Þjóðviljinn - 26.03.1965, Blaðsíða 9

Þjóðviljinn - 26.03.1965, Blaðsíða 9
Föstudagun 26. marz 1965 HðÐVILHNN SÍÐA g ALÞJÓÐADAGS FATLAÐRA MINNZT í SJÓTTA 5INN Frá Sjálfshjörg, landssam- bandi fatlaðra, hefur Þjóðvilj- anum borizt eftirfarandi upp- lýsingar um fyrrnefnt alþjóða- samband: Alþjóðasamb. fatlaðra, FIM- rnc, er í sinni núverandi mynd mjög ungt að árum. Fyr- ir sfðari heimsstyrjöldina var að vísu náin samvinna milli ýmissa bandalaga fatlaðra í Evrópulöndunum, en styrjöld- in tók fyrir slíkt og næstu ár- in þar á eftir átti hvert land fullt í fangi meS sín innri mál og fjárhagsgrundvöllur fyrir alþjóðasamvinnu var heldur ekki fyrir hendi. Árið 1954 gekkst svo banda- lag fatlaðra á Italíu fyrir þinghaldi f Rómaborg, þar sem Italía, Belgía og Sviss mynduðu með sér bandalag. Síðan hafa fleiri lönd bætzt við smátt og smátt. Island (Sjálfsbjörg, lands- samband fatlaðra) sótti nú fyrir skömmu um inngöngu i FIMITIC og eru þá öll Norð- urlöndin orðin aðilar að sam- tökunum. Eftirtalin lönd eru meðlimir í FIMITIC; Austurríki, Belgía, Tékkóslóvakía, Danmörk, Finn- land, Þýzkaland, Indland, Jap- an, Júgóslavía, Luxemborg, Holland, Noregur, Pólland, Spánn, Svíþjóð, Bandaríkin og Island. Bandalagið hefur þar að auki nána samvinnu við samtök fatlaðra í ýmsum löndum, svo sem AfríkUi Bretlandi, Kóreu, Venezuela, Argentínu og Pak- istan. Ahrifasvæði FIMITIC nær til 300 miljóna fatlaðra. 1 lögum FIMITIC segir svo: Tilgangur bandalagsins , er að vinna að bættum kjörum fatlaðra, a. með náinni sam Bónum bíla Látið okkur bóna og hreinsa bifreiðina, Opið alla vlrka daga kl. 8—19 BÓNSTÖÐIN Tryggvagötu 22. S I M I 24113 Sendibílastöðin Borgartúni 21 Flévsrid efcki b'okum. .'¦.kaupum; Í3lénzkar'bækur,enskár, danskar vog norskar ,' Í8l. \ sketnnitirit.. ^örnbókaverzlun Kr. Kri.st,lénssonar Hverfisg:..2§ Sími, 14179 TIL SÖLU: Einbýlishús tVíbvlis- hús og íbúðÍT af vmsum stærðum í RevkígvíV Kónavoffi oe náTrenni PASTEIGNASALAN vinnu milli bandalagsfélag- anna, til þess að kynna og auka þann árangur, sem hef- ur fengizt. b. með því að kynna félagsmálalöggjöf við- komandi landa c. með því að vinna að útbreiðslustarfsemi t öllum löndum í því skyni að fatlað fólk myndi , með sér samtök. d. með því að leita samvinnu við önnur alþjóða- sambönd til kynningar á fé- lagsmálalöggjöf og samþykkt- um með endurbætur fyrir aug- um. Eins og að líkum lætur, eru margvíslegar stjórnmála- . og trúarskoðanir ríkjandi í með- limalöndum FIMITIC. Til þess að forðast ágreining, sem kynr.i að rísa vegna þessa, hefur bandalagið fellt inn í lög sín bann við umræðum um mál- efni, sem liggja utan starfs- sviðs þess og þá .sérstaklega stjórnmál og trúmál. FIMITIC hefur aðsetur sitt i Rómaborg. Formaður og framkvæmdastjóri samtakanna eru báðir ítalskir. I ágústmánuði s.l. gjörðist bandalagið aðili að Félags- málastofnun Sameinuðu þjóð- anna. FIMITIC hefur nú þegar unnið mikið kynningar- og hjálparstarf. Má nefna þar, að bandalagið gekkst fyrir sjóðs- stofnun með framlögum sam- bandsfélaganna til þess að styrkja samtök fatlaðra í bæn- um Skoplje í Júgóslavíu, sem jarðskjálftar' lögðu að mestu í rústir. Formaður og framkvæmda- stjóri samtakanna hafa ferð- azt mikið milli sambandsland- anna og víðar. 