Morgunblaðið - 30.09.1955, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 30.09.1955, Blaðsíða 9
Föstudagur 30. sept. 1955 MORGVNBLAÐIB 9 Handíðaskólinn flytur í gamla lÖnskólann STARFSEMI Handíðaskólans hefst að þessu sinni 15. okt. ! Samningar um húsnæði það, sem skólinn að undangengnu hefur haft til afnota, runnu út s.l. vor. j Eins og fleiri skólar bæjarins er því Handíðaskólinn í húsnæðis- hraki. Fyrir góðvilja fræðslufulltrúa bæjarins hefur þetta mál þó til bráðabirgða verið leyst á þann veg, að skólinn fær nú til afnota nokkrar skólastofur í gamla iðn- skólahúsinu og fer öll kennslan fram eftir hádegi. Kennslan í teiknikennaradeildinni byrjar t.d. kl. 4 síðd. Starfandi kennurum bæjarins, sem kynnu að óska þess að stunda þar nám gefst því kost- ur á því eftir að fastakennslu þeirra er lokið. Eins og kunnugt er, er kennslan í teiknikennara- deildinni ókeypis. Næstu daga xnun verða nánar skýrt frá tii- Jiögun kennslunnar í einstökum greinum, þátttökugjaldi o. þ. h. Kn þar eð þess er að vænta, að reksturskostnaður skólans geti orðið nokkru laegri í vetur en verið hefur, munu kennslu- gjöld nemenda geta Iækkað all verulega. Með þessu skólaári, sem nú hefst, byrjar sautjánda starfsár skólans. Samtímis því hefur verið stigið stærsta skrefið til öryggis skólanum í framtíðinni. í iðn- skólalögunum frá síðasta alþingi var samþykkt ákvæði þess efnis, að heimilt sé að veita listiðnaðar deildum Handíðaskólans sama styrk úr ríkissjóði sem gagnfræða skólar njóta. Fyrir þremur dögum hefur núv. iðnaðarmálaráðherra, Ing ólfur Jónsson, tilkynnt skól- anum, að ráðuneyti hans hafi samþykkt að nota lagaheimild þessa og kemur hún til fram- kvæmda frá byrjun næsta skólaárs, haustið 1956. Verða þá stofnaðar tvær list- áðnaðardeildir, deild listvefnað- ar og deild hagnýtrar myndlistar. Skólastjórninni hefur fyrir löngu verið ljós hin brýna nauðsyn á að stofna deildir þessar, en til þessa hefur skort fjármagn. í vefnaðardeildinni mun, auk marg víslegs listvefnaðar, verða kennd- um alm. vefnaður. Efling listiðn- aðar er mjög mikilvægt mál og getur orðið mikið hagsmunamál. í ísl. ullinni eigum við verðmætt hráefni, sem breyta má í verð- mætan listvarning til sölu á er- lendum markaði. Nokkur reynsla er þegar fengin í þessu efni, ekki sízt fyrir hið merka brautryðj- endastarf Júlíönu Sveinsdóttur listmálara. Einnig má benda á þá dóma. sem sýningargripir héðan fengu á alþjóðalistiðnaðarsýningunni í jMiinchen s.l. vor. í deild hagnýtrar myndlistar verður megináherzlan lögð á hverskönar téiknun, málun og mótun til eflingar listrænni stíl- gerð t. d. í heimilisiðnaði, handa- vinnu kvenna (mynzturgerð), gerð, létrun og málun auglýsinga; ennfremur vörusýningartækni o. "í 1. Kennsludeild þessi mun í meg- inatriðum verða sniðin eftir hlið- stæðum kennsludeildum í þýzk- Tim listiðnaðarskólum, 'einkum í "hinum nýju, merku Werkkunst- schulen. Eins og þéir skólar munu listiðnaðardeildir Handíðaskólans í engu seilast inn á svið hins venjulega iðnnáms í iðnskóla. Þeir tveir menn, sem mest hafa að því unnið, að sá óskadraumur skólastjórnarinnar rættist, að komið yrði upp föstum listiðn- aðardeildum við skólann, eru Ingólfur Jónsson ráðherra og Aðalsteinn Eiríksson námsstjóri, 1ulltrúi ráðuneytisins um f jármál skóla. Kann skólastjórnin þeim báðum beztu. þakkir fyrir. . ,: , ; Kennslukraftar skólans í vetut verða flestir þeir sömu og) a& undangengnu. Síðan