Vísir - 01.02.1957, Blaðsíða 6

Vísir - 01.02.1957, Blaðsíða 6
VtSIR Föstudaginn 1. febrúar 1957 i fe »»».m -;i8S». D A G B L A D Ritstjóri: Hersteinn Pálsson. Auglýsingastjóri: Kristján Jónsson. Skrifstofur: Ingólfsstræti 3. Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Sími 1G60 (fimm línur) Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Lausasala 1 króna. Félagsprentsmiðjan h.f. Njésnir um aílan heim. Enn hefir orðið uppvíst um njósnir af hálfu Sovétríkj- anna — bæði vestan hafs og austan. í Bandaríkjununr hafa nokkrir menn verið handteknir íyrir að afla kommúnistum ýmissa upp- lýsinga, og gert er ráð fyrir, að fleiri handtökur muni á eftir fara. í Svíþjóð eru hins- vegar fleiri en eitt njósna- mál á döfinni um þessar mundir, því að uppvíst hefir orðið þar um njósnir á fleiri en einum stað á skömmum tíma, og loks hefir ríkisstjórn Dana þótt rétt að vísa her- málafulltrúa sendiráðsins rússneska úr landi, þar sem sýnt þótti, ÍTver voru aðal- áhugamál hans og til hvers hann ætlaði að notfæra sér veruna í Danmörku. í>að er sannarlega ekki ný bóla, að upp komist um njósnir af hálfu Sovétríkj- anna eða annarra kommún- istarikja í löndum utan járn- tjaldsins. Og þeir eru orðnir talsvert margir, þeir opin- ber fulltrúar, sem visað hef- ir verið úr landi eða heppi- legra hefir þótt að kalla á brott, af því að þeir hafa ■ orðið berir að njósnum fyrir ríkisstjórnir sínar. Má minna , á þau njósnamáþ sem upp hafa komiö í Kanada, Ástra- líu, Svíþjóð og fleiri löndum á síðustu árum, þar sem einstaklingar innan sendi- sveita Sovétríkjanna hafa , stjórnað fjölmennum njósna- sveitum, og virðast fyrst og fremst hafa helgað sig njósn- um fyrir mennina í Kreml. Vafalaust stunda kommúnistar njósnir í fleiri ríkjum en þeim, þar sem komizt hefir upp um þá þokkalegu iðju þeirra síðustu árin. Senni- lega er það land ekki til, sem þeim finnst ekki ærin ástæða til að athuga ná- kvæmlega með aðstoð njósn- ara sinna. þótt árverknin í þeim sé ekki svo mikil, að fylgzt sé með slíkum flugu- ■ mönnum og flett ofan af. þeim að því búnu. Og erind- | rekar Kremlverja íinna vafalaust víða áhugamenn, * sem vilja taka njósnirnar áð sér, til þess að vinna fyrir þann málstað, sem þeir hafa tekið trú á. Sannfærður kommúnisti á aðeins eitt föðurland, og hann finnur, það ekki, að hann gerist svikari við þjóð sína. þótt hann gangi á mála hjá er- lendu ríki. Og varla eru njósnirnar gerðar í tilgangsleysi. Þær eru vit- anlega aðeins þáttur i þvi „plani“, sem æðstu prestar kommúnismans hafa undir- búið fyrir löngu og er um að leggja heiminn undir hel- stefnu þeirra. Til þess að auðveldara verði að hrinda því í framkvæmd í fyllingu tímans, er upplýsingum safnað ötullega um allt, sem að gagni kann að koma. Og liðsmennirnir eru margir, sem þarna leggja hönd á plógimi — það hefir komið í ljós í mörgum löndum undanfarið, og á vafalaust eftir að koma í ljós oftar. Húsnæðismálafrumvarpið samþykkt sem lög. Mý heffdarlöggjöf um húsnæEfsmál heðuð á fsessu Allmiklar umræður um hús- framlag - til útrýmingar heilsu-' næðismál urðu í efri dcild í gær,; spillandi húsnæðis verði aukið. er fram fór 3. umræða um bráoa Gunnar benti á það, að hin birgðalagafrv um húsnæðis- mikla hugsjón fél.m.rh. að málastórn, en það var að lokum fjölga um tvo í húsnæðismála- samþykkt óbdeytt sem lög frá stjórninni næði fram að ganga, Alþingi. | þó að sín till. yrði samþykkt. j Gunnar Thoroddsen, borgar-j Alfreð Gíslason lýsti sig efn- stjóri, bar fram breytingartil- islega sammála tillögu G. Th., lögu þess efnis, að felldur yrði en var að öðru leyti í sama báti niður sá liður laganna, sem .tak- og ráðherrann og vildi slá mál- markar framlag ríkissjóðs til inu á frest. úlirým jngar heilsuspillandi ií- i búða við „allt að 3 millj. kr. á Áhrif laganna frá 1953. ári næstu 5 árin.