Morgunblaðið - 21.06.1978, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 21.06.1978, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ. MIÐVIKUDAGUR 21. JÚNI 1978 47 Tætingsliði tókst að ná töflum forráðanna. Sigruðu þeir sem sátu hjá Sigur dbmanna. varð vini mínum einum að orði, þegar hann hafði heyrt úrslitin í borgarstjórnarkosn- ingunum, fall Sjálfstæðis meiri- hlutans og öll hjásetuatkvæðin. Aðspurður um skammstöfunina db, tautaði hann eitthvað um „diabolik". Annars gæti hver og einn lagt kenninguna út sem hann lysti, eins sæmir í góðum skáldskap. Kona veit aldrei hvernig eiginmann hún vill fyrr en hún er gift, segir í einhverjum spekiorðum sem ganga aftur í mörgum tungumálum. Líklega éitthvað til í því, eins og annarri alþýðuspeki. Ætli það eigi ekki eins við um sambúð borgara óg stjórnvalda sem þeir velja sér. Mér sýnist þetta geta átt við það sem við nú erum vitni að hér í Reykjavík. Brúðguminn, sem á biðilsbux- unum lofaði umsvifalaust gulli og grænum skógum ef tekin væri upp við hann sambúð, reyndist ekki hafa efni á að efna fallegu loforðin frá því að hann var með fagurgala að fá brúðina til fylgis við sig. Það vissu raunar flestir fyrirfram sem fylgst hafa með borgarmálum og tekjum borgarinnar — að sjálfsögðu líka þeir hinir sömu borgarfulltrúar og borgarráðs- menn sem á síðasta kjörtímabili var líka trúað fyrir því að gæta hagsmuna og fjármála Reykvík- inga. Það er sem sé varla komið lengra en að morgungjöfinni marglofuðu — fullum verðbót- um á öll laun frá 1. marz strax að afloknum kosningum — þegar ljóst er að hún verður ekki af hendi reidd. Það var aldrei til fyrir henni. Vesalings brúðgum- inn verður að reyna að láta einhvern málamyndakreisting af hendi rakna og hafa brúðina góða með blekkingum. Af 2567 starfsmönnum Reykjavíkur- borgar, sem taka laun sam- kvæmt kjarasamningum, fá mest 104 svolitla viðbót 1. júlí n.k. Þeir lægstlaunuðu fá ekkert umfram það sem bráðabirgða- lögin voru búin að gera ráð fyrir og þeir hæstu heldur ekkert núna. Þetta var stóra loforðið. Von- andi stendur til bóta með öll hin. Einn nýi borgarfulltrúinn, Guðrún Helgadóttir, sagði á fyrsta starfsfundi borgarstjórn- ar — eftir klappfundinn — að ekki hefði staðið á henni að greiða þessar rúmu þúsund milljónir til að bæta „kauprán- ið" frá 1. marz. Enda væru þetta smápeningar úr borgarsjóði. Hún hefði bara borgað þá og bjargað svo málum einhvern vegin. Það kemur sér vel. Þetta eru 8—10 nýjar dagvistunar- stofnanir. Það verða því ekki vandræði með að afla fjár til að efna við fjárhagsáætlun í haust loforðin um dagvistunarstofn- anir, heimili fyrir aldraða, meiri húsaleigustuðning og margt fleira — og bjarga því einhvern vegin. Þetta þvældist alltaf eitthvað fyrir okkur hinum, þegar við á undanförnum árum vorum að reyna að skipta litlum borgarsjóði á haustmánuðum. Svona hugsum við miklu smærra. Enda haldin þeirri áráttu, að ekki séu leggjandi meiri skattar á borgarbúa. Ekki takandi meira af tekjum þeirra í sameiginlega sjóðinn, enda krefjast launþegar nú meira