Tíminn - 25.03.1956, Blaðsíða 1

Tíminn - 25.03.1956, Blaðsíða 1
Framsóknarfélögin í Reykjavík halda sameiginlegan fund í Breið- firðingabúð annað kvöld. Her- mann Jónasson flytur framsögu- ræðu um stjórnmáíaviðhorfið. Fundurinn hefst kl. 8,30. Fylgist með tímanum og lesið TÍMANN. 12 síður 49. árg. Reykjavík, sunnudaginn 25. marz 1956 í blaomu í dag: Þáttur kirkjunnar bls. 4 (Séra Árelíus Níelsson skrifar) íslenzk raf magnstækj aframleiðsla, bls. 5 Þættir dr. Halldórs, dr. Finns og Kristjáns Eldjárns, bls. 5 og 6 Skrifað og skrafað, viðhorfið í dag, bls. 7 72. blað. rmaen Jónasson ræðir öieigmtegur fundur FramsóknarféSag- annð í BreiSnrcffigabuð Framvóknarfélag Eeykjavíkur, Félag Framsóknarkvenna og F. U. F. í Reykjavík gangast fyrir sameiginlegum fundi í Breiðfirð Vaxendi afli i. hjá Eyjabáium Afli sr nú heldur a"5 glæða'st hjá I Vestmannaeýjabííum og virðisf I ftskurinn; sem iegið heíir, fullur • af síli alveg upp við sand nú far- 'iin að leita út á dýpri miS og eru bátarnir farnir að leggja netin \ lengra frá sándinum. I gær voru margir bátar með um 10 lestir úr róðrinum og þeir afla hæstu með 20—30 lestir. Virðist, , nú vera kominn göngufiskur nor'ð j austur aí' Dröngum og einnig fisk ast vel langt austur af Eyjum. HiS nýja hraðfrysfihús MKureyimga í smíúum. Góð aflavika ingabiíð annað kvöld kl. 8,30. Hermann Jónasson mun í fram- söguræð'u sinni ræða um stjórn- málaviShorfið. Framsóknarfólk fjölmennið á þennan fund, hefjum einhuga sókn gegn öfgasteJrnum í íslenzk um stjórnmálum. Mætið stundvísiega! Forsefskiör á að íara "M' frem 24. júní Ólafsvík í gær. Síðasta vika var mikil áflavika hjá Ólafsvíkurbátum, sem róið hafa dag hvern og verið me'ð 10— 18 lestir í róðri. Mun láta nærri, að meðalafli sé um 14 lestir í ró'ðri hjá flestum bátanna. Vegna hiiis á- gæta afla hefir verið annríki mik ið í Ólafsvík við vinnslu afians og hefir orðið að sækja fólk í nær- liggjandi sveitir til ao hjálpa til við fiskvinnuna. Forsætisráðuneytið hefir aug- lýst að kjör forseta ííiahds skuli fara fram 24. jání n.k. Skal skila framboðum til dómsmálaráSu- neytisins, ásamt sa^nþykki for- setaefnis, nægilegri tölu meðmæl enda og voítorðum yfirkjör- stjórna um að þeir séu á kjörskrá, eigi síðar en fimm vikum fyrir kjördag. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst 1500 kosninga- bærra manna og mest 3000, og skiptist eftir landsfjórðungunum þannig, að úr Sunnlendingafjórð- aðsértilaðkoma ósi á Öddeyri «nr og fyrirtæki í bæimm hafa fiegar lágt fram 1250 þús. kr. - Kaupstaðurinn lagt fram miklð fé til feryggjugerSar og uppfyllingar meim Efiirhreytur 'M Xðakksvíkurdeilunnl: Yfirréttur síytti fangelsi dóm Heioesens um hálft á Viggo Joensen og þrír aírir sýkna^ir meS öllu Einkaskeyti til blaSsins frá Kaupmannahöín í gærkvöldi. Landsyfirrétturinn í Þórshöfn í Færeyjum kvað í dag upp dóma í máium manna þeirra, sem