Morgunblaðið - 30.11.1951, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 30.11.1951, Blaðsíða 5
Föstudagur 30. nóv. l&c-I MORGUNBLAÐtÐ SLÚlka óskar eítir AX%infai Tí.mav >nna í húsum kæmi til greina Uppl. i sinxa 3942 i'rá kl. 2—7. Óska eíiir tilboðum í að lyfta húsi á kjallara sem er 2.70 m. á hæ$, 15 metrai flutningur. Húsið er um 50 ferm. a3 stærð, járnvarið timburhús. Tilboð sendist afgr. Mbl. fyrir hádegi a laugardag merkt: „Húslyft- ing — 434". KJæðaskápur þrisettur i hnotu, selst fyrir hálfvirði. — Húsgagnavinnustofa Helga Einarssomir Brautarhoíti 26. IBUÐ 1—3 herbergi og eldhús ósk ast til leigu nú þegar. Að- eins tvennt i heimili. Fyrir- íramgreiðsla eítir sarakomu- lagi. Upplýsingar i sima 5811 frá kl. 1—3 i clag og á morgun. —- BfimiiMwiltlíinr 7 stau'ðir. Dömn- og herrubúSin Laugaveg 55. — Sími 81300 STtJLIÍA vön iakkasaum (hraðsaum), óskast strax. — Saumastofan A. S. Njáisgötu 23. Keflavik - Njarðvík, Oska eftir íbúð (2 herb. og eldhús eða mirma) ,nú þegar. Gunnar Sigurjónsson Suðurgötu 29 eða sima 310. fiMU*i>iiifiUHtULW^ii:«iVr ^t:^;?^«m Keflavík - Njarðvik Flugvjelavirkja, sem er að byggja, vantar 1—2ja herb. ibúð í S mánuði. Uppl. i síma 131, Keflavik. Afgreiðum flest gleraugnaresepí og gerum við gleraugu. 1 Góð gleraugu eru fyrir öllu I Augun þjer hvílið með gleraugu frá: T Ý L 1 h.í. Austurstr.Tti 20. Auðsveipni kommúnista við Rússa of aug IJés til þess að þeim sje að treysta r ræðu ©lcais T nrs UMRÆÐUR urðu langar í gær í neðri deild um frv. til breytinga á þingsköpum Alþingis. Framsögumaður meirihluta allsherjar- nefndar, Jörundur Brynjólfsson, skýrði frá því, að meirihlutinn legði til að frv. verði samþykkt óbreytt, en Áki Jakobsson var JHann er meðal þeirra íslendinga, sem yngstur að árum hefur kom- ist til mestra valda, og hvorki hann þeim orðum á þessa leið: „Það er alkunna, að Bjami Bene- diktsson er meðal þeirra Islend- inga, sem mests trausts nýtur. — Ekki aðeins í sínum flokki, heldur og meðal almennings í landinu. einn í minni hlutanum og lagði til, að það yrði fellt. RÖKSEMDIR(!!!) •------------------------------------ ¦iMltlUIIMHIUIIIHMHMIHIHIIin AKA JAKOBSSONAR í raeðu sinni lagði Áki Jakobs- son megináhersluna á, að breyt- ingin vaeri brot á iýðræðisreglum en það væri aðalhugsjón Komm- únista, að tryggja, að rjettur minni hlutans væri ekki fyrir borð borinn!! Þá deildi hann á Ólaf Thors at vinnumáloráðherra fyrir, að hann hefði breytt um skoðun á Kommúnistum og sagði: „Skoð- anaskipti Ólaís Thors sýna hve erlend stórveldi hafa mikil áhrif á íslenska stjórnmálamenn". Sagði hann, að þcir Ólafur Thors, Bjanii Benediktsson og Eysteinn Jóns-on rjeðu allri stefnu í utan- ríkismálum þjóðarinnar, og jafn- framt sagði hann, að ef Ólafur Thors væri nú utanríkisráðherra myndi þessi stefna vera mikið betri. Loks lagði Áki Jakobsson ríka áherslu á, að ríkisstjórnin hafi látið Bandaríkjamönnum of mikil fríðindi í tje við landvarnir! íslands og fengið fyrir það miklu minna fje en Englendingar hafi íengið. LÝDRÆDISÁSTIN FRAMKVÆMD Tók Ólaf