Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 14
14 D FÖSTUDAGUR 6. OKTÓBER 1995 MORGUNBLAÐIÐ FASTEIGNAMIÐLCIN SUÐaRLANDSBRAUT 46 (bláu húsin) SÍMI 568-5556 • FAX 568-5515 Vantar allar gerdir eigna til Góð sala aö undanförnu Höfum kaupendur að eftirtöldum eígnum: * Eirtb-eðaraðhúsiíMosfbæ. * Raðh. eða einb, í Fossvogi. * Hæð f austurborginni. FÉLAG ITfASTEIGNASALA MAGNÚS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. Sími 568 5556 Opið laugardag kl. 12-14 Einbýli oq raðhús MIÐBRAUT-SELTJ. 2133 Fallegt 135 fm einb. sem er hæö og ris og stendur á stórri hornlóð á góðum stað á Nesinu. 16 fm gróðurhús. Parket. Talsvert endurn. hús. Nýmálað að utan. Laust fljótl. Verð 11,9 millj. AKURHOLT 2iso Höfum til sölu einbhús sem er kj. og hæð 253 fm meö innb. 64 fm bílsk. Fráb. stað- setn. Falleg ræktuð lóð. Verð 11,3 millj. KVISTHAGI 2iz7 Höfum f einkaaölu steinsteypt elnb- hús 280 fm sem er kj. og tvær hæðir. i húsinu eru f dag þrjár ibúðir. Elgnin þarfnast verulegrar standsetníngar. tyklar á skrifst. AUSTURBÆR-KÓP.2018 Höfum til söiu mjög ve! með farið erxJBraðh. 135fm á tveimur hæðum ásamt 321 m góðum bílsk. Stór skjót- sæll suðurgariSur m. góðri suðurver- önd. Nýl. bað. Parket. Og ckki spillir verðlð, aðeins 9,8 millj. HVERAFOLD 1756 Glæsil. einbhús 223 fm m. innb. 32 fm bílsk. á mjög góðum stað í Grafarv. Fallegar innr. Parket. Arinn í stofu. Hornsvalir í suður og vestur. 4-5 svefnherb. Fallegt útsýni. VÍÐITEIGUR 1904 Fallegt 3ja herb. raðhús 83 fm é einni hæð á góðum stað í Mosbæ. Góðar innr. Áhv. byggsj. til 40 ára 3.400 þús. Verð 7,8 millj. Skipti mögul. á minni eign. í smíðum JOKULHÆÐ - GBÆ 2134 Einbhús á einni hæð 195 fm m. innb. 36 fm tvöf. bílsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Afh. í des. '95. Góð staðsetn. LAUFRIMI 2009 AÐEINS EITT HÚS EFTIR. Höfum til sölu fallegt endaraðh. v. Laufrima í Grafarv. Húsin eru 132 fm m. innb. 22 fm bílsk. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,3 miilj. FJALLALIND-KÓP.2107 Höfum til sölu parh. á tveimur hæð- um 180 fm m. innb. bilsk. 4 svefn- herb. Húsíð til afh. fljöti. fuilb. að utart, fokh. að innan. Verð 8,7 mlflj, BJARTAHLIÐ Til sölu raðhús 170 fm með innb. 25 fm bílsk. Til ahf. nú þegar fullb. að utan, fokh. að innan. Áhv. 6,3 millj. húsbr. með 5% vöxtum. Verð 7,2 millj. HAMRATAISIGI-MOS. 1546 OFNALÖGN FYLGIR Höfum í einkasölu þetta fallega raðhús á góöum stað við Hamratanga í Mosfellsbæ. Húsið er 150 fm með innb. 25 fm bilsk. f húsinu getur að auki verið ca 50 fm milli- loft sem gefur mikla mögul. Til afh. hú þeg- ar fullb. að utan, fokh. að innan með pipu- lögn. Áhv. húsbr. 