Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 6
6 D FÖSTUDAGUR 6. OKTÓBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ VALHUS FASTEIGNASALA REYKJAVÍKURVEGI 62 S: 565 1122 "Einbýh — raðhús MIÐVANGUR - RAÐH. 6 herb. raöh. á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. Bein saia eða skipti á 3ja-4ra herb. ib. í Norðurbæ. HÁTÚN - BESS. 5 herb. 142 fm raðh. á einni hæð ásamt 42 fm innb. bílsk. Góð eign - stutt í skóla. Bein saia eða skipti á ód. íb. Verð 11,8 millj. STUÐLABERG - PARH. Vorum að fá mjög gott parh. á tveimur hæðum. 4 svefnherb. Bílskúr. Góð útiver- önd. Verð 11,7 millj. GÓÐ EIGN Á GÓÐUM STAÐ - KLÉBERG - PARH. Vorum að fá pallabyggt 171 fm parh. á einum besta stað í hverfinu. Sein sala eða mögul. að taka 3ja-4ra herb. góða fb. uppí. KVISTABERG - EINB. Mjög gott og vel staðsett einb. á einni hæð ásamt tvöf. bílsk. GRÆNAKINN - EINB. Vorum að fá 6 herb. 150 fm tvíl. einb. ásamt 35 fm bílsk. Góð eign. Góð lán áhv. Skipti mögul. á ód. eign. Verð 11,7 millj. STEKKJARHV. - RAÐH. Mjög gott 7 herb. 164 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bilsk. Góð eign. V. 13,5 m. GARÐAFLÖT - GBÆ 5-6 herb. 117 fm einb. á einni hæð ásamt bílsk. og góðri vinnuaðst. Verð 11,4 mllj. BLIKASTÍGUR - BESS. Vorum að fá tvíl. hús ásamt bílsk. sem stendur á góðum stað v. sjóinn. Neðri hæð- in íbhæf, efri hæðin fokh. Góð áhv. lán. 4ra-6 herb. BREIÐVANGUR Góð 6 herb. 132 fm endaíb. í góðu fjölb. 4 svefnherb., góðar stofur. Aukaherb. í kj. Bílskúr. Áhv. 5,5 millj. húsbr. og bsj. ÖLDUTÚN - SÉRH. Góö 5 herb. 173 fm ib. þ.m.t. innb. bílsk. Bein sala eða mögul. að taka 3ja herb. íb. uppí. Verð 10,2 millj. ÁLFASKEIO - BÍLSK. Fafleg 4ra herb. ib.' á 3. haeð ásamt bflsk. t góðu fjölb. Laus fljótt. Verð 7,6 millj. HÓLABRAUT - SÉRH. 5 herb. 115 fm íb. ásamt bílsk. Góð lán. Verð 8,9 millj. LÆKJARKINN - LAUS 4ra herb. efri sérhæð ásamt innb. bílsk. íb. bvður upp á stækkunarmögul. Verð 7,9 millj. LAUFVANGUR 5 herb. 105 fm endaíb. é 3. hæð í góðu fjölb. Gæti losnað fljótl. SUÐURVANGUR Gullfalleg 5 herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. 4 svefnherb., góðar stofur. Verð 8,5 millj. HJALLABRAUT 5 herb. 127 fm íb. á 1. hæð. Nýjar innr. Flísar á gólfum. Falleg eign. Bein sala eða skipti á ód. íb. BLOMVANGUR - SERH. 6 herb. 135 fm efri sérhæð i tvíb. ásamt bílsk. Tvennar rúmg. svalir. Hús í topp- standi utan sem innan. Góð áhv. lán. Verð 11,8 millj. TRAÐARBERG 6 herb. 161 fm íb. á 2. hæð. Fullfrág. og gullfalleg eign. Bein sala eða skipti á ód. Verð 11,8 miilj. 3ja herb. BREIÐVANGUR - 3JA Vorum að fá 3ja herb. 90 fm íb. á 1. hæð i góðu fjölb. Áhv. 5,2 millj. Verð 6,6 millj. Laus. LAUGARNESV. - RVÍK Vorum áð fá góða 3ja herb. miðhæS (þrfb. Sérinng. 48 fm bítsk. (vinnuað- staða). Vel staðsett eign sðm vert ef að skoða nártar. Verð 6,6 mifij. ALFASKEIÐ - 3JA Góð 3ja herb. ib. á 2. hæð. Áhv. húsbr. 4,0 millj. Verð 6.450 þús. GOÐATÚN - GBÆ Mikið endurn. 3ja herb. ib. ásamt bílsk. Verð 5,2 millj. HJALLABRAUT 3ja herb. 86 fm íb. á 1. hæð. Verð"6,5 millj. SMYRLAHRAUN 3ja herb. 83 fm ib. á 1. hæð. Verð 6,7 millj. HAAKINN Góð 3ja-4ra herb. risíb. Fráb. góð nýting. Áhv. byggsj. 