Þjóðviljinn - 06.09.1968, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 06.09.1968, Blaðsíða 5
Föstudagur 6. september 1968 — ÞJÓÐVTI/JINTtf — SÍÐA IJ Ræða Jósefs Smrkovskýs, forseta Þjóðþings Tékkóslóvakíu, eftir heimkomuna frá Moskvu Kæru borgainar íööuiiauds okkar, Tékkóslóvakíu, Kæriu vinir. Við höfurn ávarpað ykkur tmörgum sininum síðustu daga, karmsiki jafnvel of ofit. Ég hef alltaf sagt yikkur hvað ég hugs- aði, og ég heif alltaf staðið við það sem ég hef sagt. Nú í dag vildi ég segja yikkur, að okkur hefur aldrei verið eins þungt um hjarta og á þessari sitund. Það eina sem hefur stutt okikur eru þið, Tékikair og Slóvakar. í þessari erfdðu raun, kannski hinni erfiðusitu, þá hefur fram- koma ykikar verið siík, að mig skortir orð til þess að lýsa yfir þakfelæiti mínu og (ljúka lofsorði á ykkur öll. Ég beygi mig fyrir ykkur fyrir þjóð okkar, ég þeygi mig fyrir fórnum hennar, fyrir hug- réklki henina-r og sitá'lilingu. Ég vi'l ekiki endurtaika það sem Svoboda forseti, Alexander Duibcek, aðalritari, og Oidrich eernik, forsætisráðherra, hafa þegar sagt. Leyfið mér aðeins að segja ykkur frá því - sem óg fixm sjálfur til. Ég er sex- tugiur og óg heff séð margvís- lega atburði. Ég hefði aldrei ímyndað mér að nokkuð sem væri erfiðara, biði mín, að ég þyrfti að taka eun erfiðarf á- kvarðáinir. .Við höfum ekki tekið nægilegt tillit til utanríkismála Ég endurtek að þeir dagar, sem við höfium niý'lega lifað, hafá verið erfiðustu dagar Mfs míns, en ég veit einnig að kom- andi dagar verða ekiki auðveld- ir. Mér er ekki ótounnugt um það, hvað ykkur er efst í huiga, því að saima máili gegmir um ofekur, ektoi aðeims frá því nú í dag, heldur frá því við komum til Moskivu: hvað það er, sem verður um okkur, uim iýð- veldið okkar. Þetta er ekki stund til að líta uim öxl og vel+a því fyrfr sér hvað hafi áunn- izt síðam í janúar. Atburðir síðustu daiga hafa sannað það, að hingað till höfum við ekki tekið nægilegt tifldt í starfi okk- ar til ýmjissa atriða, sem hafa alimikil álhrif á þróun lamds okkar, eimkum höffum við ekiki tekið tillit til ásta-nds utanríks- mála og afþjóðamáia, sem hafa síðan skapað hiinar fflóknustu og erffiðustu aðstæðu-r fyrir alilar Okkar áætlamdr. Þdð vitið, aö stefna fflok’ks oklkar fór smóm saimian að verða fyrir gagmirýni og þving- umium frá sósíalistísku ná- grannaríkjunum. Þessar þving- ainir urðu óhófflega miklar þann 21. ágúst, eða nánar sagt að- faranótt þessa daigs. Hriikalegt þrumuveður, sem ómögulegt og vonlaust var að sva-ra á sama hátt, dundi þá yfir landið. Því miður eru siíkir atbuirðir engin nýjung og ekki án for- dæmiis í fortíð okkar. Þeir hafa gerzt mörgum sinnum í sögu Tékka og Slóvaika og þegar tvisvar sinnum á þessari öld. Þetta er harmsaga lítilllar þjóð- ar, sem býr á krossgötum í meginlandá okkar, þetta er lí'ka harmsaga um viðileitni til end- urnýjunar þjóðfélagsins, hanm- saga þeirra sem reyna aö fara á undan, harmsaga þeirra þjóða, sam nafa hátt og göffugt markmdð. Slík viðleitni er alldr- ed auðveld, og hún er enn-þá erfiðari, þegar um eir að ræða litlar þjóðir, því að þeim rrus- tekst fremur og þær masffa meiira skilningsJeysi. Ég held aö við hötfum gert okkur g-rein fyrir þessari hættu, en okkur datt alldrei í hug að við