Vísir - 01.02.1957, Blaðsíða 7

Vísir - 01.02.1957, Blaðsíða 7
Föstudaginn 1. íebrúar 1957 VISIR Saitistarf um áturannsóknir á haf- Áuróra sem Edie, Brynjólfur sem Henry og Þóra sem Shirley. Leikféteg Reykjavíkur: Eina af hinum fáu „normölu" perscnum lelksins, týnda brúð- gúmarin, Albert Tufneff, leik- ur Guðmundur Pálsscn. Fátt er jafn erfitt á sviði og að leika „normala" persónu, en frá því slapp Guðmundur samt með sóma. Hann reyndi ekki að gera annað úr hlutverkinu en átti að vera, enda er það sáluhjálp- aratr^ði. Sem sagt gott. Svaramann þess týnda og afturfundna brúðguma Carn- I oustie Bligh, leikur. Árni 1 Tryggvason serlega skemmti- efst í vor. Aðilar eru hafrannsóknasíofnunin í Edinborg og fiskideild Atvinnu- deildar. BE31 eannnvoss tengdamamma. Æj&iSiriÉ i I þgsitsstn* eftir Kinsj &tf ÍJar-fg. Ej&íhstýów*i Jíón Sifgttr- ..Tlmurinn er . indæll og rnjög vel þeginn af leikhús- bi;>gðið eft'r því," scgja O.! gestum, enda sýnir hún prýði- Jchnson & Kaaber í auglýsingu, lega afkárskapinh í sinni fyllstu í leikskrá L. R. j nekt. Þetta er sérlega þakklátt Sama má segja um frumsýn- ! hlutvenc. iiv'una á T<mnhvössu tengda-. Emmu Hornett, ..ma tarm- mömmunni í Iðnó í fyrrakvöld, hvössu tengdamömmu sjá.fa efth- þá andlega samvöxnu Ieikur Emilía Jónasdóttir og er Siamstyíbura Philip King og' orðið langt siðan annar eins Faikland Cary, því að téö sýn- ing var mikill og ótvíræður sig- ur fyrir Leikfélag Reykjavík- laikur hefur sézt hér á leik- sviði. Fer þar saman afburða rjeplikk og framúrskarandi ur. ieikstjórann ó* leikendurna,' mimik f leik hennar var hvergi enda uppskáru þessir aðilar dauður punktur. Ef til vill lék Íauri érfiðis síris samkvöldis í hun fullsterkt á köflum, en þe m gjáldeyri, sem þeim þykir þrátt fvrir sterkan leik, lék hún á uðanlegá vænst um í lok aldrei meðléikendúr sína í feiksymrigar: innilegum og hvarf Hun sagði alltaf rett orð ósviknum fagnaðarlátum leik- a rettum stað á réttan hátt. húsgesta. j Grannkonuna, frú Lack, Sjónleikurinn Tannhvöss skrafskjóðu, húskross og heim- toiv.'damamma er í orðsins ilisplágu í húsi Hornettf jöl- fyil^tu merkingu gamanleikur skyldunnar leikur Nína Sveins- óg gerir enga kröfu til að vera dcttir og er leikur hennar sér- neitt fram yfir það. Þar örlar léga góour, en það má ekki hvergi á þeirri djúpspeki og há- henda jafnþaulvana og ágæta vizku, sem þarf kjarnorkuheila leikkonu og Nína er, að kunna til að kryfja til mergjar. Efnio ?kki hlutverkið betur en raun er ákaflega hversdagslegur /ar- á á frumsýningunni. Það tengdamömmubrandari, sem spillti hinum annars ágæta úir og grúir af í öðrum löndum, hraða leiksins. en við íslendingar erum bless- unarlega lausir við. Mikil skelf- ing hljóta tengdamömmur að yera síæmár í öðrum löndum.' En með þennan útjaskaða brandara er farið á talsvert ný- stárJegan og mjög skemmtileg- | an hátt af hendi höfundanna og ekk"j versnar hann í höndum leikstjórá og leikenda. Þá er bezt að víkja að hinum einnöku leikendum og skal hver maður fá sinn skammt, en efni leiksins verður ekki rakið. Edie Hornett, mannlegt ,,in- ventar" á