Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 6. OKTÓBER 1995 D 23 4 < 4 I < I 4 4 i ( VALHÖLL F A S T E G N A S A L A Mörkin-3 108 Reykjavík Sími 588-4477 Fax 588-4479 Bárður H. Tryggvason Ingólfur G. Gissurarson Þórarinn Friðgeirsson OPIÐ LAUGARDAG KL. 11-14. Makaskiptabankinn ¦ skráðu eignina strax Einbýli - Grafarvogi. Óskum eftir einbhúsum á skrá fyrir ákv. kaupendur - vantar strax Óskum eftir einb.húsum í Garðabæ. Traustir kaupendur. Einbýli Ný - UrríðakVÍSl. Nýtt vandað ca 200 fm einb. með glæsii. garði. Parket. 32 fm bílsk. Gatan kosin fegursta gatá Reykjavlkur 1995. Mögul. skiptí á ódýrari eign. Verð 16,8 millj. 1384. Ný - Rauðagerði - einb./tvíb. Einstakl. vel byggt ca 250 fm hús á tveimur hæðum. Á neðri hæð er séríb. Fráb. staðsetn. ofarl. í botnlanga. Glæsil. útsýni. Falleg ræktuð lóð. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 19,8 millj. 1555. Skógarhæð - Gbæ. Nýtt giæsii. einb. á einni hæð. Fullb. að utan sem innan. Arinn. Hiti í bítaplani. Eign í algjörum sérflokki. Fráb. staðsetn. í 8 húsa botnlanga. Verð 19,5 millj. Skipti ath. á údýrari eign. 115. Brekkuhvammur - Hfj. caustm einb. ásamt 16 fm sólstofu og 29 fm bílsk. Skip- timögul. á 3ja herb. ib. Verð 11,8 millj. 1159. Þinghólsbraut - glæsihús - Sjávarútsýni. Stórglæsil. 280 fm einb. nýl. Tvöf. bílsk. Gróðurhús. Eign i sérflokki. Arkitekt Kjartan Sveinsson. Sjón er sögu rtkari. Verð ca 20 millj. 1586. Urðarhæð - einb. Nýtt giæsii. einbhús 245 fm á einni hæð með steyptri loft- plötu. 5 svefnherb. Húsið selst fullfrág. að utan og tilb. til innr. að innan. Eftirsótt staðsetn. Áhv. húsbr. 6,2 millj. Verð 14,2 millj. 369. Nýlegt einb. nálægt Háskól- anum. Nýtt ca 130 fm einbhús á fráb. stað í vesturbæ. Suðurverönd. Einstakt tækifæri að eignast nýl. hús á þessum stað. Áhv. byggsj. rikisins 1,5 millj. Verð 10,5 millj. 1509. Álftanes - einb. Giæsii. 160 im hús & einni hæð. 30 fm bílsk. Stórglæsii. garður afgirt- ur með tvöf. vandaðri girðingu. Heitur pottur. Gufubað. Massíft Merbau-parket. 5 svefnh. Áhv. allt að 10,0 millj. Mjög ákv. sala. Verð 12,5 millj. 1092. Raðhús - parhús Ný - Garðabær - parhús á einni hæð. Fallegt120fmparhúsáeinni hæð ásamt 32 fm viðbyggðum bílsk. 3 svefn- herb. Sérstakl. vel umgengin eign. Fallega rækt- aður suð-vesturgarður. Verð aðeins 11,5 millj. 1414. Ný - Grasarimi - glæsilegt. Glæsil. ca 180 fm parhús. Innb. bílsk. Fullb. hús í sérfl. Skipti mögul. á ódýrari eign. Áhv. ca 5,7 millj. langtimalán. 1440. Ný - Suðurhlíðar - nýl. 2ja íb. endaraðhús við Birkihlíð. séri. vandað og vel byggt 206 fm eign á fráb. stað ásamt 2ja-3ja herb. Ib. I kj. og 30 fm bílsk. 4 svefnherb. á aðalhæð. Glæsíl. útsýni. Verð 17,4 millj. Eignask. mögul. 