ur Thors atvinnumála- ráðhcrra því næst til máls og gerði grein fyrir stærstu atriðun- um í utanríkismálunum, en vjek síðan að ræðu Áka Jakobssonar. Sýndi ráðherrann fram á, að í frv. íælist ekkert brot á lýðræðis reglum. En hann benti jafnframt á, hversu hlægilegt það væri, að Kommúnistar teldu það sína höf- uðhugsjón að vernda rjett minni hlutans. Sem dæmi um fram- kvæmd kommúnista á þeirri höf- uðhugsjón sinni nefndi hann að í Dagsbrún, þar sem Kommún- istar rjeðu, notuðu þeir rneiri- hlutavald sitt til að senda 32 full trúa sína á Alþýðusambandsþing en vörnuðu nnnni hlutanum í Dagsbrún alls rjettar. Þannig væri lýðræðisást kommúnista í framkvæmd alls staðar, þar sem þeir hefðu völdin. ADEINS ÍSLENSK SJÓNAR- MIÐ EIGA Aö RÁBA Þá benti ráðherrann Áka á það, hvernig röksemdir hans rækjust hver á aðra. Ekkert vit væri í því að segja, að ef Ólafur Thors væri utanríkismálaráðherra nú, myndi stefnan í utanríkismálunum vera önnur og farsælli og segja þó um leið, að það sje einmitt hann sem marki utanríkisstefnuna. Svona endaleysur sjeu alveg óskiljan- legar. Næst vjek Ólafur Thors að þeim hugsunarhætti Áka, að sök sjer væri að selja landsrjettindi, eins og hann orðaði það, ef dá- iítið meiri borgun fengist fyrir það. Það hafi alls ekki verið um nein kaup eða sölu að ræða í þess um efnum. Aftur á móti væri það ?.ð vísu rjett að Bandaríkin hafi veitt íslendingum eins og mörg- um öðrum lýðræðisþjóðum mikla Cjárhagsiega aðstoð á undanförn um árum. En það kæmi landvörn um íslands ekkert við. í þeim málum hafi íslendingar ekki gert neitt fyrir Bandaríkin nje aðrar þjóðir, annað en það, sem íslend-. ingar hefðu orðið að gera til að íryggja öryggi síns eigin lands. Það væri hið íslenska sjónarmið og eingöngu hið íslenska sjónar- mið, sem stjórnað hafi gerðum lýðræðisílokkanna í þessum efn- um. FYLGISPEKT KOMMÚNISTA VIÐ RÚSSA SVIPTI ÞÁ TRAUSTI LÝBRÆÐISFLOKK- ANNÁ ' . Aftur á móti kvaðst Ólafur Thors vel geta tekiS unrtir þau orð Áka Jakobssonar „að skoð- anaskipti sín og margra þing- manna lýðræðisflokkanna stafi -aí því „að skoðanir erlendra stór- velda hafi mikil áhrif á suma ís- lenska stjórnmálamenn", því að mjer", sagði Ólafur Thros, „nje öðrum flokksmönnum hans þykir neinu ráði vel ráðið, ef hans nýtur ekki við. Það eru mannvit, þekking, dugnaður og mann- það væri einmitt vegna þess, hve kostir Bjarna Benediktssonar, er berlega hefur komið í ljós, að Kommúnistar láta stjórnast af erlendu stórveldi, sem þetta frv. er borið fram. Það væri vegna þessara áhrifa Rússa á allar að- gerðir Kommúnista, sem lýðræð- isflokkarnir gæíu ekki treyst þeim. Það væri vegna þessara áhrifa, sem koma æ gleggra í Ijós með hverju missirinu sem líður, að forustumenn lýðræðis- flokkanna hafa misst alla skipað hafa honum öndvegi með þjóð sinni, og enda þótt Komm- úr.istar ætlist ekki til þess, þá skilja þó allir, að illmæli þeirra ,í garð Bjarna Benediktssonar stafa eingöngu af þeim beyg, sem þeir hafa forustu þessa mikilhæfa ;manns í baráttunni gegn kúgun .og einræði, og er því talandi vott- .ur og viðurkenning Kommúnista á óvenjulegum hæfileikum Bjarna sma Benediktssonar. Það, að þeir eru íyrri tru a þvi, að hægt væri að ' „j...; { ,- . . . .