Morgunblaðið - 16.11.1951, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 16.11.1951, Blaðsíða 16
VeSarúíIíf í dag: Norðaustan gola, ljettskýjað. 263. tbl. — Föstudagur 16. nóvember 1951 Per Lagerkvist Nóbelsverðlaonaskáld. — Sjá grein á bls. 8. Frá bæjarsljórnarfuntSi í gær: Umræðyr u Nýir sjúkrabílar. eyiqav TVÆR TILLÖGUR komu fram á bæjarstjórnarfundi í gær varð- andi atvinnuástandið í bænum, önnur frá Alþýðuflokknum og hin frá kommúnistum. Voru þær báðar endurtekning á tillögu komm- únista á síðasta bæjarstjórnarfundi Kommúnistar báru fram til- lögu þess efnis að bæjarstjórnin beitti sjer fyiir því að 7 fyrr- verandi vagnstjórar hjá Strætisvögnum Reykjavíkur yrðu ráðnir aftur. Vilja þeir að 7 vagnstjórum verði sagt upp til þess að þetta geti orðið. Þá gerðist Þórði Björnssyni æði skrafdrjúgt um brjef það er fjelagsmálaráðuneytið hefur sent öllum bæjarstjórnum kaupstaðanna, þar sem lagt er fyrir þær, að láta fara fram at- hugun á möguleikum til sparnaðar. Taldi hann að Reykjavíkur- bær hefði ekki um 30 ára skeið fengið aðra eins hirtingu frá ríkis- Etjórninni og væri nú nánast ko.minn undir eftirlit þess. ATVINNUÁSTANÐIÖ *- Báðar atvinnubótatillögurnar gengu í þá átt að bæjarráð og útgerðarráð beittu sjer fyrir því að togararnir legðu fiskafla sinn á land til virmslu hjer í bænum eða til herðingar eins og sagði í tillögu Alþýðuflokksins. Borgarsjóri benti flutnings- mönnum á, að í þessum tillögum væri alls enga úrlausn að finna þar sem hjer væri aðeins um upptöku afgreidds máls að ræða frá síðasta fundi bæjarstjórnar. Sagði hann að unnið væri að mál inu á grunvelli þeirrar samþykkt ar, sem gerð var á síðasta fundi og um þær aðgerðir virtust allir vera sammála. Taldi hann, að ekki bæri að Ieggja þær auknu byrðar, sem iandanir togaranna hefðu í för með sjer, á bæjar- sjóð, án þess að reyndar yrðu aðr ar leiðir, þar sem upplýst væri, að landanir í frystihúsin mundu hafa taprekstur í för með sjer á togurunum. Sagði borgarstjóri, að unnið væri af alefli að lausn málsins og vísaði algerlega á bug aðdrótunum kommúnista um að ekert hefði verið gert í málinu. Báðum tillögunum var visað til útgerðarráðs. STÆTISVAGNAMÁLIÐ Þá benti borgarstjóri á, að einnig væri búið að afgreiða þetta mál í bæjarsjórn, þegar tillaga Guðmundar Vigfússonar var felld hinn 4. október síðastliðinn, en kommúnistar hefðu haldið uppi áróðri og blekkingum i mál- inu eftir það og hefðu nú komið því til leiðar að 2 starfsmenn strætisvagnna hefðu verið rekn- ir úr Hreyfli og hefðu við það misst vinnu hjá Strætisvögnun- um. Kvað borgarstjóri það frá- leitt að bæjarsjórn ætti að leggja mat á hæfileika einsakra starfs- manna hja þessu fyrirtæki. Til þess væru engir hæfari en þeir, sem þekktu til af eigin raun, þ. e. eftirlitsmenn -þeir sem fram- kvæmdu hæfileikaflokkunina á sínum tíma, en báðir þeir menn hefðu unnið hjá fyrirækinu meira en 20 ár. Guðmundur Vigfússon fulltrúi kommúnista taldi, að hjer væri um að ræða pólitískar njósnir og atvinnuofsóknir og sagði að Sjálf stæðisflokkurinn hofði sent tvo njósnara til að hafa