Lesbók Morgunblaðsins - 24.11.2007, Blaðsíða 13

Lesbók Morgunblaðsins - 24.11.2007, Blaðsíða 13
Reuters mönnum að sleppa úr herkví, eins og greint sé frá á bls. 145-148, og bætir við: „Þetta verða lesendur að taka gott og gilt …“ Sverrir lætur þannig á sér skilja að höfundarnir fullyrði þetta út í bláinn án þess að vísa í nein- ar heimildir. Þetta er alveg dæmalaust bíræfið hjá Sverri því fjölmargar heimildir eru nefndar fyrir þessu atriði í bók- inni, meðal annars fyrirmæli Chiangs til hersveita sinna, eins og hver mað- ur getur sannreynt á augabragði. Ekki þarf að fara lengra en í næstu setningu til að finna álíka fjarstæðu- kennda fullyrðingu. Sverrir segir þar: „Höfundar taka vitnisburð frá einum nafnlausum heimildarmanni sem sönnun fyrir því að frægur bar- dagi við Dadu-fljót hafi ekki átt sér stað, en hunsa vitnisburð fjölmargra annarra sem halda hinu gagnstæða fram.“ Sverrir vitnar í bókardóma út- lenskra fræðimanna þessu til stuðn- ings en nærtækara hefði verið fyrir hann að lesa það sem stendur í bók- inni. Til dæmis segir þar á bls. 170: „Hvergi í ótalmörgum skeytum þjóð- ernismanna er neitt minnst á átök við brúna eða í þorpinu.“ Telur Sverrir þetta ekki vera heimildir? Enn frem- ur er vitnað í skeyti sem sýna að her- sveit sú sem kommúnistar fullyrða að hafi verið við brúna var allt annars staðar, og önnur skeyti sem sýna að hersveit sem var á svæðinu var send burt skömmu áður en rauðliðar komu á vettvang. Loks segir í bókinni: „Sterkustu rökin gegn goðsögninni um „hetjulegan“ bardaga er sú stað- reynd að enginn féll. Rauði herinn fór yfir brúna án þess að missa einn ein- asta mann í bardaga.“ Heimildin fyr- ir því er meðal annars fjölrit sem rauðliðar gáfu út á þessum tíma. Það liggur sem sagt fyrir að það er alrangt, sem Sverrir hefur gagnrýn- islaust eftir gagnrýnendum bók- arinnar, að höfundarnir reiði sig á einn nafnlausan heimildarmann um það sem gerðist við brúna. Hvers vegna hafði hann ekki fyrir því að glugga í bókina til að sannreyna þetta? Það blasir við um leið og flett er upp í henni að ásökunin á ekki við nein rök að styðjast. Til fróðleiks má geta þess að Zbig- niew Brzezinski, fyrrverandi þjóð- aröryggisráðgjafi Bandaríkja- stjórnar, upplýsti í ræðu við Stanford-háskóla 9. mars 2005 að Deng Xiao-ping hefði viðurkennt í samtali þeirra að atburðirnir við Dadu-brúna hefðu hreint ekki verið sá mikli bardagi sem haldið hefði ver- ið fram: „Þetta var ekki neitt neitt. Mótherjarnir voru bara nokkrir liðs- menn herfurstans, vopnaðir gömlum framhlaðningum. Þetta var ekkert sérstakt afrek en okkur fannst að við yrðum að gera mikið mál úr því.“ Vitni að atburðinum hefur nákvæm- lega sömu sögu að segja í bók sem kom út í fyrra, The Long March eftir Sun Shuyun; fámennt og illa búið lið mótherjanna lagði á flótta um leið og rauðliðar birtust, segir hann. – Getur hugsast að það séu þeir sem renna stoðum undir útgáfu Komm- únistaflokksins sem séu ekki nógu áreiðanlegir? Tilbúin kenning og sönnun Fleiri dæmi mætti taka um rang- færslur og ósanngirni í skrifum Sverris. Hann segir til dæmis: „[E]in af „kenningum“ höfunda er að Maó hafi beinlínis ætlað sér að svelta Kín- verja í hel og raunar alla tíð, ekki að- eins á árunum fyrir hungursneyðina miklu.