Alþýðublaðið - 23.11.1958, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 23.11.1958, Blaðsíða 2
pinnudagur TEÐRH) : J&. og S.-V. gola; smáskúrir. t_ • -SI^AVARÐSTQFAReykja víkur í Slysavarðstofunni er opin allán sólarhringinn. Læknayörður L..R. (flyrir vitjanir) er á sarna stað frá kl, 8—18. Sími 1-50-30. "MÆTURVÖRÐUR er íReykja víkur apóteki, símí 1-13-30. tiYFJABÚÐIN Iðunn, Reykja víkur apótek, Laugavegs apótek og Ingólfs apótek fylgja lokunartíma sölu- búða. Garðs apótek, Holts apótek, Austurbæjar apó- tek og Vesturbæjar apótek eru opin til kl. 7 daglega, nema á laugardögum til kl. 4. Holts apótek og Garðs epótek eru opin á sunnu- dögum milli kl. 1—4. e. h. HAFNARFJARÐAR apótek er opið alla virka daga kl. 9—21. Laugardaga kl. 9— 16 og 19—21. Helgidaga kl. 13—16 og 19—21. fCÓPAVOGS apótek, Álfhóls- vegi 9, er opið daglega kl. 9—20, nema laugardaga kl. 9—16 og helgidaga kl. 13— 16. Sími 23100. • TJTVARPIÐ í dag: Kl. 11.00 Messa í kirkjusal Óháða - safnaðarins, prestur Sr. i Björn Magnússon prófessor. 13.15 Erindaflokkur um , gríska menningu; III. 14.00 I Hljómplötuklúbburinn .—. I (Gúnnar Guðmundsson). — t 15.30 Kaffitíminn. 17.00 , Tónleikar (plötur). 17.30 Barnatími. 20.20 Erindi: —. I frelsisharátta Kýpurbúa. 21.00 „Vogun vinnur .— . vogun tapar. 22.05 Danslög í(plötur). 23.30 Dagskrár- lok. trTVARPIÐ ámorgun: 18.30 Barnatími. 18.50 Fiskimál. 19.05 Þingfréttir. 20.30 Ein . söngur: Guðrún Tómasdótt- « ir syngur. 20.50 Um daginn j' og veginn (Einar Ásmunds- $ son hæstaréttarlögm.). 21. j 10 Tónleikar (plötur). 21.30 ; Útvarpssagan. 22.10 Hæsta- \ réttarmál. 22.30 Kammer- i tónleikar. gANNLEIKS- ÁSTÍ'Í Maður getur aldrei vitað hvað* gatt er, nema ef |)að stendur í Þjóðviljanum. (Þjóviljinn , 20. nóv. '58.) U iXa»<E«w>«>riM*-- 1 FEKÐAMANNAGENGEÐ: -i sterlingspund . . lcr. 91.86 1 USA-doiiar .... - 32.80 -1 Kanada-dollar . . - 34.09 160 danskar kr. . . - 474.96 10» norskar kr. .. - 459.29 109 sænskar kr. .. - 634,16 100 finn.sk mörk . . - 10.25 1000'frans. frankar - 78.11 100 belg. frankár - 66.13 100 svissn. frankar - 755.76 100 tékkn. kr.....- 455.61 100 V.-þýzk mörk - 786.51 JIOOO lírur........- 52.30 X00 gyllini ...... - 866.51 Sölugengi 1 Serlingspund kr. 45,70 1' Bandar.dollar— 16,32 i 1 Kanadadollar — 16,96 í 5100 danskar kr. — 236,30 | 3100, norskar kr. — 228,50 ! 100: sænskar kr. — 315,50 100 finnsk mörk — 5,10 {¦lOOOt, franskir fr. — 38,86 i lOffoelg. frankar — 32,90 i »00 svissn. fr. — 376,09 I HOO' tékkn. kr. — 226,67 •l Iftft v-þýzk mörk — 391,30 i'iflOO Lírar — 26,02 100 Gyllini — 431,10 ALÞYBUBLAtíkb HINN 4. þ. m. var veitinga- og samkomusalurinn» Aðaíver,' eign Aðalstöðvarinnar, Kefla- vík, opnaður til afnota. Salurinn er hinn vistlegasti og bætir mjög úr þeirri þörf, sem þar er