Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 06.10.1995, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 6. OKTÓBER 1995 D 9 sala - Hóll rífandi sala - Hóll rifandi saia - Hóll rífandi sala LjÓSheÍmar. Hörkugóða100fm4ra herb. íb. á 6. hæð i lyftuhúsi. Suðursv. 3 svefnherb. Fráb. verð aðeins 6,9 millj. Ókeypis parket fylgir með á stofu og gang. já, nú er bara að taka upp hamarinn og byrja. Makask. á minni eign mögul. 4904. Á háskólasvæðinu. við Fáika götu bjóðum við upp á skemmtil. 4ra herb. íb. á 2. hæð sem skiptist í 3 svefnherb. og rúmg. stofu. Suðursv. með fráb. útsýni. Verð 7,5 millj. 4880. Hæðir [3 Pósthússtræti - „pent- js9 hoUSe". Stórglæsil. 133fm„pent- ^™ house"íb. á 4. hæð í nýl. lyftuh. 2 stór herb. og stórar stofur. Fráb. sérsm. innr. Mikil lofthæð. Hér er marmarinn allsráðandi. Skemmtil. suðursv. 2 stæði í lokuðu bílskýli. Áhv. 5,5 millj. húsbr. Þetta er eign í algjörum sérflokki. Skipti mögul. 7004. [3 Tómasarhagi. vinai. 105 fm j^ 4ra herb. ib. i kj. á þessum fráb. stað. 3 Ahv. 3,0 millj. Verð 7,6 millj. 7867. m Leirutangi - Mos. vei skiP- |j3 ul. og falleg 103 fm efri hæð m. sér- P3 inng. 2 svefnherb. og rúmg. stofa. ¦" Mögul. að nýta ris sem herb. Skipti mögul. á minni eign. VerS 7,8 millj. 7863. [9 Móabarð - Hf. stðr <>g mncii jg 119 fm efri sérhæð í þribhúsi á þessum S vinsæla stað. Mjög gott útsýni. Verð 7,9 millj. 7995. LerkÍhlíð. Gullfalleg 178 fm hæð og ris í nýl. raðhúsalengju ásamt bílsk. á þess- um rómaða stað. Gott rými i kj. 4 svefn- herb. Parket, flísar o.fl. Áhv. 2,1 millj. Verð 12,9 milij. Skipti mögul. á minni eign. 5014. Kvisthagi - sérh. vomm að fá i sölu vel skipul. sérh. (1. hæð) með sérinng. og bilsk. i fallegu fjörbýlish. á einum eftir- sóttasta Stað landsins. 2 svefnherb. og 2 stofur. (b. er laus. Ekkert áhv. Bein sala. Verð 9,8 millj. 7918. Brekkubyggð - sérh. Einkar glæsileg rúrril. 90 fm 3ja herb. sérh. (1. hæð). Parket og flisar á öllum gólfum. Sér- inng. og fráb. útsýni. Verð 8,7 millj. Garðbælngar og nærsveitamenn ekki missa af þessari! 7919. Goðheimar - sérh. Mjog skemmtil. og björt, vel skipul. 5 herb. tæpl. 130 fm sérh. í fallegu nýviðg. fjórbýli. Eign- in skiptist m.a. í 3 góð svefnherb. og 2 rúmg. stofur. Góður 30 fm bílsk. fylgir. Áhv. 4,8 millj. Verð 10,3 millj. Nú er bara að dri'fa sig og skoða...l 7917. Hellisgata - Hf. - sérhæð Og NS. Nýkomin í sölu samt. 185 fm íb. sem skiptist i efri hæð og ris í vinal. tvib- húsi á þessum ról. og skemmtil stað í Hafn- arf. 5 rúmg. svefnherb. Einkabílastæði f. 2 bíla. Húsið er nýmál. m. nýju þaki. Sjón er sögu ríkari. Þú verður að skoða þessa...! Verð 8,6 millj. 