6,3 millj. með 5% vöxt- um. Verð 7,3 millj. MOSARIMI 1767 Höfum til sölu þetta fallega 170 fm einbhús á einni hæð með innb. bílsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan nú þegar. 4 svefnherb. Telkn. á skrifst. Eltt hús eftlr. 5 herb. og hæðir HRAUNBRUN-HF. 1697 VIÐ ViFILSSTAÐATÚN. HÖfum tit sölu fallegaefri sérhaeö 140 fm ásamt 27 fm bílsk. Stórar hornsvalir í suður og vestur. Hiisið stendur á fallegum stað m. útsyní tit suðurs og vesturs. Gott verð 9,9 millj. LANGHOLTSVEGUR 2132 Fslieg hæð og ris t' tvt'b., 150 fm, stór- ar stofur, 4 svefnherb., taísvert encl- urnýjuð eign, fatlegur sérgarður~sér bfíastæði. Áhv. byggsj. 4 mili]. V. 8,5 mHtj. BREKKUBYGGÐ/GB. 2131 Fafleg 90 fm efri sérhæð f tvíbhúsí. Falfegt útsýni, Ahv. 5 miBj. búsbr. Og byggsj. Verð 8,5 millj. GARÐABÆR 2120 HÖfum til sölu failega efri hæð 130 fm í tvíb. ásamt 30 fm góðum bíisk. 4 svefn- herb. Suðursv. Húsið er mjög vel staðsett m. mjög fallegu útsýni. Allt sér. V. 10,5 m. VIÐIMELUR-LAUS2091 Falleg 3Ja herb. efri hæð f þrib. ásamt stórum bilsk. Nýtt eldhús. 40 fm geymsiuris yfir fb. fnnr. sem barna- herb. Suðursv. Nýf. rafmagn. Fréb. staður. Verð 7,8 roiilj. GLAÐHEIMAR 1646 Falleg 120 fm sérh. í brfbýli ásamt 32 fm góöum bílsk. og góðu auka- herb. i kj. Sérþvh. í íb. Suðursv. Verð 10,6 millj. Skí ptl mögul. A mlnnt fb. 4ra herb. VEGHÚSASTfGUR 2137 Fatleg 3ja-4ra herb. 139 fm (b. á 2. hæð m. sérínng. i járnklæddu timb- urh. Nýtt gler og gluggar, nýtt járn utan á húsinu, nýl. rafm. Áhv. byggsj. 3,3 millj. Verð 7,4 millj. SKIPASUND 1463 Falleg 4ra herb. 100 fm íb. á 1. hæð í þríb. ásamt 36 fm góðum bílsk. Parket. Suðursv. Áhv. húsbr. og byggsj. 3,0 millj. Skipti mögul. á minni eign. Verð 8,9 millj. LANGAFIT-GB. 1732 Höfum til sölu fallega 4ra herb. fb. á 1. hæð 95 fm ásamt bílskplötu fyrir 25 fm bílsk. Parket. Sklpti mögul. á eign í Mosfellsbæ. Áhv. húsbr. 3,2 millj. Verð 7,3 millj. 1714 FLÚÐASEL-BÍLSKÝLI hbs Mjög falleg 4ra herb. endaíb. 97 fm á 1. hæð ásamt bílskýli. Góðar innr., þvhús í íb. Suðursv. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,6 millj. Verð 7,8 millj. ALFHEIMAR 2056 Falleg 4ra-5 herb. 106 fm íb. á 2. hæð i góöu fjölbhúsi. Fallegar nýl. innr. í eldh. og baði. Stórar stofur. Suðursv. Lækkað verð 8 millj. FÍFUSEL-BÍLSK. 2106 Falleg 4ra-5 herb. 112 fm íb. á 2. hæð m. aukaherb. í kj. og bílskýli. Parket. Suðursv. Þvhús og búr inn af eldh. Áhv. byggsj. og húsbr. 2,9 millj. Verð 7,9 millj. MIÐTÚN-BlLSK. 210* Falleg 4ra herb. fb. á 1. hæð f þríb. 80 fm ásamt bilsk. Suðursy. Ný pípu- lögn, sérrafm., sérhfti, nýjar þakrenn- ur, ný skolpfögn. Áhv. byggej. 