Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 6

Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 6
Side 4 tømret, svar Kost, ikke egentlig hvad man vilde falde paa at kalde Folkelæsning, selv om man ogsaa tager dette Ord i dets bedste Betydning. Oversigterne er naturligvis nyttige og en Beretning om den aarlige Virksomhed naturlig, men det øvrige er det vanske- ligt at karakterisere; muligvis er det, fordi man ikke ganske er klar over, hvad Formaalet med »Norden«s Aarbog egentlig er. En Række af de nævnte Artikler kunde tyde paa, at man fra Redaktionens Side havde tænkt sig at give et samlet Overblik over de Om- raader, indenfor hvilke der i Særdeleshed er og ud- nyttes Muligheder for interskandinavisk Samarbejde. Men det forekommer mig, at disse Emners Behandling nærmest hører hjemme i en Art Haandbøger, som det kunde være en yderst fortjenstfuld Handling at faa skrevet, forudsat at Opgaven toges op til Løsning paa tilstrækkelig bredt Grundlag. Under den Form, man her har valgt, er Nytten derimod næppe stor, Kosten er for tung for det bredere Publikum, for tynd for den, der virkelig vil sætte sig ind i Skan- dinavismens Muligheder paa disse Omraader. Jeg er ikke ganske klar over, om det er Forenin- gerne »Norden«s Hensigt at arbejde videre med disse Aarbøger. Bortset fra de ikke altfor talrige Møder, man i Aarets Løb arrangerer, har Aarbogen jo hidtil været Foreningernes eneste Meddelelsesmiddel, og som saadant synes den mig ikke heldig. Den er saavel ved sin Pris, som ved sit Indhold utilgængelig for de store Kredse af Befolkningen, som det dog maa være Foreningens første Opgave at faa i Tale. I 3 Aar har Foreningerne nu syslet med Tanken om Tilvejebringelsen af det naturligste Meddelelses- middel for en Institution som »Norden«, et Tidsskrift. Dets Fødsel synes ikke nærmere forestaaende nu end da man første Gang hørte Tanken fremsat. Den Gang var det officielt de vanvittige Priser, der fik Skylden, nu er det den økonomiske Krise. Jeg tror, man kunne have udrettet meget ved Hjælp af et saadant Tids- skrift i disse tre Aar. Mange Sjæle er gaaet tabt, fordi man har forsømt dette i »Norden«s Haand fortræffe- lige Middel. Og samtidig med at man saaledes und- lod selv at tage denne Opgave op, stillede man sig køligt, ja afvisende overfor Tanken om et Samarbejde med bestaaende nordiske Tidsskrifter. Fra første Færd har »Det nye Nord« bestræbt sig for at faa et saa- dant Samarbejde i Gang. Formen var for saa vidt Januar 1922 dette Tidsskrifts Redaktion ligegyldig, som denne var beredt paa at strække sig meget langt for at imøde- komme ethvert Ønske i saa Henseende fra »Nor- den«s Side. Endnu tre Aar efter, at »Det nye Nord« saa Dagens Lys, har man fra »Norden«s Side officielt endnu ikke faaet Øje paa dette Tidsskrift, der efter fattig Evne har stræbt efter at gøre et Stykke nor- disk Oplysningsarbejde indenfor de Felter, hvorover det rækker. Det er karakteristisk for denne »Nor- den«s Stilling, at de nu udsendte Publikationer, ikke mindst den Litteraturfortegnelse, der kalder sig »Ræson- nerende Katalog over Litteratur til Studiet af danske, norske og svenske Forhold« ikke med et Ord røber »Det nye Nord«s Eksistens. Det eneste Spor man i Publikationerne vil finde af delte Tidsskrift, er en Passus i Aarbogens Oversigt over skandinavisk Sam- arbejde. I denne Oversigt, forfattet af den norske Redaktionsafdeling, omtales under »Kulturliv« et Tids- skrift, som hedder »Den nordiske Race«, redigeret af Nordmanden Jon Alfred Mjoen og Danskeren Profes- sor Karl Larsen. Dette interskandinaviske »Tids- skrift« er, som vore Læsere vil vide, en Afdeling af nærværende Tidsskrift, men medens denne Afdeling altsaa har forekommet den norske Forening »Nor- den«s Aarbogsredaktør tilstrækkelig vigtig til at for- tjene en Omtale, skønt hans Kendskab til »Tids- skriftet« aabenbart ikke er stor, saa har den danske Forening »Norden« hverken følt sig foranlediget til at henlede den norske Redaktions Opmærksomhed paa det faktiske Forhold, at det saakaldle »Tids- skrift« i Virkeligheden var en Afdeling af »Det nye Nord«, eller til at nævne hele Tidsskriftets Navn blandt de Kulturfænomener Oversigten omfatter, og som kan formenes at have nogen Interesse for Folk med interskandinaviske Interesser. Det forekommer mig, at dette giver et noget mærk- værdigt Indtryk af det Synspunkt man fra »Norden^s Side har anlagt paa sine Publikationer og overhove- det paa sit Arbejde paa at samle Oplysninger om alle Grene af interskandinavisk Arbejde. Det beret- tiger, forekommer det mig, til at udtale en Ad- varsel mod i alt for høj Grad at give »Norden« et Monopol paa det Arbejde, der skal udføres for Skandinavismens Udvikling. L. Estrup. DET NYE NORD

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.