7003. Dalsel. Sérl. falleg hæð á tveimur hæð- um. Bílskýli fylgir. Góð viðarinnr. i eldh. Timburverönd. 4 svefnherb. Verð 11,6 millj. 7915. BlÖnduhlíð. Stórskemmtil. 112 fm efri sérhæð ásamt bílskrétti. 2 saml. stofur og 2 herb. Fráb. staðsetn. Verð 8,5 millj. 7743. SkeíðarVOgur. Sérstaklega falleg 102 fm hæð í fjórbýli. Eignin skiptist í 3 svefnherb., 2 stofur o.fl. Eignin skartar park- etgólfum, flísum o.fl. Afar vandaðar innr. 36 fm bílsk. Já, þetta er góð eign á enn betri stað! Verð 10,2 mlllj. 7912. Langholtsvegur. Bráöskemmtíi. 100 fm íbhæð auk 18 fm vinnuskúrs. Hæð- in skiptist m.a. I 2 svefnherb. og 2 rúmg. stofur. Láttu þér ekki nægja að keyra fram- hjá þessari. Verð 8,5 millj. 7910. Rað-og parhús SStóriteigur - Mos. Skemmtilegt raðh. á einni hæð sem skiptist í 3 rúmg. svefnherb. og stórar stofur. Fráb. bilsk. m. gryfju fylgir. Skipti mögul. á 2ja-3ja herb. íb. heist m. bílsk. VerS 10,6 millj. 6764. Ásgarður. Vorum að ia i sölu 110 fm raðh. á þremur hæðum. Makaskipti á minni 2ja-3ja herb. íb. Verð 7,5 millj. Hver vill ekki fara í raðhús í þessu hverfi. 6712. AfÍ O&amma! Stórglæsil. þjónustu- ib. fyrir heldri borgara sem vilja búa í litlu fallegu sérbýli á einum besta staö í Seija- hverfi. Lækkað verð aðeins 7,3 millj. Laus strax. 6733. Aratún - Gbæ - skipti á mÍnnÍ eígn. Fallogtondaraðh. áeinni hæð í rótgr. hverfi. 3 svefnherb., 2 góðar stofur. Tæpl. 40 fm bilsk. fylgir. Nýl. þak. Skemmtil. garðaðstaða þar sem má m.a. finna frístandandi sólskáia. Skipti mögul. á minni eign. Verð 11,5 milli. 6784. Selbraut - Seltjn. Giæsii. 220 fm raðh. á þessum einstaka stað á Nesinu. 4 svefnherb., stórar stofur m. góðum suð- ursv. f. sóldýrkendur. Stutt í alla þjón. Áhv. 6,5 millj. húsbr. og IsJ. VerA aðeins 13,7 mlllj. Verður þti fyrstur? 6710. Ásholt - Rvík. Stórgl. 145*fm rað- hús á tveimur hæðum (byggt 1990) ásamt góðu stæði í bílg. Glæsil. eldh. m. rótarvið og granit-borðpl. 3 góð svefnherb. ásamt sjónvholi, rúmg. stofa og borðstofa. Útgang- ur út á stórar svalir. Parket, flísar. Skipti mögui. á minna. 6003. RéttarSel. Stórgl. raðh. á tveimur hæðum ásamt bílsk. Parket á öllu. Arinn i stofu. Hellul. verönd. með arni. Frístand- andi bílsk. fylgir. Verð 12,5 millj. Áhv. 8,8 millj. Fljót/ur nú. 6782. AlfhÓISVegUr. Gott 119,6 fmenda- raðh. ásamt 40 fm bílsk. Gróinn garður. Fráb. verð 8,9 millj. 