3,7 millj. Verð 5,9 millj. SKÚLASKEIÐ - 3JA Góð 3ja herb. efri hæð i tvíb. Fráb. góöur útsýnisstaður. Góð lán. Verð 5,9 millj. 2ia herb. ALFASKEIÐ Vorum aö fá mjög góða 2ja herb. íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Verð 5,1 millj. BRATTAKINN - LAUS 2ja-3ja herb. íb. ámiðhæðíþríb. V. 4,9 m. MIÐVANGUR Vorum að fá snotra 2ja herb. 56 fm íb. á 3. hæð. Lyfta. Verð 4,9 millj. URÐARSTÍGUR Falleg 2ja herb. 60 fm íb. á neðri hæð i tvíb. Mikið endurn. eign. TRYGGVAGATA - LAUS Góð 2ja herb. 67 fm ib. í góðu fjölb. Verð 5,4 millj. HRÍSMÓAR - GBÆ Mjög góð 2ja herb. 61 fm ib. á efstu hæð í litlu og snotru fjölbh. Verð 5,6 m. HVERFISGATA - LAUS 2ja-3ja herb. íb. í þríb. Verð 3,8 millj. jm Sveinn Sigurjónsson sölustj. éf Valgeir Kristinsson hrl. Opið virka daga kl. 9.00-18.00 Félag Fastqgnasala FASTEIGNASALA • AUSTURSTRÆTI 18 • EYMUNDSSON HUSINU S. 511 3030 Haukur Geir Garðarsson, viðskiptafræðingur Guðmundur Valdimarsson, sölumaður Óli Antonsson, sölumaður Gunnar Jóhann Birgisson, hdl Sigurbjörn Magnússon, hdl/lögg. fasteignasali FAX511 3535 Opið laugard. 11-14. ÞJONUSTUIBUÐIR Gullsmári — Kóp. Fullb. 2ja herb. íbúöir í nýju lyftuh. fyrir eldri borgara. S.tutt í alla þjónustu. EINB., PARH. OG RAÐHUS Smáíbúðahverfi Fallegt'einb. sem er hæð og ris ásamt nýl. 32 fm bílsk. Stofa, borðst., 4 herb. Verð 12,8 millj. Skipasund — skipti Fallegt og mikið endurn. 224 fm einb. með innb. bílsk. Skipti á ódýrari eign. Verð 13,9 millj. Fannafold - 2 íb. Stór íbúð á tveimur heeöum i tvibýiish. ásamt innb. bítsk., samtals 280 fm. Sérínng. á jarðhæð. Mjög góð stað- setn. Verð 12,9 millj. 3JA HERB. Reynihvammur — Kóp. Fallegt einb. á tveimur heeðum 207 fm með innb. bílsk. Mögul. á einstakl- íngsft). á jaröh. Ný ekjhínnr. Suöursv. Fallegt útsýni. Bein saia eSa skipti & ódýrari eign. Verð 12,9 millj. Sjávargrund — Gbæ Ný og falleg íb. á 2 hæðum ásamt stæði i bilskýli. Laus strax. Glaðheimar V, 9,7 m. Bústaðavegur V. 8,9m. Stórholt V. 9,7 m. 4RA-6 HERB. Eskihlíð — laus Góð 100 fm íb. á 1. hæð í nýmáluðu fjölb. Stofa, borðst., 2 herb. Laus strax. Vallarás — 5,5 m. byggsj. Aðeins 1,5 m. á árinu Falleg 3ja herb. ib. á efstu hæð („penthouse") í lyftuh. Góðar vestursv. með gífurlegu útsýni. Áhv. 5,5 mlllj. byggsj. rík. Hér þarf ekkert greiðslumat. Verð 6.950 þús. Nesvegur Ásvallagata Furugrund Laugavegur — laus Hraunbær — laus Þórsgata 4,5 m. byggsj. V. 7,7 m. V. 7,4 m. V.6,5m. V.5,3m. V.6,2m. V.:Tilboð. 2JAHERB. Dvergabakki - 3,6 m. Góð 3ja herb. íb. á 2. hæð í fpb. Tvenn- ar svalir. Áhv. 3,6 mlllj. byggsj. rik. til 40 óra. Hér þarf okkert graiðslumat. Verð 5,9 millj. VANTAR 2JA HERB. ÍB. Á SKRÁ. HRINGDU STRAX! Austurbrún — skipti Fallegt og vandað 211 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. á þessum vínsæla stað.. Parket, marmari. Laust strax. Lyklar á skrifst. Furubyggö — Mos. Nýl. vandaö parh. á tveimur hæðum ásamt risi og bílsk. Mjög vandaða'r innr. Parket. Sól- skáli. Áhv. 