Tíminn - 12.03.1993, Blaðsíða 2

Tíminn - 12.03.1993, Blaðsíða 2
2 Tíminn Föstudagur 12. mars 1993 Dómsmálaráðherra segir að lög um mannanöfn verði endurskoðuð: Mannanaf nanef nd hefur sagt af sér Mannanafnanefnd hcfur í bréfi til Þorsteins Pálssonar dómsmála- ráðherra sagt af sér. Ástæðan er óánægja með starfsaðstöou. Ágreiningur hefur verið um fram- kvæmd mannanafnalaga, m.a. hefur Mannanafnanefnd neitaö foreldrum að skrá nðfn barna sinna f þjóðskrá. Þorsteinn lýsti þvf yfir á Alþingi í gær að hann hygðist beita sér fyrir endurskoð- un maiwanafnalaga. Mál þetta var rætt á Alþingi í fyr- irspurnartíma að frumkvæði Hjálmars Jónssonar, varaþing- manns (Sjfl.). Hjálmar spurði hvort ráðherra fyrirhugi að endur- skoða lög um mannanöfh. Þorsteinn svaraði fyrirspurninni játandi. Hann upplýsti jafnframt að Mannanafnanefnd hafi sagt af sér og taki afsögnin gildi 15. mars. Aðalmarkmið nýrra samkeppnislaga er m.a. að efla virka sam- keppni í viöskiptum og vinna gegn takmörkunum á frelsi til at- vinnurekstrar og stuðla þannig að efnahagslegum framförum. Á myndinni eru f.v. Sigfús Jónsson aðstoðarmaður viöskiptaráð- herra, Georg Ólafsson forstjóri Samkeppnisstofnunar, Jón Síg- urðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra og Atli Freyr Guðmunds- son varaformaður samkeppnisráðs. Tímamynd Áml BJama Viðskiptalífið fær nýjar leikreglur til að fara eftir með nýjum samkeppnislögum sem marka þáttaskil. Unnið að úttekt á íslenska markaðnum í ijósi nýrra laga: Ný og haldbetri neytendavernd Um síðustu mánaðamót gengu í gildi ný samkeppnislög sem leysa af hólmi lög um verðlag, sam- keppnishömlur og óréttmæta við- skiptahætti. Þi hefur Verðlags- stofnun verið aflögð en í hennar stað hefur verið sett á fót Sam- keppnisstofnun og samkeppnis- ráö sem eiga að sjá um fram- kvæmd hinna nýju laga. Þótt lögin hafi ekki verið í gildi nema í nokkra daga er þeirra þegar farið að gæta og hafa þegar verið gerðar athugasemdir við gjald- skrár lögfræðinga, arkitekta og tannlækna svo dæmi séu nefnd. Þá er viðbúið að kaup Hagkaupa á Bónus hefðu sérstaklega verið skoðuð ef sá gjörningur ætti sér stað um þessar mundir. Að mati Jóns Sigurðsspnar við- skiptaráðherra marka þessi nýju samkeppnislög viss þáttaskil í ís- lensku viðskiptalífi með nýjum leikreglum, en ekki síst tryggja lögin neytendum mikilvæga vernd. Þá eru f lögunum nýjar reglur um auglýsingar til verndar börnum og íslenskri tungu. Sam- keppnisyfirvöld fá heimild til að fylgja ákvörðunum sínum eftir með sektum, ef önnur úrræði duga ekki til og til að tryggja réttarör- yggi aðila er ákvæði í lögunum um áfrýjunarnefnd sem Hæstiréttur tilnefnir til að fjalla um mál sem kunna að rísa vegna aðgeröa sam- keppnisyfirvalda. Helstu nýmæli samkeppnislag- anna eru m.a. að bannað er að hafa samráð um verð, afslætti og álagn- ingu og fyrirtækjum er bannað að skipta mörkuðum á milli sín. Þá er í lögunum kveðið á um eftirlit með starfsemi greiðslukortafyrirtækja. Upplýsingamiðlun til neytenda verður efld, hert verður á fyrir- mælum til fyrirtækja að birta upp- lýsingar um verð, kjör og gæði ofl., eftirlit verður aukið með því að fyr- irtæki beiti ekki hvort annað og neytendur ósanngirni í viðskipt- um. Skipuð verður sérstök auglýs- inganefnd til að fylgjast með að ekki verði veittar rangar, ófull- nægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum. Til að koma í veg fyrir að fyrirtæki misnoti aðstöðu sína á markaðn- um fá samkeppnisyfirvöld heimild til að ógilda sameiningu fyrirtækja eða kaup þeirra á öðrum. Þá ber sömu yfirvöldum að gera sérstaka athugun á hvort hérlendis sé að finna alvarleg einkenni hringa- myndunar, óæskileg tengsl eða samþjöppun valds sem felur f sér skaðlegar samkeppnishindranir. Þeim er jafnframt gert að gera at- hugasemdir ef lög og stjórnvalds- fyrirmæli torvelda frjálsa sam- keppni, koma í veg fyrir að fyrir- tæki geti notað fé sem þau afla sér í skjóli einkaleyfis eða opinberar verndar, til að niðurgreiða annan rekstur sem er óvemdaður og í frjálsri samkeppni, svo nokkur dæmi séu nefnd. -grh Þorsteinn sagðist hafa óskað eftir tilnefningum frá Háskólanum í nýja nefnd. Nefndin segir í bréfi til ráðherra að slæm starfsaðstaða sé orsök af- sagnarinnar, en Þorsteinn sagðist telja að ágreiningur um fram- kvæmd mannanafnalaganna