“ Ætlast er til; í sambandi við tillögurnar þess, að rikissjóður leggi fram var talsvert rætt um húsnæð- fé í þessum tilgangi til jafns við Tsmálin og ibúðabyggingar al- bæjarfélögin á hverjum stað, mennt Bentu þeir Gunnar og skýrði G. Th. frá því, að Thoroddsen og Jóh. Þ. Jósefs- Reykjavíkurbær hyggðist nú son á það, hve farsæl áhrif lög- leggja fram meira fé en ríkis-jin frá 1953 um byggingafrelsið sjóður gæti mætt að lögunum ó- ' hefði haft á framþróun þeirra breyttum. Taldi borgarsf'óri róttmætt '.ð afnema fyrrnefnt hámark. Þýðingarmikið atriði. Hannibal Valdimarsson, fé- mála og létu í Ijós þá von, — að það frelsi yrði ekki skert. Hannibal Valdimarsson taldi á hinn bóginn að byggingarfrels- i.ð hefði verið mönnum hinn mesti fjötur um fót(?) og vitn- Umferðarvandræðin. Það er nú að kalla oríinn dag- legur viðburðaar, að umferð um bæinn og í nærsveitirnar teppist lengur eða skemur. Hefir þetta valdið margvis- legum eríiðleikum, og eink- um hafa mjólkurflutningar til bæjarins gengið erfiðleka, eins og greinilega hefir kom- ið fram í lrásögnum blað- anna. Er það þó sannast sagna, að menn þeir, sem vinna við að halda sam- gönguleiðum opnum og haida uppi samgöngum innan bæjar og utan, hafa auðsýnt frábæran dugnað, þótt þeir hafi oít ekki fengið aðgert vegna veðrahamsins. En framlag þeirra í almennings þágu er samt ómetanlegt. Það hefir hvað eftir annað komið fram í fregnum af samgöngutruflununum, að litlir bílar verða oft til mik- ils trafala. Þeir verða jafnan fyrstir fastir, þegar veður versnar eða færð þyngist, og loka þá oft vegum, ef um djúpa skorninga milli skafla er að ræða, svo að enginn kemst framhjá þeim og allt stöðvast. Ættu eigendur lít- illa bíla að láta sér þetta að kenningu verða og forðast au nota bíla sína, þegar veð- ur er tvísýnt eða illviðri að skella á. Með því móti girða þeir fyrir, að þeir lendi sjálfir í vandræðum og baki öðrum allskyns örðugleika. | lagsmálaráðherra, kvaddi sér um röksemdir til ástands- þá hljóðs.og mæltist til þess að ins í dag, y3 ári eftir að hann breyttill. yrði dregin til baka'sjálfur hefur tekið við frm- á þeim forsendum, að óvenju-1 kvæmd laganna, en sem al- legt væri að bornar væru fram' kunnugt er hefu.r sá tími meira breyt.till. við bráðabirgðalög en nægt honum til þess að sigla og —'’að sett mundi verða ný málum þessum í algjört strand. heildarlöggjöf , um húsnæðis- Var ráðh. stóryrtur á köflum, mál á þéssu þingi. Gæti breyt,- sem hans er vani, og flaustrið tm. beðið þess. meira en svo, að honum tækist G. Th. kvað þær ástæður, er að finna orðum sínum stað félm.ráðh. hefði fært fram alls nema endrum og eins. ekki gefa tilefni til þess að Að umræðum loknum greiddu draga tillöguna til baka. Þrátt 8 atkvæði með brb.l. en 5 voru fyrir það að ráðh. talaði um á móti. haná sem „framandi böggul“ við^ ______c________ umræðurnar, væri efni hennari ólíkt þýðingarmeira en brb.l. ' sjálf, sem eins og kunnugt væri snérust eingöngu um fjölgun1 manna í húsnæðismálastjórn úr 5 í 7. ísrael skilar fengini. Samþykkt bæjarstjórnar. Vísaði G. Th. síðan til sam- Israelsmenn eru nú í þann veglnn að ljúka afhendlngfu egypzkra stríðsfanga. Samkvæmt fyrri fregnum tóku þykktar, sem nýlega var gerð þeir yfir 6000 fanga í innrásinni, af fulltrúum allra flokka í bæj- og hafa nú skilað Egyptum, á arstjórn Rvíkur, þar sem talið undangengnum 10 dögum, 5840 var bráðnauðsynlegt að ríkis- föngum. FíóttamonabúSsr í V.-Þýzka- Eandi yfirfuflar. (i.t |iii.*>. (lótfamciin \ iliiKÍumki oj» stöóudf haúast ílciri viA. Brczkir ráðherrar, þeirra meðal Thornycroft fjár- málaráðherra, ræddu í gær við stjórn Samhands verka- lýðsfélaganna atvinnuhorf-1 ur, atvinnuleysihættuna í iðnaðinum, olíumálin og iðn- aðinn o. fl. Tilkynnt liefur verið í Bonn, að ekki sé unnt að veita mót- löku fleiri flóttámönnum frá Ungverjalandi um sinn, þar sem allar flóttamannabúðir séu fullar. Á undangengum vikum hefur verið stöuugur straumur flótta- manna frá Ungverjalandi til V.