af kökunni frægu í sinn hlut til eigin rá "<stöfunar. Dálítið sýndist mér þó nýi forsetinn, Sigurjón Pétursson, langleitur undir þessari ræðu félaga Guðrúnar, enda setið í borgarráði við um gerð fjár- hagsáætlana í mörg ár. Hann kann greinilega ekki kúnstina að fá fé einhvern veginn, að því er ráða mátti af orðum hans síðar á fundinum. Hann hefur bara verið í þeirri ágætu að- stöðu fram að þessu að geta lofað án þess að þurfa að sjá fyrir fé til að efna loforðin. Er snarlega orðinn mun ábyrgari. Þó það nú væri! Enda frá fyrsta degi yfirlýst „andlit borgarinn- ar". Slíkt opinbert „andlit" verður að gera fleira en gott þykir. Og Sigurjón rækir hlutverkið af miklum áhuga og dugnaði. Birtist nú t.d. á öllum tónleik- um, í kirkju 17. júní o.s.frv. Rækir hlutverk sitt af mikilli karlmennsku og lætur sig hvergi vanta. Ekki var það honum að kenna, að forseta borgarstjórn- ar hefur ekki verið boðið að veiða lax í Elliðaánum haldur borgarstjóra — en hann var meira en fús, svo sem sjá má af kvörtunargrein í blöðum. Líka til að fórna sér fyrir listina. Hljóp snarlega og ótilkvaddur í skarðið fyrir borgarstjóralausa borg, til að ávarpa listahátíðar- gesti við opnunina. Maður sem tekur hlutverk sitt og „andlit" alvarlega. Það setur svip á bæinn og er enginn kostnaðar- auki fyrir borgina. Eitt af kosningaloforðunum var raunar að spara. Haldið var uppi harðri gagnrýni úm stjórnunarútgjöld borgarinnar í kosningabaráttunni, einkum frá einum fulltrúa Framsóknar. Fyrsta sparnaðarráðstöfunin leit dagsins ljós í málefnasamn- ingnum. Stofnað skal til nýs 7 manna pólitísks framkvæmda- ráðs og setja yfir framkvæmdir á vegum borgarverkfræðings. Við hliðina á borgarráði, sem hingað til hefur haft með höndum allan daglegan rekstur borgarinnar og fjallar þar um tvo daga í viku — að viðstöddum borgarverkfræðingi og öðrum embættismönnum, er leggja málin fyrir. Að auki er þar boðuð stækkun Innkaupastofn- unar og boðaðar hreyfingar á stjórnkerfi. Hin snarlega ábyrgðartilfinn- ing fyrrverandi minnihluta við að verða meirihluti kemur m.a. fram í 5. lið annarrar grein- armálefnasamningsins: „Skuld- bindingar um meiri háttar fjárútlát, sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun, verði því aðeins samþykktar að jafnframt sé ákveðin leið til að mæta þeim útgjöldum," segir þar. Þetta gladdi mitt hjarta,. Er ekki þarna komin hugmyndin um verklagstilhöfun borgar- stjórnar, sem undirrituð fékk svo bágt fyrir í umræðum upp á 60 síður fyrir hálfu öðru ári, er lagt var til í nafni Sjálfstæð- ismeirihlutans að öllum tillög- um, sem geta haft í för með sér útgjöld fyrir borgarsjóð, fylgi kostnaðaráætlun. Áti það að geta auðveldað borgarfulltrúum ábyrga ákvarðanatöku. í tillög- unni var lagt til, að embættis- mönnum yrði falið að gera áætlun um kostnað, sem leiða kynni af samþykkt tillagna, ef hún fylgi ekki með, og borgar- stjóra að lokum ætlað að gera embættismönnum og nefndum grein fyrir kostnaðaráætlun með verkefnum, sem samþykkt hefðu verið í borgarstjórn. Jafnvel þó borgarstjórn gengi í