1619. Seltjarnarnes - raðh. Hnstaki. rúmg. og skemmtil. ca 255 fm raðh. á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Stórglæsil. útsýnl. Eign sem vert er að skoða. Verð 14,9 millj. 1595. MOSfellSbær. Glæsil. endaraðh. 230 fm með 2ja-3ja herb. íb. í kj. Glæsil. garöur. Skípti mögul. 6 ódýrari eign. Verð 12,5 millj. 1038. Lerkihlíð. Glæsil. efri sérh. ásamt risi og innb. bílsk. 4 svefnherb. Skipti mögul. á ódýrarielgn. Verð 13,9 mlilj. 1125. SæbÓlsbraUt. Fallegt vandað 280 fm fráb. vel staðsett endaraðh. á tveimur hæðum ásamt 2ja herb. séríb. Góður ræktaður garður. Arinn. Verð 13,8 millj. 1324. Álfaland - nýl. Qiœsii, 183 fm endaraðhús meö vönduðum innr. og fallegum ræktuðum garði mót suðri. Glæsil. útsýni. Bll- skréttur. Verð 15,5 millj. Mjög ákveðln sala. Mögul. aö taka ib. á verðbilinu 4-8 millj. upp í kaupverð. 1458. JB, Félag fasteignasala S- 588-4477 Mdbhdttur dagtinl: Blindan skal á braut leiða Margrét B. Svavarsdóttir Kristinn Kolbeinsson, viðskfr. og löggiltur fasteignasali. Kambasel. Glæsil. 180 fm endaraöh. á tveimur hæðum. Innb. bilsk. Arinn. Verð 12,5 millj. Skiptl mögul. á ódýrari eign 1004. Grímshagi. Glæsil. 205 fm parh. byggt 1980 ásamt bílsk. Glæsil. ný sólstofa. Fallegur garður. Fráb. staðsetn. Verð 16,8 millj. eöa tilb. 1502. Kringlan - endaraðhús. vei staðsett ca 260 fm endaraðhús á fráb. stað. Mögul. á 8 svefnherb. Verð 15,7 millj. Skipti mögul. á ódýrari eign. 118. Reynihlíð - viltu skipta? - Verð 13,9 m. Nýkomið skemmtil. skipul. endaraðhús ca 210 fm á tveimur hæðum. Innb. bílsk. Fráb. staðsetn. Húsið er ekki fuilb. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. íb. 1605. Unnarbraut - nýlegt. Giæsii. nýi. 130 fm endaraðh. auk bilsk. og sólskála. 3 svefnherb. Góðar innr. Fráb. staðsetn. Áhv. ca 4,7 millj. góð lán. Verð 12,8 millj. 1524. I smíðum Ný - Eiðismýri - síðasta húsið í hverfínU. Nýtt ca 202 fm raðhús með innb. bilsk. Til afh. fljótl. fullfrág. að utan, fokh. að innan. Verð aðeins 8,9 millj. Teikn. á skrifst. 1375. Ný - útsýnisunnendur - á fráb. stað í Grafarvogi. th söiu og afh,- fljótl. 3ja herb. 90-100 fm Ib. með sérinng. Sérþvhús. Óvenju hagst verð. 505. Smárarimi - plata. tii saiu piata af einb. á fráb. útsýnisstað. Mögul. að taka eign upp í kaupverð. Fæst á hagstæðu verði ef samið er strax. 1084. Heiðarhjalli - Kóp. Giæsii. neðn sérh. ca 125 fm ásamt bllsk. með stórglæsil. útsýni. Til afh. strax fokh. og frág. hús að utan. Lóð nær frág. Verð 7,5 millj. 1611. Miðhús - sérh. - bjóddu bílinn Upp í. Skemmtil. ca 125 fm efri sérh. nær tilb. u. trév. 25 fm bilsk. Góð kjör. Verð 8,9 millj. 151. 136 fm raðhús á einni hæð. Vönduð 136 fm raðhús. Frág. utan, fokh. innan. Mögul. að taka ódýra eign upp I kaupverð. Góð kjör í boði. Verð aðeins 6,9 millj. 