Morgunblaðið - 31.03.1955, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 31.03.1955, Blaðsíða 6
MORGUNBLAÐIÐ Fimmtudagur 31. marzi 1955 ,Fædd í gær" / 15. sinn Verkfallið í Hafnarfirði f kvöld sýnir Þjóðleikhúsið gamanleikinn „Fædd í gær" í 15. sinn. Leikurinn hefir hlotið afar miklar vinsældir, svo að fullt hús hefir verið á svo að segja öllum sýningum hingaö til. Myndin sýnir bina tvo ungu og efnilegu leikendur, Þóru Friðriksdóttur og Bene- dikt Árnason í hlutverkum sínum. Danslagnkeppni SKT 1 a ! :e Ö DANSLAGAKEPPNI S. K. T. 1955 1. verðlaun .......................... 2. verðlaun .......................... 3. verðlaun .......................... Nafn ........................... Heimili ........................ DANSLAGAKEPPNI S. K. T. 1955 B a es ¦8 3 1. verðiaun 2. verðlaun 3. verðlaun Nafn Heimili ATHYGLI skal vakin á því, að atkvæðaseðlar í Danslagakeppni SKT verða að hafa borizt Morg- unblaðinu eigi síðar en á föstu- dagskvöld, þar sem talið verður á laugardag. Lögin, sem atkvæði eru greidd um, eru þessi: GÖMLU DANSABNIB Við mættumst til að kveðjast, eftir Gleym mér ei (tangó), Óráð eftir Max (polki), Bergmál, eftir Tótu (vals), Vorkvöld, eftir Haf- þór (vals), Einu sinni var, eftir Tópas (polki), Heimþrá, eftir Norðanfara (tangó), Við laufa- I þyt í lundi, eftir Hugfró (vals) og Við mættumst til að kveðjast eítir Ómar (tangó). VERKFALLIÐ í Hafnarfirði er nú í algleymingi og hefur það þegar haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir athafnalífið í bænum í náinni framtíð. Að- komubátar, sem ætluðu að vera hér út vertíðina, eru sumir farn- ir og fólk, sem kom til bæjarins til að vinna að framleiðslustörf- unum hefur leitað annað. Það er því sýnt að um varanlegt tjón er að ræða af völdum vinnustöðv- unarinnar í Hafnarfirði og þar sem afkoma allra bæjarbúa er mjög háð því, hve tekst að afla sjávarfanga, kemur tjón þetta mjög hart niður á fólkinu í bæn- um, hvar í stétt, sem það stend- ur. Hugsandi fólk lítur því mjög alvarlegum augum á verkfallið og þó að það skilji og viðurkenni erfiða afkomu þeirra, sem lægst eru launaðir, þá er ekki almenn samúð með þeim aðgerðum, sem beitt hefur verið til að fá kjör- ih bætt. Þykja það allt önnur vinnubrögð, þegar verkakvenna- félagið fékk bætt kjör verka- kvenna, án þess að til vinnu- stöðvunar kæmi. SJÓMENN FENGU EKKI AÐ LANDA AFLA SÍNUM Eins og fólki er kunnugt, þá gerðu bæjaryfirvöldin, þ. e. meirihluti krata og komma sér- samninga við Hlíf og gengu að öllum kröfum félagsins eða 30% launahækkun, þar til heildar- samningar hafa verið gerðir. Að- alforsendan fyrir þessu og sú, sem helzt er látin í ljós var að bjarga þyrfti afla báta, sem inn höfðu komið úr veiðiför eftir að verkfallið hófst. Var sá undan- fari þessarra sérsamninga, að sjó- mönnum var meinað að skipa upp og verka»afla sinn, en sá háttur mun hafa verið á hafður t. d. í Reykjavík, að þeir fengju að Ijúka veiðiferð. Undu sjómenn þessu illa og þótti sýnt að til átaka mundi koma á milli verka- manna og