-Þýzkalands og alls eru komnir þangað 12.000. en gera verður ráð fyrir að um 3000 ættingjar þeirra, sem komnir( eru vilji einnig koma. Hér við| bætist, að stöðugt kemur margt | flóttamana frá Austur-Þýzka- * landi. Hlutur Austurríkis. í Austurríki eru nú um 65.000 ungverskir flóttam. og stöðugt bætast fleiri við, en ýmsar þjóð- ir eru nú farnar að fara sér hægara við móttöku og fjár- hagslega fyrirgreiðslu flótta- mönnum til aðstoðar. Innan- ríkisráðherra Austurríkis flutti ræðu í gær og hvatti þjóðirnar til framhaldsstuðn- ings, einkum Bandaríkin, — Austurríki bæri svo þungar byrðar vegna flóttamannanna, að því væri það um megn leng-i ur. — Austurríki ætlar að sjá' 20.000 flóttcunönnum fyrir að- setri til frambúðar, og ef aðrar þjcðir gerðu hlutfallslega hið sama_ jafnvel þótt þær væru ekki nema hálfdrættingar við þetta litla og tiltölulega fá- menna land, mundi vandamálið auðleyst. Eftirfarandi bréf hefur dálk- inum borizt: ,,Kæra Bergmál! Það hljót-a fleiri cn cg að brosa að frcgnun- um, sem vcrið er að birta um að nú liafi áfengisneyzlan minnkað. Mcð öllu því magni, sem smyglað cr, og auðvitaS finnst aldrei nema lííið brot af, vcrður áfeng- isneyzlan óþeklcta stærðin og það er vægast sagt meira en lítið ein- fcldnislegt að vena að birta fregn- ir um auknirigu cða minni neyzlu, scm aðeins eru byggðar á tölum Áfengisverzlunarinnar eða Hag- stofmmar. Blessaðir, fyrir nlla muni, liættið að blekkja sjálfa ykkur og -aðra með sliku og þvi- líku. Blekkingar. Svo cr það önnur blekking, scm nú viðgengst, þegar verið cr að birt-a tölúr, sem ná aftur til ár- anna fyrir stríðið, eða jafnvel lcngra, til samanburðar við töl- ur síðustu ára, og sein svo cru teiknaðar töflur cftir til -að sýna hvað þctta eða hitt hafi aukist á tilteknu timabili. Þeíta var gert í nýútkomnu -afmælisriti góðs og gegns fclags, og fyndist manni þá, að það ætti að vera látið nægja að birta krónulöluna, sem livcrgi scg ir sannlckann, en teikna mynd- ir af blckkingunum líka, það er of inikið af því góða. Bókaflóðið. Þá cr ]>að cin blckkingin cnn og það cr í samLandi við allt bókaflóðið í desember, því eins og allir vita kemur varla út bók nema í þeirn mánuði. Ástæðan til þes: a er vitanlega sú, að það cr orðin tizka hér að gefa bækur i jólagjafir, og þessar gjafabækur eru svo lcsnar cð-a ekki Jesnar, eftir atvikum, en fullyrða nlá að ótrúlega mikið af þeim lendir í bókaSkápnum, litt lesið og cnnþá Jminna melt. En tölurnar um bóka og blaðaútgáfu hér verða svo öll- I um þjóðuin hið mcsta undrunar- efni, og við fáum orð fyrir að . vera heimsins mesta bókaþjóð, og erum ]>að líklega þrátt fyrir allt. I Kurteisin kostar ekkert. j Svo ég liafi -allt á liornum mér þá langar mig að minnast ú ó- kurteisina, sem er mein i þjóð- lifi okkar. Það er stundum talað um knrteisi hjartans, sem ú ])á vist að vera meðfædd og víst er um það að einstaka maður virð- ist liafá fengið slíkt vegarnésti í ; vöggugjöf, en flestir þurfa að læra kúrteisi og því ætti að sjálf- sögðu -að kenna hana í öllum skólum landsins, cinnig í liáskól- anum. Ok kvenfólkið. I’að cr talað um það, að ís- lenzkir karlmenn kunni litt kurteisi og cr það orð að sönnu, en því miður á þetta lika við uni stóran lióp -af kvenþjóðinni okk- ar. Haldi maður opnum liurðum og sýni fyllsta tillit og tilhliðr- unarsemi við konur á almanna- færi, þá keniur ]xið varla fyrir að kona áliti slíkt þakkarvert, en venjulega er gengið frainhjá manni eins og maður væri at- vinnu-maður í opniin liurða. Okurtgisi cr i eðli sínu fyrst og fremst tillitsleysi við aðra, hjá okkur s-ambland af fáfræði og tómlæti, sem veldur því að við erum sem l>jóð varla álitnir ,.si- viliscraðir", og cigum þann dóui skilið, þrátt fyrir það að okkur finnst að orðið ínenningarþjóð fari okkiir sérlega vel. DrunKulejf hljóinlist. Svo bara eitt cnn: Langar ekki

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.