Morgunblaðið - 06.02.1944, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 06.02.1944, Blaðsíða 12
12 * Fiskiþingið í GÆK voru á dagskrá • piskiþingsins: 1) Fiskiraála- nefnd (vísaði tl fjárhags- íiefndar) 2) Erindi hafnar- itefndar Skagastrandar (mcð • MM'li um aafoargerfi har). Yísað til fjároagsnefndar. •'!) 'i íafnarhótamál. íf>ví máli var eamþykt svohljóðandi till. frá, sjávan'itvegsnefnd: „Piskiþingið telui' hrýná nauðsyn hera 'til, að hafnar- "hótamálið umhverfis landið -verði nú hegar skipulagt 0£ Kett í fast kerfi pg að fram- kvæmdum verði fyist og ¦'rcinst heint að því. að gera S(in fullkomnastar fiskivciða- hal'nir á þeim stöðum, sera. Itggjfl í námunda við góð fiskimið osr hafa góð skilyrði ti' hafnargerðar frá nattúr- minar hendi ðg nægiie»t upp- land. En horfið verði frá þeirri sfcfnu. scm ríkt hel'ir m.jög síðari árin, að veita að lítt at hiiRuðu niáli. stórar fjárhæð- iv til hafnai'írerða \ríðs vegar •um landið, ]>ar scni fi'amtíð- ¦¦ii-skilyrði virðast ekki fvrir hendi". 4) Tryggius'arniál s.jó- manna. Svohljóðandi tiliaga írá sjávarútvessnefnd samþ.: ,.17. ])ins' Fiskifjelassins h'tur svo á, að órjettlátt sje að ötgerðin ein greiði slysa- "tr.\gginga- og sti-íðstrygginga- gjald, cins or- löghoðið er nú, jtar scm um hlutaráðningu er að ræða. Ilinsvcgar tclur þin'gið rjctt að gjöld hessi verðt fekin af' óskií'tum afla <>u Icuoui- j)rf til, sð Fiski- ]>ingið samþykki áskorun til Al])ingis. að lögum þessum verði hreytt á þá lund, sem að ofan greinir og sje sama gjald í'í Tjelhátum er stunda flutn- "in<>a á fh'mm og innfjörðum". •r>) Rjettindi formanns. Sara- hykt svohljóðandi till. sjáv- arútvegsiiefndar : ,.Að próf' það, scm reítir skip.sfjórarjettindi á skiptim, —f»—15 rfiml. Inckki upp í 30 rúml.. cn lærdóinur og önn- •Tirskilyrði hrcytisí eftir til- lögum' skólast.jóra stýrimanns skólans í Reykjavík og að) síjórn Fiskifjelagsins leggi áherslu ;1. að breyting ]>cssi fáist nú þegar á þesso Al- þitlfí'i". 6)" Ksksölumilið. Alil sjáv- a"i't\-cysnefndar: „Fiskiþingið skorar á stjórn Piskifjelagsíns að húfi lilufist til um, við núvcrandi samn- inganefnd físksölusamning- anna, ag fult tillit verði tek- 18 til hœkkunar ,-i ótgerðar- köstnáði sem orðið hcfir síð- a,n síðasti fisksöiusamningur var gerður. Ennfrerour s.je Tfpnt fil hins ítrasta, að' í fcinum ii.vj;! samningí. s.je tek- ið til greina'ef dyrrfð og úí- gérðarkostnaðnr eyksl á satnn ingafímabilinfe, og að það at- hugisj ársfjórðungslega". í'i'ðu miiíhi;- omræður uin fisksölumálfið. • ».»-------- London í gærkveldi. -J- Bresk smaherskip lentu í dag saman við þýska tundurduflaslæðara undan ströndum Norður-Frakk huids og tókst að koma skotum é tvo þeirra og kviknaði í óðr- vm. Ennfremur komu sprengi- kúlur á þýskan tundurspilli. W^r^ittifcla&i^ Mannstein reynir cð bjárga • ífski London í gærkveldi. í'j'nkaskeyti til Morgunblaðsins frá Reuter. MANNSTEIN her.shöfð- ingi, yfirmaður Ukrainu- hersins þýska, hefir nú dregið saman allmikið skrið drekalið og hafið árásir á hring þann, er Rússar hafa slegið um her Þjóðverja við Mið-Dnieper, og segja Þjóð- verjar að nokkur árangur hafi náðst í þesu efni. En Rússar segja, að öllum á- hlaupum hafi verið hrund- ið, bæði