“ Með orðalaginu gefur hann í skyn að höfundar bókarinnar haldi því fram að Maó hafi þótt mannfallið eft- irsóknarvert; að það hafi verið honum sérstakt kappsmál. Þetta er alrangt. Þvert á móti segja höfundarnir (á bls. 479): „Að vísu var það ekki beinlínis markmiðið með stökkinu að slátra fólki en Maó þótti síður en svo til- tökumál að svona færi og gaf í skyn við félaga sína að þeir skyldu ekki láta sér bregða.“ (Skáletrun mín.) Sverrir rökstyður framangreinda fullyrðingu sína í næstu setningu með vægast sagt einkennilegri tilvitnun í bókina. Hann segir: „Þetta [sem sé að Maó hafi „ætlað sér að svelta Kín- verja í hel“] reyna höfundar að sanna með tilvísun í orð Maós um að Kín- verjar geti flutt út lítið annað en land- búnaðarvörur“ (bls. 418), en setja ekki í samhengi við langa baráttu stjórnvalda í Kína fyrir því að brauð- fæða þjóðina, sem þó hefur verið ít- arlega rannsökuð.“ Hvernig í ósköpunum ættu þessi nauðaómerkilegu ummæli Maós að geta sannað að Maó hafi ætlað sér að svelta Kínverja í hel? Þau sanna auð- vitað það eitt að hann taldi að Kín- verjar gætu flutt út lítið annað en landbúnaðarvörur. Hvað kemur það meintu ráðabruggi hans um að svelta þjóðina við? Sverrir hefur hér sem sagt gert höfundunum upp kenningu, sem ekki er að finna í bókinni, og síðan sönnun fyrir hinni meintu kenningu sem ber- sýnilega sannar ekkert í þá veru. Varnarlausir lesendur greinar hans komast óhjákvæmilega að þeirri nið- urstöðu að bókin sé tóm þvæla. Hið rétta varðandi þetta atriði er í fyrsta lagi að höfundarnir sýna fram á með algerlega óyggjandi hætti að Maó var reiðubúinn að svipta Kín- verja mat til að geta flutt hann út. Fjölmargar heimildir eru nefndar fyrir þessu, meðal annars fyrirmæli til ráðuneytis utanríkisverslunar í júlí 1954 þar sem segir: „Dregið skal úr innanlandsneyslu á afurðum á borð við kjöt til að tryggja útflutninginn. Ávexti, te og slíkar vörur … skal flytja út í eins miklum mæli og hægt er og þær mega ekki fara á heima- markað nema eitthvað sé afgangs …“ Svo vill til að þessi tilvitnun er á sömu blaðsíðu og hin þýðingarlausu ummæli Maós sem Sverrir kaus að draga fram og hafa til marks um lé- lega sönnunarfærslu höfunda. Fyr- irmælin um að dregið skyldi úr kjöt- neyslu landsmanna svo að hægt væri að flytja meira út virðast hafa farið alveg fram hjá honum þarna á blað- síðunni, þótt þau standi þar í inndreg- inni tilvitnun. Nema honum hafi ekki fundist þau vera í nógu miklu „sam- hengi við langa baráttu stjórnvalda í Kína fyrir því að brauðfæða þjóðina“. Í öðru lagi sýna höfundarnir fram á það með fjölda tilvitnana að Maó gekk vitandi vits svo hart fram í þess- ari stefnu, sem sannarlega átti lítið skylt við að brauðfæða þjóðina, að tugir milljónir manna sultu í hel. Ofboðsleg uppljóstrun Sverrir fullyrðir að tilvitnanir í hug- myndafræði og pólitísk skrif Maós séu „nánast undantekningarlaust“ slitnar úr samhengi í bókinni og nefn- ir eftirfarandi sem dæmi um það: „Fræg ræða Maós þar sem hann stappaði stálinu í félaga sína og full- yrti að kínverska þjóðin myndi lifa af kjarnorkustríð við Bandaríkin er túlkuð sem svo að Maó hafi beinlínis sóst eftir því að fórna helmingi Kín- verja (bls. 479-80) og sett í samhengi við hungursneyðina miklu, en ræðan var haldin áður en hún geisaði sem ákafast.