6641. HvannarÍmÍ. Aldeilis huggulegt 168 fm nýtt nánast fullb. tvil. parh. með innb. bílsk. Hér er ekkert til sparað m.a. marmara- lögð gólf. Góð verönd út af stofu. Skipti á minni eign. Áhv. 6,8 mlllj. V. 12,2 m. 6775. BerjarímÍ. Mjög skemmtil. 184 fm parh. m. innb. bílsk. Mahogny-innr. í eldh. Sólskáli. 4 rúmg. svefnherb. Áhv. húsbr. m. lágu vöxtunum 6,0 millj. Verð 11,9 millj. Makaskipti á minni eign vel ath. 6766. ÞÍngáS. Gullfallegt bjart og skemmtil. hannað 155 fm endaraðhús á einni hæð með útsýni út yfir Rauðavatn. Innb. bílsk. Húsið afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð 8,2 millj. 6726. Einbýli |9Við Laugaveginn. vommað KS fá I sölu fallegt lítið einbhús v. Lauga- \ 3 veg sem skiptist m.a. í 2 svefnherb. ^^ og ágæta stofu. Þetta er einb. sem býður upp á mikla mögul. Verð 4,7 millj. 5632. jSHIégerðí. Gullfallegt139fmeinb., yjjhæð og ris, ásamt bílsk. sem leigður I3er út sem 2ja herb. íb. og nægja leigu- greiðslur f. afborgun lána. Sólskáli fylg- ir. Ahv. 6,4 millj. Verð 12,9 millj. 5011. |3 Lindarbraut. Afar skemmtii. jSa 303 fm einbhús sem skiptist m.a. i 3 tía stórar og góðar parketlagðar stofur. Stór lóð m. góðri verönd prýðir eignina svo og 34 fm bilsk. Sjón er sögu ríkari. Verð 19,9 millj. Ýmis makaskipti hugs- anl. 5006. 13 Mosfellsbær - Leir- 9 VOgStUnga. i dreifbýlinu i Mosbæ erum við með í sölu sérl. fal- legt 160 fm einb. á einni hæö sem skipt- ist í 5 svefnherb., stofu, eldh. og bað. Húsið stendur á 3000 fm eignarlóð m. fallegu útsýni. Ahv. 4,8 millj. Verð 13,2 millj. 5780. H Glæsieign í Grafarvogi. pa Stórgl. 226 fm einb. ásamt tvöf. bílsk. KJ v. Garðhús í Grafarv. Arinn i stofu. ^^ Glæsil. eldh. Parket á gólfum. Gos- brunnur í garði. Áhv. 5,1 millj. Verð 14,9 millj. 5894. Skógarlundur - Gbæ. sérí. faliegt einb. á einni hæð sem skiptist í 2 stofur, 3 svefnherb., sjónvarpshol, bað- herb., eldh. og þvottah. Eigninni fylgir góður bilsk. og sólskáli. Stór timburverönd. Falleg gróin lóð. Fráb. staðsetn. Verð 12,9 millj. 5998. Glæsieign í Efra-Breið- holti. Vorum að fá í sölu þetta stórglæsi- lega endaraðh. sem skiptist í 137 fm aðal- hæð með 3 barnaherb. auk hjónaherb. meö baðherb. inn af svo og jafnstóran kjallara þar sem m.a. má finna 2 stór herb. Glæsil. suðurlóð með 50 fm timburverönd. Góður fristandandi bílsk. fylgir. Þetta er glæsieign í algjörum sérflokki á mjög sanngjörnu verði aðeins 11,5 millj. 6600. SunilUÍiÖt - Gbæ. Mjög fallegt 140 fm einb. ásamt 60 fm bílsk. 4 svefn- herb. og 2 stofur. Miklir mögul. í bilsk. Mjög vel staðsett hús. Gott útsýni. Áhv. 8 millj. Verð 15,9 millj. Sklpti mögul. á minni eign f Reykjavfk. 