á hentugum og visí- iegum samkontfusölum til funda halda og innanfélags skemmt- ana. Hér fara á eftir nokkrar upp lýsingar um hinn nýja veitinga stað: Veitingasalurinn er á efri hæö húss Aðalstöðvarinnar hf. Hafnargötu 86, Keflavík, og ber nafnið „Aðalver", Húsnæðið er 168 m2 að stærð, e nstærð sjálfs veitinga- salarins er 105 m2, og er talið að salurinn muni með góðu móti rúma 100—120 manns. Á hæðinni er einnig rúmgott eldhús, snyrtiherbergi og fata- geymsla. ínnréttingar, dúklagningu og smíði borða annaðist Guðmund ur Skúlason trésm., málun ann aðist Áki Gránz málaram., og raflagnir annaðist Aðalsteinn Gíslason frav.m. Aðalstöðin M. á og rekur veitingastaðinn, en forstöðu- kona verður Vilborg Cuðna- dóttir. BÆTIR ÚR BRÝNNI ÞÖRF ISalurinn verður aðallega leigður út tii fundahalda, veizluhalda og skemmtikvölda og verður þar hægt að fá allar almennar veitingar. Bætir sal- urinn úr brýnni þörf smærri félaga fyrir hentugt húsnæði til félagsstarfa í Keflavík. Á þessu hausti eru rétt tíu ár liðin frá bví að Aðalstöðin h.f, var stofnuð. Voru það 12 bifreiðastjórar, sem stunduðu leigubifreiðaakstur hér í bæ, er stofnuðu félagið, en það hef ur frá stofnun rekið bifreiða- stöð hér í bæ, samneínda félag- inu. Nú er svo komið, að Aðal- síoðin er stærsta leigubifreiða- stöð landsins utan Reykjavíkur, mcð 45 foíla. Aðalbifreiðaaf- greiðslan býr nú við elæsiiegan aðbúnað, með þjónustu alian sélarhringinn en auk þess rek- ur félagið tvö útibú í Keflavík og eitt á Keflavíkurflugvelli. — Auk bifreiðaafgreiðslunnar rek ur félagið smurstöð og sölu á benzíni,rolíu og öðru sgm slík,- um rekstri tilheyrir. E'élagið hcfur látið gera bílaþvottaplan, sem opið er fyrir alla. Þá er og hjólbarðaviðgerðaverkstæði rekið í húsakynnum félagsins, Starfsfólk félagsins er nú alls 18 manns. Formaður félagsins hefur ætíð frá stofnun þess verið I-Liakur H. Magnússon, en áðr- ir í stjórn þess eru nú auk hans: Ketill Jónsson, varaformaður, og Eiríkur Þórarinsson, ritari. ' 1 e — / EÉMHC í BRÉFI, sem Skáksambandi íslands hefur nýlega borizt frá forseta aiþjóðaskáksambands- ins, hr. Folke Rogord, segir, að kandidatamótið verði haldLð í Júgóslavíu. Mótið mim standa yfir í nær tvo mánuði, eða frá byrjun september til loka októ- ber 1959. Á 29. ársþingi alþjóðaskák- sambandsins, sem haldið var í borginni Dubrovnik, Júgóslav- íu, í ágúst s. 1. var ekki tekin endanleg ákvörðun um, hvar halda skyldi mótið. Júgóslavar fengu frest.fram í október til að 'senda bráðabirgðatilboð. — Hvað Argentínu snerti, var um ,að ræða, hvórt takast myndi að halda mótið í stað hins ár- lega Mar del Plata móts. Frey- steinn Þorbergsson, fulltrúi Skáksambands íslands á þing- inu, lét þau orð falla, að e. t. v. hefði ísland hug á að halda mót ið. Varð síðan úr að kanna 