Alþýðublaðið - 18.02.1959, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 18.02.1959, Blaðsíða 2
miðvikudagui VEÐRIÐ í dag: Siumam e'ö'a suSaustanátt, rok og iregn, ☆ TOETURVARZLA þessa viku er í lyf jbúðinni Iðunn, sími 17911. ★ tjTVARPIÐ í dag: — 12.50— 14.00 Við vinnuna. 15.00—- l©.'30'Miðdegisútvarp. 18.30 tíívarpssaga barnanna. — Í8.55 Framubrðarkenr.sla I •<3B@teu. 19.05 Þingfrettir. — £.9.30 Föstumessa í Laugar- neskirkju (Prestur: Séra ■Garðar Svavarsson. 21.30 Milljón mílur heim. 22.10 "Váðtal vikunnar. —.22,30 fljarta mitt er í Heidelberg. Mjömsveit leikur (nlöiur). £3.00 Dagskrárlok. fJÍSTAMANNAKLÚBBUR- JKN í Baðsl.ofu Naustsins er opinn í kvöld. ☆ r< V»KFELAGID heldor fund tbmað kvöld kl. 8.30 i Garðastræti 8. fC8®3NFÉLAG KÓPAVOGS íteldur félagsfund í Kárs- jfcesskóla við Skólagerði fimimtud. 19. febr. nk. kl. 8.30, Dagskrá: Ýmis félags- taál ' >og inntaka nýrra £é- faga. Þær konur, sem saékja ■Oétla fyrirhugað bast- ©g iíigavinnunámskeið félags- ims, eru beðnar um að ijjft- rita.eig á fundinum. firONAEFNI: Ungfrú Koi- úrún Þorvaldsdóttir, til Þeimilis að Laugateigi 58, Jteykjavík, og Björn BalS- vtnsson, háseti á varðskip- iíHi Maríu Júlíu, hafa ný- Joga opinberað trúlöfua -«ína. IFrá skrifstofu borgarlaeknis: r’ar-sóttir í Reykjavík vik- <an.a l.~—7. febrúar 1959 sam- • ftvæmt skýrslum .42 (32) ífi.a.rfandi lækna. Hálsbólga 83 (74). Rvefsótt 94 (173). Iðra- Hfewf 39 (75).., Inflúenza 77 (31). Mislingar 44 (44). Hvot' éStt 1 (3)! Hettusótt '2 (Ö). ’'HEV'é£iúngnabólgá. 24 (18). Taksöít 1 (Ö). Rauðir hunöar Z (1). Munnangur 5 (3). fííaapabóla 11 (18). f) AGSKRÁ sameinaðs alþing i,s: 1. Kosning þriggja yfir- fifcoðunarmanna ríkisreikn- áaganna 1958. 2. Kosning 5 ju.anr.a í stjórn síldarverk- úmiðja ríkisins og jafn- ntargra varamanna, allra til jþriggja ára. 3. Kosning þriggja manna í síidarút- vegsnefnd og jafnmargra varamanna, allra til 3 ára. 4, Kosning nýbýlastjórnar, ’S manna og jafnmargra Váramanna, allra til 4 ára. 5. Kosning tveggja endur- ÆaSenda Seðlabanka ís- ilands til tveggja ára. '6. RAsning tveggja endurskoð cftda Útvegsbanka íslanids ííl tveggja ára. 7. Kosniga þriggja manna í stjórn. Á- •ímrðarverksmiðjunnar h.f. íil fjogurra ára. 8. Sögu- KÍaðir, þáltil. 9. Votheys- verkttn, þáltill. 10. Hagrann (íoknar, þáltill. 11. Uppsögn varnarsamnings, þáitill. 12. Fjárfesting, þáltill. 13. Lán Vegná hafnargerða, þltill. MENNTAsÁLARÁDIIEílRA Gylfi Þ. Gíslason heíur lagt fyrir alþingi frumvarp til laga um Listasafn íslands. Gerir frum varpið ráð fyrir að listasafnið verði sjálfstæð stofnun, en Hsta safn ríkisins hefur heyrt undir menntamálaráð síðan 1928 og laut þar áður fornminjaverði. Nú á safmið að fá sérstaka stjórn, safnráð, eigin byggingu þegai* £é fæst til hennar og meiri f jár- ráð til listaverkakaupa en nokkru sinni fyrr, 500 800 krónur árlega, en hefur mest verið 231 000 áður. Tilgangur Listasafns íslands á að vera meðal annars: að afla fullkomins safns um íslenzka myndlist, geyma það og sýna, afla erlendra listaverka, annast fræðslustarfsemi um myndlist, láta gera kvikmyndir um verk íslenzkra listamanna, afla heiir ilda um íslenzka list, efna Þ' ■ farandsýninga um landið o veita erlendum aðiium fyrir greiðslu viðkomandi íslenzkr list. Myndlistarmenn eiga sjálfi að fá að kjósa þrjá menn a fimm, sem sitja í safnráði. Him fjórði skal vera kennari í