7,7 millj. húsbr. Bein sala eða skipti á ódýrari eign. Verð 11,4 millj. Dverghamrar Glæsil. einb. á sjávarlóð, tvær hæðir með innb. tvöf. bílsk. samt. 283 fm. Vandaðar innr. Út- sýni. V. 19,8 m. Hafnarfjörður - skipti Vandað og glæsil. raðh. á tveimur hæðum með mögul. á séríb. á jarðh. við Hjallabraut - Hf. Vönduð innr. og gólfefni. Bein sala eða skipti á ódýrari eign. Álfholt - Hf. Nýtt raðhús á tveimur hæðum 176 fm m. innb. bílsk. Vandað eldh. Áhv. 6,1 millj. húsbr. Hagst. verð 10,9 millj. Hveragerði — m/hesthúsi Gott einb. á einni hæð ésamt bflsk. og mögul. á séríb. á jarðh. Hesthús, gróðurhús og sund- laug. Myndir og nánari uppl. á skrifst. Merkjateigur — Mos. V. 12,9 m. Leirutangi - Mos. V. 13,2 m. Huldubraut v. 12,5 m. Depluhólar v. 16,5 m. HÆÐIR Barmahlið — laus — skipti Mjög falleg og mikið endurn. hæð ásamt bilsk. í góðu fjórb. Nýl. eldh. og baðh. Parket. Áhv. 2,4 millj. byggsj. Bein sala eöa skipti á 2ja- 3ja herb. íb. Verð 8,9 millj. Keilugrandi — laus Minni eign uppí Sérstafcl, faösg 6 herb. íb. 120 fm á efstu hæö og t risi t goðu fjölb. Flfsar og parket 4 gólfum. Bílskýti. Ib. er rtý- métuð. Laua strax. Bein sata eða skipti á ódýrar íb. Lyktar hjá Frnmtíðinni. Verð 9,8 míílj. Kleppsvegur — laus Falleg 4ra-5 herb. endaíb. á 3. hæö E góð fjölb. Stofa, borðst., 3 svefnherb. Laus strax. Lyklar hjá Framtíðinni. Verð 6.950 þús. Blikahólar Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð i lyftuh. Stórglæs- II. útsýni. Stutt í alla þjónustu. Verð 7,2 millj. Dúfnahólar — lán Mjög falleg og rúmg. 103 fm ib. í ný viög. lyftuh. Parket. Fráb. útsýni. Laus fljótl. Áhv. 5 millj. langtl. Verð 7,4 millj. Vesturberg Falleg 4ra herb. ib. á 1. hæð í fjölb. Nýl. eldh- innr. Nýl. parket. Þvherb. i íb. Verð 6,9 millj. Njálsgata Falleg lítil 3ja herb. íb. á 1. hæð mikið end- urn. með sérbakinng. Verð 5,3 millj. Frostafold — bflskúr Glæsil. 3ja herb. ib. á 2. hæð í litlu fjölb. Fal- legt titsýni. Göður bilskúr. Verð 8,5 millj. Bogahlíð — laus Mjög falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð í fjölb. sem er nýl. málað. Ný falleg eldhinnr. Suðvestursv. Útsýni. Laus strax. Verð 6,9 millj. Vesturberg — 3 m. byggsj. Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð. Gegnheilt park- et. Glæsil. útsýni. Áhv. 3 millj. Byggsj. rfkisins til 40 ára. Laus strax. Skólavörðuholt — laus Góð 2ja-3ja herb. íb. á 1. hæð í tvíb. m. sérinng. Góð staðs. Laus strax. Lyklar hjá Framtíðinni. Verð aðeins 3,9 millj. Hraf nhólar — laus 2ja herb. íb. á efstu hæð f lyftuh. Fráb. útsýni. Suðaustursv. Ib. er nýl. standsett. Laus atrax. Lyktar á skrlfst. Verð 4,3 millj. Kringlan — sólstof a Mjög fatt$g 3j6 herb. ib. « jarðh. með sérinng. Suðurstofa með 20 fm sól- stofu. Ahv. 3,1 millj. góð langtl. Verð 8,7 mitlj. Hafharfjörður — bíiskúr Húmg. 126 fm endaib. á L.hæö með sér suðurverönd. Stofa, borðstofa, 4 svefnh. Bílskúr Verð 8,4 millj, Engihjalli — laus Falleg 4ra herb. íb. ofarl. í lyftuh. Stórar suð- ursv. Fráb. útsýni. Hús nýl. yfirfarið og málað. Laus strax. Verð 6,9 millj. Flétturimi - ný V. 8,6 m. Kaplaskjólsvegur — 5 herb. V. 6,9 m. Hraunbær v. 7,4 m. Krfuhólar — 5 herb. V.6,9m. Njálsgata - 3,1 byggsj. rík. V. 6,5 m. Lynghagi Glæsil. 