Vísir - 01.02.1957, Blaðsíða 12

Vísir - 01.02.1957, Blaðsíða 12
Þeir, Bcm gerast kaupendur VISIS eftfr II. hvers mánaðar fá blaðið ókeypls til mánaðamóta. — Sími 1660. WI VÍSSIl er ódyrasta blaðið og þó þaA f jöl- breyttasut- — ílringið í sim» IBBO «g íerlst askrifendur Fcstudaginn 1. febrúar 1957 Aðaflh lio ísraeis e Wrá. ill|»laag£: tMBffs&wými vegria heiwn- sóÍíwmet Sauwis hiÞJnwáwigiSm Skaítfríðiodi sjómanna njóta óskipís fylgis. h þó óvíst, hvori m§ 27 a$ mrt .. Saud konungur Saudi-Arabíu í-æddi i gær við Dulles utanrílds- ráðherra Bandaríkjanna og stóð viðræðan l'/i klst. Arabiskur talsmaður sagði ei'tir á, aö um- ræðan hefði farlð betiir en mátt hefði vænta. Af hálfu Bandarikjastjórnar hefur ekkert verið tilkynnt um umræður konungs við Eisenhow- er og Dulles, nema það, sem til- kynnt var fyrirfram, að Banda- ríkjastjórn myndi skýra fyrir honum afstöðu Bandaríkjanna og tillöguf varðandi nálæg Aust- urlönd. Það virtisí valda Bandaríkja- stjórn nokkrum áhyggjum, að I mótmæli í tilefni af hinni opin- berrar heimsóknar Saud kon- ,,ungs, þykir mörgum hafa verið óþarflega mikið við haft, en -aðrir eru þeirrar skoðunar, að óviðfeldin sé koma þjóðhöfðingja «inræðislanda og þrælahalds. Er Ækemmst að minnast ummæla -Wagners borgarstjóra í New York, er neitaði að taka opinber- lega móti Saud konungi, þar ¦sem ríki hans væri þrælahalds- TÍki o.s.frv. Nú hefir stjórn Verkalýðssambandsins, sem í eru .15 milljónir manna lagt fram mótmæli í tilefni af hinum opin- beru móttöku af sama tilef ni. • Eisenhower harmaði gagnrýn- I ina við fréttamenn í fyrradag og kvað nauðsynlegt að vinna að samkomulagi i heimsvandamál- um og ræða jafnt við andstæð- inga sem vini, forystumenn ein- •r.æðislanda sem lýðræðis. Allsherjarþingið kemur saman til fundar í kvöld og verður þá haldið áfram umræðunni um nálæg Austur- lönd, Israel og kröfur Sameinuðu þjóðanna o.s.frv. Ekki hafði' náðst samkomulag um tillögu sem unnið hefur verið að bak við tjöldin, og miðar að þvi, að friður haldist, þegar herlið hefur verið flutt frá Akabaflóa og Gazaspildunni. Virðist það hafa gengið erfiðlega, en enn kvað vera von um, að unnt verði að leggja tillögu fyrir þingið i kvöld. Israelsstjórn hefur enn neitað eindregið, að nokkuð samkomulag hafi verið gert við Breta og Frakka, fyrir innrás Israels í Egyptaland. Times i Lundiinum segir í morgun, að vaxandi skilningur sé á því, að i:ra leið og herlið Israels sé flutt burtu, hefjist hið raunverulega lilut- verk Sameinuðu þjóðaima, að varðveita friðinn . og stuðla aö varanlegu samkomuiagi. A fundi neðri deilrlar L s-ær , Bjarni Benediktsson lýsti M,j jr *.,m , gj -„.* , ¦¦ var m. a. rætt um aukinn skatt-1 yfir eindregnu fýlgi sjálíslæð- mllr iH^OiKlí/liu-ílLfS^aj f, adráít til randa skinveiium í\ ismanna við íiilöguna og mel Akrafiswi. Updanfarjia daga, éða í'rá því er samgöflguerf'ðleSkárnír við suðíirlandsundiflenðiu hófnst heí'ur m. s. Akraborír'n vsrið Keykvikinjrziiti nð ir.'kki liði , hvað mjólkurí'lutnirj;v;i snertir. fiskiskipum. E.steinn Jónsson, fjármála -\ beindi þeirra spurhihgu til íá'iherra, gerði grein fyir til- lögu stjórnarinnar um þetta efni, en hún er í tvennu lagi. Annars veear skal írádráttuj ve°;na hlífðarfatairauoR hækk- aður við ákvörðun tekjuskatts Hefur Akraborgin flutt suma hJá togaratjómcnnum