Kurt Zier fluttist af landi búrt 1849, eftir tíu ára gagnmarkt starf við. skól- ann, hefur Sigurður Sigurðsson Ríkið greiðir nú helming skólakostnaðar listmálari verið yfirkennari skól- ans og aðalkennari í teiknun og listmálun. Sigurður er meðal hinna mest menntu og ágætustu listmálara þjóðarinnar og hinn færasti kennari. Annar aðalkenn- ari skólans í teiknun er Sverrir Haraldsson listmálari. Á sínum tíma stundaði hann nám í teikn- un og listmálun við skólann með hinum glæsilegasta árangri. Að- alkennslugrein hans er skraut- teiknun og málun. Er ísland norrænt land? UPPSOGN sænsk-íslenzka loft- þetta veldur því að fargjöldin ferðasamningsins hefir valdið eru lægri hjá Loftleiðum. Manni miklum blaðaskrifum á Norður- er spurn: Hvað varðar sænska löndum. Blöð Norðmanna og ríkið um samninga íslendinga og Dana hafa nær undantekninga- Bandaríkjamanna? Sannleikur- laust fordæmt framkomu Svía. inn er sá, að í hvert skipti, sem í Svíþjóð hafa nokkur Dlöð dreg- SAS þarf á aðstoð að halda á ið taum sænsku stjórnarinnar, en ríkisstjórnin að rétta fram hend- önnur hafa gagnrýnt hana. í ina, og þar liggur hundurinn Vegna þráláts s.iúkleika mun Lúðvig Guðmundsson skólastjóri að mestu verða að taka sér hvíld frá störfum í vetur. í forföllum hans mun Lárus Sigurbjörnsson skjala- og minjavörður bæjarins, ! fara með yfirstjórn skólans, en ' Lárus á sæti i stjórn skólans' ásamt Lúðvig Guðm. og próf. Simoni Ágústssyni. Yfirkennari skólans, Sigurður Sigurðsson list- málari, mun annast daglega af- greiðslu. þeim hópi er eitt stærsta blað Sví þjóðar, Expressen, sem birti ný- lega sanngjarna og fróðlega rit- stjórnargrein undir fyrirsögn- grafinn. Svo á að heita að SAS sé ekki einokunarfyrirtæki ríkis- ins, en skylt er þó skeggið hök- unni, og vei þeim, sem gerist svo ínni: Er ísland ekki norrænt? djarfur að etja kappi við því- Segir þar m. a. á þessa leið: líkt félag. „Þegar Hjalmar Gullberg orti Grunur leikur á að SAS ætli á sínum tíma um hina brotnu, að fara krókaleiðir til þess að fjórstrengjuðu hörpu' Norður- sigrast á Loftleiðum. Það kvað landa í heimsstyrjöldinni síðari vera í bígerð að SAS efli hitt munu íslendingar hafa legið hon-' íslenzka flugfélagið, Flugfélag um á hálsi fyrir að gleyma þeim. | íslands, til Ameríkuferða, en Sársaukinn vegna þessa er nú með þvi móti myndu hin litlu eflaust gleymdur íslendingum, j íslenzku flugfélög ganga hvort en hitt muna þeir áreiðanlega að af öðru dauðu í nýrri samkeppni, Utsölustaður skóbúðarinnar á Snorrabraut. Stefnt að traustari amvinnu við alinennning Skóbúd Reykjavíkur eykur og endur- skipuleggur starfsemi sina SVO SEM skýrt var frá á sín- um tíma hér í blaðinu, urðu eigendaskipti að Skóbúð Reykja- víkur á miðju ári 1954, er Óli J. Ólason, er rekið hafði verzl- unina um 30 ára skeið, seldi hana Magnúsi Víglundssyni ræð- ismanni, en Magnús gekkst síð- an fyrir stofnun hlutafélags til að standa að rekstri fyrirtæk- isins. Hinir nýju eigendur hafa að undanförnu aukið mjög og fært út starfsemi verzlunarinnar, og hefir Morgunblaðið snúið sér til Magnúsar Víglundssonar, og leit- að hjá honum frétta um þessi mál, og sagðist honum svo frá. FJÖLGUN ÚtÉ^USTAÐA Verzlunin herrrnú fimm út- sölustaði; eru þessar búðir í Að- alstræti 8, Laugavegi 20 -og Garðastræti 6. Þá hefir Skóbúð Reykjavíkur hýlega keypt skó- verzlun Kristjáns heitins Hoff- manns að Laugavegi 38, en þá verzlun hafði Kristján heitinn