Morgunblaðið - 02.04.1950, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 02.04.1950, Blaðsíða 3
Sunnudagur 2. apríl 1950. HORGV /\ ÖLAÐIÐ Rúmgóð 3ja herbergja íbúð í nýlegu steinhúsi við Nýlendu- ; götu. Einnig 4 herbergja ris- | hæð í nýju steinhúsi í Langholti. | Sjerinngangur — Olíukynnt | miðstöð. S Sleinn Jónsson logfr. Tjarnargötu 10 3. h. Sími 4951. | | Stúlka óskar eftir ¦ Hálfs-dagsvisf i Gott herbergi áskilið. Tilboð i | sendist blaðinu fyrir föstudag, | | merkt: „Vist — 692". Í llllllllltlllllllll.........¦ '••¦liMMMIMMIMMIMIKMMIM ; Lán Útvega lán i stuttan tima gegn = veði i fasteign. Tilboð sendist | afgr. Mbl. fyrir 5. þ.m. merk:t \ „618". Ibúðir óskasf | Tvær hæðir 3ja eða 4ra her- : | bergja hvor, helst saman óskast | \ til kaups í nýju eða nýlegu i í steinhúsi í Laugarneshverfi. i Í Einnig hæð og ris, 3ja—4ra | ¦ herbergja íbúð á hæð og 2ja | | herbergja ibúð i risi. Miklar út- | Í borganir. | Nýja fasfeignasalan Hafnarstræti 19. Simi 1518. I | Viðtalstimi kl. 10—12 og 1—6. 1 lilý Rafha-vjel til sölu. Uppl. i sima 2651. 5 tiitiiiiiiiiiiiiHMiiiHuinniiiiHHiiiiHiiiiiiiHiitiiiiH • i Til sölu i Ford sendiferðabíll | 1 tonns. 1942. Uppl. Laugaveg j Í 159 A III. kl. 1—2 sunnudag. I Skíðapeysur KVENTÖSKUR og HANSKAR ! viiiiiiiiiniimii"'*"........'.......»»»" Zig-Zaga Gardinur, sængurföt og 8. Ei- riksgötu 15. Fljót afgreiðsla. 1 Z - ¦ ¦MMIIIII Í 3 íbúðir IMIMIMMIIMI..... ¦•••¦¦aiiiiiiiiuiui: Leðurjakka tökum við til hreinsunar og litum þá með ekta leðurlit. Fljót afgreiðsla. Efnalaugin Lindin Skúlagötu 51. Hafnarstræti 18. | 3 íbuðir til sölu í góðu húsi í | i Skerjafirði. FasteignasiHumiðstöSin 1 Lækjargötu 10 B. Simi 6530 tg 1 I kl. 9—10 á kvöldin 5592 eða i 6530. x - himiiiiii.......nii......iitixiiiiiiiiituitiiiiMiiiiiiim Z IBUÖ ÓSKAST Í Hef kaupanda að 2ja — 3ja her I Í bergja íbúð. Útborgun kr. 100 I Í þús. Haraldur GuSmundsson | lögg. fasteignasali \ Hafnarstræti 15. Símar 5415 og | i 5414 heima. s HtffittitiiiiitiffittifiiiiiuiiiiMiiiiiiitiiiiiifnniififtii s ; ¦.......Miiiiiitiiinniinifniiiniitiiiiuitiiiiitiiiiiiiiiii s I 'iiimiim..........."»««•........iiminiiiiiiniiiiiui | 5 tiiitiiiiiMiiiiiitiiiiitiimmniiiHHlHHttiiuiiiiitiim Í í Ung stúlka óskar að fá leigt Ibúð—Einbýiishús 11 Herbergi (I Til leigu Ný glæsileg 4ra herbergja ibúð efri hæð, 130 ferm. ásamt óinn- rjettuðu risi í steinhúsi í Hlíð arhvérfinu, fæst í skiptum fyrir einbýlishús, helst 4ra herbergja hæð og kjallari, sem hentaði fyrir iðnaðarpláss. Nýja fasfeignasalan Hafnarstræti 19. Sími 1518. Viðtalstimi kl. 10—12 og 1—6. i helst nálægt miðbænum. Vin- i I samle'gast sendið tilboð sem fyrst j | til afgr. Mbl. merkt: „Reglu- i I söm — 605". þriggja herbergja íbúð á Borg- s arholtsbr. 