Þjóðviljinn - 05.10.1963, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 05.10.1963, Blaðsíða 2
2 SlSA HðÐVIUINN Laugardagur 5. oktober 1963 Verkalýðshreyf ingin á Norðurlandi ræiir kjaramálin og skipulagsmál ~Þing AÍþýðusambands Norðurlands verður háð á Akureyri nú um helgina og verður þar fjallað um kjaramálin og skipulagsmál verkalýðshreyf- íngarinnar, en þau mál eru brýnt úrlausnarefni allrar íslenzku verkalýðshreyfingarinnar á þessu hausti. Þingið verður sett á Ak- ureyri í dag, laugardag. Það verður háð í Alþýðuhúsinu og hefjast þingfundir um fjögurleytið síðdegis. + Þjóðviljinn hafði í gær Kaupmönnum finnst sinn hlutur fvrir bori borinn Fyrir skðmmu héldu Félag matvörukaupmanna og Félag kjðtverzlana í Reykjavík sam- eiginlegan fund i Lcikhús- kjallaranum og var fundarefni verðlagsmál, rekstrargrund- völlur matvðruverzlana og af- koma þeirra. A yegum félaganna hefur Gerízt áskrifendur aS ÞjóBviljanum verið starfandi að undanförnu, verðlagsmálanefnd sem m.a. hefur haft það hlutverk á hendi. að rannsaka rekst.rar- grundvöll og afkomu matvöru- verzlana. Ólafur J. Ölafsson, löggiltur endurskoðandi, hefur staðið fyrir rannsókninni, og var harin mættur á fundinum ( og skýrði niðurstöður rann- sóknar sinnar og nefndarinnar. Til grundvallar rannsókninni voru lagðir rekstursreikningar verzlana fyrir árið 1961 og 1962, en þar sem viðkomandi verzlanir eru misgamlar, ým- ist i einkaeign eða hlutafélög, voru gerðar viðeigandi þreyt- ingar í einstökum liðum reikn- inganna til þess ¦ að gera þá sambærilega hvern öðrum. Niðurstaða rannsóknanna sýnir að á árinu 1961 og 1962 hafa matvöruverzlanir almennt ver- ið reknar með halla og þa𠦦¦¦¦II Heim- ilisböl Morgunblaöið birtir í gær leiðara um Framsóknarflokk- inn. Ekki virðist leiðarinn vera skrifaður af neinu sér- stöku tilefni, heldur hefur hann að geyma aknenna dóma. Framsóknarflokkur- inn „er í dag staddur á flæðiskeri"; hann er upp- vís að „ræfildómi" sem 'veldur „vandræðum og öng- þveiti"; hann hefur i,eng- an bandamann átt nema hinn Moskvustýrða kommúnista- flokk"; hann er „gersamlega úrræðalaus"; hann „hefur barizt ofstækisfullri baráttu" enda „örlar hvergi á sjálf- stæðri tilraun til þess að marka ábyrga stefnu gagn- vart vandamálum þjóðfélags- ins". Á þessa leið heldur Morgunblaðið áfram þar til heilum dálki er lokið og tími kominn til að setja punkt. Þannig virðist efni forustu- greinarinnar vera það eitt að gefa Sigurði Bjarnasyni tækifæri til þess að skeyta skapi sínu á Framsókn, líkt og þegar hundi er sveiað. En forustugreinin er annað og meira en skapsmunalumbra ritstjórans, og þar er í raun- inni alls ekki verið að tala við Framsókn. Þetta er árás á þá menn innan Sjálfstæð- isflokksins sem beita sér íyr- ir því að Framsókn verði tekin inn í viðreisnarstjórn- ina og eru þegar teknir að þukla á ýmsum leiðtogum Framsó^narflokksins í því skyni. Öllum er ljóst að við- reisnarstefnan er hrunin, og ósamikomulag stjórnarflokk- anna magnast með hverjum degi, eins og marka má af skrifum Alþýðublaðsins. Því eru leiðtogar íhaldsins að