Vísir - 07.09.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 07.09.1957, Blaðsíða 1
12 SS* 12 bls. *1. árf. Laugardaginn 7. september 1957 210. tbl. orðmenn weiða enn § m nef í austurdjúpi. Siraii'snur skipa væntanlegizr til lands á naestun-ni. Gjddeyrisvandræðin vaxandi: Frá fréttaritaía Vísis. Osló 4. september. Norsku síldveiðiskipin halda enn áfrjuh reknetaveiði austur af íslandi. Samkvœmt skeyti frá eftirlitsskipihu „Draug" 2. sept. voru skipin að fá sæmilégan afla í reknet frá 25—40—80 og- allt upp í 120 tiuinur í lögn. Svipað- an afla hafa skipin fengið unoan farið. Sex sldp voiu pá á heim- leið með f ullfermi af saltsíld. ! Fréttaritari „Haugesunds Dag- blad" átti tal við Arnold Inge- bragtsen, skipstjóra á reknétá- .. skipinu. „Vigdar", sem nýkorriið var' af: íslandsmiðum méð"1200 ".tunnur af síld. — Veiðin hef ur gengið vel, Við létum reka í 38 nætur og fengum þessar 1200 tunnur. Veðrið var hið ákjósanlegasta allan timann, • en aflinn hefur verið nokkuð ó- .jafn hjá skipunum. Flest skipin eru nú að fá full- íermi og í næstu viku má búast við stanzlauri röð síldarskipa af íslandsmiðum. Að visu eru nokk ur skip, sem ekki hafa fengið fullfermi og halda þau veiðunum áfram, ef veður leyfir. —: Hvar var aðalveiðisvæðið? — Við veiddum langmest 100 til 150 milur norðaustur af Seyð- kom það fyrir að við urðum að henda 70 prósent af veiðinni aft- ur í sj'óinn og það var algengt að 10 1 1 20 iiundraðshlutum af næturvelðiri'ni væri mokað út aft- ur. Það var alveg óhemju magn af síld, sem þannig fer forgörð- um og er mikil eftírsjá að þessu verðmæti. Ef við hefðum aðeins gelað ný-tt hhvta af þessar'. smá- sí.Id, hefði það getað orð'íð út^ gerðinni t?l mikils hagr.aðar. — En að veiða smásíld í bræðsiu? — Það er ógérningur með rek- netum. Bra-ðslusíldin verður að- Flugvéiisi ná&gas hitdfmirmn. Skipafélög ^ela vari cprelii brýnustu nai&ðsynja? ytra. Gjaldeyrisvandraíðin fava nú svo að segja dagvaxandi, og eru meira að segja orðin svo alvarleg, að við borð liggur á stundum, að skipaféiögin geti ekki innt af hendi algengustu SR-53, njjasta flugvt'lin frá smágTei»slur í erlendum höínum. Saunders-Roe verksmlðjunum ensku, flýgur svo hratt, að hún nálgast hitamúrinn svonefnda. Getur' flugvéiin. náð unu-3 -010 km-hraða.á..'klst., en þegav svo fu. e,ki hjá þvij að það kvisist> mikill hraði er kominn a. hana, er hælt við að málmar bráðni. eins veidd af snurpuskipum ogjGert er ráð fyrir, að í fvam- það mjög snemma sumars. en þá jtíðinni verði ekki ílugmaður i að skip eitthafi ekki att að fá þýðir ekki að leggja reknet þvi Islíkum flugvélum, héldur verði eldsneyti j erlendri höfri vegna' þau-myndu eyðileggjast undir jþeim stjómað með sérstokum , vanski]a> og var8.erlenduraðili eins i hinum þéttu síldartorfum. tækjum úr fjarlægð. „Sýninguniii haldið áfram' hvernig sem allt velkist. Úr viðtali fréttaritara í Khöfn við skipstjórann á Batory. Þótt sMpafélöein vilji ekki . Þegar eitt millilandaskipanna haí'a hátt um vandrasði sín, þar kom . í heimahöfn nú fyrir sem þau vita, r.3 