yrðum að greiða það vetrð, sem við urðuim að greiða aðtfaranótt 21. ágúst. Uppfrá þeirrf stund hefur ekki aðeins öll okikar viðleitni síðan í janúar, heíldur líika alit það sem er einhvers virði í ok'kar augum, þ.e.a.s. ríkiið og fullve-ldi þess, frelsið, þróun iinnanríkismála ofekar eða jafn- vél tilivera og öryggi hvers borgara, verið í hinni mestu hættu. Samning-aviðræður við fátíð skilyrði Samningaviðræðurnar í Moskvu flónu fram vdö fátið skiHyrði. Þið vitið, að við kom- um ekki þangað allir saman, og þið vitið við hvaða aðtstæð- ur ýmsir mieðail okkar fóru þangað o-g tóku þátt í sam-n- ingaviöræðunum. Ég held að ég þurfi ekfci að siegja frá þessu í smáatriðum, sem eru ennþá sársauikafuil'l fyrir mig eins og fyrir félaga Dubcek og hina. Eins og hver sem er getu-r gert sór grein fyrir, var það ákai- lega vaíasamt að taka ákvarð- anir við slíkar aðstæður. Samband okkar við landið var ákafflega takmarkað. 1 byrj- uin íengurn við aðeins lítið af upplýsiniguim, svo að ég segi ektoi engar upplýsi'nigar, og við uirðum a-llir að treysta meii'a á trú okkar á því hvert væri við- horf tandsmamina en á upplýs- ingiar um í-aunveruilega atburðd. Hins vegair va-r okkur gi'einilega skýi-t frá afstöðu þeirra, sem við ræddum við, en oktour grunaði að hin vopnaða innrás hetfði komið þeim í stjómmála- lega Miípu. Við vissum að almenningsá- litið hefði samúð með okkur, en stói-veidin vildu heldur mélamdðluin en motakuð annað. Við vorum þess vegna i klemmu, sem við komuimst ekki úr. Við gátum neitað að semja Við gátum neitað að semija og látið máldn þróast áfram, unz komið hefði verið á fót hernámsstjórn meö öMum þedm affleiðinguim, sem það hiefði hafft fyrir fulilveldi ríkiisins, stjóm- málarótti'ndin, efnahaigin-n. Slik þróun hefði vafalaust haifit í för með sér manntjón. Ég verð að s-eigja að við höfum ekki gleyrnt því, að sú stund getur komið að maður leiðist til þess aö hafna alilri málamiiðlun og beita byss-ustin-gjum ti-1 að rek-a her- sveitirnar af ’landi sínu til þess að varð-veita eimkennd þjóðai- in-nar. En þegar allt kom til alils þá fammst okikur að mál- in væru eklki komin á þetta hættulega sti'g og þrátt fy-rir allit, sem hafði gea-zt, þá væri annar möguileiki fyrdr hendi, möguleiki, sam við gátuim ekki látið vena að kainna fyrst við vorum stjórnmálamenn. Þess vegna leituðumst við síðan við að finna einhverja viðunandi málamiðlum. En við gerðum okkur einnig í þessu tillwiki grein fyrir þeim siöferðilegu og sögulegu afledð- ingum, sem slík lausn hefði i för með sór. Ég bið ykkur um að trúa því að á þessum stund- um voru oklkur persónuieg ör- lög okkar ekiki efst í huga, þótt okkur hafi ekki verið sa-ma um þau, eins og eðlilegt er uim mannlegar verur. Aðalatrdðið var hvort enm. værf mögulegt aö bjanga tókkneska rífcinu og fólki þess úr þeirri kreppu sem það var statt í ám þess að eiga sök a heinini. Það hillti und-ir sliíkan möguteika þegar hin skýra og einróma afstaða Tékka og Slóvaika gagnvart hernáminu kom í Ijós. Hún hafði mikil á- hrif á þá, sem við ræddum við, og persónulega stöðu okkar. Stundum kom til harðra deilna Við ákváðum þá aö velja sein-ni leiðina, leið málamiðlun- ar sem gaf okkur von um -að hægt yrði að halda áfram á þeirrf leið, sem fullskipaður