Tíminn - 05.04.1957, Blaðsíða 2

Tíminn - 05.04.1957, Blaðsíða 2
TÍMINN, föstudaginn 5. aprfl 195». Langho isoma hingað til sjálfboðavinnu á vegtim Altieimskirkjuráðsins Blaðamönnum var í gær boðið til fundar til að kynnast me.kii nýjung, sem færir ísiendinga nær raunverulegu sam- starfi, sem unnið er á alþjóðlegum vettvangi fyrir forgöngu kristinnar kirkju. í sumar munu um 18 unglingar frá ýmsum löndum koma hingað til mánaðardvaiar, til þess að vinna í sjáliboðavinnu við byggingu Langholtskirkju, sem nú er verið að byrja að grafa fyrir. uð verða 18 manns frá Norðurlönd um, Bretlandi cg Bandaríkjunum og auk þess 8—9 íslendingár, sem einnig eru sjálfboðaliðar í einn mánuð við kirkjubygginguna. Unn ið er 6 klukkústundir á dag, en nokkrum tíma er varið til sameig- inlegra funda og bænahalds og kynningar. 'Frainkvæmdastjóri vinnuílokka Alkirkjuráðsins, W. A. Perkins prer.íar, hefir undanfarna daga dvali'ð hér á landi til undirbún- ings þessu starfi, sem þegar er ákveðið. Var hann á blaðamanna ifuiidinum í gær, ásamt séra Áre- líusi 'Míelssyni sóknarpresti Lang . holtssafnaðar, Helga Þorlákssyni 'iorinanni sóknarnefndar, séra 'Braga Friðrikssyni, sem skipu- ¦ leggur tómstundastarf æskunnar í'foænum og Þóri Þórðarsyni dó- - sent, sem manna beztan þátt mun hafa átt að undirbúningi þessa máls, sem nú er komið í höfn ' að kalla. Gagnleg kynning mcðal kristinna þjóða. Þessir aðilar skýrðu frá því að vinnuflokkar, sem þannig starfa á veguin samtaka kirkjunnar fari til margra landa í öllum heimsálfum enda munu í ár starfa um 850 æskumenn að slíku sjalfboðastarfi einhvern hluta árs við byggingu kirkna, flóttamannabúða, heilsu- gæzlustofnana og æskulýðsheim- ila. Er að þessu starfi mikil og gagnleg kynning milli kristinna tajóða og fólks úr ýmsum kirkju- deildum. En fjöldi mótmælenda- kirkna og grísk kaþólska kirkjan eru aðilar að þessu samstarfi. í erlenda vinnuflokknum, sem hér dvelur væntanlega í einn mán' landi í fyrrasumar. Flytja verðnr verzluniiia Alfabrekku vflf Suðurlandsbr. vegna slysahæilu „í tilefni af hinni augljósu slysahættu af völdum verzlunar við Álfabrekku norðan Suðurlandsbrautar gegnt svokölluðum ,;herskólacamp" og hinum endurteknu stórfelldu umferðar- slysum þar, telur bæjarstjórn óverjanlegt að verzlun þessi verði áfram á sama stað og felur bæjarráði og borgarstjóra að gangast fyrir því, að hún verði lögð þar niður og flutt suður fyrir Suðurlandsbraut". þessa fjölförnu götu í og úr verzl- uninni. Þarna hefðu orðið slys, og slysahættan væri æ yfirvofandi. Umferðanefnd hefði fyrir 2—3 ár- um tvisvar sinnum gert tillögu um að verzlunin yrði flutt yfir götuna eða fjarlægð að öðrum kosti. Þó hefði ekkert verið gert enn en við svo búið mætti ekki sitja. íhaldið vísaði tillögunni íil bæjarráðs. Hluta af kirkjubyggingunni komið undir þak í sumar. Teikningum að hinni fyrirhug- uðu Langholtskirkju hefir áður verið lýs't, en að þessu sinni er ætlunin að koma undir þak þeim hluta byggingarinnar, sem hýsa á félagsmálastarfið, samkomusal og fundarherbergjum, en samkomu- salinn, sem er rúmgóður má nota fyrir guðsþjónustur fyrst um sinn. Er ætlunin að reyna að koma bygg ingu þessari undir þak á sumri komanda og eru um 900 þús kr. og talsverð vinnuloforð í bygging- arsjóði. í íslenzka vinnuflokknum, sem að öllu leyti starfar með hinuin erlendu og býr með honum og sit- ur við sama matborð og hann þann mánuð, sem sjálfboðastarf- ið stendur, verða aðallega stúdent ar, einnig einn iðnaðarmaður og tvær húsmæður. Fyrirliði íslenzka flokksins verður Kristján Búason guðfræöinemi, sem vann með slík um sjálfboðaliðaflokki í Þýzka- Þórður Björnsson, bæjarfulltrúi Bramsóknarflokksins, flutti þessa tillögu á fundi bæjarstjórnar Keylq'avíkur í gær. Minnti hann á, að mál.