eins iDa er skemmstu, sjgðu skipvevjar komi.; íyrir miklu fleiri aSilum, sínar farir ekki sléttar. Skipið hafði' komið við í 2 löndiim — ef ekki þrem — og í öðru landinu fengu skipverjar engan gjaldeyri, enda þótt skylt sé að greiðit þeim laun þeirra að vissum hluta í gjaldeyri. Munu þeir hafa látið orS hvecnig skipum þeirar er oft tekið erlendis. i Þess er meöal armars getið", ' að ganga í ábyrgð, þv-í að ella [hefði skipið verið ! rauninni falla um það, að þeir mundu kyrrsett. ekki taka í mál að sigla til úl- Þegar pólska skipið „Batory" kom aftur til Khafnar höfðu isfirði, en nokkur skip héldu sig ' fréttamenn tal af skipstjóran- norðar. iiiii, og spurðu hann hvort hann — Það er sagt að smásíldin hefði fengið „skömm í hattinn" liafi gert ykkur erfitt fyrir um esa jafi,vel annað verra bíði söltun? hans, vegna flótta um 70 - Rétt er það. Það var sér-1 polskra farj,ega af skipi hans í staklega mikið um smásíld í sum j næstu ferð á ^^ ar á þessum slóðum. Stundum „Jæja," sagði skipherra, „þeir hvorki hengdu rnig eða sendu til Sibiríu. í rauninni gerðist ekkert, en yfirboðarar mínir leituðu að sjálfsögðu álits míns um hvað gerst hafði: JÞað er líka um það talað um allan heim, að mér skilst, en ég ber ekki ábyrgð á ,að far- þegar mínir komi aftur." „Hvers vegna urðu 70 far- þegar eftiv?" Sakaður iim landhelgisbrot. Vélbáturinn Björn SH 90 hefur verið ák^erðiu* fyrir dragnóta- veiðar í landhelgi og verður dðmur í máli hans væntanlega kveðinn upp mjög: bráðlega. Það var varðskipið María Júl- ia, sem kom með bátinn hingað til Reykjavikur á miðvikudags- kvöldið, og töldu skipverjar varð- skipsins, að áhöfn. vélbátsins liefði verið að veiðum með drag- nót, þar sem komið var að bátn- um á Skarðsvík, allangt innan iandhelgislmn. Á hinn bóginn mun skipstjóri vélbátsins líta svo á, að hann hafi Sinungis stundaðádrátt frá skipi Sínu og hafi til þess fulla laga- heimild eftir að liafa gert um það samninga við jarðeigendur vestra. Rannsóku málsiiis mun vera lukið, en -dómur haf«i ekki verið kveðinn upp, þegar blaðið.hafði siðast .spurnir af. munu lið þessi taka þátt í hrað- keppnimóti, er fram fer í Kaup- mannahöfn. „En varla næg ástæða til að flytja föðurland sitt?" „Eg tek mér í mirnn það, sem títt var sagt í Englandi á stríðstímanum, „The show must go on," sýningunni verð- ur að halda áfram hvernig sem að Þeim hafi verið tjáð um allt velkist. Eg var þar 'þ'á og borð' að danska lögreglan ég var eitt sinn í bíó og það myndi senda þá aftur til Pól- var gerð sprengjuárás, og það , tends, ef þeir yrðu eftir." var tilkynnt, að þeir sem vildu „Ég hef a. m. k. ekkert sagt gætu farið í loftvarnabyrgi, en um það. Danska lögreglan tek- „the show must go on". Það er ur sjálf sínar ákvarðanir. I>að eitthvað þessu líkt fyrir okkur í Póllandi." „Flóttamennirnir hafa sagt, j landa öðvu sinni, ef þeir fengju í ekki er'ugga tryggingu fyrir I því, að þeir mundu fá smiu gjaldeyri refjalaust, Innflytjendur hafa líka ? margar sögur að segja af þv;, hversu erfiðlega horfir nú í þessum málum, en