'horf- ur hér heima, en sú athugun Framhald á 4. síðu. Mófmæli Nv dæiosföð Framhald á 5. síðu. Framhald af 1. síðu. stað 500 áður og er aukning því um 40% sem fyrr segir. VATNSVEITUNEFND. Árið 1954 skipaði bæjar- stjórn í vatnsveitunefnd þá Jón Sigurðsson, slökkviliðtestjóra, Rögnvald Þorkelsson, verkfræð ing, og Guðmund H. Guc)- mundsson, bæjarfulltrúa. Jafn- framt var Jón Sigurðsson ráð- inn vatnsveitustjóri. Skyldi nefndin gera tillögur um aukn ingu vatnsins og fól hún árið Utg^íandi: AiiíyyuriuliLliurinu. ttiLísuórar: Gisli J. Ástþðrsspn og: Helgi Sæmundssou (ati/. !• ulitrúi ritstjórnar: Sigvaldi Hjálmars- son. Fréttastjðri: Björgvin G-uom.und.sson. Aug-lýsing-astjóri: Pét- ur PétU.rsson. U.i.tst4ðrnarsí.nia.r: 14901 og 14902. Auglýsingasimi: 14906, Afg.reiöslusimi: 1490.0. Aösetur: AlþýtSuhúsiÖ. FrentsmiCja AlþýíSublaSsins Hverfisgötu 8-—10 Framhald af 1. síðu. hún er algerlega mótfallin því, að áfengisútsala verði opnuð í Keflavík. Þá vill stjórn Í.B.K. og leggja áherzlu á það, að nauð- synlegt er að herða til muna eftirlit með leynivínsölu í bæn um og skorar stjórnin í því til- efni á löggæzlu bæjarins að gera allt, sem í hennar valdi stendur, til að uppræta hana." :. Sannleikurinn um verS- htgspróttnma Á BÆJARSTJÓRNARKUNDr sl. fimmtudag urðu all- miklar umræður um húsnæðismálin í Reykjavík. Bæjarfull trúar íhaldsins héldu langar ræður um afrek íhaldsins í húsnæðismálum, en á hinn bóginn afsökuðu þeir ýmsar tafir, er orðið hefðu á framkvæmdunum. Var ein helzta viðbára þeirra í því samlbandi sú, að núverandi ríkisstjórn hefði magnað svo verðbólgu í landinu, að mun erfiðara hefði orðið um.alla byggingastarfsemi í landinu af þeim sökum. Nefndi Gísli Halldórsson nokkrar tölur 'þessu til stuðnings, en það undariega við þann samanburð var það að tímabilin, er Gísli bar saman, voru ekki stjórnartímabil núverandi ríkisstjórnar og stjórnar íhalds og Framsokriar, heldur bar Gísli saman tímabilið 1952—1956 og 1956—1958. Ekki urðu nein stjórnarskipti árið 1952, svo að það er út í hött að miða við það ár. Hins vegar tók ríkisstjórn íhalds og Framsóknar við í marz 1950 og sat að heita m\k samfellt til 1956, með nokkrum breytingum á ráðuneytinu eítir kosningarnar 1953. Og hver er svo sannleikurinn um verð- lagsþróunina á tímabili ríkisstjórna íhalds og Framsóknar annars vegar og tímaibili núverandi ríkisstjórnar hins veg- ar. Á tímabilinu 1950—1956 (júlí) hækkaði vísitala fram- færslukostnaðar úr 100 stigum í 185. En frá því að núver- andi ríkisstjórn tók við völdum og fram, á þennan dag hefur vísitalan aðeins hækkað um 34 stig. Núverandi ríkis- stjórn hefur því mun betur tekizt að halda verðlagi í skefjum heldur en samstjórnum íhalds og Framsóknar. Og það er þess vegna gersamlega út í hött er bæjarstjórnar- íhaldið