um 200 daganna allt að 20 lestum á dag ^óhur en hjá i.5rum fiski- af mjólk úr Borgarfirði hingað mönnum um 300 kl- fyrir hvern til Reykjavíkur. en það er um lögskráningarmánuð, og nemur I helmingi meira magn heldur enj hann ba 500 krónum hjá hvor- véíijuíega er flútt .paðaií ofan,um aðila && siS- Hins yep> skal skipverjum, sem verið hafa lögskráðir á íslenzk fiski- skip í 3 mán. eða lengur á við- komandi skattári veittur sér- stakur frádráttur, við ákvörðun tekjuskatts, kr. 500 fyrir hvern lögskráningarmánuð. Vill samvinnu við Bandaríkin. Menzies forsætisráðh. Ásíralíu hefur lýst yfir því, að stjórn sin væri i'iis til að taka til at- hugunar aðild Bandaríkjanna í samstarfi Breta og Ástralíu- manna 1 Woomera-tilraunastöð- inni, en þar eru gerðar tilraunir með kiarnorkuvopn og fjarstýrð skeyti. Forsæiisráherrann kvað hér hafa eingóngu verið um sam- starf að ræða milli Bretlands og Bandaríkjamanna, en hann teldi vist, að i Ástraliu mundi enginn telja það miður farið, ef Banda- rikjamenn yrðu aðilar að því. Hann tók það fram, að engar óskir hefðu komið fram frá Bandarikjastjórn í þessu efni. að. Ur.i kl. 4 ni'ut var Akraborgin scnd et't'r njoik upp í Borgar- nes, er kemur til sölu í mjólkur- buðujrn hér i riag. Klukkap 1 e.h. í dag átti hú:i að fara aftur upp í Borgarnes eit'r meiri mjólk og er þá ekki óliklegt að hún flytji ailt að 25 ¦ lestum af mjólk til Jfjárm.r.h., hvaS gert væri ráð iyrir að tekjur ríkissjóðs la-kk- uðu mikið vegná hins aukna skattfrádráttar. Björn Ólafsson taldi vei far- ið, að þessi fríðmdi hefðu í'ang- zt sjómönnum til handa. Á síð- iri liðnum væru 500 kr. hins- /egar ekki nógu há upphæð og Tiundi því ekki ná þeim til- gangi sínum, a'o binda unga menn við atvinnuveginn; — /eita þyrfti 1000 kr. Beindi Björn þeim tilmælum til nefndarinnar, að hún hugleiddi þessa hækkun. Eysteinn Jónsson tók að lok- um til máls aftur. Kvað hami ekki gott að segja með vissu, hve háa upphæð fríðindin kost- Magnús Jónsson kvaddi sér uðu ríkissjóð, en það skipti síðan hljóðs og spurðist fyrir j)Sjálfsögðu ekki gífurlega hárri Reyk"]avúau'7'einum degi" Þess ™» hJ°rt ekki ^ k°™ð uPDhæð"' SaS5ist ham^ bví ber og að geta að í dag ílytur Akraborgin einnig mjólk til Akraness en það hefur hún ekki gert til þossa. - Bíður í Djúpi med tundurdufl um bcr5. Togarinn Bjarni riddari fékk tundurdufl í vörpuna, er hann var að veiðum út af Vest- fjörðum seint - gærkveldi. Skipið hélt inn í ísafjarðar- djúp og bíður þar eftir manni frá Landhelgisgæzlunni, sem fór vestur til að gera duflið évirkt. Er þetta fyrsía dufM sem togari slæðir upp á þessu ári, til álita að veita einnig því fólki ekki treysta sér til að nefna frádrátt, sem fer á vertíð til neina akv. tölu. Ráðherrann annarra landsluta og starfar þar taldi mjög erfitt að draga vi3 ýmis konar fiskvinnu í j marklínuna, ef heimildin yrði landi, nátengt útgerðinni víkkuð. sjálfri. Ef þetta atriði hefði ekki verið rætt, mæltist Magnús til þess, að nefnd sú, sem um málið mundi fjalla, tæki til HarftiiaitdÍ ÚfÓhtít í athugunar, hvort ekki væri ¦ . ¦.. ¦ sanngjarnt og auðið að láta AllStUrlöíjflUm. þetta fólk njóta hliðstæðra NaSser er sagðiu- ætla að i:t iinda. herða mjög útvarpsáróður sinn og taka í notkun nýjar útvarps- stöðvar innan skamms. Neyðist hann til þess, þar sem reist