þetta hefði fyrr komið til umræ'ðu. Svo hagaði til, að allir viðskiptamenn verzlunar þessarar Væru sunnan Suðurlandsvegar eða fólk í bifreiðum á leið úr bænum. Yrði þetta fólk allt að fara yfir Framsóknarvist á Akranesi Framsóknarfélag Akrasiess eínir til skenuntisamkomu í íé lagiheimili tertridara næsta sunnudagskvöld kl. 8.30. S5>iluð verður Framsóknarvist og síðan dansað. AðgönguiisiSar ver'Sa seldir á sama siað kl. 4—5 á sunnudaginn. Fantanir ekki í síma. Þeíta verður síðasta skemmtun félagsins á vetrinum. Kiljansvaka í Höfn í fyrrakvöld hélt Félag íslenzkra stúdenta í Kaupmannahöfn Kilj- ansvöku í Bispekælderen. Hall- dór Kiljan Laxness sem er heiðurs félagi félagsins las úr Brekkukots annál og var salurinn þéttsetinn áheyrendum eins og vant er þegar Laxness er á ferðinni. Skáldið las í tvo tíma samfleytt og hlaut dynj andi lófatak að launum. Laxness þakkaði undirtektirnar og áhuga tilheyrenda. Að lokum þakkaði for maður félagsins, Sigurjón Björns son, skáldinu tryggð og vináttu við stúdenta og félag þeirra. — Aðils. Smefana-kvarteffiitn (Framhald af 12. sföu.) Á hljómleikunum í kvöld og annað kvöld, sem haldnir eru fyr ir styrktarfélaga Tónlistarfélags ins, verða viðfangsefni eftir Moz- art, Janácek og Smetana. Á mánu dagshljómleikunum verður breytt efnisskrá. Þá verða leikin verk eftir Beethowen og Dvorak. Allir tónleikarnir hefjast kl. 7 og verða í Austurbæjarbíó. (Framhaid af 12. síí>" - mörg óleyst fræðileg verkefni og hingað til hefur þeim eigi verið sinnt sem skyldi, þar sem dýra- fræðingar þeir, sem hér starfa og hafa starfað, hafa haf: ýmsum öðrum verkefnum að sinna. ítarleg þekking, er byggist á fræðilegum athugunum, er skil- yrði þess, að hlunnindi þau, er ég nefndi áðan, rýrni ekki eða hverfi með öllu. Mikilvægi hagnýtra dýra- fræðirannsókna. Þetta hafa flestar nágrannaþjóð ir okkar löngu séð og viðurkennt, og hafa hagnýtar dýrifræðirann sóknir verið stundaðar þar um langt árabil. ! Væri ekki óeSlilegt, aö starf' veiðistjóra væri upphaf af slíkum hagnýtum dýrafræöirarmsóknum hér á landi. Með ákvæðum frumvarpsins er lögð meiri áherzla á skipulagða leit og útrýmingu minka en ver ið heíur, þar sem lögin gera ráð fyrir skipulögðum leitum tvisvar á ári hverju. Þrátt fyrir það, að mikið hefur verið ritað og rætt undanfarið ár um útbreiðslu minksins og tjón það, sem hann veldur, hefur enn ekki komizt á skipulegt, samstillt útrýmingarstarf gegn vargi þess um, heldur hafa menn, >er minka veiðar stunda, mest unnið hver út af fyrir sig, að vísu oft með góð um árangri, en skort hefur til- finnanlega á heildaryfirsýn og skipulag í þessari baráttu. Nauðsynlegt að taka upp hæítu- minni eitrunaraðferðir. f frumvarpinu er gert ráð fyr- ir, að eitra skuli árlega fyrir refi og minka, á sama hátt og gert er ráð fyrir í gildandi lögum. Jafnframt er þó bent á, að nauð synlegt sé að taka upp hentugri hættuminni og virkari eiírunar aðferðir en nú eru notaðar, en sú aðferð, sem nú er almennt notuð hér á landi, notkun strykn in nitats, mun yfirleitt ekki not uð lengur í þeim löndum, þar sem eitrun er leyfð, þar sem talið er, að ýmsar aðrar útrýmingar aðferðir séu bæði heppilegri og vænlegri íil árangurs. Bendir nefndin á, að á