1 janúarmánuði fóru þeir til dæmis í ferðalag til margra staða í Indlandi, Thailandi, Víetnam og Pakist- an. Mörg þessara landa eru á- kaflega skammt á veg komin hvað snertir aðbúnað fatlaðs fólks og er tilgangur ferða- lagsins sá, að kynna endurhæf- íþtóttír til að BANKA5TPÆT1 6 <5f**T 1R637 Framhald af 5. síðu. fjárhagslegan stuðning starfsemi IBK. b) þingið samþykkti kjosa húsbygginganefnd er vinna skal að bví ásamt bæi- arstjórn Keflavíkur að koma upp veglegu íþróttahúsi í Kefla- vík, en þörfin fyrir slíkt hús er orðin aðkallandi, bæði fyr- ir íþróttahreyfinguna og skól- ana. Hafsteinn Guðmundsson var endurkjörinn formaður IBK í tíunda sinn, en aðrir í stjórn voru kosnir: Gunnar Alberts- son, Hörður Guðmundsson, Sigurður Steindórsson og Þór- hallur Guðjónsson. 1 varastjórn voru kosnir Högni Gunnlaugs- son, Magnús Haraldsson, Jón 01. Jónsson og Magnús R. Guðmundsson. Endurskoðendur voru kosnir Þórhallur Stígsson og Gunnar Sveinsson. 1 héraðsdómstól IBK voru endurkosnir Hermann Eiríks- son, Ragnar Friðriksson og Tómas Tómasson. A þinginu sæmdi forseti ISI Ólaf A. Þorsteinsson forstjóra gullmerki iSl fyrir störf að íþróttamálum í Keflavík. Kópavagur og vegaáætlun ingarstarfsemi og vera við- komandi stjórnarvöldum hjálp- legir við stofnun samtaka fatl- aðra. FIMITIC gefur út vikulegt fréttablað og tímarit, sem kem- ur út fjórum sinnum á ári. Það hefur gengizt fyrir mörg- um ráðstefnum þar sem tekin hafa verið til meðferðar ýms vandamál fatlaðra, bæði fé- lagsleg og tæknilegs eðlis. 1 júní næstkomandi verður m.a. haldinn fundur, þar sem ræða skal byggingar og skipulag þeirra, með þarfir fatlaSra í huga. Árið 1963 átti Noregur frum- kvæðið að því að stofna til Evrópumóts fatlaðs æskufólks og var það haldið í Osló. FIM- ITIC hefur nú tekið það á dagskrá sína að halda árlega sh'k mót, til þess að auka þannig kynni og víkka sjón- deildarhring fatlaðra ung- menna. 1 fynra sumar hélt bandalag- ið kvikmyndahátíð í Róm. Þar voru sýndar 80 rnyndir frá 26 löndum og fjðlluðu aHar um endurhæfingu fatlaðra og önn- ur efni þeim viðkomandi, 1, verðlaun hlaut bandarísk mynd, nefnd: „Út úr myrkrinu". Mörg önnur lönd hlutu viðurkenn- ingu. Hér hefur verið drepið á helztu atriði i starfsemi' FIM- ITIC og af skýrslum banda- lagsins má sjá, að starfsemin hefur aukizt hröðum skrefum ár frá. ári. Maúríd Framhald af 3. síðu. málaráðuneytisins á föstudaginn. Slíkur fundur var haldinn við ráðuneytið 2. marz og voru þá um 40 fundarmenn teknir hönd- um. Það voru studentar við hag- fræðideild háskólans sem geng- ust fyrir fundinum í dag og komu sér saman um að leita eft- ir samstarfi við stúdenta í ððr- um deildum um sameigmlegar aðgerðir til að knýja fram um- bætur. A fundinum var lesið upp bréf sem 1500 menntamenn hafa und- irskrifað og sent Fraga mennta- málaráðherra. Þar er lýst gtuðn- ingi við kröfur stúdenta. Framhald af 1. síðu. verk sem vinna þyrfti í vega- frambvæmdum á Kópavogs- hálsi myndi kosta 25—30 milj. kr. og væri það þó ærinn baggi fyrir Kópavogsbæ og langt um- fram það sem sanngjarnt væri að hann tæki á sig vegna umferð- arinnar milli Reykjavíkur og byggSanna fyrir sunnan Kópa- vog, þegar haft er í huga, hve sú umferS er aS takmörkuðu leyti í þágu Kópavogsbúa og stofnar fyrst og fremst lífi og limum þeirira í hættu, og hins, hve mjög Kópavogsbæ væri með því mismunað miðað við önn- ur sveitarfélög sem mjög fljót- lega geta notað sitt fé úr vega- sjóði til almennrar gatnagerðar. En bú er komið í Ijós að þessi framkvæmd, eins og henni er ætlað aS verða, kost- ar ekki 25—30 milj. kr. held- ur