5100. ...við Vesturberg Afar spennandi 186 fm einbýli innst i botnlanga. Húsiö stendur á frábær- um útsýnisstað við stórt óbyggt úti- vistarsvæði. 3-4 svefnherb. og rúm- góð stofa. Sérinngangur í kjallara. Frístandandi bilskúr. Falleg, gróin lóð. Verð aðeins 12,9 millj. 5908. Helgaland - Mos. skemmtji. 143 fm einb. á einni hæð sem skiptist m.a. i 4 góð svefnherb. og 2 bjartar stofur. Góður 50 fm tvöf. bilsk. fylgir. Skipti mögul. á minni eign. Er þetta ekkl einmitt rétta húsið fyrir þig...l Verð 13,2 millj. 5777. Smárarimi — 2 íb. Mjog skemmt- II. 2ja íbúða hús sem skilast fullb. að utan og fokh. að innan. Húsið skiptist annars vegar í 5 herb. íb. a tveimur hæðum ásamt 30 fm bílsk. og hins vegar í 2ja herb. 67 fm ib. á neðri hæð. Verð samt. 12,5 millj. Mögul. aS selja fb. sitt f hvoru lagi. Allar nánari uppl., teikn. o.fl. á Hóli. 5007. GarðhÚS. Stórglæsil. 226 fm einb. ásamt tvöf. bilsk. Arinn í stofu. Hér er aldeil- is gott að hvíla lúin bein við snarkandi arin- eld á síðkvöldum. Fráb. garður í fullum skrúða. Áhv. 5,1 millj. Verð 15,7 millj. 5894. Lindarbraut - Seltj. stórgiæsi- legt 302 fm einb. ásamt 34 fm bilsk. Húsið skiptist m.a. í 3 mjög stórar stofur sem all- ar eru lagðar eikarparketi, rúmg. bóka- herb., eldh. með þvottah. innaf, 5 svefn- herb. auk 2ja herb. sérib. í kj. sem er nýl. standsett. Hiti er í plani. Húsið allt ný sprunguviðg. og málað að utan. Ýmis maka- skipti koma til greina. 5006. Rauðagerði - einb. á þessum fráb. og eftirsótta stað vorum við að fá í sölu nýl. ca 270 fm einb. sem skiptist m.a. i tvöf. innb. bílsk., 4 svefnherb. og stórar stofur. Mögul. á séríb. í kj. m. sérinng. sem gæti hentað vel f. unglinginn eða tengdó! Stórt og vandað eldh. Fráb. garður. 5770. Fasteig nasalan KJÖRBÝLI IMÝBÝLAVEGUR 14 - 200 KÓPAVOGUR tfSfe — Jtj. * «Aa FAX 5543307 ISf 564 1400 ÁLFHOLSVEGUR - SERH. ÁSAMT BÍLSK. Góð 128 fm neðri hæö í tvíbýli ásamt 26 fm bílsk. Skipti mögul. V. 9,9 m. Raðhus-parhus Opið virka daga 9.30-12 og 13-18 og laugardaga kl. 12-14 2ja herb. GULLSMARI 11 - KOP. Glæsilegar fullbúnar íbúðir fyrir aldraða. Til afhending- ar nú þegar. Eigum eftir 4 2ja herb. íbúðir á 7., 8. og 9. hæð. Verð frá 5,9 millj. ALFTAMYRI - 4RA. Séri. fal- leg 87 fm endaíb. á 3. bæð (Áffta- mýrarmegin). Nýtt eldhús o.f I. Verð 7,9 millj. ÁLFHÓLSVEGUR - PARH. Glaesil. og vandað 160 fm parh. með innb. bflsk. Skiptt á minni eign mögul. V. 11,9 m. KLEPPSVEGUR - 4RA. Glæsil. og vönduð 103 fm endaib. á 3. hæð. Útsýnl í suður og norð- ur. Parket. Vandaðar innr. Verð aðeíns 6.950 þús. KAMBASEL - RAÐH. Séri, fallegt 180 fm endaraðhús á tvetm- ur hæðum með innb. bílsk. Arinn. Vandaðar innr, Áhv. 4,2 mlltj. Verð 12,5 míllj. FURUGRUND - 2JA. Sérl. fal- leg 58 fm ib. á 3. hæð í lítlu fjölb. Parket. Otsýni. Laus fljotl. V. 5,7 m. SKAFTAHUÐ - 2JA. Faileg 58 fm íb. á efstu hæð í góðu fp- býii. Áhv. 3,1 m. V. 6,3 m. Laus nú þegar. ENGIHJALU 25 - 4RA + SÓLSKÁLI. Glassil. ca 100 fm A-íb. á 5. hæð. Tvennar svalir, Parket. Giaasit. útsýni. Áhv. 4,4 millj. V. 7,1 m. SELBREKKA - KOP. - ENDA- RAÐH. Fallegt 250 fm endaraðh. á tveimur hæðum með innb. bilsk. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. - RAÐH. Fallegt nýl. 190 fm raðh. á tveimur hæðum ásamt kj. V. 11,2 millj. Embyli EFSTIHJALLI - 2JA-3JA. Góð 45 fm íb. á 1. hæð ásamt herb. í kj. V. 4,9 m. ENGIHJALL119 - 2JA. V. 4,8 m. 3ja herb. HAMRABORG - 3JA. Sérl. falleg 80 fm íb. á 2. hæð í litlu fjölb. ásamt stæði f bílskýli. Parket. Vestursv. Áhv. 3,6 m. V. 6,5 m. ALFHOLSVEGUR - 3JA. Mjög góð 70 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð í fjórbýli ásamt 21 fm herb. í kj. Leigumöguleikar. Áhv. húsbr. 4,2 m. V. 6,8 m. ENGIHJALLI 19 - 3JA. Góð 80 fm íb. á 1. hæð. V. 5,8 m. ÁLFHÓLSVEGUR 43A, 3JA + BÍLSK. Falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð í fjórb. ásamt bílsk. og 40 fm plássi undir bílsk. V. 6,9 m. ÁLFHÓLSVEGUR 49. Falleg ca 70 fm íb. á 2. hæð ífjórb. ásamt bílsk. Steni- klætt hús. Áhv. 3,4 m. V. 6,8 m. 4ra herb. og stærra FROSTAFOLD - 4RA. Stórglæsil. 119 fm íb. á 1. hæð í litlu fjölb. Sérsmíð- uð innr. í eldh. 25 fm bilsk. V. 10,8 m. HJARÐARHAGI 30 - RVÍK - 4RA. Góð 83 fm íb. á 3. hæð í góðu fjölbýli. Áhv. 2,3 m. V. 7,1 m. Laus fljótl. ÆSUFELL - „PENTHOUSE"-ÍB. 125 fm íb. á 8. hæð í lyftuh._V. 7,9 m. KJARRHÖLMI - 4RA. Stórglæsil. 90 fm íb. á 3. hæð. Nýtt bað. Parket. Flísar. Nýuppg. sameign. V. 7,5 m. FURUGRUND 68 - 4RA Falleg 85 fm íb. á 4. hæð í nýmáluðu lyftuh. ásamt stæði í bílageymslu. Áhv. 3,1 millj. V. aðeins 6,9 m. LUNDARBREKKA - 4RA. Mjög falleg 101 fm íb. á 1. hæð í góðu fjölb. Tvennar svalir. Aukaherb. í kj. Parket. Flísar. Mikið útsýni. Áhv. byggsj. 2 4 m V. 7,8 m. KJARRHÓLMI - 4RA. Sérl. falleg 90 fm íb. á 2. hæð. Parket. Þvottah. í íb. Glæsil. útsýni. Áhv. 4,2 m. V. 7.4 m. HLEGERÐI - KOP. - EINB. Glæsil. 205 fm tvil. hús m. innb. bílsk. Frábær staðs. V. 15,9 m. BASENDl - RVIK - EINB. Fállegt og vel umgengið 156 fm tvfl. eirtb. á pessum fráb. stað. Mögul. á séríb. í kj. V.11,3 m. ENGIHJAUJ - 4RA. Sért. fal* leg 98 fm A-íb. á 5. hæð. Suður- og vestursv: Áhv 4,S m. Ver ð: Tilb. LEIRUBAKKI 10. 