Þjóðviljinn - 02.07.1964, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 02.07.1964, Blaðsíða 2
2 SISA HðÐVHJINN Fimrrrlwdagur 2. jöM 1964 LAGARLJÖD (Eftir Guttorm Pálsson) Frá Legi uppi er land minna áa, lítil óvarin gröf. Dreymir þar bjarkir daglegt yndi, Drottins eilífu gjöf. Bjarkir þar dreymir, breiður Lögur brosir við fögur lönd. Örofatryggðin aldabundin eiðsvarin tímans hönd. Svo renna tíðir, — svo stýrir tíðum sjálfvirk örlagahönd. Hniginn Guttormur hilmir bjarka, horfinn af Lagar strönd. Háleitt eitthvað í harmi bjarka héyrir landinu til. Gamallar sögu göngulúður glymur við Lagar hyl. Guttorms leiði, gröf minna feðra, géymir nú bjarka móld. Langdægra kvéð ég lygnu hjarta ljóð um þig, ára fold. BENEDIKT GÍSLASON. Fyrstu íslenzku staðlarnir: Samræmt stærða- kerfi pappírs Ríflegir námsstyrkir Menntamálaráð tslands mun i ár 'úthluta 7 námsstyrkjém til stúdenta, sem hyggjast hefja nám við erlenda háskóla eða við Háskóla fslands. Hver styrkur er tæpar 40 Púsund krónur. Sá, sem hlýtur slíkan styrk, heldur honum j allt að 5 ár. enda leggi hann árlega fram greinargerð um náms- árangur, sem Menntamálaráð tekur gilda Þeir einir koma til greina við úthlutun, sem luku stúdentsprófi nú í vor os hlutu háa fyrstu einkunn. Við úthlutun styrkjanna verður, auk námsárangurs, höfð hliðsjón af því, hve nám það, er umsækjendur hyggjast stunda, er talið mikilvægt frá sjónarmiði þjóðfélagsins. Styrkir verða veittir til : náms bæ§i J .r.aunyisindum pg hugvísindum. Umsóknir, ásamt afriti af stúdentsprófsskírteini, svo og meðmæli, ef fyrir liggja, eiga að hafa borizt skrifstofu Menntamálaráðs, Hverfisgötu 21, fyrir 1. ágúst n.k Skrifstof- an afhendir umsóknareyðublöð og veitir allar nánari upplýs- ingar. Stöðlun (standardisering) er eitt af undirstöðuatriðum nú- tímatækniþróunar. Tilgangur hennar er m.a. sá að stilla í hóf fjölbreytileika og samræma eftir föngum stærðir, gerðir og eiginleika ýmiss konar varn- ings til að auðvelda viðskipti manna á milli og stuðla jafn- framt að aukinni hagkvæmni i framleiðslu og vörudreifingu til hagsbóta fyrir neytendur. í flestum tækniþróuðum, lýð- frjálsum löndum gerist þetta með skipulögðu samstarfi milli framleiðenda, vörudreifenda, sérfræðinga og neytenda, eða öllu heldur fulltrúa þessara að- ila, á frjálsum grundvelli. Á alþjóðlegum vettvangi er sí- vaxandi áherzla lögð á sam- ræmingu í stöðlunaraðgerðum einstakra landa, og er Alþjóða- stöðlunarsambandið, sem að- setur hefur í Sviss, frumkvöð- ullinn í þessari víðleitni. Samkvæmt lögum er Iðnað- armálastofnun íslands sá aðili hér á landi, sem annast skipu- lagningu stöðlunarmála, og hef- ur þar um nokkurt skeið átt sér stað allumfangsmikill und- irbúningur að samningu og út- gáfu fyrstu íslenzku staðlanna (standards). Einkum hefur ver- ið lögð áherzla á stöðlun í byggingariðnaði, enda þótt til- finnanlegur skortur verkfræð- inga hafi orðið til að raska verulega starfsáætlunum stofn- unarinnar á því sviði. Nýlega hefur Iðnaðarmála-- stofnunin gefið út fyrstu_ form- legu íslenzku staðlana, ÍST 1: stærðir pappírs og ÍST 2: Steerðir umslaga, og má segja, að þannig sé orðið til samræmt íslenzkt stærðakerfi fyrir pappír og umslög, sem er í fúllu samræmi við alþjóðlegar fyrirmyndir. || £? rfarjmáia; fyrsta '•• íslenzka staðalsins " "(stæíðir pappírs) segir m.a. svo: „Hending hef- ur tíðum ráðið vali pappírs- stærða hér á landi. Af þessu hefur hlotizt mikið óhagræði, og miklu fleiri stærðir hafa verið notaðar en