999. Sérhæðir og 5-6 herb. Ný - Óðinsgata 6 - opið hús kl. 13-16, laugardag og sun- nudag. Mjög skemmtil. og mikið endurn. 125 fm 2. hæð og ris með glæsil. útsýni. Tvenn- ar svalir. 4 svefnherb. Sérþvhús. Parket. Marian- na og Ásgeir taka á móti áhugasömum á lau- gardag og sunnudag milli kl. 13 og 16. Verð 9,5 millj. 1623. Ný - Eiðistorg - fyrir vandláta. Glæsil. 192 fm íb. á 6. hæð I lyftuhúsi. Glæsil. útsýni. Stæði I bllskýli. Verð 13,6 mlilj. Einstök eign. 1533. Ný - Álfhólsvegur - sérh. ca 135 fm efri sérhæð með nýl. parketi, fallegu útsýni, nýstandsettu baði fyrir aðeins 8,7 millj. Skipti mögul. á 3ja herb. Ib. 1624. Ný - Mosbær - sérhæð. Mjog skemmtil. ca 120 fm efri sérhæð ásamt risi á fráb. stað með glæsil. útsýni. Skiptt œskil. á stærrieign á svipuðum slóðum. Áhv. 2,5 millj. hagst. lán. Verð 9 millj. 1572. Ný - Selvogsgrunn. Gððnofm sérhæð ásamt bllsk. I góðu steinhúsi. Parket. Áhv. húsbr. ca 5,6 millj. Verð 9,5 millj. 1603. Ný - Asparfell. 132 fm skemmtil. 6 herb. Ib. á tveimur hæðum I góðu steinhusl. 4 rúmg. svefnherb., arinn I stofu. Sérþvhús. Áhv. ca 5,3 millj. hagst. lán. Skipti mögul. á 2ja- 3ja herb. Ib. Verð aðeins 7.950 þús. 1369. Við Borgarspítalann. Nýi. 125irm íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. á jarðh. og 30 fm bilsk. Laus. Verð 11,5 millj. 1590. Baughús - glæsil. útsýni. Góð 130 fm efri sérh. I tvlbýll. 33 fm bllsk. Glæsil. útsýní yfir borgína. Áhv. húsbr. + (ffssj. ca 7,5 mlllj. Verð 11,2 millj. 1071. EfStaSUnd. Glæsil. 105 fm sérh. f tvíbýli. Allt nýtt. Verð 9,2 millj. 1365. Hraunteigur. Faiieg 133 fm sérh. 4 svefnherb. Verð: Tilboö. 1099. ReykáS - 155 fm. Skemmtil. 155fm6 herb. ib. ásamt bílsk. Verð 11,2 millj. Skipti mögul. á ódýrari eign. 1448. Digranesheiði - sérh. Faiieg 85 fm 4ra herb. sérh. á glæsil. útsýnisstað. Skipti mógul. á ódýrari eign. Verð 7,5 millj. 1105. Penthouse" íb. miðsvæðis í ReykjaVÍk. Ca 140 fm (b. I nýju glæsil. lyftuh. 4 svefnherb. (b. skilast fullb. að öllu leyti nema vantar fataskápa og gólfefni á herbergi. Verð 10,9 millj. 144. Hólabraut - Hf. - sérhæð. Nýs- tandsett neðri sérhæö í fallegu tvíb. á barn- vænum rólegum stað. íbúð og hús I toþpstan- di. Áhv. byggsj. rfkisins + lifeyrissj. 4,6 millj. Verð 8,9 millj. Laus 1. nóv. 1013. Rauðalækur. Glæsil. 90 fm lb. + bllsk. Áhv. góð lán 5,9 millj. Verð 9,2 millj. 1411. Langholtsv. - nýlegt. Giæsii. etri hæð og ris ásamt bllsk., alls 171 fm. Verð 12,3 millj. Skipti mögui. á ódýrari. 1554. Stigahlíð - Útsýni. Glæsil. endaib. Suð-vestursv. 4 svefnherb. Verð 8,8 millj. Bein sala eða skipti á sérbýlilsérh. i austurbæ. 1523. 