lokasamþykktinni ekki lengra en að telja þetta rétt, lögðust fulltrúar allra flokkanna þriggja gegn því með háðugleg- um orðum. Adda Bára sagði, að ekki ætti að þurfa að koma til einhver sérstök vinna við það að reikna faglega út nákvæmlega hvað hvert smáverkefni kynni að kosta. Það væri alveg fráleitt. Sigurjón Pétursson sagði að slíkar tillögur um kostnaðar- áætlanir stæðust ekki mannlega skynsemi. Taldi að tillögunni væri stefnt að því einu að þrengja rétt minnihlutans og möguleika minnihlutafulltrúa til að flytja skoðanir sínar og sjónarmið. Með slíkri verklags- reglu þurfi ekki að ræða efnis- atriði, nóg sé að ræða kostnað. Og hann gerði mikið úr þeim óskapa kostnaði, sem því fylgdi að gera kostnaðaráætianir. Odd- vitar hinnaflokkanna tóku undir þessa skoðun. Björgvin Guð- mundsson sagði, að um margar tillögur gæti verið að ræða, þar sem engin tök væru á að láta fylgja kostnaðaráætlun. Og Kristján Benediktsson gerði gys að orðunum „ábyrg ákvarðana- taka" og var aldeilis hissa á því að slík tillaga skyldi lögð fram af meiri hlutanum. Sagði hann, að eini tilgangurinn með slíkum tillöguflutningi væri að gera borgarfulltrúum minnihlutans erfitt fyrir um tillöguflutning. Ætli það sé nú tilgangurinn hjá hinum nýja meirihluta með greininni í málefnasamningn- um? Eða e.t.v. er minnihlutinn sálugi að „endurhæfast" í að verða svolítið ábyrgari. En endurhæfing er á dagskrá svo sem annars staðar þar sem kommúnistar taka völd — em- bættismönnum hótað brott- rekstri ef þeir ekki makka rétt eða endurhæfast. Við fáum að sjá. Næst verður að fylgjast með því hvernig ráðinn er borgar- stjóri með auglýsingu. Af því Gáruhöfundur, svo sem aðrir íslendingar, hefur illkvittinn húmor, skýtur upp í hugann eftirfarandi sögu: Adenauer kanslari ætlaði að ráða hátt settan embættismann og talaði við þrjá umsækjendur. Hann lagði sömu spurningu fyrir þá alla: Hvað er tvisvar sinnum tveir? Sá fyrsti sagði: Auðvitað tveir! Annar: Það fer eftir aðstæðum! Sá þriðji: Tvisvar sinnum tveir eru fjórir! Spurn- ingin er: Hvern réði Adenauer? Rétt svar: Hann réði frænda sinn. Guðjón F. Teitsson: Fyrirmyndarskipin reyiidust stórgölluð Svo sem alkunnugt er, sendu núverandi ráðamenn Skipaútgerð- ar ríkisins í des. s.l. tillógur til alþingis um breyttan skipakost í strandferðum, og skyldu Esja og Hekla samkvæmt tillögunní seldar sem úrelt skip og 3 ný skip keypt í staðinn samkvæmt fyrirmynd frá Noregi, þar sem hlutafélagið Coaster í Bergen hafði samið við 4 þarlendar skipasmíðastöðvar um smíði 6 systurskipa, sem öll skyldu afhent á þessu ári, 1978. Fyrstu 3 hinna nefndu norsku skipa voru afhent til siglinga milli Noregs og Bretlands í janúar-marz s.l., en næstu 3 skyldu tilbúin á þessu sumri. Nú hefir á hinum stutta tíma, frá því umrædd skip voru tekin í notkun, komið í ljós, að þau hafa reynst svo örðug í rekstri að eigendur hafa samkvæmt upplýsingum Norges Handels og Sjöfartstidende hinn 31. maí s.l. þegar ákveðið að láta skera skipin í sundur í miðju og bæta inn í þau 17,6 metra stykkjum, þannig að þau fái tvöfalt lestarými og aukið burðarþol (d.w. tonn) úr 730 í 1150 tonn. Hefir verið samið við ákveðna skipasmíðastöð um lengingu allra 6 skipanna á tímabilinu sept.