Tíminn - 03.11.1994, Blaðsíða 7

Tíminn - 03.11.1994, Blaðsíða 7
Fimmtudágur 3. nóvember 1994 W ifrt'Mf IfíW'lHf Ungir framsóknarmenn vilja nýja kosningalöggjöf Á undanförnum dögum hafa stjórnmálahreyfingar ungs fólks vakib mikla athygli fyrir sameiginlega kröfu um breyt- ingar á kosningalöggjöfinni. Tveir einstaklingar frá hverri stjórnmálahreyfingu hafa myndab saman hóp sem unnib hefur ab málinu og eru þau Siv Fribleifsdóttir og G. Valdimar Valdemarsson fulltrúar Sam- bands ungra framsóknarmanna í samstarfshópnum. Tíminn spurði þau Siv og Valdi- mar hvernig það væri til komið aö ungt fólk í ólíkum stjómmála- flokkum hefði hafið vinnu af þessu tagi. „Við teljum það af hinu góða að vinna með stjórmálahreyfing- um ungs fólks í afmörkuðúm verkefnum þar sem hægt er að ná samstöðu. Við unnum saman að ráðstefnu um jafnréttismál í fyrra og höfum nú unnið frá því í sum- ar að breytingum á kosningalög- gjöfinni. Búið er að álykta sam- eiginlega um að jafna beri at- kvæðisréttinn. Borgarafundur- inn, sem við héldum sameiginlega í Ráðhúsinu á þriðjudagskvöldið, er einnig tákn um þá ágætu samvinnu sem ungt fólk í hinum mismunandi stjórn- málahreyfingum hefur haft að undanförnu." - En er ekki Framsóknarflokk- urinn alveg þversum í öllum breytingum sem leiöa af sér jöfn- un atkvæðisréttar, þar sem flestir þingmenn flokksins koma úr dreifbýliskjördæmunum? „Kosningalöggjöfin hefur verib lengi til umræðu innan SUF og á miðstjórnarfundi samtakanna í september s.l. var samþykkt álykt- un þess efnis að jafna beri kosn- ingaréttinn. Þaö er okkar skoðun að núverandi misvægi atkvæða bitni fyrst og fremst á Framsókn- arflokknum. Á meðan flestir þingmenn flokksins eru kjör- dæmakjömir úti á landi, fáum viö ekki jöfnunarsæti. Úrslitin í síð- ustu alþingiskosningum í Reykja- vík skýra þetta kannski nánar, en þá fékk Framsóknarflokkurinn nánast sama fylgi og Kvennalist- inn. Við fengum hinsvegar einn mann kjörinn, en þær þrjá. Ann- ar maður á lista hjá okkur er meb 2100 atkvæði, en kemst ekki á þing meðan Jóna Valgerður er kjörin á Vestf jörðum með 453 at- kvæði," segir Valdimar. ' Siv bætir vib að í ályktun SUF um kosningalögin sé varpað fram nokkrum spumingum, sem sé nauðsynlegt að svara við endur- skoðun kosningalaga. „Við spyrjum t.d.: Er hægt með breyttum kosningalögum ab stuðla að aukinni þátttöku ungs fólks og kvenna í stjórnmálum? Er núverandi kjördæmaskipun sú besta fyrir land og þjóð? Er æski- legt að stuðla að tveggja flokka kerfi með breyttum kosningalög- um? Eru áhrif lítilla flokka of mik- il eða of lítil? Er æskilegt að taka upp aðra reiknireglu við úthlutun þingsæta? Er æskilegt að gera kosningarnar persónulegri og gefa kjósendum aukið vald við röðun á lista? Þessum spurning- um var varpað til framkvæmda- stjórnar flokksins. Við hvöttum einnig til skipunar nefndar, sem fjallaði um endurskoðun kosn- ingalaganna, og að nefndin skili af sér fyrir flokksþing. „Þessi nefnd hefur nú verið skipuð og sitjum við tvö sem full- trúar SUF í nefndinni," segir Siv. Þau segja að breytingar á kosn- ingalöggjöfinni sé ekki málefni sem skipti þjóðinni í höfuðborg- arbúa annarsvegar og lands- byggðarfólk