Tíminn - 25.03.1956, Blaðsíða 12

Tíminn - 25.03.1956, Blaðsíða 12
Veðrið í dag: Vestan og norðvestan gola, skýj- að og sums staðar litilsháttar rigning. W. árg._________________ irýni Krustjol markar ekki stef nubreyiinp segir Gaitskell. GhácS ga.gmýrú og frjáls hugs- vm enn óleyfileg í Rússlandi. Einræ^i sem fyrr Lundúnum, 24. marz. — Hugh Gaitskell formaður þing- flokks íjrezka Verkamannaflokksins hefir gert ræðu Krust- sjoffs, þá hina'frægu, er hann fluíti á leynifundi 25. febr. s. 1., a'ð umtalsefni. Gaitskell varaði mjög við'því, að leggja nokkuð upp úr gagnrýni Krustjoffs á Stalín og ógnarstjórn hans, Taidi Gaitskell að í rauninni heföi sáralítiS eSa ekk- ert breytzt í Ráðstjórnarríkjunum, þrátt fyrir það, þótt Stalíu væri nú allur. Einræði ríkti þar enn, nú væri það aðéiris í höndum nokkurra manna í stað eins áður. Fyrir þjóðina í heild væri allt óbreytt, -frjáls hugsun væri ekki leyfö i RáSstjórnarríkjunum, né heidur í leppríkjum þeirra. Sunnudagur 25. marz Hitastig á nokkrum stöðum: kl. 17 Reykjavík 6 st. Akureyri 6 st. Vopnafirði 9 stig. París 12 st. New York -^2, snjókoma. Stokk« hólmi 0. „Ástarstjörnu yfir Hraundranga skýla nætur-ský. . . ." **œ*%^. Virtust skoðanir Gaitskells um hin nýju viðhorf í Ráðstjórnarríki- unum mjög á sömu lund og Bevans og er það þó annars ekki> venja þeirra að vera sammála. Kerfið er óbreytt. Gaitskell kvaC enga raunveru- lega gagnrýni vera til í Ráðstjórn- arríkjunum í dag fremur en í tíð Stalins. Enginn andstöðuflokkur væri leyfðnr og engin leið samkvæmt hhm kommúnistiska kerfi til að skipta íim stjórn landsins með friðsanilegum og eðlilegum hætti. Það hlyti alitaf að gerast með byitingu og blóðsúthellingum. Haun benti og a, að engíu sjáan- leg breyting hefði orðið á blöð- um landsins í þá átt, að þau tækju upp sjálfstæða og óháða gagn- rýni. Af öllu bessu mætti ráða að gagn rýni núverandi leiðtoga Rússa á Stalin fæli ekki í sér neina grund- vallarstefnubreytingu á starfshátt- um kommúnista. Samt að fagna Krustjoff. Þótt þessu væri svo farið, taldi Gaitskell sjáifsagt að fagna þeim BulganiQ og Krustjoff, er þeir ka?mu t:l Bretlands í næsta mán- u5i. Framtíðarheill mannkyns um gjörvallan heim byggðist á því, að friöur mætti haldast og sæmileg sambúð takast milli þjóða í austl'i og vestri. Erlendar frétíir í fáúm orðum D Gaitskell foringi brezka Verka- mannafiokksins telur gagnrýni Krutjoffs á Stalín ekki marka neina stefnubreytingu af hálfu kommúnista. D Flokksbing Kommúnistafiokks A- Þýzkalands hófst í gær, en litið hefir gerzt þar sögulegt enn sem komið er. DStúdentar í Danmörk fóru þúsund um saman í kröfugöngur í gær í samúðarskyni við baráttu Alsírbúa fyrir sjálfstæði. C Malenkov heldur áfram ferðalagi sínu um Bretland og þykir kUrlna sig vel í öllum framgangsmáta. Jafntefli við Taimanov ir Friðrik til sigurs Friorik meu1 7% vínnkg eftir 8 umferðir Biðskákir úr sjöundu og áttundu umferð voru tefldar í Sjómanna- skólanum í gær. Úrslit voru sem 'hér segir: r 7. umferð: Gunnar og Baldur gerðu jafntefli. Úr 8. umferð: Friðrik vann Ben- óný, Ilivitski vann Baldur, Sveinn vann Freystein, Jón og Gunnar gerðu jafntefli. Eftir 8. umferð er staðan því þannig: 1. Friðrik hefir IVz vinning. 