4ra herb. Ný - Vesturgata - vesturbær - nýleg 105 fm. Nýleg to. é"1. hæð með sérinng. og stæði i opnu bilskýli. Þvaðstaða í íb. Suð-vesturverönd afgirt. Nær fullb. eign. Áhv.,5 millj. húsbr. Verð 8,5 millj. 1559. Ný - Dalsel 31 - opið hús laugardag og sunnudag. sén falleg 109 fm endalb. á 3. hæð í glæsil. Steni- klæddu fjölb. ásamt 37 fm stæði í bílskýli. Suðursv. Sérþvhús og -búr I íb. Toppeign á góðum stað og verðið er sanngjarnt 7,5 millj. Jenný og Kristján sýna á laugardag og sunnudag milli kl. 13 og 15,3. hæð t.h. 1493. Ný - Seljaland - bílskúr. Giæsii. 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt bílsk. á eftirsóttum stað. Stórar suðursv. Glæsil. útsýni. Ákv. sala. Verð 9,9 millj. 1598. Á glæsilegum útsýnisstað eru til sðlu 130.5 fm. parhús ásamt 30 fm bílskúr á einni hæð. Húsin afh. frág. að utan og einangruð að innan með vélslípaðri plötu. Frábært skipulag. Verð rúml. fokhlet að innan kr. 7.9 millj. Verð tilb. til innréttinga 9.9 millj. Eignaskipti möguleg. Útborgun á allt að 2 árum vaxtalaus. Húsbréf tekin án affalla. FífUSel - bflSkýlí. Glæsll. 100 fm Ib. á 3. hæð I vönduðu fjölb. Bílskýli. Stórkostl. útsýni yfir borgina. Verð 7,2 millj.1003. 3ja herb. Ný - Laugarnesvegur 84 - opið hús laugardag 14-17. Góð 80 fm íb. á 3. hæð. Endurn. bað. Gott fjölb. Nýstandsett hús að utan. Áhv. byggsj. ca 3 millj. Verð 5,9 millj. Elisabet og Geir sýna íb. laugardag kl. 14-17. Allir velkomnir. 1454. Ný - við Landspítalann - Eiríksgata. Mjög góð íb. á 3. hæð i traus- tu nýl. máluðu litlu fjölb. Sameign mikið endurn. Parket. Suðursv. Falleg íb. á góðum stað. Áhv. 3.2 millj. mjfig hagst lán. Verð 5,9 millj. 1617. Ný - Furugrund - aukaherb. Glæsil. 85 fm Ib. á 2. hæð ásamt aukaherb. I kj. Parket. Suðursv. (íb. snýr ekki út að Nýbýla- vegi). Verð 6,8 millj. Skipti mögul. á stærri eign I Kópavogi á verðbilinu 8-10 millj. 1599. Ný - Grafarvogur - húsnæð- ÍSlán. Falleg 83 fm Ib. á 3. hæð I góðu fjölb. Suð-vestursv. pvaðstaða I ib. Áhv. 4,9 millj. byggsj. (40 éra, 4,9%). Hagst. verð 7,9 millj. 1228. Ný - Hamraborg. Góð so fm tb. & 3. hæð ásamt stæðj í bílskýli. Hús, lóð og bllskýli alit nýstandsett. Áhv. 3,6 millj. hagst. lán. Verð 6.3 millj. 1581. Ný - Breiðvangur - glæsil. út- Ný . vesturbær - byggsjóður. Sýni. Glæsil. ca 117 fm ib. á 4. hæð ásamt bflsk. Suð-vestursv. Sérþvhús. Mjog gott skiþul. Verð 8,7 millj. Eignaskipti mögul. 1622. Ný - Blöndubakki - „stúdíó"- íb. ( mjög góðu fjölbhúsi ca 100 fm íb. á 1. hæð ásamt tveimur aukaherb. í kj. með litlum eldhúskróki og aðgangi að baðherb. Glæsil. útsýni. Parket. Skipti mögul. á 3ja herb. íb. I HafnarfirðiABOO. Ný - Stelkshóiar - jarðhæð. Góð 101 fm íb. á jarðhæö, vel skipul. Sérgarður. Rúmg. og falleg ib. Ágættverð. 1645. Ný - Bugðulækur. mjöc, 9óö 85 tm íb. á jarðhæð í fallegu fjórb. á fráb. stað. Sérin- ng. Skemmtil. garður. Sérþvhús. Laus fljótl. Verð 6,8 millj. 