-,» „ muaari í domi um mig sjalfan , sagði réfiktrrtam. „sýnir aðsins eiga nokkra samvinnu við Komm únista. TOK EINN AKVÖRBTJN UM AÐ SLÍTA SAMSTARFI Víö KOMMÚNISTA I seinni ræðu sinni sagði Áki Jakobsson, að Kommúnistar hafi aldrei lotið vilja Rússa, og sagði því til sönnunar, að Kommúnist- ar væru á móti herstöðvum á ís- landi, jafnvel þótt Rússar óskuðu eftir þeim. Þá sagði hann, að Ólafur Thors hafi viljað gera bet ur í utanríkismálunum en hann hafi gert, en vegna þess, að hanii hafi óttast, að hann með því yrði valdalaus hafi hann látið til leið- ast aS slást í íörina. Ólafur Thors hafi skort kjark til að standa á móti Bandaríkjunum. Ólafur Thors svaraði Áka því, að sig skorti sjálfsagt margt, en þó kannske ekki aðallega kjark- inn. Jafnframt skýrði hann frá því, að er samvinnuslitin hafi orðið við Kommúnista, þá hafi' lensku sendinefndarinnar mat Y. r-r^r-.jirAsta á haefilt-ikum okkar Bjarr.a Berrcdiktssonar, hvors um sig, að mjer þykir engin minnkun að viðurkenna, að þetta mat er rjett". SENDINEFNDIRNAR VALDAR MEÐ SAMÞYKKI ALLRA EÁÐÍÍERBANNA Að lokum vjek Ólafur Thors að þeim orðum Einars Olgeirs- sonar, að Bjarni Benediktsson skipaði einungis Sjálfstæðismcnn til starfa á vegum íslendinga er- lendis. Sagði ráðherrann, að ræðu- maður hafi hjer átt við, annars vegar þá menn, sem væru full- trúar íslands á þingi Sameinuðu þjóðanna, en hinsvegar þá, er sótt hafa fund Atlantshafsbandalags- ins. Hinir fyrri væru: Thor Thors, sendiherra í Washington, sem frá öndverðu hefur verið formaður ís- hann einn tekið ákvörðun um það og vaeri Áka það vel kunnugt. Þá benti hann Áka á. að það færi ekki vel saman, að halda því fram, að hann hafi af þrekleysi slæðst í förina, og segja um leið, að Olafur Thors sje einn af þeim þremur sem marka stefnuna í utanríkismálum þjóðarinnar. AUÐSVEIPNIN VIÐ KREML HINN SANNI MÆLIKVARDI Þá vjek ráðherrann að þeirri staðhæfingu Áka Jakobssonar, að Kommúnistar fylgdu ekki fyrir- mælum frá Moskva, og að sönn- uuin fyrir því væri sú, að þeir hafi aldrei viljað herstöðvar á Is- landi, jafnvel þótt rússneskir væru Bauðst ráðherrann til að sar.na með ummælum voldugustu leiðtoga Kommúnista utanlands og innan, að sá einn væri talinn sannur Kommúnisti, sem skilyrðislaust beygði sig fyrir valdboðinu frá Kreml. Það væri eimmitt mæli- kvarðinn á ágæti hvers Komm- únista, hversu auðsveipur hann væri í hlýðninni við þetta vald- boð. Sagði Ólafur Thors, að það undraði sig, að nokkur leiðtogi Kommúnista skyldi gera tilraun til að neita þessu, því að skoðanir Moskuherranna væri sú Biblía þeirra kommúnista, sem enginn sannur Kommúnisti gæti talið sjer heiður af að afneita. KOMMÚNISTAR HAFA BEYG AF HÆFILEIKUM BJARNA BENEDIKTSSONAR tJt af mörgum skjallyrðum, sem bæði Einar Olgeirsson og Áki Jak obsson höfðu um Ólaf Thors, og hrakyrðum um Bjarna Benedikts- son utanríkisráðherra, þar sem Áki Jakobsson m. a. líkti