þörf er á. A þetta m.a. við um óhagkvæm- an niðurskurð pappírs, torveld- un birgðahalds og nýtingu geymslurýmis að því er varðar <8> FRA DECI liili'BllHli Hversu margir fanar? Aðalfyrirsögnin á forsíðu Morgunblaðsins í fyrradag hljóðaði svo: „Aðeins einn sovézkur fáni á lofti í Oslo — er Krúsjeff fór um borg- ina í gær." Var svo að sjá sem Morgunblaðsmenn hefðu ímyndað sér að Noregur væri orðinn sovézkt lýðveldi og þarlendir menn væru hættir að nota norska fán- ann til þess að fagna er- lendum gestum. Meðal annarra orða: Hvað voru margir brezkir fánar á lofti í Reykjavik í fyrra- dag þegar hertoginn af Ed- inborg kom í heimsókn? Fá- tækleg orð Morgunblaðið helgar i gær 36 dálk-a — rúmar sjö síður — komu hertogans af Edinborg. Virðist hafa ver- ið tekin upp hörð sam- keppni á ritstjórninni um það hver blaðamannanna gæti fagnað manni drottn- ingarinnar innilegast, því sama fréttin er birt á þrem- ur stöðum í blaðdnu, samin af þremur mönnum. En ekk- ert álitamál er það að Matt- hías Johannessen sigrar glæsilega, þannig að keppi- nautar hans komast ek'ki með tærnar þar sem hann hefur hælana: „Þar stóð hann við hlið forseta Islands, brosti og veifaði til fólksins og gleymdi ekki þeim sem voru uppi á svölum Landssíma- hússins eða í gluggum næstu byggihga. Þetta bros, þessi kveðja, hefur náð til miljóna manna um víða veröld, þvi prinsinn hefur ferðazt meira en títt er og hvarvetna hef- ur honum og konu hans ver- ið fagnað af hlýjum hug. Nú var komið að Islending- um að taka bessari konung- legu kveðju, opna hjarta sitt — og það gerðu þeir af dæmafárri hrifningu og eð- dáiin." Og síðan heldur rit- stjórinn áfram að lýsa þvi „hvað Jiann er sætur" og „bæði laglegur og karlmann- legur", svo að ungar stúlk- ur „lygndu aftur aug,unum". Enda „má óhikað fullyrða að þau 32 ísl. orð sem hann mælti af Alþingissvölunum hafi öll gengið beint til hjarta þeirra sem á hlýddu. Hrifningin, brosin og eftir- væntingin á andlitum Islend- inganna, sem stóðu þétt á öllum Austurvelli, þegar hann hóf að ávarpa þá á þeirra eigin tungu, varmeiri en svo að lýst verði í fá- tæklegum orðum Það var eins og Austurvöllur fylltist af geislum þúsund sólna, sem ljómuðu í góða veðrinu og tóku þátt 'í gleði dags- ins eins og gamlir síma- staurar sem verða grænir aftur." Þannig eru þúsund geisl- andi sólir og laufgaðir síma- staurar og opin hjörtu, full af 32 orðum, aðeins fátæk leg ummæli til að lýsp hrifningunni og aðdáuninn og brosunum og eftirvæn' ingunni og gleðinni. f> verður tilhlökkunarefni þeg- ar ritstjóranum tekst loV að finna þau réttu orð Ben hæfa tilefninu. — Austri. premtsmiðjur og pappírSBelj- endur, og á hinn bóginn óhag- ræði í notkun og vörzlu bréfa, eyðublaða og hvers konar skjala. Það er tilgangur þessa stað- als að bæta úr þessu. Staðall- inn felur í sér nákvæmt al- þjóðlegt kerfi um stærðir papp- írs, og mun notkun hans leiða til fækkunar stærða og ná- kvæms samræmis milli þeirra. Með þessu verður pöntun, nið- urskurður, notkun, sending og geymsla pappírs einfaldari og ódýrari, auk þess sem lagður er grundvöllur að öðrum stöðl- um fyrir pappírsvörur, svo sem umslögum, uppsetningu bréfs- efna o.fl." Að samstarfinu um gerð þessara fyrstu íslenzku staðla stóðu eftirfarandi samtök og stofnanir: Bókbindarafélag íslands, Fé- lag bókbandsiðnrekenda, Féia.g ísl. iðnrekenda, Félag ísl prent smiðjueigenda, Hið ísl. prent- arafélag, Iðnaðarmálastofnun fslands, Póst- og