“ Lesendur fá á tilfinninguna að um magnaða uppljóstrun sé að ræða; höfundarnir hafi ætlað að kom- ast upp með blekkingar varðandi tímasetningu ummælanna en Sverrir gripið þá glóðvolga. Hið rétta er að það kemur skýrt fram í bókinni að ummælin féllu á flokksþinginu í maí 1958 þar sem til- kynnt var um stóra stökkið fram á við, sem sagt áður en hungursneyðin brast á með þunga. Enda er það bein- línis tilgangur höfundanna með til- vitnuninni að sýna fram á að Maó hafi grunað hve stefnan myndi hafa skelfilegar afleiðingar áður en henni var hrint í framkvæmd og viljað búa flokksmenn undir það. Það er því ekki heil brú í þeirri ályktun Sverris að það séu meiriháttar tíðindi, sem hljóti að koma lesendum í opna skjöldu, að ræðan hafi verið haldin „áður en hungursneyðin geisaði sem ákafast“. Sú staðreynd er þvert á móti lykilatriði í frásögn höfundanna! Samt sem áður hikar Sverrir ekki við að nefna þetta sem dæmi um hve höf- undar séu óskammfeilnir við að slíta ummæli úr samhengi. – Skyldi hann hafa látið duga að vísa í blaðsíðu 479 án þess að hafa fyrir því að lesa hana? Hlutdrægar heimildir Sverrir gagnrýnir höfunda fyrir að styðjast við „áróðurs- og óhróðursrit frá Hong Kong, Taívan og Sovétríkj- unum“ sem „fáir sagnfræðingar hafa kosið að nota sem heimildir“; fyr- irvaralaus notkun á slíkum heim- ildum sé til marks um „vinnubrögð sem ekki standast fræðilegar kröf- ur“. Vafalaust má lengi deila um hvaða heimildir eru áreiðanlegar. Benda má á að Sverrir styðst sjálfur við rit eftir Han Suyin í svari sem hann skrifaði á Vísindavef Háskóla Íslands við spurn- ingunni: „Hvað fólst í menningarbylt- ingunni í Kína?“. Alþekkt er að Han Suyin er höll undir málstað stjórn- valda í Kína og fer í bókum sínum svo lofsamlegum orðum um Maó að jafn- vel Andrew Nathan afgreiðir hana sem ótrausta heimild í bókardóm- inum sem Sverrir vitnar ítrekað í. Stenst þá svar Sverris á Vís- indavefnum ekki fræðilegar kröfur fyrst hann notar Han Suyin fyr- irvaralaust sem heimild? Sverrir telur ámælisvert af höf- undum að horfa fram hjá skrifum Y.Y. Kuehs, sem hafi unnið „ítarleg- ustu og vönduðustu greininguna á or- sökum hungursneyðarinnar“. Þetta er væntanlega sami Y.Y. Kueh og skrifaði grein um það í The China Quarterly (2006, 187. hefti) að sam- yrkjubúskapurinn sem Maó innleiddi í Kína (með hrikalegu ofbeldi) hafi verið nauðsynleg forsenda sósíal- ískrar iðnvæðingar og þetta meg- inmarkmið megi ekki gleymast þegar fjallað sé um hvernig til hafi tekist. Ekki sé réttmætt að leggja á aðgerð- irnar hefðbundna mælikvarða „ný- klassískrar hagfræði“, svo sem há- mörkun vinnulauna. Þessi heimildarmaður Sverris telur með öðrum orðum að hæpið sé að gagn- rýna hin bágu kjör sem bændur máttu þola vegna samyrkjubúskap- arins því þetta hafi jú verið sam- yrkjubúskapur og hreint ekki til- gangurinn að bæta kjör bænda heldur auka framleiðsluna í því skyni að tryggja