hönd í bagga með aðgerðum eftirlitsmannanna. Hafði hann í hótunum og gaf í skyn" að gripið mundi til ein- hverra róttækra aðgerða. Þeir borgarstjóri og Jóhann Hafstein bæjarfulltrúi, bentu Guðmundi á að þeir einir menn hefðu verið endurráðnir til Strætisvagnanna, sem verið hefðu í úrvals og fyrsta flokki. Allt annað væru blekk- ingar og uppspuni frá róíum. Dómur þeirra, sem gerþekktu starfsmennina þ. e. eftirlitsmann anna, hefði ráðið úrslitum í öll- um tilfellum. Þá benti borgar- stjóri á, að undarlegt væri hversu viðkvæmur Guðmundur Vigfús- son væri fyrir atvinnuofsóknum. Þeim væri ekki til að dreifa af þæjarins hálfu enda hefði aðeins einn maður verið látinn fara ÚT þjónustu Strætisvagnanna síðan bærinn tók við rekstri þeirra en hins væri skemmst að minnast, að fulltrúaráð verkalýðsfjelag- anna hefði rekið starfsmann úr þjónustu'sinni til þess eins að sjálfur Guðmundur Vigfússon gæti Xengið það starf. ; Jóhann Hafstein undraðist þá hvatvísi Guðmundar að hafa í hótunum við bæjarstjórn, þannig að ef hún breytti ekki að vilja kommúnista, kynni hún að hafa verra af. Taldi hann slikar hót- anir kommúnista í bæjarstjórn- inni með öllu óviðeigandi, þó að þær væru að vísu táknrænar fyr- ir háttalag kommúnista. En það yrðu fulltrúar kommúnista að muna, að Reykvíkingar væru ekki enn seldir undir þá raun að þurfa að lúta vilja kommúnista. Hjer lifðu menn í lýðfrjálsu þjóð- fjelagi, en ekki í eilífum ótta og kúgun, eins og þar, sem kommún- istar rjeðu ríkjum. Þegar tillaga kommúnista kom til atkvæða var hún felld með 8 atkvæðum gegn 4. ÞÓRÐAR ÞÁTTUR BJÖRNSSONAR Á miðjum fundi stóð upp Þórð- ur Björnsson bæjarfulltrúi og gerði nokkrar fyrirspurnir til borgarstjóra, m. a. um rekstur Faxaverksmiðjunnar, framsöl tog ara bæjarins, og siðan brjef fje- lagsmálaráðuneytisins, sem sent var öllum bæ.iarst.iórnum í kaup- stöðunum. Dylgjaði hann um það að Reykjavíkurbær væri nú kom- inn undir ríkiseftirlit vegna slæmrar fjármálastjórnar og væri hjer um að ræða hina alvar- legustu hirtingu af hendi fjelags- málaráðuneytisins. Brigslaði hann borgarstjóra um að "hafa stungið brjefinu undír stól. Borgarstjóri vítti Þórð fyrir slíka fölsun og rangtúlkun á brjefi fjelagsmálaráðuneytisins, og sagði að fjelagsmálaráðherra mundi sennilega telja sjer lítinn greiða gerðan með slíkri túlkun á brjefi ráðuneytisins. Þóiður Björnsson reyndi alveg sjerstaklega að gera sjer mat úr því sem vikið er að í brjefi ráðu- neytisins, að eftirlit yrði haft með því að úgjöld bæjarfjelaganna færu ekki fratm úr því sem áæl- að væri. Þessu taldi hann beint að Rcykjavík og væri aumt fyrir borgarstjóra að þurfa að þola þá ákúru sem i þessu fælist. Út af þessu kvaddi Jóhann Haf stein sjer hljóðs. Sýndi hann fram á hversu fráleitar ásakanir Þórðar væru þar sem núverandi borgarstjóri hefði einmitt hlotið verðskuldað lof fyrir sjerstaka röggsemi i því að halda útgjöld- um bæjarins innan ramma fjár- hagsáætlunarinnar. Sannaði hann mál sitt með eft- irfarandi íölum: Árið 1947 hefðu útgjöldin verið hálfri milljón lægri en fjárhags- áætlun, árið 1948 