um 90 milj. kr. Ef KópavogskaupstaSur ætti að taka það að sér, eins og þeir, sem málum réðu í fyrra ætluSu honum aS vinna fyrir sinn hlut ýr vegasjóði og fyrir eitthvað af gérframlögunum Úr þeim sjóði, þá dygði s\5 upphæð ekki fyrir vöxtun.um af pví fé hvað þá meiru, og sú fram- kvæmd á vegum Kópavogskaup- staðar eins myndi svara til þess að Reykjavíkurhær tæki að sér aS kosta þá umdeildu Búrfells- virkjun, sem ráðandi menn í þjóðfélaginu telja að sé allri þjóðihni um megn að leysa. Þetta ætti því ekki að þurfa aS yefjast lengur fyrir neinum á Alþingi aS umferSaröngþveitiS á Kópavogshálsi, sem er mesta umferSarvandamáliS í dag og versnar með degi hverjum, verð- ur ekki leyst á þann hátt, sem ætlað var við setningu hinna nýju vegalaga. Þá sagði Geir: ViS afgreiSslu vegaáætlunar fyrir áriS 1964 átaldi ég það að 250 milj. kr. skyldi vera varið til vegamála, án þess að nokk- uð væri ætlað af því fé til þess aS leysa ¦ rrtésta 'UmferSaröng--* bveiti sem um væri aS ræSa á íslandi þar sem 15 þús. bílar fara um á dag á alls ófullnægj- andi vegi í gegnum fjölmenn- an kaupstaS. Þegar nú blasir enn betur við en fyrr, að það er fullkomlega rétt, sem ég hefi jafnan haldið fram, að þetta umferSaröng- þveiti, sem ógnar lífi Kópavogs- búa á hverjum degi og er aS setja alla umferS í hnút á þess- um slóSum, verSur ekfei leyst meS því framlagi sejn Kópa- vogskaupstað er ætlað skv. ný- settum vegalögum, þá er miklu síður stætt á því að afgreiða vegaáætlun til fjögurra ára, þar sem er þó ætlað aS verja um 1060 milj. kr. af tekjum vega- sjóSs á tímabilinu og um 300 milj. kr. af hugsanlegu lánsfé án þess aS á þetta mál verSi svo mikið sem HtiS, eða fyrir því séð á nokkurn hátt. Og ég tel mjög miSur, að ekkert fé skuli vera ætlað til fram- bvæmda við hinn nýja veg, sem ætlaSur er skv. skipulagi frá ElliS^ám ofan við byggS í Kópavogi og GarSahreppi og á Suðurnesiaveginn steypta fyrir ofan HafnarfjörS. Þar er um veg aS ræða, sem ríkiS á óumdejl- anlega aS kosta en gæti orðið Kópavogsbæ og Garðahreppi til mikilla hagsbóta með því að létta einhverju af umferðinni af þessum stöSum, Ég fyrir mitt leyti geri mig ekki ánægSan meS að standa aS afgreiðslu vegaáæUunar fyr- ir næstu 4 ár og taka þátt í út- hlutun á um 1.300 milj. kr. til vegaframkvæmda, ef ekkert frekar á að liggja fyrir um lausn þessa máls, sem er ekki aðeins eitt brýnasta hagsmuna- mál Kópavogsbúa heldur varð- ar alla sem um Kópavog fara. Nú hefir vegamálaráðherra á- .kveðið að skipa nefnd til þess að leita eftir lausn á þessu vandamáli, sem viS blasir varð- andi endurbyggingu Hafnar- fjarðarvegar, þar sem hann ligg- ur um Kópavog. Það er vel far- ið, og ég fagna því, að það spor skuli hafa verið stigið. Það er fyrsta viðurkenningin á því, aS sú lausn, sem ráSandi aðilar í þessum málum hafa til þessa taliS fullnægjandi, dugir ekki. Ég held að það ætti ekki að þurfa að taka langan tíma að komast aS samkomulagi um þátttöku ríkisins í vegaftam- kvæmdum á Kópavogshálsi eSa hvernig skynsamlegast væri að haga þeim framkvæmdum og réttast væri aS biSa mpV af- greiSslu vegaáætlunarinnar, þar til sú niSurstaSa lægi fyrir, og ákveSa í áætluninni nauSsyn- lega fjárveitingu til þeirra fram- kvæmda. Ef ekki er talið unnt að fara aS þessari tillögu, þá tel ég, aS bæta ætti nú þegar inn í vega- áætlunina heimildargrein um lántöku til þess aS fullnægja þeim kvöSum, sem samkomulag yrSi