lista sögu við háskólann og hinr fimmti, formaður, verður for stöðumaður safnsins. Menning arsjóður á að greiða safninu a m.k. 500 000 krónur árlega a< tekjum sínum til listaverka- kaupa. Fyrir tveim árum fól mennta málaráðherra, Gylfi Þ. Gísla- son, fimm manna nefnd að und irbúa löggjöf um Listasafn ís- lands. Nefndina skipuðu Birgir Thorlacius, Björn Th. Björns- son, Gunnlaugur Seheving, dr. boriS undir samtök myndlist- armanna, menntamálaráð, þjóð minjavörð ofl. Er menntamála- ráð andvigt því sökum þess, að stjórn safnsins er tekin úr þess höndum, en hinir aðilarnir taka ÁFENGISSALA frá Áfengis- verzlun ríkisins f jórða ársfjórð ung (1. okt. til 31. des.) 1958 var sem hér segir: I. Heildarsala: Selt í og frá Rvík 38 661 733 Selt í og frlá Akureyri 3 725 580 Selt í og frá Ilsafirði 1469 165 Selt í og frá Seyðisf. 997 723 Selt í og frá Sigluf. 1 060 141 45 894 342 II. Sala í pósti til héraðsbann- svæðis frá aðalskrifstofu í Reykjavík: Vestmannaeyjar 634 043 III. Áfengi til veitingaihúsa selt frá a'ðalskrifstofu 1 866 665 Alls hefur áfengissalan frá Áfengisverzlun ríkisins numið: Árið 1958 ikr. 147 906 128,00 — 1957 —■ 129 223 023,00 — 1956 — 98123 474,00 — 1955 — 89 268 887,00 Verða .Áfengið' og Það skal tekið fram, að nokk Ur hækkun verð á áfengi 1„ marz 1958. ÁÆengisneyzlan & mann mdðað við 100% áfengl hefur verið: Árið 1958 — 1957 — 1956 — 1955 1,78 1,69 1,29 1,45 lítrar Áfengissalan nemur á hverft mannisbarn á landinu: Árið 1958 kr. 886,00 — 1957 — 778,00 — 1956 — 609,00 — 1955 — 566,00 (Eftir heirnild frá Áfengis- verzlun rikisins.) Áfengisvarnaráð. Gylfi Þ. Gíslason semdir þeirra teknar til greina. Fyrstu drög að listasafni hér voru 38 málverk, sem hingað Gunnlaugur Þórðarson og. frú voru gefin 1885 fyrir atbeina ÞEIR Magnús Jónsson og | Pétur Ottesen hafa flutt á al- þingi frumvarp um sameiningu Áfengisverzlunarríkisins og Tó bakseinkásölU' ríkisins. Þetta mál hefur oft áður ver- ið til umræðu á þingi. Árið 1950 var flutt um það stjórnar- frumvarp, og er það nú tekið UPP. — Þi ngsályk tun ar tillögur hafa ein-nig verið fluttar um málið, en það aldrei náð fram að ganga. Selma Jónsdóttir. Frumvarpið, sem nefndin samdi, hefur verið frumvai’pinu yfirleitt mjög vel. Voru ýmsar efnislegar athuga- Gunnþérunn Hall- GUNNÞÓRUNN Halldors- dóttir leikkona ándaðist' að heimili sínu, Amtmannsstíg 5, sl. suniiudagsmorgún, á 88. ald ursári. Með Gunnþórunni er síðasti stofnandi Xeikfélags Reykjavíkur hniginn í valinn. Fyrst lék Gunniþórunn Hall- dórsdóttir opinberlega í Breið- fjörðsleikhúsinu við Bröttu- götu á öndiverðu ári 1895. Alls lék hún um 100 hlutverk á leik sviði, þar af um 70 hjá LR. Gunnþórunn lék í Fjallá-Ey- vindi við opnun þjóðleikhúss- ins. Heiðursfélagi LR var hún kjörin árið 1938. Er óhætt að fullyrða, að Gunnþórunn Hall- Björns Bjarnasonar sýslu- manns. Siðan hafa margar gjaf ir bætzt við, og allmikið verið keypt tl safnsins. Húsakynni fékk það ekki fyrr en sumarið 1951, er það opnaði dyr sínar á efri hæð þjóðminjasafnsins. Aðsókn að safninu hefur verið 5500—9100 manns árlega. Síð- an 1928 hefur verið várið 1 333 000 kr. til listáyerkakáupa, og l á safnið nú 1068 myndir og 51 j höggmyndaverk. I Keflavík. FELAGSVIST Alþýðu- flokksfélagamia verðui’ í „Vík“ í kvöld kl. 9. Annað kvöldið í 3 kvölda keppn- inni. Góð verðlaun. Dans á eftir, Fjölnxennið stundvís- lega. gmenn a öldnm á se Skáhmót Hafnar- fjarSar byrjaS. Fregn til Alþýðublaðsins. HAFNARFIRÐI í gær. SKÁKMÓT Hafnarf jarðar hófst sl. sunnudag í .Iðnskóla- liúsinu. Úrslit í 1. umferð urðu þessi: Jón Kristjlánsson vann Hauk Sveinsson. Stígur Herluf sen vann Ólaf Sigurðsson, Ól- afur Stephensen vann Skúla Tlhorarensen, Sigurgeir Gísla- son vann Kristján Finnbjörns- son og Þórir Sæmundsson vann Hjört Gunnarsson. Tefit verður á sunnndags- og miðvikudagskvöldum ög fer 2. umferð fram í kvöld S.