sjómanna, þar sem þeir síðarnefndu vildu ógjarnan láta afla sinn eyðileggjast með öllu og notaði Emil Jónsson það sem ein rökin fyrir samningum á bæjarstjórnarfundi í fyrradag, að komið hefði verið í veg fyrir átök á milli sjómanna og verka- manna. VILJA LÁTA AÐBA GEBA AÐ ALS AMNING ANA Bráðabirgðasamningur þessi, sem felur í sér 30% launahækk- un fellur úr gildi, þegar heild- arsamningar á milli launþega og atvinnuveitenda hafa verið und- irritaðir. Sjálfstæðismenn í út- gerðarráði vildu að Bæjarútgerð- in hefði áhrif á lausn vinnudeil- unnar með því að gerast samn- ingsaðili, en það vildu kommar og kratar ekki, heldur telja sér óviðkomandi, hvernig og hvenær málin leystust, en viðurkenna jafnframt stéttarfélag atvinnu- rekenda sem fulltrúa sinn við samninersgerðina með því að ætla Opel Capitan óskast til kaups. — Fieiri tegundir koma einnig til greina. Staðgreiðsla. — Tilboð sendist afgr. fyrir hádegi á laugardag merkt: ,Nýr bíll". j0 FerHaféiagið litsýo Þeir, sem geta leigt félaginu afnot af skrifstofuhús- næði í Miðbænum, 2 stundir á dag (t. d. kl. 5—7), eru beðnir að tala við framkvæmdatjórann, Ingólf Guð- brandsson í síma 2990. NYJU DANSABNIK Útþrá, eftir Náttfara (foxtrot), Elfa ástarinnar, eftir Elfar (hæg- ur foxtrot), Njóttu vorsins, C-dúr (foxtrot), Eyjan hvíta, eft- ir Oliver Tvist (vals), Heillandi vor, eftir Skrúðsbóndann (fox- trot), Dögun, eftir Krumma á skjánum (foxtrot), Það er sól- skin í dag, eftir D-19 (tangó), og s'ðar að £a»»Ra inn í þá samninga, Upp til heiða, eftir Eyvind (fox- sem bað Serir við launþega. trot). I IKOMMAK SETTU ................•......•...........I HNEFANN f BOEDIÐ • ' Rökin, sem færð eru fyrir bráðabirgðasamningum Hafnar- fjarðarbæiar og fyrirtækja hans eru aðeins á yfirborðinu. Þar liffgur fvrst og fremst á bak við valdbeiting kommúnista til að reyna að nota bæinn til að lengia verkfallið sem mest. Enda taldi Þjóðviljinn samningana stórsig- ur. Skai þessu til sönnunar birt bókun úr fundargerðum bæjar- ráðs þegar mál þetta kom fvrst fyrir og rætt var um ósk Hlífar um sérsamninga, en þar lét bæj- arráðsmaður kommúnista. Kristj- án Andrésson, bóka svohljóðandi: ..Ee sem fulltrúi Sósíalista- flokksins legg til að bæiarstjórn verði við þessu erindi Hlífar og veiti verkalýðsfélögunum með því stuðning til kjarabóta. og tei að önnur afstaða geti ekki sam- rýmzt stefnu bæjarstjórnarmeiri- hlutans. Varðandi tilkynningu bæjarstjóra til formanns Hlífar, sem um getur í sama bréfi vil, Mbl. ég taka fram, að umrætt svar er gegn vitund og vilja Sósíalista- flokksins, enda auðsætt, að bæj- arstjórn getur ein svarað tilmæl- um sem þeim, er um ræðir. Dráttur sá, sem orðið hefir á af- greiðslu málsins er án ábyrgðar Sósíalistaflokksins, sem hefir frá upphafi barizt fyrir því að sam- ið yrði við Hlíf áður en til verk- falls kæmi. Að vísa erindi þessu til útgerðarráðs og skapa með því frekari drátt á afgreiðslu máls- ins, tel ég óþarft, þar sem alla síðastliðna viku hafa verið fund- ir um mál þetta með