Dagur - 20.10.1991, Blaðsíða 6

Dagur - 20.10.1991, Blaðsíða 6
6 - DAGUR - Þriðjudagur 22. október 1991 Við megum aldrei verða útlendingar á íslandi - ávarp flutt á stofnfundum Samtaka um óháð ísland, á Sauðárkróki og Akureyri Kæru fundarmenn. Við erum hér saman komin til að ræða um að halda fullveldi okkar óskertu á allan hátt. Veigamesta málið í dag er baráttan um aðalauðlind okkar fiskveiðilandhelgina og fiskvinnsluna. Vægast sagt hefur umræðan um Evrópskt efnahags- svæði, EES, og Evrópubandalag- ið, EB, verið til háborinnar skammar. Sumir ráðamenn þjóðarinnar hafa haldið mörgum spurningum leyndum og t.d. hefur verið spurt: 1. Getum við til lengdar útilokað erlenda aðila innan EB eða ESS frá því að kaupa hlutabréf í fyrir- tækjum, sem eru í fiskvinnslu en eiga líka fiskiskip, svo sem: Skjöldur hf. og Fiskiðjan á Sauð- árkróki eða Útgerðarfélag Akur- eyringa, eða ýmis önnur fyrir- tæki? Þessu hefur ekki verið svarað. Ekkert svar 2. Felst í atvinnufrelsinu að erlend fyrirtæki innan Efnahags- bandalagsins sem taka að sér að reisa raforkuver eða önnur mannvirki á íslandi geti flutt inn verkamenn, iðnaðarmenn og tæknimenn eins og þau telja hag- kvæmast? Ekkert svar, en Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra hef- ur ýjað að því að leyfa eigi erlend- um einkafyrirtækjum að reisa orkuver á íslandi. 3. Geta erlendar ferðaskrifstofur komið hingað með eigin bíla, far- arstjóra og allt það sem þær telja sér henta? Geta þær, eða aðrir erlendir ferðaaðilar innan EB reist hótel á vinsælum ferða- mannastöðum, ef þeir fá tilskilin leyfi frá sveitarfélögum? Getum víð íslendingar haft nauðsynlegt vald á umhverfismálum, ef þetta yrði raunin? Ekkert svar. Hvað verður um Ferðaþjónustu bænda, sem er ný atvinnugrein og hefur gefist vel, og íslenskan hótelrekstur, ef þetta nær fram að ganga? 4. Geta ríkisborgarar frá EB- löndunum keypt hér jarðeignir og laxveiðiár á sama hátt og íslendingar? Ekkert svar. 5. Er hægt að koma í veg fyrir að útlendingar kaupi sig inn í útgerð okkar og fiskvinnsluna? Ekkert svar. Fúllveldið í hættu Hvað viðvíkur þessum ósvöruðu spurningum frá ráðamönnum okkar, er stórhætta á ferðinni og það er kannski þess vegna, sem hinu sanna er haldið leyndu. Það er að fullveldi okkar er í stór- hættu, vegna þess að með samn- ingum um Evrópskt efnahags- svæði er komið að hinu svonefnda Fjórfrelsi, en það felur í sér að erlendir auðhringar fái fullt frelsi til athafna á landi okkar og ótak- markaðan innflutning á erlendu vinnuafli. Við megum ekki gleyma því að lög Efnahagsbandalagsins verða ofar okkar íslensku lögum. Sem dæmi um það má nefna að Eng- lendingar hafa nýverið glatað sinni landhelgi vegna þess að lög Efnahagsbandalagsins voru æðri lögum Englendinga og þess vegna fá nú spænskir togarar að veiða í breskri landhelgi en sigla með aflann til Spánar. Svo koma fleiri erlendir togarar inn í enska landhelgi svo hún verður fljótt þurrausin. Annað gott dæmi má taka en það er að í Danmörku hafa útlendingar keypt upp stór landsvæði og nú er það orðið stórvandamál þar og einnig hvað innflutt fólk snertir. Danmörk er í Efnahagsbandalaginu, svo auð- velt er að sjá hvað við íslendingar eigum í vændum. Er það þetta sem sumir ís- lenskir ráðamenn vilja fá yfir sína eigin þjóð, ég spyr? Það er hroðalegt til þess að vita að við skulum eiga á okkar landi menn sem vilja steypa okkur í slíka glötun - taka frá okkur frelsið, sem við höfum svo lengi barist fyrir - það er að segja, ef þeir ætla að koma okkur inn í Efna- hagsbandalagið. Ummæli