86 fm íb. á jarðh. í fjórbýli. Sérinng. Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Nýtt gler. Suðurverönd. Ákv. sala. Lyngmóar — Gbæ Glæsil. 3ja herb. íb. á 3. hæð i litlu fjölb. Innb. bilsk. Verð 8,4 millj. Garðabær — lækkað verð Glæsil. og rúmg. 3ja herb. íb. ofarl. i lyftuh. Þvherb. í íb. Merbau-parket. Útsýni. Hús- vörður. Laus strax. Vorð 7.950 þ. Vesturberg Góð 80 fm íb. á 3. hæð. Gott útsýni. Park- et. Stutt í skóla og sund. Áhv. hagst. lán 3,2 millj. Verð 6,4 millj. Hafnarfjörður Falleg 3ja herb. íb. á jaðh. með sérinng. í góðu steinh. við Suðurgötu. Endurn. bað- herb. Parket. Góður garður. Áhv. 2,9 millj. langtl. Verð 5,3 millj. Miðsvæðis — lækkað verð Góð 3ja herb. íb. á 4. hæð í góðu steinh. Nýl. þak. Laus strax. Stórlœkkað verð að- eins 4,7 mlllj. Suðurgata - laus Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð i nýl. lyftuh. Vandað eldh. Góð sameign. Bflskýli. Verð 6,9 millj. Dalbraut - bflsk. V.5,8m. Engihjalli v. 5,0 m. Kvisthagí — laus V. 5,3 m. ISMIÐUM Dofraborgir. Fokh. raðh. Lyngrimi. Fokh. parh. Garðhús. Fokh./t.u.t. raðh. Suðurás. Fokh. raðh. Fjallalind. Fokh. parh. Bakkasmári. Fokh. parh. Lindasmári. Fokh. raðh. Lindasmári. 3ja, 4ra og 6 herb. Hafnarfj. 2ja, 3ja og 4ra-5 herb. ATVINNUHUSNÆÐI LAUGAVEGUR - LEIGA Tit leigu um 70 fm skrifstofuhúsn,, 4 skrifstofuherb. á góðum stað við Laugaveg. Laust fljóti, Nánarí uppl. hjá Ffamtíðirtnl Krókháls Til sölu 430 f m á jarðh. (skrifstofur/lagerhús- næði). Göðar innkdyr. Getur selst i tvennu iagi. Laust fljótl. Ný lánakjör á fasteignamarkaði auðvelda viðskiptin. Leitið upplýsinga hjá fasteignasölum í félagi fasteignasala FÉLAG FASTEIGNASALA Fengu við- urkenningu fyrir lóðir VÍKURVAGNAR, Hótel Vík og Papco í Reykjavík fengu viður- kenningu fyrir snyrtilegar fyrirtæ- kjalóðir en fegrunarnefnd borgar- innar og Umhverfismálaráð veita hana. Tvö fyrstnefndu fyrirtækin eru til húsa við Síðumúla 19 en Papco er við Stórhöfða 42. Urriðakvísl var tilnefnd fegursta gatan í Reykjavík og fegurst fjöl- býlishúsalóð við Jörfabakka 2 til 16. Húsin við Skildinganes 13 og 15 í Reykjavík fengu viðurkenn- ingu fyrir vel heppnaðar endurbæt- Morgunblaðið/Magnús Fjalar HÓTEL Vík og Víkurvagnar eru til húsa við Síðumúla 19 en ásamt þeim fékk Papco einnig viðurkenningu. Gamall franskur arkitektúr ÞETTA er hús er tekið sem dæmi um gamlan arkitektúr í Norður- Frakklandi í blaðinu Art & Déc- oration. Ertu að hugsa um að kaupa íbúð, byggja eða endurbæta? ; - > Fyrsta skrefib er ávaltt r.DCIIICI IIIUIAT » ^^ Greiðsiumatið færðu unnið hjá bönkum sparisjóðum / •, I og verðbréfafyrirtækjum. ' 4 Él cSlí HÚSNÆÐÍSSTOFNUN RÍKISÍNS Q - vinnur að velferð fþtígu þjóðar Mösaik- veggir MOSAIKFLIS AR á baðherbergi voru einu sinni mikið i tísku. Þessi tíska hefur verið endurvak- in á veggjum þessa baðherbergis með listilegum árangri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.