Þjóðviljinn - 18.05.1962, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 18.05.1962, Blaðsíða 4
TVEIR MÁNUÐIR TIL HEIMSMÓTS ÆSKUNNAR Bezt úsýni yíir heimsmóts- borgina Helsmglors, er talið vera,;það sem blasir við hér á myridinni, Suðurhcíriin séð af Stjörnuturnshæð. Heimsmót æskunnar verður haldið þar í borg í sumari dag- ana 26. júlí til 5. ágúst. Haldið verður írá Keykjavík 24. júlí og komið aftur 8 ágúst. Kostnaður er 10.000 kr. á mann. Óþarfi er að endurtaka að hér gefst einstakt tækifæri til að kynnast æsku frá öllum 'icndum heims og öllu því, sem hún hefur fram að færa í list- um, íþi'óttu.m og margvíslegum skemmtunum. Fjöldi samtaka í ! rnörgum löndum eins . og samband allra japanskra æskulýðsfélaga, öll helztu , stjórnmálafélög ungs fglks í löndum eins og Ekvador, Bolivíu, Brazílíu og Uruguay, Ghana, Ceylon pg víðar, hafa lýst yfir stuðningi. sínum' við heimsmótið. Þjóðh'öfðingjar eins og Gaulart, forseti Brazih'u, frú Bandaranaika, forsætisráð- herra Ceylon, Nkrumah, for- seti Ghana, Nehru, forsætis- ráðherra Indiands og margir fleiri hafa lýst yfir stuðningi sínum við mótið. Fjölmennið; á 3. heimsmót æskunnar í Helsinki. Þátttöku- tilkynningar eiga að berast í Pósthólf 238. Fyrirspurnum er svarað daglega í síma 15586 kl. 6—7 e.h íífvíSiffííVgj;:;,;^;?**;:;?: V A þriðja og síðasta fundinum sem ÆFRj hélt um borgarmálefni flutti Guðmundur ' Vigfússon erindi um húsnæðismál, skipu- j lagsmál og gatnagerðarmál. ^ SKIPULAGSMÁL S Guðmundur byrjaði á því að segja, að húsnæðismálin yrði að leysa á félagslegum grund- velli undir forystu bæjarins, og væri brýn þörf á að gera ná- kvæmlega áætlun um bygging- arþörf næstu ára. Þá gerði hann grein fyrir þeim byggingum, er "bærinn hefði látið reisa, en gat þess að allar þessar íbúðin, nema Höfðaborgin og Skúla- götuhúsin, hefðu nú verið seld- ar. Benti hann á hve mikill ókostur það væri. Guðmundur sagði að þau kjör sem menn fengju bæjaríbúðirnar með væru engan veginn nógu góð fyrir láglaunafólk en þó foau skárstu sem hægt væri að fá. Þá minnti hann á að enn væri mikið í notkun af bröggum cg öðru óhæfu húsnæði, sem bær- inn ætti, og því yrði að út- rýma hið allra fyrsta. Lánakjör hér sagði Guð- mundur að væru ekki sam- bærileg við önnur lönd, en þar væri yfirleitt veitt 70—90% lán af kostnaðarverði íbúða og væru þau með lágum vöxtum og til langs tíma. Hér væri hægt að fá 100.000,00 kr. lán. I einstaka tilfellum væri þetta skárra t.d. hjá þeim er greiddu i líftryggingasjóð, en þá mundi viðkomandi mest getað náð í 50% lán af kostnaðarverði ibúða sinnaj þ.e.a.s. húsnæðis- málastjórnarlán og lífeyris- sjóðslán. Þá vék Guðmundur að brask- inu með fbúðir, taldi að bezt yrði- að koma því fyrir kattar- nef með því að stofna með tilstuðiun bæjarfélagsins al- mennt byggingarfélag, sem einnig sæi urri alla sölu á íbúð- um byggðum á vegum þess. Til þess að slíkt yrði hægt þyrfti mikið fjármagn og toað yrði að fást með góðum kjör- um, Ef veí ætti að vera, þyrfti að vera faægt að lána allt að 75% af kostnaðarverði íbúð- anna úr öflugum byggingar- sjóði. Guðmundur benti á nokkrar leiðir til öflunar tekna handa slíkum byggingarsjóði. 1. Tillag frá Seðlabankanum. 2. Bankar greiddu hluta af sparifjáraukningu. 3. Fast' tillag frá ríkinu. 4. Aukinn hluti af tollatekj- um. 5,. Atvinnurekendur greiddu ákveðna prósentu á útborguð vinnulaun. Þó að þetta fengist þyrfti að gera aðrar ráðstafanir fyrir þá lægstlaunuðu, öryrkja og aðra er ekki réðu við að kaupa eig- ið húsnæðí..', Þessu fólki ætti bærinn að leigja hentugt hús- næði, og mæt'ti hugsa sér að byggingarfélag eins og áður var getið byggði einnig iþessar íbúðir. Að lokum gat Guðmundur um samdráttinn sem nú ætti sér stað í byggingu íbúðarhús- næðis hér í baenum. Guðmundur kvað það líklega einsdæmi að ekkert heildar- skipulag væri til af jafn stór- um bæ og Reykjavík, afleiðing- in væri sú, að Reykjavík væri illa skipulögð, með fáum und- antekningum. Nefndi' Kánn^íð^' an mörg dæmi um ''þáðy 'h-V'eín- ig heil hverfi hefðu vetóðíeyði-- lögð með lélegui.iiskipulasi (Skólavörðuholtið, Laugarási-nn, Smáíbúðahverfið o.fl.) — þá kæmi það einnig oft fyrir að hverfi, sem hefðu verið sæmi- lega skipulögð, væru eyðilögð