Tíminn - 30.04.1996, Blaðsíða 2

Tíminn - 30.04.1996, Blaðsíða 2
Þribjudagur 30. apríl 1996 Tíminn spyr $ • • Kemur til greina ab taka upp embaetti umbobsmanns skatt- greibenda eins og sumir endur- skobendur hafa vibraö? Indribi H. Þorláksson, fjármálarábuneytinu: Fljótt á litib slær sú hugmynd mig ekki illa. Að vísu er svo að umboðs- mabur Alþingis hefur fengib mikinn fjölda af málum er snerta álagningu á skatta og svoleibis og ég tel þab hafa verib af hinu góba. bæði fyrir skattyfirvöld og greiðendur. Hvort ástæba er til ab hafa sérstakan um- boðsmann sem fjalli um mál skatt- borgaranna er aftur spuming. Ég tel sjónarmið neytenda ekki hafa versn- að almennt að undanförnu, það hef- ur sérstaklega verið hugað að jafn- ræðismálum hjá fjármálráðuneytinu ab undanfömu og lögb mikil áhersla á það, bæði í lagasetningu og fram- kvæmd, að jafnræðissjónarmiða sé gætt. Kristinn H. Gunnarsson, alþingismabur: Mér finnst tilgangur þessara emb- ætta umbobsmanna hins og þessa vera svolítib óljós. En hagsmunir skattgreibenda hafa tvímælalaust far- ib versnandi gagnvart ríki og sveitar- félögum að undanförnu og e.t.v. gæti svona embætti bjargab einhverju. Ég hef oft talab um þab hér á þingi ab löggjöfin mótist af þörfum skatt- heimtuabila: ríkis og sérstaklega sveitarfélaga. íbúarnir sjálfir, sem borga skattinn, þeir gleymast. Sem dæmi má nefna lög um vatnsgjald sem takmarka hve hátt gjald má inn- heimta til ab standa undir rekstri vatnsveitu. Þau eru þverbrotin. Formaöur félagsmálanefndar Alþingis í kröfugöngu 1. maí. Sérekki enn fýrir endann á starfi nefndarinnar um vinnulöggjöfina: Unniö hörðum höndum og fundir tvisvar á dag Kristín Ástgeirsdóttir formaö- ur félagsmálanefndar Alþingis og þingkona Kvennalista segir ab ekki sjái enn fyrir endann á starfi nefndarinnar um frum- varp til laga um breytingar á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur. Hún segir nefnd- armenn vinna höröum hönd- um og m.a. séu fundir tvisvar á dag í nefndinni um málib. Hinsvegar er efnahags- og vib- skiptanefnd þingsins í þann veginn ab ljúka vinnu sinni um frumvarp til laga um rétt- indi og skyldur opinberra starfsmanna. En ríkisstjórnin stefnir ab því ab afgreiba bæbi þessi frumvörp frá Alþingi fyrir þinglok, í seinnihluta maímánabar. í gær var jafnvel búist við að Lagastofnun Háskóla íslands mundi skila áliti sínu um frum- varpið, en nefndin óskaði eftir áliti hennar til að fá úr því skor- ið hvort efnisatriði frumvarps- ins samrýmist stjórnarskránni og ýmsum alþjóðlegum samn- ingum sem íslensk stjórnvöld eru aðilar að. En eins og kunn- ugt er þá hefur verkalýðshreyf- ingin m.a. haldið því á lofti að efnisatriði frumvarpsins séu á skjön við stjórnarskrá og al- þjóðasamninga. Kristín segir að þrátt fyrir ann- ríki í nefndarstarfinu verði ekki fundað í nefndinni á morgun, á alþjóðlegum baráttudegi verka- lýðsins. Sjálf ætlar hún að fara í kröfugöngu þann dag, eins og endranær. Aðspurð býst hún allt eins við því að einhverjir muni nota tækifærið og koma andstöðu sinni við frumvarpið á framfæri við hana í kröfugöng- unni, enda hafa hagsmunaaðil- ar verið iðnir við að koma skoð- unura sínum á framfæri við nefndarmenn. Mestur hluti af starfi nefndar- manna í félagsmálanefnd hefur farið í lestur á þeim fjölmörgu umsögnum sem nefndin hefur fengið frá því skilafrestur rann