þessu sviði megi án efa læra margt af reynslu annarra þjóða. Gert er ráð fyrir, að eitrað sé eingöngu samkvæmt fyrirsögn veiðistjóra og að eitur sé eingöngu afhent samkvæmt nánari fyrirmæl um heilbrigðis og landbúnaðarráðu neytisins til þess að fyrirbyggt sé svo sem frekast er kostur, að slys hljótist af refaeitri. Verðlaun fyrir unnin dýr eru hækkuð nokkuð frá því sem nú er eða fyrir refi úr kr. 180 upp í kr. 250 og fyrir mink úr kr. 90 upp í kr. 125. Hækkun verðlauna mun án efa örva nokkuð veioarnar einkum þar sem ekki þarf að fara langan veg til þess að stunda veiðarnar. Loks er ákvæðum um skipt ingu kosína'ðar breytt nokkuð frá því sesn nú er. Samkvæmt núgildandi löggjöf greiða hrepp ar % kostna'd'ar við eyðingu refa, sýslan % hluta og ríkið % hluta. Með ákvæðum 13. gr. frumvarps ins er gert ráð fyrir, að skipting kostnaðar verði þannig, að hrepp arnir greiði %, sýslusjóður Va og ríkið % hluía kostnaðar bæði við refa og minkaveiðar. Málið þolir enga bið. Ráðherra lauk máli sínu með því að benda á það hversu al- varlegt vandamál útbreiðsla minksins er fyrir mörg byggðar- lög. Hann sagðist því telja að ekki mætti dragast lengur að koma þeirri skipan á þessi mál, sem lík legust er til góðs árangurs. Hann sagði að minkurinn væri nú að komast í næsta nágrenni einnar sérkennilegustu byggðar á íslandi hvað náttúrufegurð og fuglalíf snertir, Mývatnssveitar. Kæmist minkurinn þangað myndi. það hafa í för með sér gjöreyðingu á hinu sérstæða fuglalífi þar eins og ann ars staðar, þar sem þetta varg dýr hefir skilið eftir sig spor. Sagð ist ráðherra telja mál þetta svo vel undirbúið að hægt sé fyrir þingið að afgreiða það án mikilla tafa. Fréttir frá landsbyggöiB ¦:''h 'fyrirlestur Freuch- ^ns í Gamla bíó í kviild verður Peter Freuchen og kona hans gestir Stúdentafé- lags Reykjavíkur, og mun Freuch en ávarpa samkomuna. Á morgun, laugardag, flytur Freuchen erindi á vegum félagsins í hátíðasal Há- , skólans. Fyrirlestur opinn almenn ingi flytur Freuchen svo á sunnu daginn kl. 2 í Gamla bíói og sýnir einnig kvikmynd. B'yrirlestrar hans munu fjalla um Grænland og leíðangra þá, sem hann hefir tekið þátí í. ————^—¦—¦¦¦J........ , ||.....,. Bruni á Selt jarn- arnesi I gær kom upp eldur að Sól- völíum á Seltjarnarnesi, sem er lít ið íbúðarhús úr timbri, einnar hæð ar. Slökkviliðið var kallað á vett- vang laust fyrir klukkan 2 og var þá allmikill eldur í þaki hússins. Varð að rjúfa það til að komast að eldinum. Að Sólvöllum býr Magnús Stefánsson með fjölskyldu sinni og mun hann hafa orðið fyr- ir allmiklu tjóni þar sem íbi'ið hans skemmdist töluvert af vatni auk þess að þakið var rofið. — Ókunnugt er um eldsupptök, en gizka'ð er á að kviknað hafi í út frá rafmagni. Páskaferð austur í Öræfi Ferðaskrifstofa Páls Arasonar, Hafnarstræti 8, efnir til fimm daga páskaferðar austur í Öræfi. Ekið verður í Bæjarstaðaskóg og að Skaptafelli og Fagurhólsmýri. Þeir sem þess óska geta gengið á Öræfajökul. Allar nánari upp- lýsingar fást í ferðaskrifstofu Páls. Loki^ smí(Si á 40 þús. síldartunnum Akureyri: Tunnuverksmiðjan á Akureyri lauk tunnusmíði um há- degi á föstudaginn var. Framleiðsl- an er tæp 40 þús. tunnur, og er það um 7 þús. fleiri tunnur en í fyrra. Þrjátíu og sex manns hafa unnið í verksmiðjunni síðan eftir miðjan nóvember. Allar tunnurnar eru undir beru lofti, þar sem tunnuskýlið vantar. Reynir það mjög á geymsluþol framleiðslunnar og er ekki vanza- laust að láta hana liggja undir skemmdum af sól og