þeim er gerð voru á hringinn utan frá, og þeim, er hinar innikróuðu sveitir sjálfar reyndu. Eru bardagar mjög harðir á þessum slóðum. — Rússar hafa nokkrum sinnum skor að á hið innikróaða lið, að gefast upp, en því hefir ver ið neitað. — Þá segja Rúss- ar, að svæðið, sem hið þýska lið sje á, hafi verið minkað mjög í áhlaupum. í dag tilkyntu' Rússar töku borga þeirra í Póllandi sem Þjóðverjar höfðu áður sagt að þeir hefðu hörfað úr, Rovno og Lutzk, og segj ast Rússar jafnvel hafa sótt enn lengra fram á þessum slóðum, þannig að herir þeirra sjeu nú ekki nema um 80 km. frá landamærum þeim, sem voru milli Þjóð- verja og Rússa árið 1941, er Rússlandsstyrjöldin hófst. Þá segja Rússar í tilkynn ingu sinni, að þeir sjeu nú búnir að ná á sitt vald öllu svæðinu fyrir austan Peip- usvatnið, og enn sunnar stefna þeir til borgarinnar Luga, en Þjóðverjar hörfá jafnt og þjett undan á svæð inu fyrir suðvestan Lenin- grad. Rússar segjast í dag hafa skotið niður 22 flutninga- flugvjelar, er voru að flytja L * Jl ¦4m Norðurvígstöðvarnar birgðir til hins innikróaða herliðs, ennfremur 24 aðrar og eyðilagt 109 þýska skrið dreka í gær. Réðisl á flygvelii London í gærkveldi. Mestu loftárásir, sem gerð- ar hafa verið á franska flug- velli, voru gerðar í dag, þegar flugvirki og Liberatorflugvjel- ar rjeðust á marga flugvelli í Frakklandi, bæði við París og aðra sunnar, sy,ður um miðbik landsins. Urðu miklar skemdir á flugvöllum þessum að sögn flugmannanna, og einnig voru loftorustur háðar. Ekki eru enn fyrir hendi skýrslur um flug- vjelatjónið í árásum þessum, en Vichyfregnir segja, að all- mikið tjón hafi orðið í úthverfi Parísar, þar sem sprengjur hafi fallið. Fórst þar einnig allmargt fólk. — Reuter. Fimleikasýning í dag Hnefaleikamóf Ármanns AfnLœlishátíð Arniaiius hjelt jifram í gœrkvöldi mcð hncfa- leikamóti. Kept vni' í scx þyngdarflokk- unt, mcð 13 kc])])endum, öll- um úr Armanni. Yfirlcift var kc])iiin niikk- bragðdauf, lítið um ,,lcknik" og virtust flcstir þátttakend- urnir frckar lítið a-í'ðir, enda skanit liðið á \cturinn. l'rslit í cinstökum þyngd- arflokkum urðu þessi: Fluguvigt: Alarteinn I>,jörg- vinsson vann Priðrík öuð- mundsson. Pjaðurvigt: Stcfán Magn- ússon vann Kristmund Þor- steinsson. Liettvigt: Arnkcll Guðm. vann Jóel B. Jakohsson. Veltvigt: Geir Einarsson vann Steinþór Sæmundsson. Millivigt: I>ragi Jónsson vann Þorvald Ásgcirsson, (en sá dómur virtist nokkuð tví- ræður. Þungavigt: Gunnar Olafs- son vann Þorkcl Magmisson og síðan Arnar Jónsson. (íumiar sýndi hcsfa leik kvöldsins á móti Arnari Jóns- syni og vh-ðist hann vera í miög góðri æfingu, enda vann hann háða kcppinauta sína á hraðanum og ágætum vörtuun. Stefán Magnússon. Arnkell Guðmundsson og Jó- el Jakohsson eru allir ..tekn- i.skir" og sýndu cinnig ágæt- an hnefaleik. I dag kl. 5 lýkur hátíða- höldum Armanns með fim- lcikasýningu T. fl. karla og kvenna. r Arsgamlar bóta- tJrvals fimleikaflokkar Ármanns sýna í síSasta sinn í dag. Sýningin .er í íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar og hefst kl. 5 e. h. — Flokkarnir hafa sýnt tvisvar áður á þessu ári við mikla aðsókn og fádæma hrifningu, en margir hafa orðið frá að hverfa. — I dag sýnir fyrst kvennaflokkurinn, þá