meirihluta bæjarstjórnar, þar sem báðir framkvæmdarstjórar Bæjarút- gerðarinnar hafa verið." Þessi bókun er úr fundargerð bæjarráðs frá 20. marz og það er ekki fyrr en 26. marz, að sam- þykkt var að semja við Hlíf og bráðabirgðasamningarnir þannig dregnir aðra viku til. Allan þann tíma hafa verið hörð átök á milli krata og komma um það hvort ætti að semja eða ekki og munu kratar hafa bognað undan hótun um samningsslit um bæjarmál- efnin og er það ekkert nýtt, því að menn eru minnugir á átökin, sem leiddu til framkvæmda- stjóraskiptis hjá Bæjarútgerðinni í vetur, en þá beittu kommar því sama. BÆJAEÚTGEBÐIN KEKIN MEÐ TAPI Því var lýst yfir af Emil Jóns- syni á bæjarstjórnarfundi í Hafn- arfirði í vetur, að ekki væri hægt rikinu jafnóðum. Er gott tii þess að vita að fyrirtæki þessu geng- ur svo miklu betur en öðrum, því ekkert er æskilegra en að hægt sé að bæta kjör þeirra manna, sem lægst eru launaðir og þyngst hafa heimilin. Væri ekki úr vegi, að kommúnistar og kratar í Hafnarfirði athuguðu mál þau frá fleiri hliðum og létu ekki fjölskyldufólk borga allt að þrefalt hærri útsvör í Hafnar- firði heldur en gert er í Reykja- vík. Það er fleira kjarabætur en upphæð tímakaupsins, og það er hægt að taka með annarri hend- inni það, sem gefið er með hinni og ríflega það og þá list kunna kommúnistar ekki síður en aðrir. EEYNT AÐ EÆGJA I EINSTAKA MENN Það hefur ekki verið sparað af blöðum komma og krata, að reyna að ófrægja einstaka menn í Hafnarfirði í sambandi við þá vinnudeilu, sem nú stendur. Er þar harðast veitzt að Ingólfi Flygenring alþingismanni, sem er form. vinnuveitenda og Jóni Gíslasyni bæjarfulltrúa. Hafn- firðingar þekkja menn þessa að dugnaði í athafnalífi bæjarins, enda hafa þeir sýnt þeim mikinn trúnað. Það líkar leiktrúðum krata og komma illa og grípa því til rógsiðjunnar. Hafa marg- ir hugsandi verkamenn látið það í ljós, að þeim og þeirra sam- tökum væri Iítill greiði gerður með slíkri iðju, heldur þyrfti að að halda áfram rekstri togara á snúa bökum saman til að leysa þeim grundvelli, sem nú væri, vel og farsællega þá vinnudeilu, nema með stórauknum styrkjum sem nú stendur yfir og er það í einhverri mynd útgerðinni til hverju orði sannara. handa, enda hafa ekki farið mikl i ar sögur af því, að Bæjarútgerð- I ••••••••••• in hefði mikið afgangs af rekstri sínum til að standa undir aukn- um framieiðslukostnaði í stórum stíl, en vel má vera að svo sé, og það sé barlómur einn, að hún standi málþola út af því, að fá ekki greiddan togarastyrkinn frá • MoR GUNBLAÐIÐ MEÐ • lVlOEGUNKAFFINU ••••••••••• imi þorskmasiígor Netakúlur Kúlupokar Teinaefni Færaefni Netadrekar Lóðabelgir VERZLUN O. ELLINGSEN H.F. iSIlllll»tl..I.« Handsaum; iðir kínverskir borðdúkar með servíettum fyrirliggjandi. Heildsölubirgðir ÞORÐLR H. TEITSSOINI GKETTISGOTU 3 SIMI 80360 HÚSMÆDUR! LiIIu lyftiduft í allan bakstur. Það er mun betra en erlent og 1.50 til 3.00 krónum ódýrara hver dós. Það munar um minna.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.