vindum. Nýlega hafa verið gerðar áætl- anir um breytingar á verksmiðj- unni, er auka ættu afköst hennar og bæta verulega vinnuskilyrði starfsmanna. GóíJur afli í Dalvík Dalvík. ¦— Undanfarna daga hef ir verið mjög góður fiskafli og jafn. 5 dekkbátar róa. Töluvert hefir veiðzt á handfæri inn með Böggvisstaðasandi. Þorgils Sigurðsson fékk 10 hnis- ur nýlega og 9 annan dag á Eyja- firði utanverðum. Var þar krökkt af þeim. Sigtryggur Helgason, 93 ára, hef ir lokið landsgöngunni og 2ja ára drengur, Indriði Helgason. Aíli Húsavíkurbáta Húsavík. — Samkvæmt viðtali við fréttaritara blaðsins í Húsavík, er afli Hagbarðs í marz 128 skip- pund. Hrönn fékk 123 skippund. Grímur 64 og Sæborg hefir fengið 30 skippund í þremur róðrum. f marzlok voru rúmlega 60% búnir að ljúka landsgöngu í Reykjahverfi. Elztur þeirra er hin alkunna refaskytta, Árni Sigurpáls son, 79 ára, og gekk hann á af- mælisdegi sínum. Nýr ferjubátur í Hrísey Hrísey. — Byrjað er að smíða nýjan ferjubát, sem hafður verð- ur í förum miíli Hríseyjar og Litla-Árskógssands. Verður hann 7—8 tonn að stærð. Yfirsmiður er Július Stefánsson. Afli er sæmilegur á þá 3 dekk- báta, sem nú róa héðan. Allt er hvítt af snjó ennþá, svo að tæplega sér á dökkan díl. Sýnikennsla á Kirkju- bæjarklaustri Kirkjubæjarklaustri í gær. Þessa dagana stendur yfir hér sýni- kennslunámskeið á vegum Kven- félagasambands fslands. Kennari er Steinunn Ingimundardóttir. Hefir hún sýnikennslu í mat- reioslu. Hefir verið fjölmennt á námskeiðinu, eða um 30 konur. VV Fimantán skippund í róðri Hauganesi. — Hauganesbátai-' BrímÍtS haggaíi ekki fengu góðan afla á sunnudag, frá' 5 pg upp í 15Va skippund. Var Draupnir hæstur. Frá Hauganesi róa 4 dekkbátar. Fiskurinn vair vænn. Ný loðna frá Akureyri var notuð í beitu. Pálmi frá Litla-Ár- skógssandi er einnig byrjaður róðra og fékk hann þennan dag um 7 skippund. skipuœum Kirkjubæjarklaustri í gær. Hér við sandana gerði aftakabrim í gærdag, en þó haggaði það ekki skipunum, sem þar eru, belgiska togaranum eða selfangaranum, enda eru þau svo ofarlega. Belg- iski togarinn stendur nú réttari en fyrr. Búið er að taka úr honum mikið af fiski, og hafa menn hér um sveitir fengið hann og hafa birgt sig vel upp. Ekki mun verða reynt að ná skipunum út fyrr en straumur stækkar aftur. Björgun- I armenn eru þó við þau og halda ' áfram að búa í haginn. VV. Trillubátur fékk 12 hnísur Ólafsfirði í fyrradag. — Trillu- báturinn Sæfari, sem róið hefir til fiskjar undanfarið, hefir fengi'ð 12 hnísur í síðustu tveim róðrun- um. Eru hnísuvöður miklar hér úti fyrir. í fyrri róðrinum fékk hann átta hnísur en fjórar í hinum síðari. Hnísurnar fékk báturinn austur við Gjögra. BS. Grímsnesvegur loka'Sur vegna aurbleytu Selfossi í gær. — Aurbleyta er nú nokkur á vegum hér í sýslunni. f dag hefir vegamálastjórnin bann- að umferð um veginn uþp í Bisk- upstungur vegna aurbleytu hjá Minni-Borg. Hafa mjólkurbílarnir farið upp Hreppa og yfir Hvítá á Brúarhlöðum, en það er löng leið. ÁG. Lagt fyrir hákarl í Húnaflóa Trékyllisvík í gær. — f gær fóru Eyrarbræður, Gunnar og Eyjólfur Guðjónssynir með hákarlalóð á vélbátnum Guðrúnu út í Húnaflóa og lögðu hana þar á hákarlaslóð- um. Munu þeir vitja um hana næsta mánudag. í leiðinni renndu þeir færi fyrir fisk, og fengu nokkra stóra og feita gólþorska úttroðna af loðnu. Virðist þetta benda til þess, að f iskuií sé genginn í flóann, þótt hann hafi elíki gefið sig ao línu. GPV.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.