nokkrum þús- undum lægri og árið 1949 um einni milljón innan við áætlun. Frh. neðst á næsta dálki Fyrir nokkru komu til landsins tveir nýir sjúkrabílar, enda ekki vanþörf á, þar sem þeir gömlu eru nú orðrtir mjög úr sjer gengnir. Þessir nýju sjúkrabílar verða bráðlega teknir í notkun. Þeir eru aí' International-gerð. — (Ljósm. Mbl. Ól. K. Magnússon). Var geslbmantii er fiann slal Irsiii SVO virðist sem maðurinn er stal bankabókinni á Akureyri, en tekinn var höndum hjer í bæn- um, hafi stolið bókinni er hann kom í heimsókn til piltsins er bankabókina átti; Um rannsókn málsins á Akur- eyri, sendi frjettaritari Mbl. þar blaðinu eftirfarandi í gær: Pilturinn, eigandi bókarinnar, fjekk þær upplýsingar hjá hús- móður sinni, að maður, sem hún ekki þekkti, hefði komið þar heim og spurt eftir honum, og er honum var sagt að hann væri ekki heima, bað hann um leyfi til að fá að fara upp í herbergi hans og sækja þangað hlut, er hann kvaðst eiga þar geymdan. Þar dvaldi maðurinn örlitla stund og hvarf síðan á braut. Skólapilturinn fór tafarlaust í Útvegsbankann, þar sem inn- stæða hans var og fjekk að sjá úttektarbeiðnina fyrir þessum 1000 krónum. Sá hann þá strax, að nafn hans undir beiðninni var falsað. Fjekk hann þegar í stað grun á utanbæjarmanni, sem var gestkomandi í bænum og hafði komið heim til hans. Við eftir- grennslan kom í ljós, að maður þessi hafði farið til Reykjavíkur með flugvjel laust fyrir hádegi þann dag. Saina nefnd fyrir alll Þýskaiand KASSEL, 15. nóv. — Nefnd frá Ólympíunefnd Austur-Þýska- lands kom til Kasscl í dag. Þar situr hún fundi með ólympíu- nefnd Vestur-Þýskalands um skip- un ólympíunefndar fyrir allt landið. Reuter-NTB Frh. af fyrra dálki. Útgjöldin hefðu fyrst farið fram úr áætlun á síðastliðnu ári vegna gengislækkunarinnar, en forsæt- isráðherra þeirrar ríkisstjórnar, sem hefði beitt sjer fyrir gengis- lækkuninni mundi sjálfsagt verða síðastur til að beina ásök- unum til bæjarstjórnar vegna þessa. Við þessar áminningar fór Þórð ur undan í flæmingi og endaði með því að kyngja öllum stóryrð- unum. Þótti framkoma bæjar- fullrúans með alaumasta móti — og verður þó ekki sagt um þenn- an bæjarfulhúa, að hann hafi úr háum söðU að detta. Einig tóku til máls Guðmundur Ásbjörnsson forseti bæjarstjórn- ar og Guðmundur H. Guðmunds- son bæjarfulltrúi og ræddu báð- ir um fjármál bæjarins. FjelagiS Germasiía verður endurvafcið FYRIR um 30 árum var stofn- að í Reykjavík fjelagið „German- ia" til eflingar menningar- tengsla milli Islands og Þýska- lands. Allt frá því árið 1940 heiar starfsemi f jelagsins þó legið niðri. Með vaxandi menningarlegum og viðskiftalegum tengslum við Þýska land, hefur vaknað á því áhugi á nýjan leik a ðefla starfsemi f je- lagsins. Á s'.l. vori var haldinn aðal- fundur í f.jelaginu og voru þá eftirtaldir kjörnir í stjórn þcss: Dr. Jón Vestdal, formaður, Davíð Ólafsson, ritari Teitur Finnbogason, gjaldkcri og meðst.jómendur frú Þóra Timm ermann og Árni Friðriksson. Hefur nú verið ákveðið, að halda skemmtikvöld fyrir fjelags- menn og gesti þeirra, og verður það