símamála- stjórnin, Ríkisendurskoðunin, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, Samvinnunefnd banka og spari- sjóða, Stiórnunarfélag fslands, Verzlunarráð íslands, Vinnu- málasamband samvinnufélag- anna og Vinnuveitendasam- band íslands. Þorsteinn Magnússon við- skiptafræðingur hefur starfað af hálfu IMSÍ að samningu staðlanna og verið ritari sam- eiginlegrar nefndar ofan- greindra aðila. Með útgáfu fyrstu formlegu íslenzku staðlanna verður að telja, að allsögulegt spor hafi verið stigið í íslenzkri. tækni-. þróun, enda þótt ljóst sé, að hér sé aðeins um byr'ijun að ræða og fjölmörg verkefni bíði úrlausnar.á næstu árum. Við- fangsefni stöðlunar geta verið mjög fjölbreytileg, en helztu flokkar þeirra eru: 1. Hugtök, heiti, tákn og mæli- ! einingar í fræðigreinum. ' 2. Flokkun á framleiðsluvörum , eftir tegundum, gerðum og stærðum. 3. Undirstöðuatriði við upp- drætti og smiði á vélum, tækjum og öðrum fram- leiðsluvörum iðnaðarins. 4. Undirstöðuatriði við upp- drætti og smíði i bygging- ariðnaði. 5. Útlit og mál á einstökum hlutum. 6. Gæðakröfur og prófunarað- ferðir. 7. lieiðbeiningar um ákveðnar vinnuaðferðir. og notkun tækja. 8. Öryggisreglur. T.d. vinnur nú nefnd fimm byggingarverkfræðinga að þvi að setja reglur um framleiðslu steinsteypu, prófun steinsteypu- efna og ýmis ákvæði varðandi gerð mannvirkja. Er þess vænzt, að frumvarp að staðli um þetta efni verið tilbúið innan skamms. Þess skal að lokum getið, að Iðnaðarmálastofnun íslands annast sölu og dreifingu á ís- ienzkum stöðlum, og geta fyr- irtæki, stofnanir og einstak- lingar, sem vilja eignast is- lenzka staðla, snúið sér þang- að. (Fréttatilkynning frá_ Iðnaðarmálastofnun íslands). Richard Beck tíl Færeyja Prófessor Richard Beck og frú fljúga til Færeyja 7. júli til stuttrar dvalar þar, Er ferðin sérstaklega farin tíl þess að he msækja frænda prófessorsins, Rikhard Long, menntamann og r.thöfund. og til þess að sjá eyj- arnar. Einnig mun prófessor Richard Beck flytja erindi um Vestur-Islendinga í færeyska-ís- lenzka íélagimi, : ( I, DEILD ISLANDSMÓTIÐ: Laugardalsvöllur í kvöld kl. 20.30 FRAM-Í.B.K. Mótanefnd. Afgreiðs/umenn Duglegir afgreiðslumenn óskast til starfa strax í nokkrar kjötverzlanir okkar. SLÁTURFÉLAB RLAMDS Wjffk SLATjj Jyffr suðu Bldmasýningin í Listamannaskálanum stendur til 5. júlí. OPIN KL. 2—10. Aðgöngumiði gildir tvisvar. NauBungaruppboB Jörðin Álfsnes i Kjalarneshreppi, talin eign Sigurbjörns Eiríkssonar,'1*':vérðUr 'eftií kföfu Framkvæmdabanka"ís'-" lands, Landsbanka íslands og Búnaðarbanka íslands seld á opinberu uppboði, sem fram fer á eigninni sjálfri mánudaginn 6. júlí kl. 2 síðdegis. Uppboá þetta var aug- Iýst í 141., 142. og 143. tölubl. Lögb.bl. 1963. Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu. NauBungaruppboB Annað og síðasta uppboð á neðri hæð húseignarinnar no. 25 við Köldukinn, eign Einars K. Enokssonar, fer fram á eigninni sjálfri, eftir kröfu Sigurðar Sigurðsson- ar hdl., föstudaginn 3. júlí kl. 11.30 árdegis. Bæjarfógetinn í Hafnarfirði. TilboB óskast í byggingu póst- og símahúss á Þorlákshöfn. — Teikninga og útboðslýsinga má vitja til símstjóiv. ans á Þorlákshöfn og aðalgjaldkera pósts og síma, Landssímahúsinu við Austurvöll, gegn 1.000,00 króna skilatryggingu. — Tilboðin verða opnuð mánudaginn 13. júlí n.k. kl. 17 á skrifstofu for- stjóra símatæknideildar. Póst- og símamálastjórnin, 30. júní 1964. VQNDUÐ FALLE6 ODYR Sjguzþórjónsson &&> Jlafmnrtnrtt ^

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.