37. Uppl. gefnar á Í staðnum á sunnudag og næstu | daga. tiifiiiiiHHiiiiti : Í 3 Til sölu 1Í Stúlka Í Nýtt glæsilegt útskorið sófasett i | klætt með silki damaski. Einnig s Í vandað sófaborð úr póleraðri | s hnotu. Uppl. í síma 80388. óskast á kaffistofu frá kl. 6 f.h. til kl. 2 e.h. sex daga i viku. Uppl. í síma 5192. Helga Marteinsdóttir. Gólfteppi Kaupum gólfteppi, herrafatnað, harmonikur, útvarpstæki, heim- ilisvjelar o. m. fl. — Stiðgreiðsla Fornverslunin Vitastíg 10 Sími 80059. 3 - .....nii....... I - Herbergi 11 Atvinna I ^ ftí! i til leigu i Hlíðunum. Aðgangur | | að sima. Uppl. i dag kl. 4—7 | 3 í síma 6387. 6orðstofubor5 mé$ fjórum stólum til sölu. Einnig bókaskápur. Uppl. í síma 7885. niiutifiiiiilimiiiittt.....tiM.tit»..tt.«Mnniunii 9832 er símanúmer okkar Sækjum — Sendum. ÞvottahúsiS FRÍÐA Lækjargötu 20, Hafnarfirði. Stúlku f vantar nú þegar í eldhúsið. Uppl. i Í gefur ráðskonan. s s EIli- og hjúkrunarheimiliS GRUND £ - iiiiiniiiiiiitnumiiiiMiiiiiM»i"i»i""»>n»»"1»",,! I Ibúðarhús í Sogamýri | Einhleypur maður óskast að | Í hænsnabúi. Uppl. á Suðurgötu i I 22 niðri kl. 1—3. s iifiiiifiifHtiiHiiuiiiiiiinniiiiiHitMiiiiiiiuiuuninB 3 Chevrolet 194S]| Vil skipta á Chevrolet 1948 og | nýjum enskum bil. Uppl. í síma s 1374. >llllllll^lll»'>tllllllll(H......IMIIIlllllltlHIIIHtlllll S Troll- óskast til leigu nú þegar eða Í 14. maí. 1—2 herbergi og eldhús | | eða tvær samliggjandi stofur. | * Uppl. í síma 5093 frá kl. 2—4 ¦ a 3 ¦ I 3 3 Pickwick Papers eftir Ch. Dickens. — Mynd- | skreytt útgáfa óskast til kaups | eða að láni. MenningarsjtSSur, Simar 3652 og 80282. Í 5 herbergi og eldhús með öllum | þægindum ásamt alifuglahúsi I með 900 hænum i fullu varpi i 700 ungar í byrjun varps og Í 200 ársgamlar, allt hvitir Italir. 1 Eigninni fylgir erfðafestuland | 1,83 hektarar. Til mála getur | komið skifti á ibúðarhúsi í bæn Í um. Tilboð merkt: „Sogamýri Í _ 699" sendist blaðinu fyrir 7. Í april n.k. spil iiiimuiuini it i ii ii» «" ¦-Hlliiiiill - S iiii m - i Tilboð óskast í nýlegt New- i England troll-spil. Gálgar og s rúllur o. fl. fylgir. Uppl. í SkipasmíSaslöSinni Dröfn h.f. - Hafnarfirði. Sími 9393. \ Z iiu.....iiiiiiminiiiiiiiiiHiiiMiiiii......imtiHiiiiiiH , Maðurinn sem fann seðlaveskið í Kleppsvagninum í fyrrakvöld [ hringi i sima 80417. Há fundar- | laun. .tniifitiiiiiMiiiuunniininniiiiiititiiiiiiiiiiMiuii 30—50 þúsund s óskast til nokkra ára. Góð trygg _ I ing i fasteign. Tilboð óskast | | send á afgr. blaðsins fyrir 5. | | april merkt: „Lán — 609". | iuuiv..fiuniiiuiiiiinnnnninnnnitiiiiHHHniinii | | Ábyggileg óskast til húsverka. SjeTher- ; bergi. Uppl. í sima 5619. til sölu, Laufásveg 60 I. hæð til hægri. rnillMMf MHMfl iiiMiiiiiiMUflll Þýsk sfúlka sem talar svolítið í íslensku, óskar eftir atvinnu á góðu heim ili í Reykjavík eða nágremii. Tilboð merkt: „Þýsk — 611" leggist inn á afgr. blaðsins fyr- ir 5. þ.m. Hárgreiðsludama óskast um legri eða skemmri tíma. Þarf helst að hafa rjett- indi. Uppl. frá kl. 1—6 í dag á Njálsgötu 31. S tniiiinM"iminiiiii....."