kennir núverandi ríkisstjórn um sleifarlag sitt í húsnæðismálum. íhaldið getur þar sjálfu sér um kennt. Þessir geta talað MORGUNBLAÐIÐ ræðir efnahagsmálin í forustugreÍK í fyrradag. Þar er sagt um urnbótastefnuna, að hún hafí „verkað a atvinriuvegina eins og deyfilyf á sjúkling", og bendir sú lýsing til nokkurs raunsæis. Hins vegar finnst Morgunblaðinu fráleitt, að farin verði niðurfærsluleið' í einhverri mynd til lausnar efnahagsmálunum. Og svo er ríkisstj.órnin dæmd óalgjidi og óferjandi vegna ráðstaf- ana sinna í fyrfa — jafnvel það skiptir litlu máli að dómí Morguriblaðsins, að rekstur atvinnuveganna hefur verið tryggður. En hvað vill MorgunblaðJð efíir að það viðurkennir ókosti uppbótastefnnnnar og Ijær ekki máls á niður- færsluleiðinni? Hvað hefur stærsti stjórnmálaflokkur landsins til þessara mála að leggja? Svarið er ofur auð- velt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur enn ekki komið öðru í verk en vera á móti ráðstöfgunum núverandi ríkisstjórn- ar. Þess vegna er liann utangarðs í efnahagsmálunum. Og þessi flokkur var upphaflega til þess stofnaður, a'ð minnsta kosti í orði kveðnu, að gæta fjármagnsins og efla atvinnuvegi einkaframtaksins. Sá hefur rækt hlut- verk en vera á móti ráðstöfunum núverandi ríkisstjórn- Sjálfstæðisfiokkurinn finnur allt að ráðstöfunum stjórn- arflokkanna í efnaliagsmálununi frá í- fyrr.a. Flest er það ýkt og rangfært, en flugufótur fyrir sumu. En er tiltöku- mál, að núverandi ríkisstjórn hafi ekki leyst þennan Þjóð- arvanda íslendinga á svipstundu? Hvernig hefur Sjálf- stæðisfiokknum tekizt? Hann er hÖfundur uppbótastefn- unnar öllum öðrurn fremur. Og hvernig lýsir Morgunblaðið árangrinum? „Uppbótastefnan hefur verkað á atvinnuveg- ina eins og deyfilyf á sjúkling." Þessir geta svo sem talað! 1955 þeim Rögnvaldi Þorkels- syni og Þóroddi Sigurðssyni að gera tillögur um dælustöð við Gvendarbrunna. Hófst bygging hennar s. 1. vor og er nú lokið, nema hvað ýmis sjálfvirk tæki vantar ennþá. Mun kotsnaður við framkvæmdirnar nema um 900 þús. kr, a. m. k. NÝR VATNSGEYMIR. Talið er óhjákvæmilegt, að byggja nýjan vatnsgeymi, — leggja fleiri vatnsæðar og breyta öðrum, tilþess aðvatns- magn bæjariris verði fullnægj- ^ 23. nóv. 1958 — Alþýðublaðið andi. Er hugmyndin að reisa 10 milljóna lítra vatnsgeymi á Golfskálahæðinni svonefndu. Jón Sigurðsson hefur látið af störfum vatnsveitustjóra, en Þóroddi Sigurðssyni, vejkfræð- ingi, falið það embætti. Nýja dælustöðin var tekin, í notkun við hátíðlega athöfn í fyrradag.. Viðstaddir voru borg arstjóri, bæjarfulltrúar, blaða- menn og fleiri gestir. Var boðið til kaffidrykkju að því búnu, þar sem vatrtsveitustjóri og borgarstjóri fluttu ræður og skýrðu frá framkvæmdum.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.