3,5 míllj. Verð 8,8 mi«j. HAALEITISBRAUT 2095 Faíieg Ara herb. 108 fro fb. á 3. hæð í góðu fjölbh. Parket Suðursv. Sér- þvhús í íb. Fréb. útxýni. Vcrð 7,9 m. HRISMOAR 2046 Höfum til sölu 4ra herb. 102 fm ib. sem er hæð og ris f nýl. fjölbhúsi. Stórar suðursval- ir. Góður staður. Skiptl mögul. á minni eign. Verð 7,5 millj. 3ia herb. MIKLABRAUT 2124 Falleg 2ja-3ja herb. ib. f.kj. 61 fm. Spóna- parket. Verð 4,4 millj. ÁLFTAMÝRI 2090 Falleg 3ja-4ra herb. íb. á 1. hæð 90 fm. Stór stofa. Suðursv. Góðar innr. V. 7,5 m. SKIPASUND - LAUS 2123 Falleg 3ja herb. íb. á jarðh. 85 fm í tvíb. Merbau-parket, nýtt rafm., nýtt gler að hluta. Sérinng., sérgarður. Áhv. byggsj. og húsbr. 4 millj. Verð 6,7 millj. Laus strax. KRUMMAHÓLAR 2118 Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð í nýviðg. og ni.il. lyftuh. Áhv. húsnlán 3,1 millj. til 40 ára. Verð 5,9 miilj. ENGIHJALLI 2109 Vorum að fá í sölu mjög fallega 3ja herb. íb. 75 fm á 2. hæð í nýl. mál. lyftuh. Fallegt útsýni til vesturs. Stórar svalir. Nýtt parket og flfsar. Verð 6,4 millj. MERKJATEIGUR - MOS. 2103 34 FM BÍLSKÚR. Falleg 3ja herb. 83 fm íb. á efri hæð í fjórb. ésamt 34 fm bílsk. Sór- þvhús í íb. Vestursv. Endurn. gler aö hluta. Góður garður. Verð 7,6 millj. LAUGARNESV. 2096 Séri. glæsíl. 3ja herb. fb. 88 fm á 3. hæð í nýl, lítlu fjölbhúsf. Glæsíl. inrtr. Parket. Suoursv. Sérþvherb. í fb. Verð 7,9 roillj. ÓÐIiMSGATA 2062 Util snotur 3ja herb. ib. á efri hæð i tvibhúsi á goðum stað v. Óðinsgöt- una. Sértnng., sérhiti, sérþvhús. Verð 4,5 millj. FROSTAFOLD - BILSK. 2065 GOTT VERÐ. Falleg 3ja herb. íb. á 3. hæð, efstu, í Iftilli blokk ásamt bílskýli. Fallegar innr. Parket. Suðursv. Fráb. útsýni. Áhv. byggsj. 4,9 millj. Verð 8,0 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR -LAUSSTRAX 2042 Fatteg 3ja herb. 70 fm Ib. á 2. hæð í góðu fjólbhúsi, Nýtt bað. Parket. Suðursv. Verð 6,3 millj. BJARGARSTIGUR 2035 Höfum til söiu litla 3ja herb. neöri hæð í tvíb. 55 fm á þessum fráb. stað í Þingholtun- um. Sérínng., sérhiti. Góður suðurgarður. Áhv. byggsj. 3,0 miflj. Verð 4,9 millj. HVERFISGATA 1745 Höfum til sölu mikið endurn. 67 fm stein- steypt parh. á tveimur hæðum sem stendur á eignarlóð bakatil v. Hverfisgötu. Nýtt þak, nýir gluggar og gler. Verð 4,9 millj. 2ia herb. AUSTURBERG 2136 Gfæsil. 2ja herb. ib. 60 fm á 2. hæð. Nýjar, fallegar eldhinnr. og baðinnr. Stórar suð- ursv. Áhv. 3,0 millj. Verð 5,3 millj. HRAUNBÆR 2128 Höfum til sölu góða 45 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð. Parket. Verð 3,5 millj. ESKIHLÍÐ 2122 Vorum að fá í sölu gullfallega 60 fm 2ja herb. íb. á 4. hæð i neðstu blokkinni v. Eskihlíðina. Parket. Nýtt gler, nýtt bað o.fl. Fráb. útsýni. Verð 5,5 millj. MEÐALBRAUT - KÓP. 2036 Falleg 2ja herb. 60 fm íb. á jarðhæð I nýl. tvíbýli. Góðar innr. Sérþvhús. Sérinng. Góð- ur staður í vesturbæ Kóp. Áhv. byggsj. 