Morgunblaðið - 30.11.1951, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 30.11.1951, Blaðsíða 2
2 MORGVN BLAÐIÐ Föstudagur 30. nóv. 1951 ] Fjöiiiaennur m S. U. §. í Árnessýslu n Gannar SiprSsson endyrSijöí'inn forma^yr ¦SÍÐASTLIÐINN sunnudag var aðalfundur Hjeraðssambands ungra ¦Sjálfstæðismanna haldinn að Tryggvaskála á Selfossi. Fundurinn var vel sóttur og gcngu margir nýir fjelagar í sam- bandið. Gunnar Sigurðsson, formaður sambandsins, setti fundinn og minntist Eiríks Einarssonar, alþingismanns, sem er nýlátinn. Risu (undarmenn úr sætum í virðingarskyni við fainn látna heiðurs- mann. Fundarstjóri var kjörinn Magnús Sigurðsson og fundarritari Snorri Árnason. Þessu næst gaf formaðui' skýrslu um störf stjórnarinnar ¦síðasta starfsár, og bar hún með .pjer a<5 starfað hafði verið líkt og f yrri ár, en auk þess unnið nokk- uð frekar að skipulagningu sam- takanna. Þá gaf fjehirðir, Helgi Jónsson, skýrslu um tjárhag sara- tsandsins og voru reikningar sam- i>ykktir i einu hljóði. STJÓKNAKKÖSNING Þá voru rædd fjelagsmál og ¦urðu miklar umræður. Til máls lóku: Magnús Sigurðsson, Helgi Jónsson, Gunnar Sigurðsson, Vig -fús Einarsson, ólafur Jónsson og Sigurður ÓIi Ólafsson, alþm. í stjórn sambandsins voru kjörnir fyrir næsta ár: Gunnar Sigurðsson, bóndí, iSeljatungu, formaður. Meðstjórn -endur: Magnús Sigurðsson, bú- stjóri, Stokkseyri, Jóhann Jó- hannsson, bifreiðarstjóri, Eyrar- fcakka, Ólafur Steinsson, garð- yrkjumaður, Hveragerði, Jón Ól- .afsson, bifreiðarstjóri, Eystra- Geldingaholti, Sveinn Skúlason, verkamaður, Bræðratungu, Ólaf- ur Jónsson, kaupmaður, Selfossi. Stjórnin skiptir síðar með sjer verkum og kýs varaformann. I varastjórn voru kosnir: Helgi Jónsson, bankastarfsmað «r, Selfossi, Vigíús Einai-sson, tióndi, r Seljatungu, Guðmundur ¦Geir Ólafsson, verslunarmaður, Selfossi, Snorri Árnason, sýslu- fulltrúi, Selfossi, Hörður Ingvars son, verkamaður, Hvítárbakka, Eiíiar Sigurjónsson, verkamaður, Selfossi. Endurskoðendur voru kjörnir: Engilbert Þórarinsson, rafvirki, Selfossi og Guðmundur Sigur- jónsson, verkamaður, Selfossi. MNGMÁL OG HJERAÐSMÁL RÆDÐ Fundinum lauk með sameigin- legri kaffidrykkju fundarmanna, ¦en msðan setið var að borðum fl'utti Sigurður ÓIi ólafsson greinagott erindi um gang þing- xnála, svo og ýms hjeraðsmál. Formaður sambandsins flutti -einnig hvatningarorð til fjelags- manna og þakkaði þeim góða fundarsókn. Því næst sleit fund- arstjóri fundinum. Fundurinn samþykkti ýmsar tiiiogur til stjornar samDandsins og ríkti á fundinum hinn besti á- rtugi fyrir öruggum vexti sam- takanna, en þau eru nú orðin .sterkur liður í flokksstarfsem- inni í hjeraðinu. ,4 Námskoið fyrir 1*1 Wlfií á fiskiskipnsn f VETUR verður efnt til tveggja námskeíða fyrir matreiðslumenn á fiskiskipum. Verður annað t>eirra fyrir bj'rjendur en hitt fyr ir • lengra