1621. Ný - útsýni - útsýni - útsýni. Mjög góð 90 fm 4ra herb. Ib. á 3. hæð við Kjar- rhólma. Laus strax. Suðursv. Tiþþ topp hús. Verö aöeins 6.950 þús. Ný - Ástún - glæsileg. Giæsii. 4ra herb. íb. á 3. hæð með sérinng. af svölum. Eign i sérfl. Sérþvhús. Áhv. 3,9 millj. góð lán. Verð 7,9 millj. 1033. Espigerði - lyftuhús. I eftirsóttu lyftuh. erum við með 135 fm íb. á tveimur hæðum með glæsil. útsýni. Góð fjárfesting. Verð 9,6 millj. 1596. Kjarrvegur. qissii. ca 110 fm ib. & 1. , hæð í nýl. 5 íb. húsi. Sérgarður mót suðri. Fráb. staðsetn. við Skógrækt rlkisins. Mögul. að taka ódýrari ib. upp í kaupverð. 1614. í Bökkunum - laus - stór- glæsii. ÚtsýnÍ. Sólrík og björt 100 fm (mjög rúmg.) 3ja-4ra herb. Ib. á 2. hæð I góðu fjölbýli. 2 stórar stofur, 2 rúmg. svefnherb. Suður- og vesturútsýni. Verð 6,7 millj. Laus. 1373. Furugerði - Fossvogur. Giæsii. mikið endurn. 4ra-5 herb. Ib. á 2. hæð (miðhæð) I litlu fjölb. Masslft parket. Glæsil. útsýni. 4 svefnherb. Verð 8,9 millj. 1550. ÁlfatÚn - bflsk. Glæsil. 4ra herb. ib. á 2. hæð á fráb. stað. Innb. bllsk. Glæsll. útsýnl. Ahv. ca 3,2 niillj. Verð 10,1 millj. Skiptimögul. á3laherb. Ib. IRvík. 1571. Hraunbær - aukaherb. Faiieg 100 fm íb. á 2. hæð + aukaherb. ( k). m/aðg. að snyrtingu. Hús skilast viðg. og málað að utan. ib. nýstandsett. Verð 7,3 millj. 1582. Dvergabakki. Vel umgengin 4ra herb. Ib. á 1. hæð ásamt aukaherb. I kj. Sérþvottah. Góð eign í vönduðu stigahúsi. Fráb. aðstaöa fyrir böm. Verð 6,9 millj. 1585. Kríuhólar - skipti á ódýrari. Góð 112 fm 4ra-5 herb. Ib. í vönduðu nýl. viðgerðu fjölbhúsi. Verð aðelns 6,9 millj. 1548. Qrandavegur - bflsk. vei skipui. og fallega innr. ca 100 fm íb. m. sérþvottah. á 2. hæð I nýju stórglæsil. fjölbh. Bílskúr fylgir. Áhv. byggsj. rfk. ca 3,5 millj. Verð 10,5 miflj. 1501. Ástún - vill skipti á 2ja-3ja herb. Gullfalleg ca 90 fm Ib. I nýl. vönduðu fjórb. Parket. Verð 7,4 millj. 1024. Falleg 75 fm Ib. á jarðhæð I Steni-klæddu 4ra íb. húsi. Sérinng. Suðurverond. Ahv. byggsj. 3,5 millj. Verð 6,6 millj. 114. Ný - vesturbær - bflskýli. Faiieg 82 fm ib. á 3. hæð I góðu fjölb. ásamt 32 fm stæði I bílskýli. Laus strax. Verð 6,6 millj. 1561. Hraunteigur. Falleg 3ja herb. lítið niður- gr. íb. í steinh. Suðurgarður. Nýl. gler og ofnalögn. Endurn. bað. Verð 6,5 millj. Skipti mðgul. á dýrari eign íhverfinu. 1587. Vesturbær - ódýr. Goð 40 tm risíb. í járnklæddu timburh. Fráb. nýting. Verð 3,9 millj. Bein sala eða skipti á 3/a-4ra herb. Ib. I vesturbæ allt að 6 millj. 1282. Við FOSSVOgínn. Vel sWpul. 3ja herb. Ib. með sérþvottah. og fallegu útsýni é 1. hæð og góðum áhv. lánum. Verð aðeins 5,6 millj. 1466. Álfhólsvegur - bílsk. Giæsii. 