2. Taimanov 7 vinninga. 3. Ilivitski 6V2 vinning. 4.-5. Benóný oð Guðm. E. ZVz. 6.—7. Jón og Gunnar 3. 8. Sveinn 2% vinning. 9. Baldur 2 vinninga. 10. Freysteinn 1% vinning. Skákirnar útskýrðar. Skákirnar verSa útskýrSar jafn óðum í dag og hefjast skýringar í efri salnum klukkan 4. Guðm. S. og fleiri skákmeistarar munu annast skýringarnar. Biðskákir, ef einhverjar verða, munu verða tefldar klukkan 8 í kvöld. Róbert Arnfinnsson hjá Dónum *át.............,,:„..............................f,.,.,.....«i..,..,.,....::,,:.,...,..:,........;..............*„,. ::,:.;. „.^^ifeawr......,,.......t......Jmm,:. i'« mauinu a btemssrooum i uxnadal blasir við Hraunurangi, og þaöan var sýn Jónasar vestur yfir fjc'IIiu, er hann orti Ferðalok. Handan við þau og fjörðinn, í Laufási, var Þóra Gunnarsdóttir. Hraun- drángi er hæsti tindurinn á þessari hvössu f jallsbrún. Þegar staðið er undir hliðinni á vetrardegi óg vindur blæs, hvín ömurlega í skörðum og tindum. Þannig er að líta til þessara ógengu tiiida úr flugvél Sfóiivarpstæki notuð á nokkrum stöðum í Reykjavík og á Suðurnesjy in íbúar vi<$ Ægissíuu sko'ða sjónvarp frá Kefia- víkurflugvelli, en veroa enn atS bíða lengi efíir íslenzku sjónvarpi Ríkisútvarpið hefir látið gera athuganir á því hvernig sjónvarps starfsemi verði haganlegast kom- ið fyrir hér á landi og mun kosta nokkra tugi milljcna að koma á fót sjónvarpi hér, sem nær til allra landsmanna auk þess, sem sjónvarpstækin sjálf eru mun dýr ari en almenn gerð sjónvarpsvið- tækja. íslendingar búa sig samt undir komu sjónvarpsins og er búið a'ð koma fyrir sjónvarpstækj um í nokkuð mörgum húsum í Reykjavík og á Suðurnesjum. Innflutniugur sjónvarpstækja. Nokkur þessara tækja munu hafa verið flutt til landsins á lög- legan hátt með eftirliti Viðtækja- verzlunar ríkisins, sem hefir einkaleyfi á innflutningi útvarps- viðtækja og væntanlega sjónvarps tækja einnig, þó ekki muni vera beinn lagabókstafur fyrir því, þar sem lögin um ríkiseinkasölu á viðtækjum urðu til á undan sjón- varpstækjunum. Hitt er ekkert leyndarmál og á margra vitorði, að sjónvarpstæki eru talsvert notuð í Reykjavík og sést það meðal annars á loftnets stöngum á húsum, en nota þarf sérstaka gerð loftneta við sjón- varpstæki sem ekki eru notuð við venjuleg útvarpstæki. Sjónvarp í húsum við Ægissíðuna. Sjónvarpstæki eru þannig í nokkrum húsum við ÆgJssíðú, sem liggur meðfram sjónum og niiin þar oftast sjást sjónvarp frá lítilli sjónvarpsstii^, sem er á: Kel'lavíkuí-flugvelli. Einnig sjást! graiðslu sjónvarpssend-'ngar þaðan í samþykki Áætlanir um íslenzkt sjóuvarp. Hins vegar sagði útvarpsstjiíri, að Ríkisútvarpið fylgdist vel með öllum nýjungum varðandi sjón varpið og heíiii Játið gera áa^tí- anir og jafnvel leitað tilboða um sjónvarp á íslandi. Sagði hann að ekki væri mjög Kostnaðarsamt að koma á fót sjónvarpsstöð, sem næði til Reykjavíkur, Vesturlands og Suðurlandsundirlendis. Miklu kostnaðarmeira