•¦ niiiimiiniiii'iiiiiiiiiiii „Ausfin 10" | Vel meðfarinn fólksbíll, falleg- | ur v'itlits, til sölu. Tilboð send- i ist afgr. Mbl. fyrir 11. apríl | merkt: „Austin 10 — 50 — | 685". | ||UIIIHMIimilllMMH»l»«"'"","",,,'"»»"»,,,,Mn" E Vörubíll | Chevrólet 2 tonna, með nýrri | vjel — brettum — vatnskassa- : hlif o. fl., til sölu. Tilboð send- | ist afgr. Mbl. fyrir 12. apríl | merkt: „Tækifæri I. — 686". i Kökumót NPressa Í i hakkavjelar no. 8—10 (tinað \ \ jám) fást i flestum búsáhalda- i \ verslunum. ! niiiiiiiMii.t...... iMMIIIHMMItlllMtltllllMII IMtMMMMMIMHUtHIIMMÍ' | Tvihne'pptur, amerískur moking til sölu að Blönduhlíð 2. Bátur I Snotur trilla til sölu, verður til s sýnis í dag og næstu daga. Sels- | vör, Reykjavík. I í f||ltllllllllllHttllMMul"M..*"'""**fMMtMtMttl|t|||||||| S £ IMMMHIHMMHHHI......HIIMIHIIIIIIHIIIIIIIIIItllllllll Í „Exenthisk" pressa ca. 30 tonn | I óskast. Uppl. í síma 1219 á | s mánudag. s a i Vil kaupa ) Wörubíl ( | í góðu standi, eldra model en 3 | '45 kemur ekki til greina. Til- \ \ boð sendist afgr. Mbl. fyrir I | miðvikudag merkt: „Vörubíll i f — 617". I Hefí ftuHI | lækningastofu mína á Skóla- s s vörðustig 1 A. Viðtalstími kl. \ | 1—2l/z nema laugardaga kl. | | 10—11. Gísli Pálsson laknir. S ittttllltlllMIHUHMMMttlMMMMfltfflIIIUUIHHUHtnH ; i IIIIIIIIIIIIIHIIIHII Öinnrjettaður iiiiiituiiifnnnHiiiiiiiiii s skúr sem mætti flytja óskast til kaups nú þegar. Uppl. í síma 6882. ItfltltllllltttM' - ^Sumarbústabur] S í nágrenni Reykjavíkur óskast | Í til leigu strax. Uppl. í síma | S 6882. : ¦iMiiiimHimimi | Vi7 skifta S s I Til sölu milliliðalaust Við höfum verið beðnir að selja s litilsháttar notaða 10 hésta Penta f bátavjel. COLUMBUS H.F. Sænsk-islenska frystihúsiuu. 3 Simar 6660 og 6460. * íhúðarhús 11 Gólfteppi S E með 3 íbúðum ásamt erfðafestu landi. Hvisið er i Sogamýri og i fa=st með góðum skilmálum sje s samið strax. Uppl. í síma 7364 | frá kl. 9—12 fJi. | Í til sölu lítið notað. Uppl. í i I Vonarstræti 12 III. hæð eftir kl. \ i — ¦ | á lítið keyrðum og sjerlega vel | Í meS förnum landbúnaðar jeppa i Í fyrir 4 manna, enskan bíl, 14— | | 18 H.p., helst Vauxhal eða Hill | | mann. Eldra model en 47 kemur | | ekki til greina. Milligjöf eftir i Í samkomulagi. Tilboð sendist | f Mbl. fyrir 8. apríl merkt: „Góð | s ir vagnar — 608". HalEó! Mig vantar fjelaga til að leigja með mjer herbergi. Hefi goða stofu, aðgang að sima og baði, nálægt miðbænum. Tilboð merkt: „Utlendingur — 615" sendist afgr. Mbl, Jeppabífreið í góðu lagi til sölu. Tilboð send- ist Mbl. fyrir 5. april merkt: „G. K. — 612". nnHHMMIUniHmillMmaHIIIHHHHHIIIHHHHHUt Nýr amerískur ísskápur til sölu. Tilboð merkt: „Is — 613", sendist Mbl. fyrir 5. apríi IflftftlUUtlUIIHIHMMtMIMMMHMIHHtnnitlMttttUIM 3ja—4ra herbergja íbúð óskast sem fyrst, get útvegað nýjan ísskáp á rjettu verði. Til- boð merkt: „13 — 614", sendist Mbl. fyrir 5. apríl. ItHUIHIIIIIIUIIUHMHHHIIHHHIHIHUUUUIHIUttUIl Sófasett Til sölu er sófasett, klætt rauðu áklæði. Selst ódýrt. Uppl. i sima 1017.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.