3ja herþ. Ib. ásamt bílsk. Stórglæsil. útsýni. Parket. Verð 7.950 þús. 1602. I Smáranum. Ný glæsil. 105 fm 3ja herb. íb. með sérþvottah., stórri stofu og suður- garði. Til afh. strax. tilb. til innr. Öll sameign verður fullfrág. Mögul. að taka bll upp í kaupverð. Verð 6,9 milij. 1482. Furuhlíð - Hfj. Stórglæsil. ný ca 90 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Til afh. strax fullb. Verð 7,7 millj. 2010. 3ja herb. - laus - bjóddu bíl- Ínn Upp í. Ágæt ib, I nýl. standsettu fjölb. í Breiðholti á 1. hæð. Mögul. að taka bíl upp í kaupverð og hægt að greiða eftirstöðvar á 3-4 árum vaxtalaust. Verð aðeins 5,5 millj. 1140. Hlaðbrekka. Glæsil. 3ja herb. nýstand- sett íb. á jaröh. með sérinng. og glæsil. skjól- góðum garði. Áhv. byggsj. 3,4 millj. tjl 40 ára. Verð 6,1 millj. 1052. Álftamýri. Gullfalleg 3ja herb. ib. með glæsil. útsýni. Áhv. húsbr. 3,6 millj. Verð 6,1 millj. 1473. Jörfabakki - laus. Faiieg m tm b. - Glæsil. útsýni. Nýmáluð, ný gólfefni. 1570. Seltjarnarnes. skemmtii. 107 fm ib. & 2. hæð ásamt bilskýli. Áhv. ca 4 millj. góð lán. Verð aöeins 7,9 millj. 1494. UgluhÓlar. Glæsil. 74 fm endaíb. með fráb. útsýni. Nýstandsett bað. Suðursv. Verð 6,1 mlllj. 1528. Skógarás - útsýni. vanduð 85 fm ib. á 2. hæð. Glæsil. útsýni. Fráb. skipul. Góð áhv. lán. Hús nýklætt að utan. Parket. Sérþvottah. Verð 7,3 millj. 1549. KÓpaVOgsbraUt. Gullfalleg ca 80 fm íb. í fallegu húsi. Lítið niðurgr. Skipti mögul. á 4ra-5 herb. Ib. Verö 5.650 þús. 1295. Bárugata - gott verð. miwí endurn. 75 fm kjib. í góöu steinh. Gtæsil. nýtt bað. Nyl. þak. Skipti mögul. á stærrl elgn. Áhv. ca 2,3 millj. Verð aðeins 4,7 millj. 1415. Seltjarnarnes - nýleg íbúð. ca 82 fm íb. á 6. hæð I nýl. lyftuh. Stæði I bllskýli. Suðursv. Mikið útsýni. Áhv. byggsj. ca 1.900 þús. Verð 7,2 millj. 1392. Nálægt Sundhöllinni. vei umgeng- in ca 80 fm íb. á 2. hæð í góðu þríb. steinhúsi. Laus fljótlega. Verð 5,7 millj. 1517. Laufengi - 97 fm. Ný giæsii. ib. & jarðhæð með suðurverönd og miklu útsýni. Þvottaaðstaða I íb. Stæði í opnu bílskýli. Ahv. 4,6 millj. húsbréf. Verð 7,5 millj. 1513. Hraunbær 126. vei swpui. 78 tm b, 6 á 3. hæð. Vel skipulögð. Nýl. rafmagn. Rúmgóð stofa. Verð aðeins 5,9 millj. 1016. 2ja herb. Ný - Reynimelur - laus. Góð ca 55 fm íb. á mjög góðum stað í vesturbæ. Verð aðeins 4,6 millj. 1620. Ný - Safamýri - allt sér. seri. faii- eg mikið standsett 2ja hert). íb. i kj. í góðu fjölb. með sérinng. Verð 4,5 millj. Bein sala eða skipti á 3ja-4 herb. I miðbælvesturbæ á 7-9 millj. 1597. Ný - Hólar - gott verð. góö 2ja herb. íb. á 3. hæð i lyftuhúsi. íb. i góðu standi. Nýl. gler. Yfirbyggðar svalir. Verð 3,8 millj. 1543. Ný - Álfholt - Hf. - sérhæð. Glæsil. 