heimili Horneítfjöl- skyldunnar leikur Auróra Haíí- t'í sdóttir með sérlega skopleg- um látuin og er l.'ikur herinör Hlnn sárhrjáða og margkúg- íða e^inmann hinnar tann- nvössu, Henry Hornett, leikur 3rynjólfur Jóhannesson og er eikur hans mjög sannur og öfgalaus. Geríi hans og „hold- aing" er sérlega gott enda var »11 framkoma hans uppmálun hins kúgaða. Brynjólfur er nú á öðru blómaskeiði sem leik- ari. Emilía í hlutverki hinnar tann- hvössu ten<rdamönimu. lega, eins og hans var von og vísa. Ungfrú Dafne Pink leikur Sigríður Hagalín vel og rögg- ramiega. Brúðina leikur Þóra I FridrtKsdóttir og var írammi- Utaða hennar prýðileg, en það býr miklu meira í henni, en hún eat komið á framfæri í þessu hlutverki. Séra Oliver iPurefoy leikur Steindór Hjör- i leifsson mjög sómasamlega. Þýðing Ragnars Jóhanncsson ' ar er ef til vill full klassisk fyrir þetta cockneyfólk. Leik- tjöld Hafsteins Austmanns eru j mjög smekkleg. Hinn ágæti samleikur, hraði i og staðsetningar bera Jóni Sig- urbjörnssyni gott vitni sem lleikstjóra og einu má bæta við,' 'sern sjaldan sést hér: Leikritið Ikom fullæft á frumsýningu ' Geri aðrir leikstjórar betur. í Karl ísfeld. féiri cn niiy i el'lhviið lífessi- Lgra og nu-ira „upnlil'gamii" en J-.'SMir eilíi'n vö^gHVÍsiif „hiú-m- W'iX' "M' jafnvcl sá!ma (svo m^ðar I.c:n,i í ,íarð;irfaiMrsá]ará.staníi) sein síðasta I.ag fýfir fréttirn«r uro hádegið. Ég hcf ekki á móti \>ý-\ að leikin séu íslenzk löií, en það má ekki vera svo <svœfándi <>•,« döpur músík, að maðúr Ivaldi varla haus á eftir ög liafí ekki Iy->1 á matnum. Griðar stundir. — h." , Befgradl þakkar hréfið. — kr. Árni sem svaramaSuiinn. Hingað til lands kom fyrir nokkrum dögum skozkur vís- indamaður, dr. Henderson, frá Hafrannsóknarstofunni í Edin- borg, en mikilvægt samstarf verðxir nú hafið milli stofnunar hans og Fiskideildar um átu- rannsóknir á svæðinu fyrir sunnan og vestan land. Ingvar Hallgrimsson fiski- fræðingur og dr. Henderson ræddu við fréttamenn í gær og skýrðu þeim frá þessu. Ingvar Hallgrímsson sagc'i, að hið mikla hafsvæði sem hér væri um að ræða, væri eitt mcsta næringarsvæði á Atlantshafi, myndu áturannsóknir þar á vorin geta orðið hinar mikil- vægustu með iilliti til síldveið- anna( þar sem átan berst þaðan til norður- og norðausturmið- anna. Minntist hann nokkuð á þörfina á áturannsóknum á fyrrn. svæði, en augljóst væri að kostnaðarsamt j'rði að fá gögn frá því, til þess þyrfti haf- rannsóknarskip í 1—2 mánuði, en það væri ókleift. Nú hefði fundist önnum leið til þess að leysa vandann. Samkomulag hefði náðst við hafrannsókna- stofnunina í Edinborg um að safna gögnum, en hér kæmi eihn ig til vinsamleg fyrhrgreiðsla Eimskipafélags fslands. Pró- fessor Hardy við háskólann í Oxfofd, fyrrverandi forstjóri Hafrannsóknarstofnunarinnar, fann upp tæki svo nefndan átu- hólk (plankton recorder), cem skip hafa í eftirdragi, er þau sigla-um hafsvæði þar sem átu- rannsóknir fara fram. Tæki þetta, sem er alldýrt, er sjálf- virkt. Lánar Hafrannsóknar- stofnunin Fiskideild tæki, en það verður í notkun, er Trölla- foss siglir yfir áðurnefnt