Þ. FRUMVARPIÐ úm að banna, ir nokkrum dögum sent alþingi STEFi að innheimta gjöld af ný mótmæli, þar á meðal frá segulbandstækjum kom til París og Genf. Væri þar haldið annarar umræðu í neðri deild fram, að alþingi hefði ekki rétt alþingis í gær. Hafði mennta- málanefnd deildarinnar ein- róma mælt með samþykkt frum varpsins, og var Benedikt Grön dal framsögumaður hennar. Benti hann á, að enginn neit- aði listamönnum um makleg laun fyrir verk þeirra, en hér til að setja slík lög vegna að- ildar að Bernarsáttmálanum. Kvað Benedikt þörf á að kanna það atriði nánar. Magnús Jónsson tók einnig til máls og tók í sama streng og framsögumaður, enda er hann fyrsti flutningsmaður væri eingöngu um að ræða frumvarpsins. Hann kvað mjög innheimtuaðferðir. Táldi Bene- j koma til mála að endurskoða dikt öframkvæmanlegt að inn-1 höfundaréttarlöggjöfina, ef heimta árlegt gjald a£ öllum endurflutningstækjum, en vildi að listamenn fengju sína umhun þegar við frumflutn- ing, þegar bók er gefin út, nót- ur prentaðar eða hljómplötur sendar á markað. Þá taldi hann óumdeilt, að taka bæri gjald af segulbandstækjum, sem not- uð eru beinlínis í ábataskyni. Benedikt skýrði frá því, að íorráðamenn STEFs hefðu fyr- listamenn óskuðu þess, Og mætti setja í frumvarpíð bráða birgðaákvæði þess efnis. Að lokinni ræðu hans var umræðu frestað. Flutningsmenn frumvarpsins eru Magnús, Halldór Sigurðs- son og Benedikt, en í mennta- málanefnd eru Páll Þorsteins- son, Kjartan Jóhannssob, Ragn heiður Helgadóttir, Einar 01- geirsson og Benedikt Gröndal. Meters þyfefc- ur ís á tog* vindu í SJÓPRÓFGNUM í gær vegna Þorkels másxa var sagt frá því, að vatnið hefði ver- ið frosið í vatnsgeymunum. Var hægt að ná vatni úr eln um þeirra með því að hleypa gufu frá bræðslugeymi á einn vatnsgeyminn. Enn fremur var sagt frá því, að mestur ís hefði safn- azt á stjórnpall, formastur og stög frá því, hvalbak og svo á togvindu. Á henni var ísinn meix^en metexs þykkur. tV Féiagdíf ■—O- MEISTARAMÓT ÍSLANDS í KÖRFUKNATTLEIK hefst sunnudaginn 15. marz n. k., en ekki þ. 7. marz, eins og áður var auglýst, þar eð ákveð- ið hefur verið að halda dóm- aranámskeið í körfuknattleik I byrjun marz-mánaðar. Tillkynningar úm þátttöku í mótinu, ásamt þátttökugjaldi, kr. 25.00 fyrir hvert lið, skulu hafa borizt Körfuknattleiksráði Reykjavíkur, c/o Ingólfur Örn- ólfsson, form., Stýrimannastíg 2, Reykjavík, eigi Síðar en 3. marz n.k. Mótið og dómaranámskeiðið verða nánar auglýst síðar. Stjórn K.K.R.R. SKIRAUTCiCRR RiKjSÍNS Esja ti'| fer vestur um land þann 21. þ. m. Tekið á imóti flutningi Patreksfjarðar Bíldudals Þingeyrar Flateyrar Súgandafjai'ðar ísafjarðar Siglufjarðar Dalvíkur Akureyrar Húsavíkur Kópaskers Raufarhafnar — og Þórshafnar í dag. Farseðlar sfeldir á ’fimmtU' dag. Skipaútgci’ð ríkisins. 18. febr. 1959 — Alþýðublaðið

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.