sakfelldir höíðu veriS i af undirrétti fyrir þátttöku sína i átökunum í Klakksvík, er fræg urðu á s. 1. ári. Hafa dómarnir verið mildaðir flestir og' nokkrir verið sýknaðir með öllu. Fischer Heinesen, 'hafnar- stjóri, sem talinn var aðalforsprakkinn í Klakksvík og harð- asta dóminn hlaut í undirrétti, eins og hálfs árs fangelsi, fékk nú þessa fangelsisvist stytta niður i eitt ár. Akureyringar telja sig nú sjá hilla undir að hið stóra og myndarlega hraðfrystihús, sem Útgerðarfélag Akureyringa á í smíðum á Oddeyrartanga, geti hafið starfrækslu seint á þessu ári. Samt eru ýmsir fjárhagslegir örðugleikar enn á veg inum. Skortir enn a. m. k. 2V2 miljón króna til að fullgera fiskiðjuverið, þótt bæjarbúar og fyrirtæki hafi þegar lagt fram \XA milj. til fyrirtækisins og Landsbanki íslands hafi ungi skuli vera minnst 975", enjlánað Vh milj. króna. En það lán mun Framkvæmdabank- mest 1950, Vestfirðingafjórðungi j inn yfirtaka á árábilinu 1957—1959. minnst 160, en mest 320, Norð- Er nú unnið að* því aí leysa þessi svo að hún taki hina stærri togara. fjáröflunarmál. Er þðss a5 vænta,Er slík framkvæmd nauðsyn fyrir að úr þeim greiðist, því a3 segjatogaraútgerðina og hinn unga og má að ekki sé nerr.a hi?rzlumunurefnilega járniðnað Akureyringa. að ljúka nú vérkinu: Hraðfrysti- húsið a að verða til mikils öryggis fyrir togaraútgerðina í bænum, og til þess að efla allt atvinnulíf og skapa meira Öryggi á vinnumark- lendingafjórðungi minnst 160, en mest 519 og úr Austfirðinga- fjórðungi minnct 110, en me3t 220. Dartska kaupdeilan í ger^ardóm? Forseti bæjarstjórnar í Klakks- vík, Viggo Joensen var í undirrétti dæmdur í nokkurra mánaða fang- elsi, en var nú dæmdur saklaus með öllu svo og þrír menn aðrir, sem undirréttur hafði fundið seka. 9 af dpmunum voru staðfestir. Dómar yf'r 9 sakbDrningum, er áfrýjað höfCu, voru staSfestir 6- breyttir, en dómum ýfir' allraörg- um öðrum voru ¦•.-.'iJaðir nokkuð. Þá var einnig Hjalsnar Olren sjó- rr.aður sýknaður af þeirri ákæru að hafa í nóveniber í haint skotið af byssu á búgarði Krisíjáns Djur*- huus lögmanns í Færeyjturi. Sá atburður varð, er æsingaöldurnar risu hæst út af Klakksvíkurdeil- unni. Var skotið nokkrum skotum inn um glugga á bakhlið hússins á Þverá, nokkru fyrir utan Þórs- höfn, þar sem lögmaður býr. Hefir ekki sanhast hver þetta gerði, en Olsen lá undir grun, sem nú hefir verið hrundið. Lén til Ólafsfjariar- ¦kaupstaðar vegoa raf- orkyfrsoikvæmcfa harð Stefánsson og Magnús Jóns- son hafa borið fram þingsályktun- artillögu um heimild fyrir ríkis- stjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Ólafsfjarðarkaupsta'3 íil raf- orkuframkvæmda. Skal lán þetta vera 500 þús. kr., sem kaupstaður- ínri hvggst nota til að greiða kostn að við endurbætur á rafveitukerfi Þingmenn Eyfirðinga, þe:r Bern kaupstaðarins í sambandi vlö teng ingu kerfisins við háspennulínu frá Skeiðfossvirkjuniuni. Bæjar- stjórn Ólafsfjarðar kýs heldur, að rafveita kaupstaðarins verði á- fram eign bæjarins, en að afhenda hann til rafmagnsveitna ríkisins. Einkaskeyt; frá Kaupmsrnrxah'jfn atSinum. í gær. — Fullyrt er a5 rfi:5?tjórE in dsnska hafi í'lbúnar i'Uigur sem lagSar verði fyrir Fólk.'