velta því fyrir sér hvemig þeir eigi að fara að Því að hanga í völdunum engu að síður; sumir telja óhjákvæmi- legt að taka upp aftur gömlu helmingaskiptaregluna; aðrir telja að núverandi stjórnar- flokkar geti bjargað eér um skeið með nýrri gengislækk- unarkollsteypu án þess að semja við Framsókn. Um þetta er.u nú illvígar deilur í Sjálfstæðisflokknum og raunar einnig innan Aiþýðu- flokksins. Forustugrein Morg- unblaðsins er til marks um það hversu alvarlegt heimil- isbÖlið er orðið. v Til- valið Alþýðublaðið, málgagn sj ávarútvegsmálaráðherrans, greinir frá því í gær að er- lend tilboð hafi borizt í stóru togarana fjóra sem eftir eru í landinu þótt enn sé ekki ráðið hvort þeir fari sömu leiðina og Freyr. Eru boðnar 120 milljónir króna í alla togarana, en sú upphæð ætti að hrökkva nokkurn veginn til þess að greiða kostnaðinn af bílakirkjugarðinum í Foss- vogi, sem viðskiptamálaráð- herrann ber ábyrgð á. I>ann- ig hafa Emil og Gylfi gullið tækifæri til að leysa erfið- ustu viðfangsefni sín í náinni samvinnu. — Austri. enda þótt laun eiganda eða vextir af eigin fé væri ekki reiknað til gjalda viðkomandi fyrirtækja. Þá er það ennfremur vitað, að á yfirstandandi ári hafa þegar orðið þrjár launahækk- anir hjá starfsmönnum fyrir- tækja þessara, auk allveru- legra hækkana á ýmsum öðr- um kostnaðarliðum. Er því sýnilegt, að á árinu 1963 kem- ur afkoma þessara sömu fyrir- tækja til með að verða ennþá lakari. Verðlagsyfirvöldum hefur verið gerð fuilkomiri grein fyrir þessu, bæði nú og áður, og verður nú eigi lengur hjá því komizt; að leiðrétta gild- andi verðlagsákvæði þannig, að fullt tillit sé tekið til eðli- legra þarfa fyrirtækjanna. Á fundinum var eftirfarandi tillaga samþykkt: „Almennur sameiginlegur fundur Félags matvöruka;ip- manna og Félags kjötverzlana í Reykjávík, haldinn í Leik- húskjallaranum, miðvikudag- inn 18. sept. 1963. felur verð- lagsmálanefnd félaganna að vinna að þvi við verðlagsyfir- völd, að fá leiðréttingu verzl- unarálagningar til samræmis við raunverulega þðrf fyrir- tækjanna, sem rannsóknir nefndarinnar hafa sýnt. Ef slík leiðrétting fæst ekki án ástæðulausrar tafar hjá verðlagsyfirvöldum, telur fundurinn rétt að benda á, að óhjákvæmilegt er að verzlunin sjálí leiðrétti élagninguna á grundvelli rannsóknanna til samræmis við sannanlega þörf fyrirtækjanna, til þess að greiða raunverulegan kostnað við dreifingu hverrar vöruteg- undar.'< (Frá FMK og FKVR). samband við Tryggva Helga- son, forseta Alþýðusambands Norðurlands, og skýrði hann frá að þátttaka í þinginu yrði góð, tilkynntir hefðu verið fulltrúar frá flestum stöðum á sambandssvæðinu. Aðalmál þingsins að þessu sinni verða kjaramálin, eins og þau standa nú, og at- vinnumálin á sambandssvæð- inu. Annað aðalmál þings- ins verður skipulagsmál al- þýðusamtakanna, en það mál knýr nú fast á til úrlausnar. félagsdómur25 ára Framhald af 4. síðu. dómara í stað þess, sem Vinnu- veitendasambandið hefur nefnt. Slíkt er. þó frekar fátítt. Ef um er að ræða mál þess efn- is. hvort tiltekin starfsemi falli undir iðju eða