Bjarna Benediktssyni við þá höfðingja Sturlungaaklarinnar, scm cóttust éftir vinfengi við norská könfengft til að efla sin eigin völd á íslandi, þá lfsti Ólafur Thqrs stefnu og komum S. Þ. Kristján Albertson, sem verið hefur einn af fulltrú- um íslensku utanríkisþjónustmin- ar, og loks Pinnur Jónsson alþm., sem því miður vegna veikinda, gct- ur ekki sótt þing S. Þ. Þeir, sem sæktu fund Atlants- hafsbandalagsins auk utanríkis- ráðherrans, væru Pjetur Bene- diktsson sendiherra íslands á It- alíu, þar sem fundnrinn er hald- inn. Gunnlaugur Pjetursson sendi- ráðunautur, sem væri fulltrúi Is- lands í máium vavðandi A-Banda- lagið og Hans G. Andersen þjóð- rjettarfræðingur, deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu. Allir þessir menn væru valdir samkvæmt hæfi- leikum þeirra og þ.iónustu í þágu ríkisins, án hliðsjónar af því, hvaða stjórnmálaskoðanir þeir kjmnu að hafa og allir væru þeir valdir af utanríkisráðherra með samþykki allrar ríkisstjórnarinn- ar. FRV. VÍSAD TIL 3. UMR. Að lokinni umr. fór fram at- kvæðagreiðsla um frv. Þar eð fundurinn stóð fram til klukkan að verða 5, gat hún ekki hafist alveg strax, þar eð margir þing- menn voru ekki viðstaddir vegna annara starfa, en fundir standa veniuega ekki lengur en til kl. 4. Fjellu atkv. svo, að frv. yar sam- þykkt með 16 atkv. geg-n 5 atkv. kommúnista, að við hiifðu nafna- kalli. Þeir Pall Þorsteinsson og Ásgeir Bjarnason sátu hjá: Var frv. siðan vísað til þriðju nmr. með sömu atkv. lleESó Noí'gnaean senda íyfja- vörur Gg ma! OSI ö, senda ítali 29. nóv. feikimikil — Norðmenn matvæli til vefrna flóðanna þar. Auk starfi Bjarim Benediktssonar með j þess hafa þeir sent þangað lyf, nokkrum vel völdum orðum. Lauk | þar á meðal penisillín. — NTB. 3 þaulvanir línumenn óska eftir skiprúmi á n. k. veilið. 1-Vmnig óskar vanur mat- roiðslumaður eftir atvinnu, sem matreiðslumaður i ver- búð i vetur. Getur tekið að sier 15—20 menn. — Tilboð- sjeu send afgr. Mbl. fyrir 3. des., merkt: „Verbúð—438". BEST AD AUGLYSA MORGUNBLÐINU 14 Bílavöi'ur í Ðodge, Ford og Chv. fólksbíl: — Bremsuborðár Cut-out í Duclge og Foi-íí íVf'I. .-*».: Spindilboltar Platínur Condensar Bremsupumpur í hjól Benzinbarkar í Dodge fólksbíla: Fjaðrahengsii Coil Pakkdósir Kveikiulok Mótorpakkn, sett Höfuðpumpusett Aftui'demparar Kveikjuhamrar Afturfiafirir SHtboltar Viftureimar Fjaði'afúðringar I Jeep: Fjaðrir, framan og aftan Hjöruliðskrossar Hraðasnúrur Kertavírasett Viftureimar f Ford: Stýrisendar Dyralæsingar í ýnisa híla: Smurnipplar, bcinir og bognir Neistalasar Vatnshoiur, iy2". lW og 2" Mottugúmmi Bret.tamillilegg Hurðaþjelti Kertavír I.jósavir Rúouhitarar Bremsuvökvi Speglar á vörubíla Kertavlrasett Blettalakk Einangrunarband Brem;ugúmmi, 1"—l'/í' Bónvjel fyrir bila 14"- Haraldur Sveinbjarnarson Snorrabraut 22. „Hekla" austur um land í hringfevð liinn 6. des. n. k. — Tekið á móti flutning* til áætlunarhafna milli F,skifjarðar og Akureyrar í dag og i mánudag. Farseðlar seklir á þriðjudag. a

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.