haf- svæði á leið sinni til Ameríku og þaðan, en átan sem safnast í tækið, verður rannsökuð í Edinborg, og skýrslurnar sendar Fiskideild. Verður tækið fyrst notað, er Tröllafoss fer vestur yfir haf í næs'ta mánuði. Samskonar tæki var notað fyrir Hafrannsóknarstofnunina skozku á Gullfossi gamla fyrir stríð (1939), en iiann hafði það aftan í sér 300 sjómílur frá Pentlandsfirði á leið hingað til lands. Og nú vill svo vel til_ að fyrsti stýrimaður á Tröllafossi, Jón Steingrímsson, var á Gull- fossi^ þegar þetta gerðist, og því kunnugur tækinu. Dr. Hcndcrson um samstarfið. Dr. Henderson ræddi einrdg þetta samstarf, sem væri mik- ilvægt bæði Bretum og fslend- ingum. Hann kva'ð hafa verið unnt að færa út kvíarnar með notkun þessa tækis eftir styrj- öldina og þannig verið rann- sökuð m. a. hafsvæði allt til ís- lands, og hefði veðurskip til stöu/a sinna á hafslóðum fyrir vestan land haft það í eftirdragi, en þau hafa komið við hér í Reykjavík á leið þangað, og nú væru sem sagt kvíarnar enn færðar út með því samstarfi, er hér væri um að ræða. Kvaðst hann fyrir hönd hafrannsóknar stofnunarinnar vilja þakka Fiskideild og Eimskipafélaginu fyrir þátt þeirra í að koma samstarfinu á. Kvaðst hann |vona, að mikið gagn yrði að ' rannsóknunum; þar sem afla- brögðin væru undir átunní komin. Rannsóknirnar ættu að |leiða til mjög aukins lífe&lis- ^fræðilegs fróðleiks að því er varðar fyrrefnt hafsvæði. í Átuhólkurinn helzt í drættí ; um 10 metra undir yfirborði sjávar og má draga hann allt ,að 450 sjómílur í einu. Tækið ikostar um 250 stpd., en það er í rauninni ekki nema einn kostnaöarliðurinn, því að aðal- kostnaðurinn er við yfirgrips- mikiar kerfisbundnar rann- sóknir, á þeim gögnum, sem safnast í tækið, sagði dr. Hend- erson að lokum. Leiksýningar á laugardöguin. Leikfélag Reykjavíkur mun* á niorgun hefja laugardagssýn- ingar kl. 4 síðdegis. í fyrravctur hófust leiksýningar kl. 4 síðdK á laugardögum og gafst það vcl. Vegna húsnæðisins hefur L. R. ekki getað haft leiksýningar á laugardagskvöldum^ vegna þess að þau kvöid er dansleikur haldinn í Iðnó. Aftur á móti er fjöldi leikhússgesta sem óskar eftir að geta farið í leikhús á | laugardögum. Þessi tími var þvt. valinn, enda hætta margir störf- um á hádegi á laugardögum og - gefst því tími til að fara í leik- hús á fyrrnefndum tíma. Leikritið sem sýnt verður á morgun heitir „Tannhvöss I tengdamamma" eftir P. King og iF. Cary. Er þetta önnur sýning* ' á leiknum og var honum vel ' fagnað á frumsýningunni á mið- vikudagskvöldið. Mikill hugur í norskum útgðroarmönnum Frá fréttaritara Vísis. Osló, í janúar. Það er greinilegt af ýmsu, að nrrskir útgerðarmenn cru von- ffóðir uni siglingarnar í náinni framtíð. Á á^inu sem leið fengu norsk ir útgerðarmenn ieyfi til þess a"'' panta 169 skip hjá útlendutri, skipasmiðastöðvum, og verða 60 þeirra til olíuflutninga, en hin fyrir „þurran" farm. Sam- anlögð stærð skipa þessara verð ur um það bil 3.3 millj. smál. dw. Á árinu var leyft að seija 107 skip úr landi, samt. 700.00& smál. dw.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.