4ra herb. íb. ásamt herb. í kj. V. 7,8 m. LAUFVANGUR 3 - HF. 4ra-5 herb. Áhv. 3,5 millj. V. 7,9 m. Serhæðir GOÐATUN - GB. Fallegt einb. á einni hæð ásamt 80,7 fm bílsk./verk- stæði. 3 svefnherb. Arinn í stofu. V. 10,2 millj. KÁRSNESBRAUT - EINB. Glæsil. 165 fm einb. ásamt 43 fm bílsk. Skipti á t.d. sérh. mögul. V. 13,9 m. HVANNHÓLMI - KÓP. Mjög fal- legt 262 fm tvíl. einb. m. innb. bílsk. Skipti mögul. Ákv. sala. V. 14,9 m. I smiðum RAÐHUS, PARHUS I BYGG- INGU: Við Grófarsmára, Ekrusmára, Bakkasmára, Birkihvamm, Fjallalind og Fagrahjalla í Kópavogi og Suðurás og Vesturás í Reykjavík. Teikningar og nán- ari uppl. á skrifst. Atvinnuhúsnæði LYNGBREKKA- 111 fm 4ra-5 herb. uðu þríb. V. 7,9 m. SERH. Sérl.falleg íb. á jarðh. í nýmál- • Fjöldi góðra eigna á skrá. Nánari uppl. á skrifst. If Guðlaug Þorsteinsdóttir, ritari. Kristjana Jónsdóttir, sölustjóri. Rafn H. Skúlason, lögfr., lögg. fast.sali FASTEIGNA MARKAÐURINN HF ÓÐINSGÖTU 4. SÍMAR 551-1540, 552-1700, FAX 562-0540 Suðræn áhrif við Miðskóga á Álftanesi % UL X m < s < g ul h- U) < Vorum að fá í einkasölu eitt af glæsilegustu einbýlishúsunum á höfuðborgarsvæðinu. Húsið er 375 fm að stærð með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Húsið er allt hannað af Vífli Magnússyni, arkitekt, og er í suðrænum stíl. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar og eru úr gegnheilli eik. Gólfefni eru að mestu leyti kín- versk, skífa og parket. Mikil lofthæð er víðast í húsinu og setur hún mjög sérstakan svip á það. 60 fm garðskáli með mikilli lofthæð er fyrir miðju húsi, en þaðan sést vel frá öðrum vistaraverum hússins til suðrænna aldintrjáa sem þar vaxa. Stór afgirt sólverönd úr timbri tengist mjög vel garðskálanum. Á jarðhæð hússins er mjög góð 50 fm 2ja herb. íbúð með sérinngangi, en tengist jafnframt húsinu vel að öðru leyti. Þrír arnar eru í húsinu, í borðstofu, fjölskylduherb. og garðskála. Húsið stendur á 1200 fm fallegri eignarlóö, sem öll er vel ræktuð trjám og plöntum. Óhætt er að fullyrða að húsið sé í heild sinni eitt stórt „LISTAVERK". Allar frekari upplýsingar, ásamt teikningum og Ijósmyndum, veittar á skrifstofu okkar. lf OPIÐVIRKADAGAKL9-18. if Jón Guðmundsson, sölustjóri, lögg. fasteigna- og skipasali. Ólafur Stefánsson, viðskiptafræðingur og lögg. fasteignasali. sala - Hóll rifandi sala - Hóll rífandi sala - Hóll rífandi sala - -h :¦¦¦ --. ¦ -'^,'","?. If- '-,^'.- ~ ' t- ¦--.'.•:- ¦¦ - - '¦ - - •' ' " ¦¦-.:. FASTEiGNAMARKAÐURINN HF J

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.