komna. Námskeiðin fara fram í húsnæði matsveina- og veitingaþjónaskólans í Sjó- mannaskólanum. Aðalkennari verður Tryggvi Þorfinnsson, en auk verklegrar kennsiu verður nokkur bókleg kennsla. Það er skólanefnd matsveina- og veitingaþjónaskólans, sem sjer um námskeiðið. Formaður henn- ar er Sigurður Gröndal og þátt- tökutilkynningar ber að sendd til hans. M ngiiberfs opnaði málverkasýnlngu i lyrracag I FYRRADAG var opnuð í sýn- ingarsal verslunarinnar Málar- inn í Bankastræti, sýning á verk- um eftir Jón Engilberts listmál- ara, en verk þau er hann sýnir eru flest nýleg. Sjálfstæða sým- ingu hefur Jón ekki haldið hjer í bænum um alllangt skeið. Á sýningunni eru alls um 130 myndir. Hefur hann ýmist unni'ð að þeim hjer heima eða suður í 1 Frakklandi og ítalíu. Þá eru og nokkrar teikningar og trjeskurð- armyndir. Sýningin mun ekki standa lengi yfir, þar eð henni lýkur þann 9. desember. Þetta er sölu- sýning og kosta myndirnar frá 200 til 4000 krónur, en sú mynd nefnist Vor. Mikill f jöldi fólks var viðstadd- ur er listamaðurinn opnaði sýn- inguna. : 5fcráie!niniar- sky Ida á dráffarvfe veroi a ;5J FRUMVARP til laga um breyt- ing á lögum um úthlutun jeppa- bifreiða og heimilisdráttarvjcla, var lagt fram í neðri deild í gær Ingólfur Jónsson annar^þingmað- ur Rangæinga er flutningsmaður. Er með frumvarpi þessu lagt til að fella niður skrásetningar- skyldu dráttarvjela, sem hefur i för með sjer kostnað, skriffinnsku og fyrirhöfn. Gert er ráð fyr'ir, að innflutningur dráttarvjela ti! heimilisþarfa verði frjáls og losna stjórnir búnaðarfjelaga þannig við skýrslusöfnun og umstang, sem því fylgir. yrsia bók B. Russels komin ú! á íslensku KOMIN er út í ísl. þýðingu merk bók eftir Bertrand Russel, Nobels verðlaunaskáldið, og nefnist bók- in „Þjóðfjelagíð og einstaklingur inn". Eins og heiti bókarinnar ber með sjer fjallar hún um sam- bandið milli einstaklingsins og ríkisins, en bókin varð til við fyr irlestrahald höfundarins í breska útvarpið um þetta efni. Vakti fyrirlestraflokkur þessi að von- um mikla athygli manna í Bret- landi, svo sem vænta mátti. Bókin er ekki nema rúmlega 80 blaðsíður og er efnið sett fram á einfaldan hátt og skemmtilegan, svo það verður öllum almenn- ingi aðgengilegt. Sveinn Ásgeirsson hefur ís'- lenskað bókina og er það fyrsta bók Russels sem út kemur á ís- lensku___________________ ALLAHABAD. '-»» 'í - indversku þingkosningunum býður maður sig fram á móti Nehru, sem hiefijr ekki mælt prð frá. munni í ið át til dýrðar guði síríurn'. Fjórir .