væri að koma á fót sendingum, sem síðan gæti náð til allra annarra landshluta (Framhald á 2. síðu.) Molíet gagnrýnir enn Bagdad-bandalagitS París, 24. marz. — Mollet for- sætisráðherra Frakka ræddi í dag um Bagdad-bandalagið og kvað. nauðsynlegt að breyta því þannig, að höfuðviðfangsefni þess væri á sviði efnahags- og viðskiptamála. Sagði hann þetta í ræðu, sem hann hélt fyrir blaðaútgefendum frá Bandaríkjunum, sem «ru á ferða- lagi um Frakkland. Þá kvað hann brýna nauðsyn, að vesturveldin hefðu sameiginlega og fastraótaða stefnu í málefnum hinna nálægu Austurlanda, og var svo að skilja á honum, sem nokkuð vantaSi á að svo væri. Keflavík og KjaTðvíknm, en á báð uh \y *~-,'v^ <i<i"um eru sjónvarps tæki t'I í húsum. EI ií.'ama~ur f:' á Tímanum átti í gaér r.ir.it r.amtal við Vili jálm Þ. | því, aS S umræour a pmgi um irv. um leit að jarðhita í fyrradag Morgunbl. skýrðl rangt frá afgr. málsins í gær Vegna blekkinga og rangfærslna í Morgunbl. í gær um afgreiðslu á frumvarpi þeirra Karls Kristjánssonar og Tóm- asar Árnasonar um leit að jarðhita, er rétt að taka þetta fram.: fi Á fundi efri deildar í fyrradag skýrði Hermann Jónas> son framsögumaður iðnaðarnefndar frá því, að hún væri samþykk því að afgreiða þetta frumvarp með rökstuddri dagskrá, þar sem rannsókn færi nú fram í þessum málum og heiidar'rumvarp um betri nýtingu jarðhitans yrði Jagf fram, að þessari r?.nnsfkn lokinni. Karl Krisíjánsson sagði, að hann iu ðí kosiS, að "rum/-irpið hefði fengið beina af- |ií,r ásm 'fs'ö heli verið !agt fram til þess að hljóta vii~r kváSst hann gefa fallizt á að afgréiða málið koirsu í fru m?ð undir ir! þessari röksíyddu dagski-á, þar sem í henni væri þj»r :ii;öfjui- h mjg^ jj^ftvðéðan hátt, sem fram rtvarpi hans ng Tórrirasarmfriasonar — og treysta hsildariögjjö/ yrði lö$ð frain fyrir næsta Aiþingi, Gí'ji&n, titvaipsitjsra. ng spurði; þar sem iandbúnaðarráíherra lýsti því yfir fyrir fáum dög- hann um áform Ríkisútjarpsins; um .g ,;vo yrgi Hann fagnagi pví, ag heildarlöggjöf um undtrbúningi og kvaðst þess Itóbert Arnfinnsson Icikari þáði nýlega boð Richinondgistihússins í Kaupinannahöfn að vera einn í hópi norréehna lcikara, er lsikhúsið býður til sín árlega til þess a'ð efla norræna leiklist og kynni leik- húsmanna. Róbert er nú koininn heim og lætur vel af förinni. Á myndinni er hann með dönskum leikhúsmönnum: Henning Rohde, varaleikhússtj. Kgl. leikhússins í Khöfu, og Rudolf Hólst skrifststj. jm ^SSSSStS^^^ hitáve^áfm væri i undiíbúningi og kvaðst þe^s vegna væri ekki neitt ákveðið um það ¦ greiða atkvæSi með hmni rokstuddu dagskra, sem iðnaðar* hvort, eða hvcnær sjónvarpi yrð: hér komið á fót. Einu sinni hefði verið í ráði að koma því upp í sambandi við afmæli útvarpsins í vetur, en af því hefði ekki getað orðið. neínd hefði lagt fram í málinu. Þetta er sannleikurinn í málinu og allar blekkingar og fullyrðingar Morgunblaðsins um „sýndartillögu" eru gjör- samlega úr lausu lofti gripnar eins og svo margt annað frá herbúðum Sjálfstæðisflokksins. j /

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.