iðnað vikja þeir dómendur, sem nefndir eru af Alþýðusambandinu og Vinnu- veitendasambandinu, en þeirra sæti taka dómendur úr flokki manna. sem Landsamband iðn- aðarmanna, Iðnsveinaráð Al- þýðusambands Islands og Fé- lag ísl. iðnrekenda hafa til- nefnt í því skjrni. Á sama hátt taka sæti í Félagsdómi dóm- arar nefndir af fjármálaráð- herra og Bandalagi starfs- manna ríkis- og bæja, þegar fjallað er um mál vegna kjara- samninga opinberra starfs- manna, 1 Félagsdómi eiga nú sæti þessir aðaldómendur: Hákon Guðmundsson, hæsta- réttarritari, forseti dómsins og Kaupskipih.f. afhent flutningaskip 2. þ.m. Gunnlaiugur E. Briem ráðuneyt- isstjóri, báðir nefndir af Hæstarétti. Einar Arnaids yfirborgardómari nefndur af Félagsmálaráðherra, Ragnar Ölafsson hæstaréttarlögmaður nefndur af Alþýðusambandi Is- lands og Einar B. Guðmunds- son hæstaréttarlögmaður, nefd- ur af Vinnuveitendasambandi Islands. Þeir Hákon Guðmundsson og Gunnlaugr Briem hafa set- ið í Félagsdómi í 25 ár eða frá upphafi. Einar B. Guð- mundsson hefiur verið dómari þar í 18 ár, en Ragnar Ólafs- son í 13 ár. Að þvi er varðar starfsaldur annarra dómenda er setið hafa í Félagsdómi skal þess getið, að þegar Isleifur Árnason borgardómari andað- ist á sl. ári hafði hann verið aðaldómari í 17 ár, en þar áð- ur varadómari í 7 ár. A þeim 25 árum, sem Fé- lagsdómur hefur starfað munu alls 30 menn hafa tekið þátt i dómstörtm. En fyrstu dóm- ararnir auk Hákonar Guð- mundssonar og Gunniaugs Briem vor þeir Sverrir Þor- björnsson nú forstjóri Trygg- inarstofnunar ríkisdns, Kjartan Thors framkvæmdastjóri og Sigurjón A. Ólafsson, fyrrum formaður Sjómannafélags Reykjavfkur. Hinn 2. þ.m. var Kaupskip h.f. afhent í Hamborg flutn- ingaskip, sem félagið festi kaup á með samningi undirrituðum hinn 9. júlí sl. Skip þetta hefur hlotið nafnið HVlTANES og verður heimahöfn þess Keflavik. Skipið er 2574 D.W. tonn sem Blindraskólinn fær goða gjöff Föstudaginn 20. sept. sl. heim- sóttu þrjár konur úr Rebekfcu- stúkunni Bergþóru Blindraskól- ann í Bjarkargötu 8 í Reykja- vík. Afhentu þær formanni Blindravinafélags Islands, Þór- steini Bjarnasyni, höfðinglega gjöf til skólans. Er það stórt hnattiíkan upphleypt. Hnötturinn er gerður í Englandi og mjög vandaður. Mun hann koma að góðum notum við landafræðikennslu, og áreiðanlega munu margir fleiri en nemendur fara hönd- um um hann sér til fróðleiks og skemmtunar. Blindravinafélag íslands þakk- ar þeim Rebekkusystrum inni- lega þessa nytsömu og veglegu gjöf. Ennfremur þakkar félagið þeim fyrir aðrar gjafir, vin- áttu og góðan skilning á vanda- málum blinda fólksins, sem komið hefur fram á margan hátt í 25 ára starfi þeirra að vel- ferðarmálum blindra. lokað, en 1464 D.W. tonn sem opið hlífðarþilfarsskip. Rúm- mál lestanna er 110 til 120 þús. kubikfet. Aðalaflvélin er 2000 ha. Deutsch dieselvél og gang- hraði þess 13—13 ¥2 sjómila. Skipið er smíðað hjá August Pahl skipasmíðastöðinni í Ham- borg eftir ströngustu kröfum Germ. Lloyd og British Lloyd og var tekið í notkun síðast á ár- inu 1957 og hefur verið í eigu