum við mælt og þær höfum við útilokað úr okkar steypu, með því að nota kísilryk, draga úr salti o.fl.," sagði Haraldur. -ABÓ kostnaðar er gert ráð fyrir sérstökum styrk á fjárlögum ársins 1991. Skólastjórn Skákskóla fslands verður skipuð þremur mönnum til þriggja ára í senn. Stjórnin ræður skólastjóra sem annast rekstur skól- ans og ræður til hans kennara með samþykki stjórnarinnar. Reglu komið á stórmeistarana í tengslum við frumvarpið um Skákskóla íslands verður lagt fram frumvarp um launasjóð stórmeistara í skák. Markmið frurrivarpsins er að tryggja fjárhagslegan grundvöll stór- meistara sem kjósa að helga sig skáklistinni, en ekki hvað síst að setja reglur um styrki til stórmeistara og vinriuskyldu þeirra. Á stofnfé sjóðsins að samsvara árslaunum fjögurra háskólakennara og þiggja fjórir stórmeistarar laun frá sj óðnum samtímis. Launin verða veitt til tveggja ára í senn. íslenskir skákmeistarar hafa notið launa hjá ríkinu undanfarna áratugi, eða allt frá því að Friðrik Ólafsson vann til stórmeistaratignar fyrstur íslendinga 1957. Nú eru fjórir stór- meistarar á launaskrá menntamála- ráðuneytisins og stunda ekki aðra atvinnu en skákiðkunina. Engar reglur hafa þó verið settar um rétt- indi og skyldur stórmeistara, vinnu- framlag eða launagreiðslur til þeirra. í frumvarinu er gert ráð fyrir að kennsluskylda stórmeistaranna við Skákskólann svari til árlegrar kennsluskyldu lektora við Háskóla íslands. Þráinn Guðmundsson fyrrum for- maður Skáksambandsins sagði í samtali við Tímann að almenn ánægja væri meðal skákmanna og skákáhugamanna um þessi frumvörp og væntu menn þess að skólinn gæti tekið til starfa ekki seinna en næsta haust. SSH Frá Reykjavíkurmóti í skólaskák, en skákáhugi er mikill hjá grunnskólanem- um. Athugasemd frá Sementsverksmiöju ríkisins: Alkalí ríður ekki lengur húsum Sementsverksmiðja ríkisins vill með þessum orðum leiðrétta þá flennifyrirsögn sem prýddi forsíðu Tímans fimmtudaginn 1. febrúar 1990. Heldur snöggan endi fékk sú frétt sem Ríkisútvarpið kom með mánudaginn 29. janúar sl. og dagblaðið Tíminn birti svo þrem dögum síðar. Það er umhugsunarefni hvernig starfsmenn hjá virtum menntunarstofnunum, sem háskólinn í Lundi er, geta í óskiljanlegri fljótfærni eða e.t.v. af annarlegum hvötum sett fram opinberlega niðurstöður sem eru byggðar á hugarburði og grun en ekki mælingum og rannsóknum. Slíkt hefur a.m.k. ekki tíðkast hjá íslenskum rannsóknastofnunum. Óskiljanlegt er einnig hvers vegna Jón Guðmundsson, sem fram- kvæmdi rannsóknina, þáði ekki boð Rannsóknastofnunar byggingariðn- aðarins um að hún rannsakaði um- rædd steypusýni. Ef það boð hefði verið þegið hefði þetta frumhlaup ekki orðið. Eftirtektarverð er sú veglega um- fjöllum sem þessi frétt fær í Tíman- um. Víst er að alkalírannsóknir Rannsóknastofnunar byggingariðn- aðarins hafa ekki fengið neina álíka umfjöllun. J?