^ðr- ir hafa tilkynnt,: að þeir nium' verða í kjöri á móti íorsætisráð herranum. KjaSlarinn" bæ!Sy KJALLARINN í lögreglustöð- inni, þar sem menn þeir, er teknir eru úr urafcn'i fyrir ölvun á almannafæri, óspektir og önnur afbrot, eru hafðir í haldi fyrst til að byrja með, er nú í viðgerð. Verða vistarverurnar þar bættar frá því sem nú er og betur geröar úr garði. spistg á j^yndunarveikistni í kvðld ÍMYNDUNARVEIKIN hefur ver ið leikin fimmtán sinnum á þessu hausti í Þjóðleikhúsinu, nú sið- ast á þriðjudaginn var, fyrir börn og ungt fólk. Hefur leikurinn þá verið sýndur 29 sinnu.m, sn þrí- tugasta sýningin verður í kvöld. Heí'ur því þessi klassíski gaman- lcikur enn á ný reynst vinsæll og er hvað sýningarfjöldann ;;nertir orðinn þriðji hæsti í röðinni hjá Þjóðleikhúsinu. Hæsta sýningartölu hafa Is- landsklukkan og Pabbi með 50 sýningar og 36 sýningar. Næst á eftir Imyndunarveikinni koma Nýársnóttin og Heilög Jóhanna með 28 og 23 sýningar. Imyndunarveikin hefur verið sýnd oft sinnis áður hjer í bæ og alltaf góð skemmtun að henni. Margir ágætir leikarar hafa leik- ið i hlutverkurn þeirra Argans og Toinettes, en fyrsta Toinette hjer var raunar karlmaður. Hjá Gleðileikjafjclaginu í Glasgow- húsi 1886 ljek hana Árni Eiríks- sort, kaupmaður. Eftir- þetta ljek Árni aðalhlutverkið, Argan, oft- sinnis og Stefanía Guðmundsdótt Toinette á móti honum. Aðrir, sem leikið hafa þessi hlutverk hjer í bæ, eru: Friðfinnur Guð- jónsson og Arndís Björnsdóttir hjá Leikfjelagi Reykjavíkur og Aðalbjörn Stefánsson og Jóhanna F. Jónsdóttir h.já Leikfjelagi prentara um aldamótin. Lárus Pálsson og Sigrún Magnúsdóttir fara með hlutverk nú, en Sigrún tók, eins og kunnugt er, við hlut- verkinu af frú Önnu Borg, sem Jjek það í Þjóðleikhúsinu á síðast liðnu vori. u ¦¦ Vonin um að bardagar hætti fyrir jól í Kóreu verður nú sð veikari. Á efri myndinni sjest Matthew B. Ridgeway, yfirhers- höfðingi, við Panmunjom, þar sem hlutlausa svæðið byrjar. Á neðri myndinni standa nokkrir blaðamenn kommúnista fyrir utan tjaláið, þar sem vopnahljesviðræðurnar fara fram. lingir SkaffffeSIingar vinna a8 skégræk! NÝLEGA VAR aðalfundur Skóg- ræktarfjelagsins Mörk í Vestur- Skaftafellssýslu, haldinn að Múla koti á Síðu. Fram fóru venju- leg aðalfundarstörf. Skógrækarfjelagið hefir komið upp tveimur girðin^um um gamla birkiskóga í Giljalandi í Skaftártungu og í Holtsdal á Síðu. Á báðum stöðunum hefir vcrið gróðursett nokkuð af greni og íuru í skjóli birkisins. Ungt fólk hefir unnið að gróð- ursetningunni ókeypis. Mun fje- Iagið vinna áfram að gróðursetn- ingu eftir því sem fjárhagur fje- lagsins leyfir. Starfsvæði fjelagsins nær yfir alla hreppa sýslunnar, austan Mýrdalssands. Vaxandi áhugi á skógrækt er í hjeraðinu. Stiórn fjelagsins skipa: Siggeir Björns- son, Holti form., Eyjólfur Eyj- ólfsson, Hnausum ritarí, Sumar- liði Björnsson, Hlíð, gjaldkeri. Gísli Vigfússon, Skálmarbæ og Bjarni Loftsson, Hörgslandi. m veroi arengisB@iss ÁFENGISVARNANEFND Reykjavíkur er um þessar mundir a® hefja desembersókn sína, sem miðar að því að áfengi verði ekki haft um hönd í þessum síðasta mánuði ársins, þannig að það spilli hinni sönnu jólagleði. Vígorðið er: jólamánuðurinn áfengislaus. \ banka í Efri deit í GÆR fór fram atkvæðagreiðsla við þriðju umræðu í neðri deiid um frv. um Iðnaðarbankann. Bæði tillögur Pjeturs Ottesen og 1tiiiIag>a,-Skúla Guðmundssonar urfl hl uíde:iid S.