rekið af atorku og framsýni um all langt árabil. Loks opnar svo Skóbúð Reykjavíkur þessa dag- ana verzlun að Snorrabraut 38, gegnt Austurbæjarbíó, til að auð- velda viðskiptin fyrir hinn sí- vaxandi hluta Reykvíkinga, sem búsetu hafa í Austurbænum. AUKIN SAMVINNA VH> VIÐ SKIPT AMENNIN A Tilgangur förráðamánna verzlj- unarinnar mejfiL fjölgun,,. útsölui- staða er sá,... sggir Mágnu's, ' a^S igeta sem bezjj'nað til Viðskiptal- [ vina sinna Qg , orðið við 'öskum þeirra. Verður nú ráðinn verzlunar- stjóri fyrir hverja verzlun, með það í huga sérstaklega, að hann geti kynnzt óskum og viðhorfi viðskiptamanna sinna, og haft álit þeirra í huga, er hann festir kaup á vörum handa verzlun, þeirri, er hann veitir forstöðu. I Er á þennan hátt stefnt að. traustri samvinnu almennings við verzlanirnar. BÆTT AFGREIÐSLUTÆKNI Erlendis tíðkast nú mjög ýmis þjónusta, sem hér er lítt þekkt, I í sambandi við sölu á skófatn- aði í verzlunum. Öll miðar sú þjónusta að því, að auðvelda við- skiptamönnunum, jafnt ungum sem görhlum, að velja sér heppi- legasta skófatnaðinn. Skóbúð Reykjavíkur hefir fullan hug á að fylgjast með tímanum í þessunr efnum, og er nú áformað að fá erlendan sér- fræðing til aðstoðar við fram- kvæmd þessarra mála. Mun sér- fræðingsins von hingað í byrjun næsta árs. Standa þannig vonir til, að endanlegri skipulagningu verzlananna verði lokið á fyrra hluta ársins 1956. FJÖLBREYTT VÖRUVAL Skóbúð Reykjavíkur mun jafn- an hafa á boðstólum fjölbreytt úrval af innlendri skófram- leiðslu, og einnig erlendan skó- fatriað í samræmi við viðskipta- lega aðstöðu landsins á hverjum tíma. íslenzkri skóframleiðslu hefir farið mikið fram hin síðari árin, og mun Skóbúð Reykja- víkur jafnan leitast við að koma l' Frh. á bls. 12. forvígismenn norrænnar sam- vinnu nú á dögum — hinir tungu- mjúku liðsoddar Norðurlanda- ráðsins — skjóta, þegar í harð- bakkann slær, skollaeyrum við jafnréttiskröfum hinnar fámennu íslenzku þjóðar í samskiptum við aðra Norðurlandabúa. Afstaða SAS, hins risavaxna félagsbús Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur, til íslenzkra flug- mála er glöggt dæmi um þetta. SAS er í eðli sínu andvígt sam- keppni. Félagið neytir allra bragða til að knésetja keppinauta sína og fer þar með miklum bægslagangi, hvort sem þeir eru innan eða utan hagsmunasvæða þess. Mönnum er enn í fersku minni deilan við norska flug- og skipaútgerðarmanninn Braath en og einokunartilburðirnir inn- an Svíþjóðar eru einnig alkunna, en ef til vill er þó loftferðadeil- an við íslendinga sorglegasta dæmið um það hve fátt SAS læt- ur sér fyrir brjósti brenna í baráttunni við önnur flugfélög þegar pyngjan er annars vegar. Satt að segja stendur styrinn ekki um flugferðir íslendinga tíl Svíþjóðar og opinberlega er það sænska stjórnin en ekki SAS. sem er málsaðilinn, og má það furðulegt heita. í júní 1952 var loftferðasamningur undirritaður milli íslands og Svíþjóðar, en hann var lítið eitt frábrugðinn samningnum, sem í gildi hafði verið frá 1945. Með þessu var Loftleiðum gert kleift að flytja farþega milli Svíþjóðar (Gauta- borgar) og íslands. Þaðan gátu þeir svo haldið ferðinni áfram til Ameríku. Á flugleiðinni milli Gautaborgar og Reykjavíkur eru fargjöld Loftleiða hin sömu og IATA flugsamsteypunnar, en hins vegar eru fargjöldin til Bandaríkjanna lægri, og þess vegna verður ferðakostnaðurinn frá Svíþjóð alla leið til Banda- ríkjanna lægri með