framgang sósíalískrar iðn- væðingar! Slíkar röksemdir vita satt best að segja ekki á gott um önnur skrif þessa ágæta fræðimanns. Það varpar ljósi á hve erfitt er að gera þeim til hæfis sem Sverrir styðst við í gagnrýni sinni að inn- byrðis ágreiningur er uppi á milli þeirra um ýmis grundvallaratriði. Sverrir segir til dæmis með vísan í til- tekinn bókardóm: „Fullyrt er að her alþýðufylkingarinnar hafi forðast bardaga við japanska herinn og her þjóðernissinna unnið mikilvægari sigra gegn þeim, en í tilvitnuðum rit- um er engin rök að finna fyrir þeirra staðhæfingu.“ Í álíka harkalegum bókardómi eftir Alfred L. Chan, sem Sverrir vitnar einnig í hvað eftir ann- að, er hins vegar viðurkennt að Maó hafi forðast að berjast við Japani en höfundarnir aftur á móti gagnrýndir fyrir umfjöllun sína um þetta atriði með þeim rökum að þetta hafi verið snilldarbragð hjá Maó og það eina rétta í stöðunni! Þá má nefna að einn þeirra sem Sverrir vitnar í (Alfred L. Chan) telur að Tiananmen-skjölin sem annar heimildarmaður hans gaf út (Andrew Nathan) séu fölsuð. Það er vandlifað í fræðaheimi. “Með öllum tiltækum ráðum“ Rétt er að vekja athygli á því að þótt sumir hafi gagnrýnt bók þeirra Chang og Hallidays harkalega hafa margir fræðimenn hrósað henni, til dæmis Michael Yahuda við London School of Economics, Richard Baum við Kaliforníuháskóla, Perry Link við Princeton-háskóla og Stuart Schram, sem um áratugaskeið hefur verið einn helsti sérfræðingur Vesturlanda um Maó, svo að fáeinir séu nefndir. Ekki er þar með sagt að enginn þeirra sjái galla á bókinni, ekki frekar en að allir þeir sem Sverrir vitnar í telji hana marklausa og einskisvirði, þótt Sverrir hirði einhverra hluta vegna ekki um að hafa neitt jákvætt eftir þeim. Mér dettur heldur ekki í hug að fullyrða að ekkert sé hæft í gagnrýni Sverris, enda er ég enginn sérfræð- ingur um sögu Kína. Af fram- angreindu er hins vegar ljóst að hann hittir sjálfan sig fyrir þegar hann seg- ir að markmið höfundanna virðist „iðulega vera að ófrægja [viðfangs- efni sitt] með öllum tiltækum ráðum; hvort sem einhver fótur er fyrir því eða ekki“. Enga sérfræðiþekkingu þarf til að koma auga á þetta heldur blasa rangfærslurnar í greininni við hverjum þeim sem les bókina – en svo virðist sem megintilgangurinn hafi einmitt verið að koma í veg fyrir að menn geri það. vilja ekki að þú lesir Höfundur er þýðandi bókarinnar en vill taka fram að hann hefur enga fjárhags- lega hagsmuni af því hvernig hún selst. MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 24. NÓVEMBER 2007 13 Fimmtíu sumur! Bókin Fimmtíu sumur í Hrafnkelsdal, sem út kom hjá Bókaútgáfunni Hólum haustið 2006 og seldist fljótlega upp, hefur nú verið endurprentuð. Bókin rekur búskaparsögu hjónanna Ingibjargar Jónsdóttur og Aðalsteins Jónssonar sem bjuggu í hálfa öld á Vaðbrekku í Hrafnkelsdal og auk þess er þar að finna margs konar efni frá fyrri tíð. Bókina er hægt að panta hjá Hólum (holar@simnet.is), hjá Aðalsteini Aðalsteinssyni, s: 4712354, eða Ragnari Inga Aðalsteinssyni (ria@khi.is), s: 895 8697. holar@simnet.is M bl 9 40 20 7

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.