í-S. í bankanum vpr^i felldar. r Framsóknarmenn einil- greidciu" atlívæði 'rrieð1'' tillögú Skúla. ; j Frv. var síðan sámþykkt ijneð 18 atkv. gegn 1 og sent forseta efri deildar til afgreiðslu. MifíiS atvinnuleysi í Slykkishólml STYKKISHÓLMI fimmtudag: — Lokið er atvinnuleysisskráningu hjer og ljetu 47 karlmenn skrá sig og ein kona. Af hinum atvinnulausu mönn- um, voru 24 heimilisfeður er iiöíðu alls 53 börn á framfæri sínu. ¦—¦ AIIs höfðu þeir haft í tekjur undanfarna þrjá mánuði 87.160 krónur. Fjórir hinna at- vinnulausu eru einhleypir, með átta börn á framfæri og höfðu þeir haft 13000 kr. í tekjur á und- anförnum þrem mánuðum. — 19 einhleypir menn höfðu haft alls 45.000 kr. tekjur á síðustu þrem mánuðum. Flestir hinna atvinnulausu manna höfðu haft þetta 20—30 daga vinnu á fyrrnefndu tíma- bili. Einn þeirra hafði þó enga vinnu haft. Vitað er um þó nokkra menn sem ekki ljetu skrá sig vegna fjarveru úr bænum meðan á skráningu stóð. Meðal þeirra eru t. d. fjórir bílstjórar sem eiga bíla sína sjálfir en enga atvinnu hafa sem stendur. — Á.H. A JOLANOTT Nefndin hóf í fyrra fyrir jólin mikinn áróffur gegn áfengisnauín, og bar hann það mikinii árangur, að eng- inn niaðar var tekinn úr um- ferð og settur i kjaliarann þá um hátíðina, en slíkt hcfir ekki átt sjer stað fyrr undan- . farna áratugi. Nefndin stofnaði til jólahjálp- ar í fyrra í samráði við Góð- templararegluna. Voru nokkur heimili heimsótt og fangahús og einnig staðið fyrir jólaskemmt- unum. Vérður þessu haldið á- fram nú og í ríkari mæli. Nefnd- armenn kváðust þess fullvissir 'að margir hafi feng^ð jól'agjafir ,í fyrra, sem ekki hafa átt slíkit íað fagna undanfarin ár, fyrir |það eitt að fyrirvinna heimilis- ins Ijet þá af áfengisneyslu. Von- last þeir til að enn meira verði um slíkt nú. Er það von Áfengisvarnanefnd ar, að bæjarbúar almennt veiti ihenni þá aðstoð, sem þeir geta, jtil þess að allir geti notið jóla- helgarinnar. -----------------¦ , , :-----------, t Eldfióssiinræður i mkmm es. FJARLAGAFRV. fyrir 1952 var afgreitt við fyrstu umræðu í gær og vísað til annárrdr umræ'ðu. ' VeY-ður það tekið fyrir í dag; Eldhúsdagsumrajðurnar munu fara fram í vikunni 9.—16. des. n.k. ,a. samxomuiag! S.L. MÁNUDAG áttu Olympíu- nefndir Vestur- oí; Austur-Þýska lands viðræður saman, varðandi sameiginiega nefnd fyrír allt landið, en alþjóða: Olympíulögiu mæla svo fyrir, að ekki megi við urkenna nema eina nefnd; í hverju landi. Ekki er vitað í hverju greindi á milli, en annsr fundur nefndanna er ákvviðina síðar í vikunni. .

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.