skipsmíðastöðvarinnar síðan. Það hét áður STEENDIEK. Skip- ið er búið fullkomnum siglinga- tækjum og hið vandaðasta að ölluíri-frágangi. Skipshöfnin er 22 menn. Skip- stjóri er Sigutður Þorsteinsson, 1. .stýrimaður Harry .Stems^on. og 1. vélstjóri Hörður Reynir Jónsson. Hlutafélagið Kaupskip var stofnað seint á árinu 1962 og hefur verið unnið að skipakaup- unum síðan. Samnmga í Þýzka- landi af hálfu félagsins hefur Vigfús Friðjónsson framkvæmda- stjóri annazt, en auk hans eru í stjóm félagsins Arni Guð- jónsson hrl. formaður, Steinþór Magnússon, Keflavík og Karl Sæmundsson, Reykjavík. Skipið er nú á leið frá Ham- borg til Antwerpen, en fer það- an til Bordeaux og Jamaica. Gleymið ekki a8 mvnda barnið. fíeygtö ekki bókum Kaupum óskemmdar ís- lenzkar og erlendar bœk- ur og skemmtirit. FornHókaverzlun Kr. Kristjánssoit Hverfisgötu 26, sími 14179. Sjálfstæðishúsið verður nú Sigtún 1 dag verður opnaður skemmti- staður og greiðasala í Sjálfstæð- ishúsinu. Hefur Sigmar Péturs- son tekið húsið á leigu og kall- ar veitingastaðinn Sigtún. Að- aláherzluna hyggst hann leggja á vciziiir félagssamtaka og ein- staklinga. A laugardögum verða ahnenningsskemmtanir og hyggst Sigmar einkum hafa íslenzka skemmtikrafta i þjónustu slnní. Sigmar Pétursson hefur und- anfarin fimm ár séð um rekstur Breiofirðingabúðar og getið sér gott orð í því starfi. 1 Sigtiíni mun hljómsveit Þorsteins Ei- ríkssonar leika fyrir dansi og leggja aðaláherzhma á hæga músík. Söngvari með hljómsveit- toni verður Jakob Jónsson. 1 kvöld inunu þau Guðmundur Jónsson og Sigurveig Hjaltested skemmta gestum bæði með ein- sörig og tvísðng. Þá má og geta þess, að 12. okt. næstkoimandi verður afmaelishóf fyrir dr. Pál Isólfsson, sem þá er sjötugur. Fyrir tæpu ári var hús- ið alit gert upp, og er nú hið vistlegasta, t.d. prýðir heljar- mikil'l pálmi hljómsveitarpail- inn. Yfirþjónn í Sigtúni verður Leifur Jónsson. Til gamans má geta þess, að sagt er að Framsóknarflokkur- inn hafi gert hæsta tilboðið í leigu hússins, en því verið hafn- að. Sleppa því Reykvíkingar a.m.k. fyrst um sinn við Fram- sóknarvlst í Sjálfstæðishúsinu. Bókamenn Nú eru síðustu forvöð að eignast ýmsar góðar bækur á hagstæðu verði. Upplag eftirtalinna verka er ýmist á þrotum eða mjög Htið til af þeim í gömlu og ódýru bandi. Þau ritanna, sem bundin verða síðar, hljóta þá óhiákvæmilega að hækka mjög í verði. Saga Islendiinga IV-IX, 611 bindin, sem út eru komin • 1 skinnbandi 932.00, í shirtingsbandi 638.00, óbundin 460.00. Sturlunga-saga I-II (myndskreytta útgáfan). I skinn- bandi 400.00, í skinniáki 300.00, óbundin 180.00. Andvökur Stehans G. Stephanssonar I-IV (heildarútgáfa). 1 skinnbandi 665.00, i shirtingsbandi 517.00, óbundin 387.00. Heimskringla I-III í skinnlíki 200.00. Kviður Hómers I-II. I skinnlíki 200.00. Leikritasafn Menningarsióðs I-XX. í skinnlíki 825.00. óbundið 600.00. Ritsafn Theodóru Thoroddsen, í skinnbandi 280.00. i skinnlíki 225.00, óbundið 180.00. bóka€tgAfa MENNINGARSJÖÐS. VftWrVttUUtf&t6&Z? KHAKI

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.