sýnir karlaflokkurinn. — Myndin hjer aS ofan er tekin á opnunarhátíð Ármanns s.l. mánudag. (myndina tók U. S. Army Signal Corps). ekki feknar til greina Frá íslensk-amerísku bóta- kröfunefndinni hefir blaðið fengið tilmæli um að birta eft- irfarandi: Samkvæmt lögum, sem bóta- nefnd ameríska herliðsins á ís- landi fer eftir, verða kröfur um bætur fyrir tjón eða slys, ekki teknar til greina, ef kröfur eru ekki komnar í. hendur Ame- rísku herbótanefndinni innan árs frá þyí að tjónið, eða slys- ið varð. Sunnudagur 6. febrúar 1944 Noregssöfnuninni lokið. áls safnaðist m 828.017.45 NOREGSSÖFNUNINNI er lokið. Safnast hafa krónur 828.017,45. Guðlaugur Rósin- krans, ritari Norrænafjelagsins skýrði blaðamönnum frá söfn- uninni í gær. Söfnunin hófst þann 17. maí 1942, en þann dag er þjóðhátíð- ardagur Norðmanna. Ritarinn gat þess, að gerðar hefðu verið tilraunir til að senda fje til Noregs gegnum sendiráðið í Stokkhólmi og Rauða Kross Svíþjóðar, en það tókst ekrd. Norrænafjelagið hefir ákveð- ið að afhenta Norrænafjelaginu og Rauða Kross Noregs fjár- upphæðina strax og tekst að ná sambandi við Noreg, og hef- ir verið ákveðið að bau ráðstaíi henni. Stærstu gjafir, er söfnunimu bárust, eru eftirtaldar gjafir: Frá ríkissjóði 350.000 þús., frá nokkrum bæjar- og hrepps fjelögum 158.000 þús., af þeirri upphæð gaf Reykjavíkurbær 100.000 þús. ' Gjafir frá einstökum fyrir- tækjum voru þessar tvær gjafir stærstar, frá S. í. S. 25.000 þús. og frá Kveldúlfi h. f. 20.000 þús. Víða var tekið á móti gjóf- um fyrir söfnunina, og á einum stað safnaðist mest hjá Morg- unblaðinu, rúml. 23.000 þús. Þá skrifaði Norrænafjelagið kvenfjelögum um land alt og hefir söfnuninni borist 500 kg. af hverskonar prjónavöru, eink um þó barnaföt. Ekki hafa all- ar sendingar borist enn. Framkvæmdarnefnd söfnun- arinnar skipa þessir menn: frá Norr.ænafjelaginu, Guðlaugur Rósinkrans, frá Normanslaget H. Faaberg og formaður Rauða Kross íslands, Sigurður Sig- urðsson berklayfirlæknir. —¦ Voru þessir menn tilnefndir af undirbúningsnefnd söfnunar- innar. Maungdaw Washington: — Steypiflug- vjelar bandamanna hafa gert miklar árásir á stöðvar Japana á Chindvinsvæðinu í Burma og einnig á hernaðarbækistöðvar nærri Maungdaw. Þar voru Jap anskar orustuflugvjelar á sveimi, en voru hraktar burtu af flugvjelum bandamanna. Lesbóksn í dag í LESBÓKINNI í dag er grein eftir Magnús Jónsson prófessor um 40 ára afmæli innlendrar stjórnar, en nú um mánaðamótin voru 40 ár liðin síðan Hannnes Hafstein tók hjer við ráðherradómi. Þá er irásögn frú Sigrúnar Bjarna- son um heimilislíf Gríms Thomsens á Bessastöðum,. en frú Sigrún dvaldi þar á hverju sumri síðustu 10 árin, sem Grímur lifði. Þá er niðurlag á greininni, er hófst í síðustu Lesbók um ameríska heimskautaleiðang- urinn, er lenti í hinum miklu mannraunum. Smásaga eftir Sommerset Maugham, Annáll Lesbókar o. fl. Hinn stuttorðiannáll, sem birtur er í hverju tölublaði Les bókarinnar, kemur mörgum vel, einkum þeim, er halda Lesbókinni saman, en þeir eru mjög margir — Oft þurfa menn að glöggva sig á því hvaða daga hinn og þessi at- burður hafi gerst. Lykilinn að því finna menn í þessum annál.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.