70 fm efri sérhæð með glæsil. útsýni, stórum suð-vesturv. Hagst. áhv. lán. Verð 6.350 þús. 1588. Ný - Efstasund. góö 70 fm ib. & 1. hæð með hagst. húsnláni. Verð 5,3 miilj. 1478. Ný - HátÚn. Glæsil. 60 fm íb. Allt nýtt. Ahv. byggsj. 3,4 mlllj. Verð 5,6 millj. 1211. Ný - Hörgsholt - Hf. - nýl. fb. - Útb. 1,1 millj. Glæsil. 2ja herb. íb. í nýju vönduðu fjölbhúsi. Fullb. Parket. Vönduð eldhústæki. Glæsil. útsýni. Laus strax. Ahv. húsbr. ca 3,7 millj. Mögul. að lána 1 millj. til 5 ara með 6% vöxtum. Útb. aðeins 1,1 millj. Verð 5,8 millj. 1610. NýbýlaV. - bflsk. Sérl. lalleg 60 fm ib. á 2. hæð. 25 fm innb. bllsk. Suðursv. Þvotta- aðst. i fb. Verð 6,2 millj. Skiptl mögul. á 3]a- 4ra herb. ib. + bllsk. 1593. Eiðistorg - lau's. Nýi. 55 fm ib. á 2. hæð. Stutt i alla þjónustu. Laus strax. Lyklar á skrifst. Verð aðeins 5,7 millj. 1569. JÖklafOld. Glæsil. 60 fm íb. á 2. hæð I fal- legu fjölb. Ahv. ca 4.120 þús. Útb. aðeins 1.780 þús. sem jafnvel má greiða að hluta lil með bil. Verð 5,9 mlllj. 1817. Vallarás - góð. Faiieg 55 fm ib. é 5. hæð í lyftuh. Parket. Suðursv. 1594. GrettÍSgata. Falleg 2|a herb. ib. á 1. hæð ásamt 15 fm vinnuskúr. Parket. Nýl. eldh. Verð 3.950 þús. 1372. Berjarimi - bflinn upp í - útb. á þremur árum. Giæsii. 70 fm ib. i nýju fjölb. meö eða án bílskýlis. Fæst á ein- stökum kjörum, Verð aðeins 5,9 millj. Vaxta- laus útb. 53. Hraunbær - laus. góö 63 fm b. a 3. h. I góðu húsi. Verð 4,8 millj. 1270. Kríuhólar - útb. 1250 þús. góö 2ja herb. íb. á 3. hæð. Laus strax. Áhv. hagst lán (ekki húsbr.). Verð 3,8 millj. 1012. Eskihlíð. Björt ca 60 fm góð Ib. i fallegu steinhúsi. Nýl. gler og rafmagn. Fallegur suður- garður. Ahv. 2,8 millj. góð lán. Verð 4,8 millj. SWpfi mbgul. é 3ja-4ra herb. ib. eða hæð á allt 9,5 millj. 1606. Hraunbær - hagstætt verð. 55 fm fbúð á aðelns 4,4 millj. 1461. ArahÓlar. Glæsil. 55 fm íb. & 5. hæð I eftirsðttu lyftuh. Laus fljótl. Áhv. 3,0 mlllj. húsbr. Verð 4,8 millj. 1547. Langholtsvegur. snotur risib. \ þrib. \ steinh., ósamþ. Ahv. 1,6 millj. hagst. lán. Verð 2,7 millj. Beln sala eða skipti á 3ja eða 4ra herb. á ca 6,0 millj. 1391. Hlíðarvegur. Falleg ca 60 fm Ib.i1. hæð I góðu steinh. Allt sér. Gbð aðkoma. Áhv. ca 3 mlllj. húsbr. Verð 5,1 millj. 1538. Keilugrandi - glæsil. skemmtn. skipul. ca 55 fm ib. á 2. hæð í góðu fjölb. Parket. Suðursv. Laus strax. Áhv. ca 1 millj. Verð 5,4 mlllj. Lyklar á Valhöll. 1552. Æsufell - gl. útsýni. Góð56fmíb.á 3. hæð. Suövestursv. Fráb..útsýni yfir borgina. Hlutdeild í 12 herb., 3 fb. o.fl. sem er allt i leigu. Gott verð 4,6 millj. 1521. Rauðarárstígur - laus. ca eo fm fb. á jarðhæð. Verð aðeins 3,8 millj. 1510. iFI LATIÐ FAGMANN ANNAST FASTEIGNAVIDSKIPTIN

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.