ó hafa þær staðið sam- fellt í nær 25 ár og nýtur stofnunin virðingar vísindamanna á þessu sviði. Því er ástæða til þess að beina því til blaðsins hvort ekki sé ástæða til þess að kynna sér þessar rann- sóknir betur og flytja fremur fréttir af þeim en framangreindri fréttabólu sem sprakk á örfáum dögum. Eða telur dagblaðið Tíminn engan spá- mann í sínu föðurlandi og erlendar rannsóknir merkilegri en innlendar? Eftir lýsingunni að dæma hefur um- rædd vikursteypa í bílskúr Sturlu skemmst vegna rangrar meðhöndl- unar á steypunni og handvömm við niðurlögn og aðhlynningu. Steypan er greinilega óþétt og vatnsrennsli í gegnum steypu hefur ávallt í för með sér úrfellingar, hvort heldur er er- lendis eða hér á landi. Þetta um- rædda mannvirki Sturlu Einarssonar hefur verið rannsakað af kunnáttu- mönnum sem staðfesta þennan úrskurð, en Sturla á greinilega erfitt með að sætta sig við hann. Önnur ummæli Sturlu, eins og að Keflavíkurvegurinn og ráðhúsið í Reykjavík hafi verið steypt úr er- lendu sementi, eru röng. Keflavíkur- vegurinn var steyptur úr alíslensku sementi, svo og helmingur ráðhúss- ins. Þá hefur íslenskt sement verið notað í flestar virkjanir á Þjórsár- svæðinu og í Blönduvirkjun. Fullyrðingar Sturlu um hvernig sementsframleiðslu sé háttað í Sem- entsverksmiðjunni eru rangar og bera ekki vott um að hann hafi lært efnisfræðina vel í Meistaraskólan- um. Sementsverksmiðjan er hvenær sem er reiðubúin að veita honum sem öðrum fræðslu í þeim efnum ef hann óskar þess. Sementsverksmiðjan vonar svo að Tíminn taki framangreind atriði um alkalírannsóknir á Islandi til athug- unar. Virðingarfyllst, Sementsverksmiðja rfkisins Aths.fréttastj. Vegna athugasemdar Sements- verksmiðjunnar er nauðsynlegt að ítreka að blaðið hefur ekkert fullyrt Eg heíti ÞJ0ÐBJ0RG Eg er steingeít i~ý?7 SJÁUMST í DANSHÖLLINNI Borðapantanir í sima 23333 um að alkalívirkni sé enn til staðar í íslenskri steypu. Blaðið sagði hins vegar af því frétt að eftir að Jón Guðmundsson við Háskólann í Lundi fullyrti á norrænni ráðstefnu um steypu að alkalívirkni fyndist enn hér á landi hefðu þeir sem efast hafa um að búið væri að útrýma þessum vágesti kvatt sér hljóðs á ný. Einn slíkur var umræddur bygginga- meistari. Allt er þetta satt og rétt og því ekki um það að ræða að „leið- rétta þá flennifyrirsðgn" sem var á forsíðu blaðsins. Sementsverksmiðj- unni til upplýsingar þá er það ekki frétt árið 1990 að alkalívirkni hafi verið útrýmt, enda hefur það verið vitað í um áratug. Hins vegar er það frétt ef alkalívirkni er til staðar á sama tíma og almennt er talið að henni hafi verið útrýmt. E.t.v. liggur þar skýringin á því að ekki hefur verið skrifað á forsíðu blaðsins um rannsóknarstarf RB á sviði alkalí- virkni í nokkur ár. Sementsverk- smiðjan gefur í skyn að blaðið hafi vegna óvandaðra vinnubragða verið að elta einhverja fáránlega „frétta- bólu." Slíkum hugrenningum er vís- að á bug, enda var þessi bóla elt af forstjóra RB til Svíþjóðar og yfir- verkfræðingur stofnunarinnar treysti sér ekki til þess að vísa þessari bólu á bug í umræddri frétt Tímans. í dag virðist hins vegar komin niðurstaða í þetta mál sem bendir til þess að alkalí ríði hér ekki húsum, og fögn- um við því að sjálfsögðu hér á Tímanum.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.