þ'ngi'ö á þriðjudag, ef ekki næst sam- komulag í vinnudeilunni miklu á furidi formanns sambands atvinmi rekenda og formanns verkalýðs- sambandsins á mánudag. Muni rík isstjórnin leggja til að vinnudeilan í heild verði lögð fyrir gerðardóm. Engin blö'ð koma nú út nema blöð jafnaðarmanna og Land og Folk blað kommúnista. Hafnarverka- menn gera verkfall 3. apríl. Benz- ínskortur gerir nú allmjög vart við sig og hefir mjög dregið úr bíla- umferð í Kaupmahnahöfn. Aðils. Mikið mánnvirki á Oddeyrartand;a. Hið nýja hraðfrystihús er mikið mannvirki, og hófst smíði þess fyr- ir tæpu ári. Húsið er 21,4.x 82 metrar að flatarmáli og alls um 16000 rúmmetrar. Það stendur á Oddeyrartanga norðanverðurn, all- skammt frá þeim stað, sem Akur- eyrarkaupstaður hefir ætlað í'yrir athafnasvæði og iðnað. Þar var fyr- ir nokkrum árum hafizt handa um að gera dráttarbraut og smábáta- höfn, sunnan við Glerárós, og er þar nú komin ágæt aðstaða til við- gerðar á smærri skipum, og unnið að því að stækka dráttarbrautina Elnn togara UtgerSarfélags Akureyringa v Skammt ofan við hraðfrysti- hússbygginguna stendur tisk- verkunarstöð togaraútgerðarinn- ar, er Útgerðarfélagið lét reisa fyrir nokkrum árum og síðan stækka. Framan við hraðfrysti- húsið hefir Akureyrarbær Iátið gera uppfyllingu og bryggju. Er búið að skapa þarna mjög gott at- hafnasvæði, og er það mál sér- fróðra manna, að hið nýja hrað- frystihús sé mjög vel sett, og verði hagkvæm vinnubrögð við löndun og vinnslu. Byggingu miðar vel áfram. Þegar er búið að koma norður- hluta hússins undir þak og gera fokheldan, en þessi hluti er 2 hæð- ir með háu risi. í þessum hluta verður vélasalur, frystigeymslur, ísgeymslur og ísframleiðsluvélar, vörugeymslur og pökkunarsalur og þess háttar. ' Þessi hluti hússins kemur fyrst að notum til isframleiðslu fyrir togarana og verða ísframleiðslu- vélarnar fyrst tilbúnar og upp- settar. Syðri hluti hússins er skemmra á veg kominn, en hann er 50x21,4 metri að flatarmáli. Þar er nú verið að Ijúka við að slá undir loft og leggja járn í loftið. í þessum hluta hússins á að fara fram flökun og . fiskmóttaka, og í nokkrum hluta Hi! skreiðarvinnsla, og í þessum hluta m • i-líj^1* cr °S aðsta'ða fyrir starfsfólk. Nokkuð af þessum hluta er ein [ hæð og eru 4 metrar undir loft, en nokkur hluti er 2 hæðir með háu risi. Þangað er ráðgert að flytja skrifstofur togarafélagsins síðar meir, og netahnýtingaverkstæði, Isem nú er til húsa upp í bæ. Stöðugt er unnið við bygginguna (Framhald á 2. siðu.)

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.