Þrastar Ólafssonar Þann 27. júlí sl. var í einu Reykja- víkurdagblaðanna viðtal við Þröst Ölafsson, aðstoðarmann Jóns Baldvins utanríkisráðherra, þar sem hann segir meðal annars: „Ég held það sé ákaflega slæmt veganesti að fara inn í þessar breytingar fullir af hræðslu. Þjóð- in mun ekki komast að neinni skynsamlegri niðurstöðu, ef hún verður orðin svo skelfd og hrædd að hún þori ekki neinar ákvarð- anir að taka." Ég segi á hinn bóginn: Eru nokkur undur þótt þjóðin sé á báðum áttum þar sem hún hefur ekki hugmynd um hvað er að gerast í raun og veru. Því öllu er haldið leyndu eins og ég sagði hér að framan. Síðan segir Þröstur: „Ég held nefnilega að öruggasta leiðin til að koma okkur inn í Evrópubandalagið, sé sú að eyðileggja möguleikana á samkomulagi um Evrópskt efnahagssvæði, EES. Ef við náum ekki þessu EES samkomu- lagi, sem er vörn gegn Evrópu- bandalaginu, þá verður okkur beint eða óbeint þrýst inn í Evr- ópubandalagið." Þá er Þröstur spurður: „Af hverjum?" Þröstur svarar: „Af okkur sjálfum, vegna þess að aðdráttarafl bandalagsins verður of mikið og stjórnmála- menn standast það ekki." Það er alveg út í hött hjá Þresti þegar hann segir að EES-sam- komulag sé vörn við Evrópu- bandalaginu, vegna þess að aðild að EES er að minnsta kosti 60% hlutdeildar af fullri aðild að Evr- ópubandalaginu. Þvílík háðung - íslenskir stjórnmálamenn ætla sem sagt þrátt fyrir allt að troða okkur inn í bandalag, sem við höfum í raun og veru ekkert að gera í, og þetta er aðstoðarmaður Jóns Baldvins utanríkisráðherra, sem lætur slíkt frá sér fara. Smáþjóð kúguð með hótunum Ástæðan fyrir því að ég segi, við höfum ekkert í slík bandalög að gera er þessi: Undanfarna daga hafa höfðingjarnir í Brussel sýnt sínar hvössu klær þegar smáþjóð á í hut eins og við íslendingar erum. Þessar þjóðir í Evrópu, sem við höfum haft viðskipti við um aldir, heimta nú höfuðauð- lind okkar, fiskimiðin og síðan land okkar, (sbr. Danmörku). Með öðrum orðum eru þeir að kúga smáþjóð, með alls konar hótunum, svo sem að hækka tolla á fiskafurðum o.fl. Við slíka menn er ekki hægt að semja. Þetta eru efnahagslegar þvingan- ir. Hvar er nú lýðræðið hjá þess- um svokölluðu vinaþjóðum, eða eru þær orðnar verri en svokall- aðir kommúnistar eða nasistar? Á meðan svo er höfum við ekkert að gera í EES né EB. Blindgata ofnýtingar Þorsteinn Pálsson, sjávarútvegs- ráðherra okkar, hefur undanfarið staðið sig sérstaklega vel, með okkur andstæðingum EES og EB, ekki síst í ágætri ræðu sem hann hélt nýverið úti á Spáni þar sem sjávarútvegsráðherrár frá 40 löndum voru staddir. Þorsteinn sagði þá meðal annars: „Við verðum ætíð að hafa í huga það grundvallarsjónarmið að tryggja varanlegan afrakstur af öllum tegundum sjávardýra. Við megum ekki láta skammtíma- hagsmuni leiða okkur á blindgötu ofnýtingar á þessari viðkvæmu auðlind." (Skammtímahagsmun- ir, þýðir að mínu mati að það er auðvelt að hagnast í bili með því að fórna auðlindum okkar.) Á öðrum stað segir Þorsteinn: „Vegna þess hversu íslendingar eru háðir fiskveiðum er mjög brýnt fyrir okkur að afnumdar verði allar innflutningstakmark- anir á sjávarafurðum svo og verndartoílar. Samkvæmt núgild- andi reglum EB njóta sjávaraf- urðir sömu verndar og landbún- aðarvörur, sem þýðir að mark- aðsöfl fá ekki ráðið um verð- myndun og framboð í sama mæli og ef um fríverslun væri að ræða." M segir Þorsteinn einnig: „Stefna EB brýtur einnig í bága við lögmál frjálsra viðskipta með því að ríki utan bandalagsins hafa ekki jafnan aðgang að mörkuðum EB. Þeffa