hinsvegar, og þaö sé mat margra ungra framsóknar- manna að það sé öllum í hag og raunar sanngírnismál að jafna at- kvæðisréttinn frá því sem nú er. - Teljið þiö að kosningalögin hafi áhrif á þátttöku ungs fólks í stjórnmálum? „Tvímælalaust. Núverandi kerfi er sniðið fyrir miðaldra karl- menn, eins og sést best á því að aðeins einn þingmaður var yngri en 35 ára í upphafi kjörtímabils- ins. í dag eru aðeins fimm þing- menn yngri en 40 ára, þrátt fyrir að helmingur kjósenda sé á þeim aldri. Það þarf líka að skoða hlut kvenna á þingi, en konur eru að- eins tæp 24% þingheims, sem er allt of lágt hlutfall. Þingið á end- urspegla samstningu þjóðarinnar, og miöab vib núverandi kosn- ingafyrirkomulag er ljóst ab sú endurspeglun næst ekki." - Þingmenn telja margir aö þeir missi tengslin við kjósendur, ef kjördæmum fækkar eða landið verður að einu kjördæmi. Einnig Forustumenn ungra framsóknarmanna Valdemarsson. heyrist ab þab sé ekki vinnandi vegur ab sinna svo stórum kjör- dæmum. Óttist þib þab ekki? „Nei. Á íslandi eru tæplega 3000 kjósendur á bak vib hvern þingmann, sem er áreiðanlega heimsmet. Á Bretlandi eru rúm- lega 60.000 kjósendur í hverju einmenningskjördæmi og þing- menn eru jú fulltrúar fólksins, en ekki landsvæða. Það á því fyrst og fremst að horfa á fjölda kjósenda, en ekki lengd þjóðvega, þegar stærö kjördæma er metin," segir Valdimar. „Ég tel að það verði að setja kosningalöggjöf þar sem hagsmunir heildarinnar verði settir ofar hagsmunum einstakra landshluta. í dag er sú hætta fyrir hendi aö þingmenn hafi litlar á- hyggjur af öðrum kjördæmum en sínum eigin. Það er fátt sem hvet- ur þingmenn til þess ab nota tíma sinn til þess ab heimsækja önnur svæbi en sitt eigið, og togstreita milli svæða getur staðið nauðsyn- legri framþróun fyrir þrifum," segir Siv. glugga ípappíra um kjördœmaskipanina: Siv Fribleifsdóttir og C. Valdimar Tímamynd C5 Siv og Valdimar segja að þau rök heyrist að ekki megi jafna at- kvæöavægiö, þar sem sjávarút- vegsplássin afli mestu verömæt- anna, sem síðan sogist til höfuð- borgarsvæðisins. Það eigi að rétt- læta margfalt atkvæðavægi á landsbyggðinni. „í þessu sam- bandi getur maður spurt sig hvort er verðmætara hlutverk fyrir þjóðarbúið ab veiba fiskinn eða selja hann. Ef hin efnahagslegu rök eiga að standast, spyr maður líka hvort þeir, sem vinna í álver- inu, eigi að hafa meiri atkvæðis- rétt en samborgararnir." - Hvernig hefur ykkar sjónar- mibum verið tekið innan þing- flokks framsóknarmanna? „Eins og áður sagði sitjum við sem fulltrúar SUF í nefndinni sem er að f jalla um kosningalögin. Þar er verið að skoða ýmsar leiðir, en okkur finnst vib verða vör við á- kveöna tregðu hjá þingmönnum og ab menn vilji fara sér frekar hægt í ab breyta kerfinu. Við lít- um á það sem okkar hlutverk að koma sjónarmiöum unga fólksins á framfæri og teljum að það sé flokknum og þjóðinni allri fyrir bestu. Framsóknarflokkurinn hef- ur ekki hagnast á núverandi kosn- ingalöggjöf, eins og andstæbingar hans halda oft fram. Flokknum hefur ekki tekist að ná almenni- legri fótfestu í fjölmennustu kjör- dæmunum, vegna þess að hann uppsker ekki afrakstur þess fylgis