út þann 17. apríl sl. En nefndin óskaði eftir umsögnum frá hátt í 300 aðilum. Formaður félags- málanefndar segir að töluverður munur sé á umsögnum verka- lýðsfélaga eftir stærð þeirra. Smærri félögin láta sér einatt nægja að krefjast þess að frum- varpinu verði vísað frá en í um- sögnum stærri félaga, sem líka krefjast þess að frumvarpinu verði vísað frá, sé iðulega tekið málefnalega á efnislegri gagn- rýni á efni frumvarpsins og hvaða áhrif áformaðar laga- breytingar muni hafa á starf- semi þeirra. -grh Fyrir utan SIF greiddu aöeins þrír af tíu stœrstu saltfiskútflytjendum tekju- og eignarskatt áriö 1994. Abalfundur SÍF: Veik fyrirtæki í eftirlits- lausum útflutningi Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formabur Sambands ísl. sveitarfé- laga: Þingmenn og sveitarstjómarmenn sækja umbob sitt til kjósenda og ægta hagsmuna þeirra sem heildar. Álagningu skatta er hægt að kæra til skattstjóra og ennfremur er hægt að vísa málum áfram til úrskurðar Yfir- skattanefndar. Því tel ég ekki ástæðu til að stofna nýtt embætti umbobs- manns skattgreiðenda hérlendis. Fyrir utan SIF greiddu abeins þrír af tíu stærstu saltfiskútflytj- endum tekjuskatt á árinu 1994. Fyrirtækin sjö voru því rekin meb tapi eba höfbu yfirfæran- legt tap til ab jafna á móti. í eignaskatt greiddu þessi þrjú fyrirtæki frá 9 þús. kr. og uppí 1500 þúsund og því voru hin sjö meb skuldir umfram eignir þar sem þau greiddu engan eignarskatt. Þetta kom m.a. fram í ræðu hjá Gunnari Erni Kristjánssyni fram- kvæmdastjóra SÍF á aðalfundi fé- lagsins sl. föstudag þar sem hann vakti athygli á því hversu fjár- hagslega veikburða þau fyrirtæki eru sem stunda eftirlitslausan út- flutning á saltfiski eftir að sérleyfi SÍF var afnumib. Hann ítrekaði þó í ræðu sinni að hann væri ekki málsvari fyrir sérleyfi, heldur þvert á móti. Gunnar Örn sagði það umhugs- unarefni hvort ekki eigi að gera einhverjar fjárhagslegar lág- markskröfur til þeirra sem stunda þennan útflutning, þannig að fyr- irtækin gætu sýnt fram á fjárhags- legt sjálfstæði sitt. í það minnsta þurfi eigið fé þessara fyrirtækja að vera jákvætt þannig að þau geti t.d. lagt fram tryggingar til að framleiðandinn geti verið nokk- uð öruggur um að hann fái greiðslu fyrir sína afurð. En síðast en ekki síst mundi skilyrðið um fjárhagslegt sjálf- stæði fyrirtækja gera það að verk- um að í útflutningi mundu að- eins verða fyrirtæki sem taka sig alvarlega og „hegði sér út frá við- skiptalegum forsendum, umg- angist bæði framleiðendur og er- lenda kaupendur þannig að þau ætli sér að vera á þessum markaði eftir daginn í dag," sagði fram- kvæmdastjóri SÍF. Hann vakti einnig athygli á því í ræðu sinni ab á sama tíma og Útflutningsráö Norðmanna ætlar ab verja 200 milljónum króna til að auglýsa norskar saltfiskafurðir á Spánarmarkaði á þessu og næsta ári til viðbótar við annað eins sem þeir hafa lagt í auglýsingakostnab í Portúgal, Brasilíu og ítalíu á undanförnum árum, hefbi eng- inn íslenskur útflytjandi fjárhags- legt bolmagn til ab gera slíka hluti nema þá einna helst SÍF. -grh Ekkert er eins hlægilegt og Æ? VS/T /A//9Ð ///?AW JÓ/V V/Ð/9X S/?G£>/, m //V/?£> //£ZD(/Æ>£>C/ /?