í Tjarnarcafé, uppi, í kvöld kl. 8,30. Til skemmtunar verður m.a. fyr- irlestur, upplestur, tónleikar, kvik myndasýning og dans. Þeir, sem kynnu að vilja gerast meðlimir fjelagsins, geta snúið sjer til einhvers af stjórnendum þess; Tískysýnlng í bíá VERSLUNIN Tískan og Hattabúð Reykjavíkur, hafa tekið upp þann hátt, að efna til tískusýn- ingar í hljei á kvöldsýningu í Austurbæjarbíói og var fyrsta sýningin í gærkvöldi og mun hún endurtekin í kvöld. Tískan sýnir þar 18 kápur, haust- og vetrartísku, en Hatta- búð Reykjavíkur nýjustu hatta- tískuna, og einnig hatta sem vel þykja fara með þeim kápum er sýndar verða, en þær eru bæði ullar- og gabardine. DauHasÍys á $uð- urlandsiiraul í FYRRADAG varS dauðaslys ! úthverfi baejarins. — Ingimar Jónsson, verkamaður, 66 ára, til heimilis að Ferjuvegi 19, varð fyrir fólkflutaaingábílnum R- 1763 og beið Ingimar samstundis bana. ¦ Slysið varð á Suðurlandsbraut um klukkan 5. — Ingimar var að koma úr viiiira. Hana var á leið yfjr götuna, «rt fólksflutninga- bílinn bar þar að í smaxx svifum, Skipti það ejjgum togiam að Ingi- mar lenta framan á bílnum, kast aðist frá lionum nokkurn spöl. Hann mun faafa látist samstundis. Að Ferjuv<^i 19 bjá Ingimar hjá dóttur sinni og tengdasyni. Jólamerki Thorvald- sensfjelagsins JOLAMERKI Barnauppeldis- sjóðs Thorvaldsensfjelagsins eru komin á. markaðinn hin smekk- legustu að vanda. Voru merkin að þessu sinni gerð í Englandi. Jólamerkin eru seld í Pósthús- inu, Thorvaldsens-basarnum í Austurstræti og einnig í flestum bókabúðum. Skal athygli fólks vakin' á þeim í sambandi við póstsendingar núna fyrir jóiin. Til landvarna. BRÚSSEL. — Belgíumenn ætla að verja 488 dölum til landvarna að ári. Eiga 26,6% teknanna að renna til landvaxna. Mest Rutl út af f reðfiski í OKTÓBERMÁNTJÐI nam htild- arverðmæti útfluttrar vöru 87,2 millj. kr. Var freðfiakur verð- mætastur hinnar útfluttu vöru. Nam verðnáaeti hans 13,2 millj. í mánuðinum varð Holland aðal- viðskiptalamd okkar, með r&HW lega 19,4 millj. kr. viðskípti. í októbex nara sala síldarlýsis 12,7 millj. kr„ ísfisksalan narra 10,7 millj. ogsala saltsíldar nam 10,2 millj. kr. Næst kemur svo freðkjötið, fyrir 6,5 millj. kr., hvallýsi 6,6 millj. og saltaðar gær ur voru seldar ú tfyrir 6 millj. kr. Saltfisksalan nam tæplega 8 millj. kr. Bandarákin keyptu mest af ísl. afurðum I október. Nam salam þangað 17,9 millj. kr„ þriðja í ræðinni er Bretland 16,2 millj. Af NcrðuríandaþjóSunum varð mest sala til Finnlands 5,1 millj. kr. >_-------------,------------, J Lofíer bnunglegur Ijósmpdari j SvíakoiiiíJigs ' SVO sem kunnugt er. sæmdi Gustav "V. Svíkonungur, Loft Guðmundsson ljósmyndara, titl- inum konunglegur ljósmyndari, Með fráfaili hins aldna þjóðhöfð- ingja fjell }»essi heiðurstitill úr sögunni, nema þá og ef, hinn ný- kjörni konungur, Gustav VI., end urnýjaði hann. Fyrir sömmu barst Löfti Guðmundssyni veg- legt heiðursskjal, þar sem honum er tilkynnt að hann sje gerður að" konunglegum ljósmyndara Gustavs VI. Svíakonungs. 3m —-^\^_y -

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.