hafi einnig átt þátt í að nefndin sagði af sér. Ingibjörg Pálmadóttir (Frfl.) nefndi dæmi um árekstra varðandi framkvæmd mannanafnalaga. í nóvember var barn skírt nafninu Sveinberg og var það skráð í kirkjubækur. Hagstofan neitaði hins vegar að skrá það í þjóðskrá og þannig stendur málið í dag. Geir H. Haarde (Sjfl.) sagði að fleiri dæmi væru um erfiðleika við framkvæmd laganna. Hann sagði að það hafi sýnt sig að efasemdir um ágæti ýmissa ákvæða laganna, sem settar voru fram fyrir tveimur árum þegar þau voru samþykkt, hefðu átt rétt á sér. -EÓ 70 manns á Akureyri missa vinnuna: K. Jónsson gjaldþrota Srjórn K. Jóns8onar & Co. hf. hefur samþykkt að óska eftir þvf að félagið verði tektð tii gjald- þrotaskipta. Fyrirtækið hefur átt i erfiðleikum um nokkurt skcið. Það var rekið með um 100 miiij- óna kr. tapi á síðasta ári. í árslok var eigið fé neikvætt um 25 millj- ónir. Um 70 manns starfa hjá K. Jónssyni og blasir ekkert annað en atvinnulcysl við þessu fólki. Bæjarstjórinn á Akureyri lýsti því yfir f gær aö bærhtn myndi ekki leggja fjármuni í fyrirtækið, en hann vonaóist cftir að aðilar á Akureyri myndu bindast samtök- um um að halda áfram þeim rekstri sem K. Jónsson hefur haft mcð höndum. K. Jónsson var stofnað á Akur- eyri 1947. Fyrírtækið hefur alla tíð framlcitt niðursuðuvörur, bæði fyrir innanlandsmarkað og tfl útflutniugs. Á síðustu árum hcfur fyrirtæklð einnig framleitt frosna rækju og kavíar ur grá- sleppuhrognum. í mðrg ár voru Sovétrudn langmikiívaegastí markaðurmn fyrir afurðir fyrir- tækisins. Sá markaður Iokaðist fyrir þremur árum. Að undan- förnu hefur England verið stærsti markaðurinn ásamt Frakklandi, Þýskalandi og Skandinavf u. K. Jónsson hcfur um skeiö átt f vcrulcgum rekstrarerfiðleikum, sem stafað hafa af hækkandi til- kostnaði á sama tíma og afurða- verð hefur staðið í stað eða lskk- að. Háir vextir hafa einnig valdið fyrirtœkinu miklum erfiðleikum. Að mati stjórnenda fyrirtækisins eru möguleikar til að fjármagna reksturinn ekfci lengur fyrir hendi og félagið er því komið í grelðslu- þrot Sú niðurstaóa sé rökrétt að óska cftir gjaidþrotaskiptum tii að firra lánadrottna frekara rjóni. -EÓ SIGUR GEGN UNGVERJUM Eiginkonur, unnustur, börn og vinir kappanna í íslenska hand- knattleikslandsliðinu söfnuð- ust saman heima hjá Þorbergi Aðalsteinssyni í gær til að fylgj- ast meö leiknum gegn Ungverj- um og eins og sjá má er fylgst með atburðum af tilfinningu. Tímamynd Áml Bjarna Steingrímur Hermannsson formaður Framsóknarflokksins: Mikilvægast nú að ákveöa framtíðar- tengslin við EB Steingrímur Hermannsson, for- maður Framsóknarflokksins, sagðist ekki gera athugasemd við þá málsmeðferð að bókunin komi til umræðu á Alþingi síðar f þess- um mánuði. Fyrir sig skipti ekld öllu máli hvort EES- samningur- inn taki gildi 1. júlí eða um næstu áramót. Meirihluti Alþingis hafi þegar tekið þá ákvörðun að ísland gerist aðili að þessum samningi þrátt fyrir þá annmarka sem á honum séu og það valdaframsal sem í honum felst. „Það er mikilvægast nú að marka stefnu í samskiptum okkar við Evrópubandalagið til framtíðar. Þess vegna höfum við Halldór Ás- grímsson lagt fram tillögu um að Alþingi marki þá stefnu að leita skuli tvíhliða samninga við EB. Mikilvægast er að eyða þeirri óvissu sem virðist ríkja um fram- tíðartengsl okkar við EB og að þeirri stefnu verði hafnað að ganga í EB, eins og t.d. Verslunarráð er að dekra við," sagði Steingrímur. Steingrímur sagði að þessi stefhumörkun sé meira aðkallandi en áframhaldandi þrætur um EES. -EÓ Sýknaður af ákæru um íkveikju Hallgrímur Marinósson, fyrr- um eigandi Sportklúbbsins, var í gær sýknaður í undirrétti af að hafa verið valdur að fkveikju. Eins og kunnugt er var Hall- grímur ákærður þar sem grun- samlegt þótti að hann hafði keypt rekstrarstöðvunartrygg- ingu sem var miklu hærri en rekstrartekjur Sportklúbbsins gáfu tilefni til, skömmu áður en húsnæði klúbbsins brann. í því var áður vinsæll skemmtistaður sem gekk undir heitinu Klúbb- urinn. í niðurstöðum dómsins segir m.a.: „Þrátt fyrir töluverðar líkur fyrir sekt ákærða er varhugavert að slá því föstu að gegn eindreg- inni neitun hans og einnig vegna ýmissa vafaatriða að nægilega margt sé komið fram til að dæma hann sekan."

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.