£> SJS/ÁSP/k //£££>/ S/JGT? Sagt var... Sameiginleg teiti fóreldra og unglinga „Fræbslustjórinn í Reykjavík hvetur foreldra til ab fagna lokum sam- ræmdu prófanna meb börnum sín- um". Tíminn um helgina. Varanlegur undrunarsvipur „Ég hef séb konur sem fara í andlits- lyftingu og verba „óskaplega hissa" í svona 4-5 ár." Sagbi Heibar Jónsson snyrtir íTímanum um heEgina þar sem hann segist frekar hlynntur fegrunarabgerbum en finnist undrunarsvipurinn sem fylgi andlitslyft- ingum fremur neikvæbur og valdi því ab konan missi hluta af sínum sjarma. Þjóbernishlutföll „Þab er nú svo ab þab þarf þrjá eba fjóra útlendinga upp í einn íslend- ing". Svo segir Nanna Hálfdánardóttir í Nönnukoti í Hafnarfirbi en ummælin eru vibhöfb í tengslum vib hjónaband vib útlending. Tíminn um helgina. Ævirábnir til viroingar „Vib sitjum uppi meb þessa „smá- kónga" og „drottningar" og reyndar gosa líka áratugum saman; forusta þeirra er nánast óbreytanleg eins og dagatalið. Ungir menn horfa á þessi sömu andlit nánast allt sitt líf eins og um æviráðningu væri ab ræba." Kristján Pétursson, fyrrv. deildarstjóri, í DV í gær getur ekki orba bundist um aumingja „ungu mennina" sem neyb- ast til ab horfa á óbreytanleg andlit forystufólks flokkanna áratugum sam- Sannir Islendingar „Þeim er alltaf kalt og aldrei ánægb- ar nema hitastigib sé yfir 15 stig og sól um allt land. Með því að hlusta á þessar þáttagerðarkonur sér mabur fyrir sér útþynnta íslendinga sem ekki geta tekist á vib daglegt líf. Verst er ab væl þetta hefur áhrif." Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, formabur Sóknar, í DV í gær. P0TTJ Breskur gestafyrirlesari sem hér var á ferð á vegum Félags endurskobenda mun hata dvalist á Hótel Borg um helgipa meðan hann stób vib hér á landi. I pott- inum var sagt frá því ab hann fór ásamt konu sinni ab spásséra í Pósthússtrætinu rétt vib hótelib sl. föstudag þegar tóm ferna undan ávaxtasafa féll af himnum ofan beint fyrir framan gestina. Erlendu gestirnir munu hafa haft orb á því vib gestgjafa sína að það væri greinilega mik- ib samkomuhús þarna á svæbinu á efri hæbum bygggingarinnar og bentu á ávaxtafernuflugib til marks um þab. Þá var þeim tjáb ab opnunarhátíb forseta- frambjóðanda, Guðrúnar Pétursdóttur, hafi farib fram fyrr um daginn þama í húsinu og trúlega væri fernan ættub þab- an. StuboiflgnTiabur Cubrúnar í pottin- Um tatái einsýnt aö einhverjirúr-iibsatn- abi kepþinatitanna hefbu láiib tóma fern- una detta til ab reyna ab spilla fyrir glæsi- legri opnunarhátíb, en aðrir vildu meina ab böm hefbu veriö þarna á ferð. Enn abrir sögbu fráleitt hægt ab tengja fern- una kosningaskrifstofu Cubrúnar... • I heita pottinum hefur mönnum orðib tíbrætt um þann vibbúnab sem yfirvöld hyggjast grípa til vegna væntanlegrar gleði grunnskólanema í mibbænum. í þeim umræbum hefur þab verið haft á orbi ab þab sé einungis yfirvarp hjá yfir- völdum ab krakkarnir muni streyma í bæ- inn vegna þess ab samræmdu prófin eru ab baki. Hib rétta í þeim efnum sé sú stabreynd ab pólitísk innræting hafi sjald- an eba aldrei verib meiri í skólakerfinu en sl. ár og því sé þab engin tilviljun ab menntamálarábuneytib skuli hafa próf- lokin á sama degi og vinstrisinnar um all- an heim halda uppá endalok stríðsins í Vietnam, eba þann 30. apríl ár hvert. En þann dag árib 1975 flúbu Bandaríkja- menn í þyrlum frá þaki sendirábs síns í Saigon, en svo hét höfubborg S-Víetnams jt^þájdaga.. . n uiutiiu uea^

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.