2,7 millj. til 40 ára. Verð 5,5 millj. SKÚLAGATA-RIS 2028 Höfum til sölu faliega 40 fm risib. m. park- ett og fallegu útsýni til suðurs. Nýl. uppg. og málað hús. Áhv. byggsj. og húsbr. 1,9 millj. Verð 3,5 millj. BALDURSGATA 2101 LÍTIÐ EINBHÚS. Hófum til sölu snot- urt 60 ftn steinh. á einni hæð v. BaloV ursgötu. Húsið stendur é góðum stað. Nýl. gler, þakrennur, niöurföll, skólp- og ofnalagnir. Laust strax. Verð 4,2 millj. BOLSTAÐARHLIÐ 2102 Falleg 2ja herb. 40 fm íb. í risi í 7-íb. húsi. Parket. Fráb. staðsetn. Áhv. húsbr. 2,5 millj. Verð 3,9 millj. GULLSMÁRI11-KÓP. 2007 2JA HERB. ÍB. F. ELDRI BORGARA. Glæsil. ný fullb. 2ja herb. íb. 60 fm á 9. hæð í glæsi- legu nýju húsi f. eldri borgara. Glæsil. út- sýni. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð 5.850 þús. Skipti mögul. FRAMNESVEGUR 1550 Af sérstÖkum ástæðum er tíl sölu 60 fm nýuppg. íb. í virðul. húsi í Vesturbæ. Áhv. 3,0 miltj. Tilvalin sem fyrsta fb. Sjón er sögu ríkari. Verð 4,9 millj. KRUMMAHÓLAR 1747 SKIPTI A 3JA HERB. iB. Höfum til sölu mjög rúmg. 68 fm íb. á 1. hæð með sérgarði. Ljósar innr. Stórt bað m. þvottaaðst. Verð 4,9 millj. HRÍSRIMI 2060 Glæsil. 2ja-3ja herb. 76 fm þakíb. f nýju litlu fjölbhúsi á fráb. útsýnisst. við Hrísrima ásamt bílskýli. Fallegar innr. Parket. Stórar suðursv. Áhv. húsbr. 5 millj. Verð 7,5 millj. Atvinnuhúsnæði URÐARHOLT - MOS. 2129 Höfum tíl sölu 92 fm skrifst. á góðum stað við Urðarholt. Verð 3,3 millj. Gullsmári 10 - Kópavogi Glæsilegar nýjar íbúðir á lágu verdi 4ra herb. íbúð Nú styttist óðum í að íbúðirnar í glæsilega sjö hæða ly ftuhús- inu við Gull- smára 10 í Kópavogi verði uppseldar. Aðeins eru sjö íbúðir eftir. Ein 2ja herb. Þrjár 3ja herb. Þrjár 4ra herb. ibúð íbúðir íbúðir 76 fm 86 fm 106 fm 6.200.000 6.950.000 8.200.000 Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, flísalögö baðherb. Gjörið svo vel að líta inn á skrifstofu okkar og fáið vandaðan upp- lýsingabækling. Afhending mars-april nk. Byggingaraðili: Járnbending hf. Róman- tíkiní fyrrirúmi HÉR ER hugmynd að róman- tísku telpuherbergi. Gamli spa- rikjóllinn er ekki gefinn næstu frænku heldur hengdur upp sem veggskraut og rósir og pífur undirstrika f ortíðar- þrána. Glæsileg- ar súlur SÚLUR eins og sjást á þessari mynd seija óneitanlega glæsi- legan svip á íbúðarhúsakynni. Þær njóta sín þó varla nema þar sem pláss er nóg. Lampi semekki gleymist ÞESSI lampi (stytta) er svo óvenjulegrar gerðar að hann gleymist vafalaust seint. Það er ekki víst að l'úlk myndi al- mennt vitja hafa hann sem stofustáss en hugmyndin er allrar athygli verð enda birt í ítalska blaðinu La Mia Casa. +

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.