með því að veita ýmsum gæð- ingum undanþágu til að byggja allt öðruvísi en skipulagið gerði ráð fyrir. Enn ein afleiðing af skipulagsleysinu værij að menn gætu ekki nýtt eignarlóðir sín- ar í gamla bænum. _____„__ Þá ræddi Guðmundur um út- þenslu bæjarins, og benti á hve dýr tími væri fyrir bæjarfé- lagið. I þessu sambandi kom hann nokkuð inn á umferðar- málin, og sagði að ekki væri hægt að sjá annað, en að þau væru að verða óleysanleg. Guðmundur sagði,. að oft hefði ástandið í skipulagsmál-' um verið slæmt en aldrej vérra en nú og mætti segja að algjört stjórnleysi ríkti í þessum mál- um. Á skipulagsdeildinni væri nú svo til ekkert starfsfólk, ef frá væru taldar 2—3 stúlkur, er ynnu sem teiknarar. Skipulags- malbikunin yrði framkvæmd á sama hátt og nú er gert. Lík- lega mætti þó spara nokkuð með því að undirbyggja minni umferðagötur mun minna en aðalumferðargðturnar en Iþó yrði kostnaðurinn við þessa malbikun aldrei minni en 500 — 600 milljónir. Til þess að afla þessara pen- inga taldi Guðmundur aðleggja ætti sérstakt gatnagerðargjald á allar fasteignir í bænum miðað við mat á raunverulegu verð- mæti. Guðmundur kvað það ekki réttlátt, að þetta gjald yrði einungis lagt á þau hús er væru við ómalbikaðar götur, vegna þess að allir bæjarbúar hefðu borgað kostnaðinn við iþær göt- ur sem búið væri að malbika og væri það því ekkert réttlæti að þeir sem ættu húseignir við malbikaðar/, götur tækju ekki þátt í kostnaðinum við að mal- bika þær götur, sem útundan hefðu orðið. Hins vegar yrði að stefna að iþví, að gengið yrði frá götum "hvérs bæjarhverfis um leið og.það byggðistji,^ Guðmundur Vigfusson málin vaéru nú falin Pétri og Páli úti í bæ og -væru.' slík vinnubrögð langt fyrir neðan allar hellur. • Að lokum ræddi Guðmundur um "heildarskipulag- og' yfirlits-. skipulag. 1 því sambandiisagði hann að rétt væri 'að. gera. sér ljóst, að dýrt yrði að fram- kvæma skipulag miðbæjarins, vegna eignarlóðanna, en benti á að þærinn'gætj ;greit,t.,eignai> lóðir er upp þýrfitii'að' kaUpá með 'skuldabréfum.,..' Þá tkvað hann það mundi verða mun betra að skipulagsmál Reykja- víkur yrðu eingöngu í höndum Skipulagsnefndar Reykjavíkur, en óháð skipulagsnelnd ríkisins að mestu. GATNAGERÐ Guðmundur sagði, að tækja- skortur, óhentug tæki, úrelt vinnubrögð lélegt efni til gatna- gerðar og litlar sem engar rannsóknir á því ættu stóran þátt í því að mikið af því f jár- magni sem veitt væri til gatná- ¥ ÆSKULYÐSSIÐAN gerðar og viðhalds gatna færi í hrein kleppsvinnubrögð;, og sú fjárhæð sem árlega færi í viðhald væri nær helmingur þess er færi í nýbyggingar. Guðmundur sagði, að nú væru nær 100 km af malar- og mold- ¦ argötum hér í Reykjavík og yxi bilið milli malar- og moldar- gatna annars vegar og malbik- aðra gatna hins vegar stöðugt. Áætlað hefði verið, að kostn- aður við að malbika þá 100 km sem nú eru ómalbikaðar yrði um 700 millj kr. miðað við að félagslíf Ferðafélag Islands fer v- tvær skemmtiferðir á sunnudag- inn. Reykjanesferð, e,kið. um Hafnir og ReykjanesYita það- an 'til Grindávíkur, Krís'uvík- úr og meðfram ¦ -K'léifarVatni. Hm ferðin er- gönguferð á Hvalfell. Lagt. af. stað í- báðar ferðirnar klukkan, níu , um morgunin^n. ,frá ,Austurvelli. — Farmiðar seldir við bílana. — Uppl. í skrifstofu jiélagsins símar. 19533 og ,11798. Frá Mæðrasíyrksnefnd, „ Núha' á sOnriúdagírin ér rriæðra- dagurinn. Foreldarár látið börn- in 'ykkar 'hjálþa' til- við að selja lifla,'. ..fallega^' mæðratolómið á sunnudaginn, sem afgreitt verð- ur í eftirtöldum skólum frá kl. 9.30: Langholtsskóla, Vogaskóla, Laúgarnesskóla, Isaksskóla, Aust- urbæjarskóla, Hamrahlíðarskóla, Breiðagerðisskóla, Miðbæjar- skóla, Melaskóla og Vesturbæj- arskóla (Gamla stýrimannaskól- anum), í KR-húsinu við Kapla- skjólsveg og hjá Mæðrastyrks- nefnd, Njálsgötu 3. Börnin fá góð sölulaun. Mæðrastyrksnefnd. Pennavinur Ung býzk stúlka, óskar eftir, ís- lenzkum pilti rúmlega tvítugum, sem pennavini, hefur áhuga fyrir því að fræðast um Islánd éinnig áhuga fyrir tónlist. Nafn henn- ar og heimilisfang er, Edelgard Sommer Oelsmitz-Vogtland Aug- ust-Bebelstrasse 49 D.D.R. 'á) ÞJÓÐVILJINN — Föstudagurinn 18. maí 1962

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.