hefur verið útvarþsstöð í Irak, en frá henni er útvarpað Dollaraeign Frakka á'þrotuni. Störkostlegt tjén af völdum flóða vestra. Eisenhower grípu^ tifl víð- tælira Iijélparráðslafsjaia. Eisenhower Bandarílcjafoi^seti hefur gripið til víðtækra hjálpar- ráoslaiana vegna flóðanna miklu siean nú geísa. í Kentuclfy, Vestur- Virginíu og Tennessee. Forsetinn ræður yfir sérstök- ¦um sjóði, sem gripa má til, ef náttúruhamfarir valda stórtjóni. Alhnargir menn hafa farist af ¦yöldum flóðanna, en þúsundir hafa orðið að yfirgefa heimili sín. Vatn á stórum svæðum er »}lt að 5 metrar á dýpt og heíur verið sent mikið af bátum til flóðasvæðanna, til þess að nota við björgunarstarfið. Þjóðvarnarliðið hefur verið kvatt saman til þess að aðstoða við björgun og halda uppi reglu, koma í veg fyrir gripdeildir og rán o.s.frv. Þá hafa verið gerðar heilbrigðislegar ráðstafanir, m.a. verða menn bólusettir ge?,n taugaveiki. Rauði krossinn liefur sent hjálparsveitir á vettvang og komið upp stöðvum, þar sem menn fá mat og fatnað. Dollaraeign Frakka kann að oít á sólarhring fregnum til r.llra þrjóta ef^ir niisstri. arabiskra þjóða, og hraktar stað- í Parísarblöðum segir, að ekki hæfingar Nassers og hans en í fyrra komu 5 tundurdufl verði hægt að afstýra þessu, manna. Einnig hafa Bretar kom- upp í vörpu togara og öll fyrir^ nema Frökkum verði leyft að ið upp sterkri útvarpsstcS á vestan land, og eitt þeirra greiða nokkurn hluta þeirrar Kýpur, sem einnig vinnur að grandaði togaranum Fylki s.l. oliu, sem þeir fá nú frá Vestur- sama marki og hin irakslia, að haust. Þá rak eitt tundurdufl á land á Langanesi. í gær kom skip frá land- helgisgæzlunni með slasaðan mann frá Sandi. Hafði axlar- liður hans brotnað. -®" álfu, i frönkum. hneklíja áróðri Nassers. Óvinsæfdir Duffes sívaxandl Efsenhow'ar vlil fjölga imifiyt]- méim, í 22.000 á árl Þar yrði um 65.ÖÖÖ manna árlega aukningu að ræða. Eisenhower forseti hefur legan dvalarstað í Bandaríkj- Bandarikst likurit segir óvin- unum, afnema skuli ákvæði Jaganna um að taka fingrafara- myndir af innflytjendur ó. fl. Walter öldungadeildarþing- máðtrr, demokrati, andmælti I e'jar tillögum Eisenhowers, og kerfið laganna við. innflutn- sagði m. a. að flóttamennirnir inginn á grundvelli inanníals- \ frá kommúnistalöndunum væru Hefur verið mjög þjarmað að ins árið 1920. Vissar undan- ' ekki allir raunverulega póli- honum á fundum þeím, sem þágur eru þó heimilar. tískir flóttamenn heldur væri hann situr með þingnefndum. | Nú vill forsetinn breyta lög- margir beirra beinlínis að flytja Vikuritið segir, að sumir þing-' unum þaimig, að leyfur verði óbærileg lífsskilyrði. — Fleiri menn úr flokki demokrata hafi árlegur imiflutningur 65.000 raddir heyrð,ust, sem sýndu, heitstrengt að halda áfram á- mánns til viðbótar, að taka að sterkrar andspyrnu gegn til- lagt fyrir bjóðþin^iS tilíögur sínar um breytingar :• inn- flytjendalögunum. Þau heimila nú innflutning 155.000 manna 'árlega og mið- sældir Joíhn Foster Dulless fara' ast sá innflutningur eða kvóta- sivaxandi meðal stjórnmákv manna í Washington. rásum á hann, unz hann neyðist til að láta af embætti sinu. megi við þeim gem-flýtja land lögunum, sumum þeirra að , uhdan oki kommúnista varán- sminsta kosti, er að vænta.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.