-jan. n.k. Eftir stendur það, að skipin verða sjálfsagt áfram með óbreytta aðalvél 1125 ha. við 1200 sn. á mín., sem varla gæti talist traustvekjandi fyrir strandferða- skip hér við land, og vandséð er hvernig fer með lyftibúnaðinn, eina 28 tonna þungavinnubómu mm 16,5 metra að framan, en slíkur lyftibúnaður í skipunum, breyttum sem óbreyttum, myndi auðvitað hafa reynst algerlega ófull- nægjandi á strandferðaskipum hér við land. Ekkert farþegarými í svefnklef- um eða sal er í hinum umræddu norsku skipum og aðeins herbergi fyrir 6 skipverja. Um vandamálið í sambandi við farþegaflutning sagði meðal annars svo í tillögum forráða- manna Skipaútgerðarinnar til alþingis: „Það kemur t.d. til greina að farþegarýmið yrði með þeim hætti, að farþegaklefarnir yrðu einskonar gámar sem unnt yrði að hafa í skipunum á sumrin en fækka á haustin til þess að auka vöruflutningarými... Það þyrði einnig unnt að hafa lítið farþega- rými í fyrstu en auka það síðan ef reynslan sýndi, að þörf væri fyrir það." Hvergi hefir komið fram, að frystilestar væru í hinum um- ræddu norsku skipum, og munu þær því ekki fyrir hendi, en ekki þótti núverandi forráðamönnum Skipaútgerðarinnar þetta slíkt atriði, að vert væri að minnast á það í áður nefndri tillögugerð sinni til alþingis. E.t.v. hugsuðu tillögumenn sér að leysa frysti- vöruflutninginn, líkt og farþega- flutninginn, með gámum, þó varla hinum sömu, en þá var það slíkt fyrirtæki í fjárfestingu o.s.frv., að mjög óviðfelldið var að gera ekki ítarlega grein fyrir málinu. ÚTíVíSTÁRFEfíÐm 1975 QUTDOQR LIFE TOURS OriVIST. Lœk|OKjölu 6, Rovkjcvifc póslhólf 17. limi 14604 Titilsíða upplýsingabæklings Útivistar. A myndinni má sjá Hælavíkurbjarg. Fagranes. Gafst þaö mjög vel og tóku á annað hundrað manns þátt í ferðunum og var fólk ýmist skilið eftir í Aðalvík eða Hornvík, eða fóru bara ferðina fram og aftur á einum degi. I sumar eru fyrirhugaðar Hornstrandaferðir með sama sniði og áður og geta menn valið um Aöalvík eða Hornvík sem dvalarstað. Þaðan verða svo farnar stuttar og langar göngu- ferðir um nágrennið. Fyrsta ferðin verður farin föstudaginn 7. júlí og verður flogið til ísafjarðar að morgni, en þeir sem vilja geta ekið sjálfir til ísafjarðar. Þaðan verður síðan haldið með Fagra- nesinu til Aðalvíkur og Horn- víkur, en með þessu móti gefst kostur á að nesta sig á ísafirði, Ferðir á Horn- strandir vinsælar FÉLAGIÐ Útivist er nú búið að starfa í þrjú ár og framundan er fjórða starfssumar félagsins. Félagið hefur mikið verið með ferðir á Hornstrandir og síðast- liðið sumar tóku þeir upp þá nýbreytni að leigja djúpbátinn áður en lagt er af stað. Onnur samskonar ferð verður farin viku seinna og kemur þá hópur- inn úr fyrri ferðinni til baka. Aðrar upplýsingar varðandi ferðir Útivistar eru gefnar á skrifstofunni, Lækjargötu 6a.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.