er sérstak- lega ósanngjarntgagnvárt íslend- ingum, sem leggja enga verndar- tolla á iðnaðarvórur frá ríkjum Evrópubandalagsins, hvað þá á fiskafurðir." Þetta er góð lýsing hjá sjávar- útvegsráðherra okkar á því hvernig Efnahagsbandalagið ætl- ar að þvinga okkur. Það eru óheiðarlegir viðskiptahættir, það hlýtur hver maður að sjá. Þorsteinn sagði einnig: „Um heim allan blása nú vindar frjáls- ræðis í viðskiptum þjóða á milli." Þetta er einnig rétt, því öll þjóð- lönd eru nú óðum að opnast og því auðvelt fyrir okkur íslend- inga að versla við aðrar þjóðir án nokkurra afarkosta. Við viljum versla við allar Evrópuþjóðir og allar þjóðir heims, en á heiðar- legum viðskiptagrundvelli, án kúgunar eða þvingana. Hvað á Jón Baldvin við? Allir verða að njóta sammælis og auðvitað Jón Baldvin líka. Nýverið hélt Jón Baldvin ræðu hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. í lok ræðu sinnar sagði hann: „Sú stefna Evrópubanda- lagsins að tengja viðskipti og aðgang að auðlindum, er algjör- lega óviðeigandi og óásættan- leg." Þetta er vel mælt hjá Jóni Baldvin, en síðan bætir hann við: „Sú stefna er þröskuldur í vegi fyrir frekari samruna í Evrópu." Hvað á Jón Baldvin við, með frekari samruna Evrópu? Ég spyr. Ætlar hann áfram með þjóðina inn í Evrópskt efnahags- svæði - Fjórfrelsið - eða EB? Ég spyr líka um það. Vill Jón Baldvin kannski það sama og Gylfi Þ. Gíslason þegar Matthías Björnsson. hann sagði á aldarafmæli Þjóð- minjasafns íslands 1963: „Að treysta sjálfstæði þjóðarinnar með því að fórna því...", „þess vegna ætlum við að binda kænu smáríkis aftan í hafskip stórveld- is." Hafið þið nokkurn tíma heyrt annað eins? Á þessum tíma var Gylfi formaður Alþýðu- flokksins og menntamálaráð- herra í Viðreisnarstjórninni. Nú er Jón Baldvin í forsvari fyrir alþýðu þessa lands. Eg trúi því aldrei fyrr en á reynir að hann muni gera slíkt hið sama. Jón Baldvin hefur drengilega stutt við bakið á Eystrasaltslöndunum í sjálfstæðisbaráttu þeirra og ég trúi ekki öðru en hann standi jafn dyggilega við bakið á sinni eigin þjóð þegar til átaka kemur nú á næstunni. Á það mun reyna hvort við glötum öllu okkar í hendur erlendra auðhringa. Eins og við vitum áttum við hér áður fyrr menn sem tilbúnir voru að fara aftan að sinni eigin þjóð í frelsisbaráttu hennar, en vonandi eru þeir horfnir af sjónarsviðinu. Við sjáum hvað setur og við verðum öll að vera vel á verði. Einmitt núna. Ólafur heitinn Thors sá mæti stjórnmálamaður, sagði aftur á móti skýrum orðum þann 10. júní 1962. „Eitt er víst. Við lát- um ekki eftir þumlung af land- helginni við ísland." Frá því má ekki kvika. Bakdyramegin inn í fiskveiðilögsöguna Enn leyfi ég mér að vitna til Þor- steins Pálssonar ráðherra, en í grein eftir hann í Mbl. 28. sept. sl. segir m.a. að fulltrúar EB hafi nú á dögunum áréttað enn á ný kröfuna um markaðsaðgang og heimild til fjárfestinga í sjávarút- vegi, en með frjálsum fjárfesting- um gætu fyrirtækin innan EB komist bakdyramegin inn í okkar fiskveiðilögsögu. Þá segir Þor- steinn: „Menn mega mætavel vita' að ísland verður ekki aðili að þessu samkomulagi ef þessari kröfu verður haldið til streitu. Það er órofa samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna um það, og hefur þessari kröfu EB verið svarað með mjög skýrum hætti af aðalsamningamanni okkar." Að lokum segir Þor- steinn: „Því hefur verið haldið fram að Efnahagsbandalagið vilji ljúka þessum samningum en hug- myndin um Evrópskt efnahags- svæði er upprunalega frá Efna- hagsbandalaginu. Ég vona að á þeim