þó munu þeir vera verst settir, sem fa:a og keppa við nokkur fremstu! að lögum j þesgu rfni og byrja h;"hlk,,;u,k"k";l1'' tM,M- U - á því að tryggja sér innflutn- ings- og gjaldeyrisleyfi, en panta síðan vörur. j KR-flokkar fara utan. Meistaraflokkar KB, karla og kvenna, i handkiutttleik fóru til Danmerkm- í gær. 1 Munu þeir dvelja ytra tíu daga yar sannast að segja ekkert um fiótta á skipinu, svo ég vissi til." „Það er dálítið evfitt að! svava þessu og ég veit ekki á-] stæðuna, en um eitt er eg Fara lyfjafræðingar verkfall? Fellur næturvarzla niður? | Síðdegls í gær voru "ialdar eftir-, nætur- og helgidagavinnu sannfærður, að margir munu; tajsveraaj. ylkai a því( ag Iyfja- [ og gerðu kixifu til leiðréttinga í óska að koma heim aftur, eftir1 nokkrar vikuv eða mánuðL Það er að ýmsu leyti evfitt líf; sem okkur er boðið upp á í Pól- landi nú, því að Pólland er fá- tækt land eftir allt sem .víð hefur borið frá ófriðarlokum, Og svo dreymir fólk um betri', fra og með 1. ágúst s.L og fóru lífskjör, bíla, betra húsnæði,' frarh a 6% grunnkaupshækkun fræðingar færn , lakmarkað þeim efnum. verkfall, þ. e. a. s. hættu allrij Síðan samningar itmnu út hef vinnu efth- hádegi á laugardög- um svo og nætur- og helgidaga- vhmu. Lyfjafræðingar sðgðu upp , samningum sínum við lyfsala vill eignast „villur" og margt fleira, en það er nú mitt álit, að menn verSi allstaðar hvar í er svárar til þess seaa verkfræð- ingar tðldn slg hafe feugið þeg- ar kjör þeirra veru bætt fyrr í ui* ekkert gerzt í málinu, og hafa lyfjafræðingarnir því ákveðið að liætta vinnu á hádegi i dag, ~ ef ekki hefur verið gengið frá samkomulagi fyrir þann tima, — og vinna síðan framvegis aðeins frá9~6vh-kadagaogtilhádeg-l n ^^ meðHmir hans c £s á laugardðgum. þar til- um bætt kjðr senist. Lyfsalar voru íi Undi sviv.t í heiminuaj gem í er, að leggja: súmár. t*& * SQru Ij-fiflííræðíngar ; gær4- en ekki höfðu borizt : r ¦ i ¦ hart að sér; tú að öðlast "mörg 'mjög éftiiægðlr iheð' jieér' ^ít^ðsl- Jp af• fuMdinum; þegar %ða&& fó: Ýmsir, sem hafa panta$ án leyfis í von um að geta nælt sér í leyfi síðar, og hafa átt vörur hér á hafnar- bakkanum lengi, fá r.ú skyndilega leyfi, af þvi aí nauðsynlegt er að afla fjár í ríkissjóð og útflutningssjóð, og peningar f ást ekki fyrr cn seint og tun síðir fyrir vörur, sem pantaðar voru í gær eða fyrradag. Þeir, sem flytja inn vörur með þessum hætti, eru í raun- inni lögbrjótar, en í augur.i stjóvnavinnav — eða sumva ráð- herranna — munu þeir víí t vera bjargvættir e5a eitthvi.>* enn m^ra eins og nú ér ástati. títia-ittt Heiöraduii' Elisabet II. Bretadrottnir.g hefir heiðrað Karim prins, hitm tvítuga arftaka Aga Khan. Var hann sæmdur titlinum „Highness" í viðurkenninga.- skyni v'xp hann sem andleg v.i ¦. leiðtoga Ismaili-trúarflokk?in;, búsettir í löndum drottninge Kfsþægindi." ur,' sem þeir hafa fenglð fyrtr 5 prentun, •£ Stórmúftinn af Mostage.'.¦-.•» í Veslur^-AIsír var myvi'ir: í fyríd viku. -— "Síokkrirmc m vftp» haiuffelitiiir.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.