um að ríkiS tækl á sig vegna þessa máls." UmræSu um máliS var frest- aS í gær en það verður tekiS fyrir aS nýju á mánudaginn. í blaðinu á morgun verður birt- ur í heild fyrri hluti ræSu Geirs sem fjallar um vegamálaáætlun^ ina almennt. Auglýsingasírríinn er 17500 MIMIR sími 2-16-55. Vornámskeið hefst 26. aprí] og stendur yfir til 4- / r . jum. Alabama Framhald af 3. síðu. fjölmargir heimsfrægir blökku- menn, svo sem söngvarinn Harry Belafonte. Hann ávarpaði mann- fjöldann við þinghúsið. Hann benti yfir hópinn og sagði: — Og það eru miljónir á leiðinni. Einn af nánustu samstarfs- mönnum Martins Luthers King, séra Andrew Young, hélt síðan ræðu og sagði m.a.: — Þetta er bylting sem ekki hefur verið hleypt af einu elnasta skoti i. Við viljum gera Wallace fylkisstjóra það fullkomlega ljóst að við viljum fá frelsi tafarlaust. Málarafélag Framhaid af 1. síðu. Haukur Sigurjónsson, Þórir Skúlason og Lárus Bjarnfreðsson. Til vara Ingólfur Jökulsson, Sæmundur Bæringsson, Sigurður H. Þor- steinsson, Elí Gunnarsson, Hans A. Clausen, H.iálmar Gunnars- son og Leifur Ólafsson. Endurskoðendur: Grímur Guðmundsson og Gest- ur K. Arnason. Á fundinum voru einnig rædd kjaramál og samþykkt að segja upp kaup- og kjarasamningum félagsins við atvinnurekendur". Hafísinn Framhald af 1. Síðu. skipinu síðan til Leith. Þar fermir skipið í byrjun næstu viku vörur til Reykjavíkur í það lestarrými, sem ónotað er. Verður Bakkafoss kominn til Reykjavíkur um aðra helgi þar sem vörurnar frá Leith verða affermdar. Verði siglingarleiðin austur og norður um land þá opin, verða teknar 1 skipið vörur á strönd- ina til viðbótar þeim sem nú eru i skipinu og ferðinni haldið á- fram austur og norður um land, Að öðrum kosti verður að taka' í land hér í Reykjavík einnig j þær vörur sem í skipinu eru nú og fara eiga út á land. | UTBOO Kópavogskaupstaður óskar hér með eftir §pp höðurh í húsið nr. 4 við Borgarholtsbraut, til niðurrifs. Tilboð sendist undirrituðum fyrir 5. apríl n.k. Bæjarverkfræðingnr. Nælonstyrkfar gallabuxur í öllum stærðum. Molskinnsbuxur í stærðunum 4 til 16 og m.fl. Mjög hagstætt verð. Verzliinin ó. L. Traðarkotssundi (á móti Þjóðleikhúsinu). Sjálfsbjörg Framhald af 12. síðu. degis á sunnudaginn. Þar flytja ávörp Theodór A. Jónsson, for- maður landssambands fatlaðra, Emil Jónsson félagsmálaráðherra og Auður Auðuns forseti borg- arstjórnar. Einsöng syngja þau Guðmundur Guðjónsson óperu- söngvari og Guðrún A. Símonar, Jón B. Gunnlaugsson og Omar Ragnarsson fara með skemmti- þætti og sýndir verða dansar eftir Béla Bartok, sem Þórhildur Þorleifsdóttir hefur samið. Loka- orð flytur Sigurður Guðmunds- son ljósmyndari, formaður fé- lags fatlaðra i Reykjavík, en kynnir á samkomunni veröur Jón Múli Árnason. Eins og áður var getið efna Sjálfsbjargarfélögin á Akureyri og Isafirði einnig til hátíðar- funda um næstu helgi í tilefni af Alþjóðadegi fatlaðra. A Akur- eyri verður hátíðin haldin i fé- lagsheimilinu Bjargi á sunnudag- inn kemur og hefst kl. 3.30 síð- degis, en á Isafirði verður há- tíðin annað kvöld, laugardag, í Góðtemplarahúsinu og hefst kl. 8. VÖRUR Kartöflumús * Kókómalt * Kaffi * Kakó. (ÍROIN BCTÐIRNAR. Hughcilar þakkir £rá mér og fjölskylclu minni fyrir samúð, hlýhug og vináttu sem vi'ð urðum aðnjótandi vegna fráfalls ciginkonu minnar KRISTÍNAR A. KRISTJANSDÖTTUR. Gísli Asgeirsson.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.