skamma tíma sem eftir er til að ná samkomulagi sjái banda- lagið að sér og skilji okkar sjón-, armið." Það var sem sagt Efnahags- bandalagið sem fyrst kom á við- ræðum um Evrópskt efnahags- svæði, en með tilkomu þess er stefnt beint á „Frelsin fjögur" svonefndu eða „Fjórfrelsið". Þar er mesta hættan, því í Fjórfrels- inu felst að erlendar þjóðir fá óheftan aðgang til að fjárfesta t.d. í útgerðinni, fallvötnunum, orkunni, landbúnaði, ferðaþjón- ustu, laxveiðiánum og vötnum. Að lokum eins og ég hefi sagt áður; bæir, kot og höfuðból munu falla í hendur útlendinga. Fjórfrelsið felur einnig í sér ótak- markaðan innflutning á erlendu fólki af hvaða þjóðemi sem er til vinnu hér á landi. „Vér mótmælum allir" Með þvf ofurfjármagni, sem fjöl- þjóða fyrírtæki Evrópumarkað- aríns ráða yfir, yrði fslenskum fyrirtækjum rutt úr vegi í eigin landi, á samkeppnisgrundvelli, í þeim greinum, sem erlendu fyrir- tækjunum þættu gróðavæniegar. Hvað verður þá um íslenskan atvinnurekstur og íslenskt einka- framtak sem við öll styðjum? Þetta mun ailt hverfa inn í erlend a uðhringafyrirtæki. Ég vona að Þorsteinn sjávarút- vegsráðherra sé sannspár þegar hann segir að órofa samstaða sé meðal íslenskra stjórnmála- manna, en það munum við sjá síðar. En ekki er svo að skifja af ummælum Þrastar Ólafssonar hér á undan. Stjórnmálamenn okkar ættu auðvitað að standa saman sem ein órofa heild og segja: „Vér mótmælum allir," bæði EES og EB samningum. Þögnin getur verið hættulegust Mín skoðun og margar annarra er sú að hættulegasti maðurinn í umræðunni, sérstaklega hvað viðkemur EES og Fjórfrelsinu sé Jón Sigurðsson viðskiptaráð- herra, en hann hefur gefið í skyn að hleypa beri svo og svo miklu erlendu fjármagni inn í landið. Hann heldur samningum leynd- um og tjáir sig ekki nóg. Hann vill jafnvel selja innlenda banka sem þjóðin á og skila góðum hagnaði. Þögnin getur verið hættulegust. „Enginn frýr þér vits, en meira ertu grunaður um græsku." Með öðrum orðum: Ekki ertu heimskur en álitinn brögðóttur. Þá heyrist lítið í for- sætisráðherranum um þessi mál! Ég hefi nokkuð vitnað í skrif Þorsteins Pálssonar ráðherra því mér finnst hann hafa haldið mjög samviskusamlega á málum þjóð- ar sinnar í öllum þessum átökum okkar um EES og EB. Ég er alls ekki einn um að halda því fram, því fjöldinn allur álítur það sama. Þorsteinn er athugull og réttlátur stjórnmálamaður, enda staðið sig vel í sínu embætti. Ég er þess fullviss að hann og aðrir stjórnmálamenn taki saman höndum um verndun fullveldis okkar. Stjórnmálamenn standi saman Ef búið er að gefa einhvern ádrátt um gagnkvæmar veiði- heimildir þá skora ég hér með á alla stjórnmálamenn okkar að standa saman sem einn maður, breyta sinni skoðun og leyfa alls ekki gagnkvæmar veiðiheimildir. Við ráðum ekki við tugi erlendra verksmiðjutogara komna á okkar mið. Það myndi einnig kosta þjóðina tugi milljóna í landhelg- isgæslu og á því höfum við engin ráð nú, fyrir utan alla frekju erlendra togara í fiskinn okkar. Að lokum treysti ég öllum íslendingum að standa einhuga saman í baráttunni gegn EES og EB. Þess vegna hvet ég alla landsmenn að skrá sig á undir- skriftalista „Samtaka um óháð ísland." Það verður mikill styrk- ur fyrir þá ráðherra í þessari ríkisstjórn og aðra stjórnmála- menn sem standa með okkur vörð um fullveldi íslensku þjóð- arinnar. Við megum aldrei láta það gerast, að verða útlendingar á ís- landi. Matthías Björnsson. Höfundur er fyrrvcrandi loftskeytamaður og skólastjóri.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.