sem hann í raun og veru hefur á höfuðborgarsvæðinu, og má þar kenna kosningalögunum um," segja þau Siv og Valdimar að lok- um. ¦ Skíðaferðir til Austurríkis — fyrsta og síöasta ferö ódýrari Kirchberg og Kitzbuhel í Aust- urríki verba skíbaáfangastabir Flugleiba í Austurríki í vetur. Bobib er uppá beint flug til Salzburgar alla laugardaga frá 4. febrúar til 11. mars. í skíba- ferb, sem áætlub er 26. janúar n.k., verbur flogib til Lúxem- borgar og þaban meb rútu til Kirchberg og síban flogib heini frá Salzburg 4. febrúar. Sömuleibis verbur flogib heim frá Lúxemborg eftir síbustu ferbina 21. mars. Þessar tvær ferbir, þ.e. sú fyrsta og síbasta, eru frábrugbnar að því leyti að dvalartími ytra er þá tíu dagar og níu nætur, og jafnframt eru þær töluvert ódýrari. Verb í þessar ferbir er frá kr. 48.390 á manninn í tvíbýli. í þessu verbi er innifalið flug, ferbir til og frá flugvelli, gisting með morgun- mat, íslensk fararstjórn og flug- vallarskattar Á hyerju ári leita hundrub íslendinga sér skemmtunar og heilsubótar í bestu skíðalöndum heims í Ölp- unum í skipulögbum ferbum Flugleiba eba á eigin vegum. Nú þegar er búib ab bóka töluverb- an fjölda sæta í ferbirnar eftir áramót. Til að halda verbinu á skíba- ferðum í skefjum hafa Flugleibir nú eins og undanfarin tvö ár gert samninga vib hótel og gisti- heimili í þorpinu Kirchberg. Kirchberg er um 6 kílómetra frá Kitzbuhel, en á sama skíba- svæbi. í bobi eru hótelherbergi og íbúbir á fimm hótelum, sem eru í mismunandi gæbaflokki. Kitzbiihel/Kirchberg-svæbib er án efa eitt nafntogabasta skíba- svæöi í Ölpunum. Þab er geysi- lega víblent og býbur uppá brekkur vib allra hæfi, þótt farib sé uppá efstu brún. Fararstjóri Flugleiba er hinn góbkunni Rudy Knapp, sem skipuleggur skobunarferbir og skíbasafari fyrir Flugleibafarþega, og skíba- skólinn Total í Kirchberg veröur meö íslenskan skíbakennara í vetur. Skíbabæklingur Flugleiba hgg- ur frammi á söluskrifstofum fé- lagsins og ferbaskrifstofum. Kennarar í Kl og HIK fylkja libi til frjálsra samninga viö ríkib: Ganga sameinað- ir til komandi kjarasamninga Á sameiginlegum fundi full- trúarába Kennarasambands íslands og Hins íslenska kenn- arafélags sl. mánudag var ákvebib ab kennarar gengju sameinabir til komandi kjara- samninga. En samningar beggja félaganna renna út um áramótin. Gert er ráb fyrir ab gengib verbi endanlega frá helstu kröfum kennarafélaganna á fundum fulltrúarába þeirra síbar í mán- ubinum. Þótt ákvörbun þar ab lútandi liggi ekki fyrir, þykir einsýnt ab kennarar muni m.a. krefjast hækkunar grunnlauna. Á fundi fulltrúarába félaganna kom m.a. fram ab þau telja brýnt ab vibræbur hefjist sem fyrst. Þau leggja áherslu á ab for- senda samningagerbar sé ab fjármálarábherra virbi samn- ingsréttinn og semji vib sína starfsmenn í frjálsum samning- um. Þessi sameiginlega afstaba kennarafélaganna kemur ekki á óvart, en þau hafa verib ab auka samvinnu sína í kjara- og skóla- málum á undanförnum mánub- um, í samræmi vib vilja félags- manna sinna. Samkvæmt því munu þau m.a. skila sameigin- legri umsögn um frumvörp um grunn- og framhaldsskóla og lokaskýrslu nefndar um mótun menntastefnu. ¦