Loftleiðum en IATA félögunum, en SAS er eitt þeirra. Þessi samkeppni hef- ir hleypt svo illu blóði í SAS að sænska ríkisstjórnin var í lok fyrra árs fengin til þess að segja upp loftferðasamningnum við íslendinga. Árangurslausar r.amn ingatilraunir hafa verið gerðar hvað eftir annað, og hafa þær verið með tvennum hætti, annars vegar rhilli loftferðastjórnanna og hins vegar milli fulltrúa SAS og íslenzku flugfélaganna, Loft- leiða og Flugfélags íslands, en hinu siðarnefnda hefir nýlega verið heimilað að halda uppi flugferðum milli Reykjavíkur og Stokkhólms. Takist samningar en eftir það kemur SAS til sögu og hirðir hræin. Uppsögn Svía á loftferðasamn- ingnum hefir eðlilega vakið bæði áhyggjur og gremju íslendinga, Flugvélin er einn algengasti far- kostur á íslandi og flugið er þar laust við þann spariklædda hátíðleika, sem hér í landi má stundum finna hjá SAS. Ástæðan til þess að Svíar hafa í hyggju að stöðva flugferðir íslendinga til Svíþjóðar er hræðsla SAS við samkeppni. Uppsögnin torveldar tilraunir íslendinga til þess að halda uppi flugferðum til Skandinaviu og spillir norrænu samstarfi. Á þessu hefir verið vakin athygli bæði í Noregi og Danmörku, en þar virðast menn ekki vera sammála Svíum um það að íslendingar skuli kveðnir í kútinn SAS til dýrðar. Fyrir skömmu gagnrýndi norska blaðið Verdens Gang mál flutning sænska blaðsins Morgon- Tidningen. Rökþrot ollu því að hin sauðtrygga málpípa ríkis- stjórnarinnar (MT) skammaði Norðmenn fyrir að láta sér koma til hugar að hika við framkvæmd ir á fyrirætlunum um útflutning raforku frá Noregi til Svíþjóðar, Hvað kemur þetta loftferðamál- um íslendinga og Svía við? MT hefir einnig talið sig vera mál- svara danskra og norskra hlut- hafa í SA.S. Verdens Gang svar- ar því á þessa leið: „Morgon Tidningen ætti ekki að leita ullar í geitarhúsi og sætta sig við að ástæðurnar til uppsagnar loftferðasamningsins er að finna í hinum sænska föð- urgarði. Norskur alménningur dáist að framtaki hinnar fámennu og af- skekktu íslenzku þjóðar í flug- málum. Það er næsta ótrúlegt að .flugferðir Loftleiða þurfi að vera sá þyrnir í augum risans SAS, sem látið er nú í veðri vaka.. Norðmenn vilja ekki aðhafastv neitt, sem verða myndi íslenzk- um flugmálum til vandræða og spilla vináttu frændþjóða". Nýr liskibáiur bætii! við flota Húsvíkinga ¦ HÚSAVÍK, 29. sept.: — Nýr bát : ur bættist við bátaflotann hér í ! gær. Heitir hann Helgi Flóvents- son og er byggður í Gilleleje. — ek^krmunu"alla7fru"gferðírTslend Stfð hanS er um 50 tonn og eig- inga til Svíþjóðar leggjast niður. f,d»\ e,ru He^' Bjarnason o fl. frá næstu áramótum. ,|!«I«tjon a hinum nyja.bét er Hreioar Bjarnason og sigldi hann Ekki er deilt um flug íslend- honum heim. inga til Svíþjóðar og frá, heldurj Báturinn er búinn öllum nýj- hitt, hvort Loftleiðum skuli hald- | ustu tækjum fiskibáta, þ. á. m. ast uppi að flytja farbega milli Simrad dýptarmæli. 1 bátnum er íslands og Bandaríkjanna fyrir 200 hesta B W. Alpha dieselvél og gjöld, ,sem bandarísk yfirvöld;lÖ hesta Ijósamótor. Ganghraði hafa samþykkt með hliðsjón af því að flugvélar Loftléiða erú jminni og hvorki jafh hraðfleygr ar né íburðarmiklar og Atlants- bátsins er 9—rlO mílur. i , Ferðin heim gekk vel og reyndist báturinn hið traustasta sjóskip. — Kaupverð bátsins er um 800 þús. hafsflugvélar IATA félaganna, en krónur. — Fréttaritari.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.