miðstjómarfundur átovarðaði , i jainúar. Viðmællendur oklkar féllust á þetta sem hugisanleg- legam, grundvöll lausnar. En það va-r ekiki auðveldana að taka á- kvarðandr etftir það og vid bið- um sólaiihripg áður en við gerðum það. Við gerðum okkur grein fyrir því, að tékkóslóvaska þjóðin og saga-n gat kallad ákvörðun okikar skynsamtega lausn eða svi-k. Við gerðum okkur grein fyrir því að við höíðum vatfa- samt urnboð og taikmankað. Ég bið ytokur að trúa þvi að við þögðum ekki, og stund- um kom tii harðra deilna, ekki aðeins mállli okkar og viðmæl- enda okkar heldur einnig máldi okkar inmbyrðis, og við notuö- uim öll rök, sem okkur voru til- tæk. Árangur alls þessa var svo lausn sú, sem þið hatfið heyrt í aðalatriðym, einkum af vör- um Svoboda foreeta, aðailritara kcmmúnistafflokksins og for- sætisnáðherrans, en þeir hafa talað skiljanlegna mál en hin opinibera tillkynning og mél, sem sitendur okku-r nær. Eims og fflest ykikar vdta, þé eru aðalatriði Moskvusamnings- ins eftirfarandi: Innainrftoisimál oikikar verða áf-ram eins og átoveðdð var á fuillskipuðum mdðstjómarfu-ndi i janúar. Stjómimiáialífi okkar verður etoki stjómað af ríkisstjórn, sem aðrir hafa skipað, heldur af þeim stofnunum, sem kosn- ar hafa verið lögmætri kosn- inigu, og þjóöþingið tekur við öllum þeim störfum, sem því ber samkvæmt stjómarskránni. Utanrikissteifna Tékkóslóvakiu verður sú sarna og áður. Hersveiti-r Varejá'rbandalags- ins hatfa, eins og segir í hinni saimeigintegu yfirlýsinigu, her- numið landið um stundarsakir. Þær munu ekki skipta sér at innainiríkisimálum 1-ands okkar, og fara strax og ástandið er komáð í eðlilegt hoirf. Kommú n i stafiokku r okkar mun einnig halda áfram sínu stjórn-málahlutverki í anda starfsóætlunarin.nar. Sérhver mun geta falllizt á það, að kommúnistaflokkurínn hafi í atburðum siðustu daga fært söninur á hæfnd sína og að hann sé ein-a affldð, siem fært sé um að stjórna Tékkum og Slóvök- um. Við enum allir sannfærðir um að hann muni enn sýna hætfni sína í framtíðinni, í ein- ingunni u-m Dubcek og féttaga hans, til þess að leysa öll vandamál innanlands af still- ingu og skynsemi í samræmi við þá stefnu sem ákveðin var á fiullskipuðum miðstjómar- fundi í janúar. Menn vélta þvi áneiðanlega fyrir sér hvaða tryggingu við höfum fyrir því að þessir samn- ingar verði virtir. Ég segi það hreimskilnistega, að þrátt fyrir ailla hjáflp vina okkar, sem eru margir og eiga einlægar þakk- ir skildð, þá má land okkar við núverandi ástand heimsmálanna ekki treysita á neina aðra tryggingiu en sína eigin skyn- semd og þó einkum eáningu sína. Eftir fyi'stu viðbrögð sársauka og reiði, þá vi»l ég biðja ykkur að íhuiga ásitandið af ró og still- inigu. Hersveiitir Varejárbanda- lagsins eiga að dveljast hér notokurn tíma og ríkisstjórn Tékkósióvakíu er nú að hefja viðræður um bix>ttfllutning þeirrn. Við mumum þuirfa að gera neyðarráðstafanir hvað snertir bdöð. útvarp og sjón- vairp, til að ékki sé unnið gegn naiuðsynjum uitanrikismála oig hagsmunum liýðveldisdns. Takmarkanir stjómmálafrelsis Á sviði félaigstfírelsiis munu þær ráðstaíanir, sem krafizt er, leiða til þess að stjórnmála- klúbbar verði leystir upp og bannað að stotfna nýja stjómmálaflokka. Af þessum sökium mun ríikisstjórnin fá sér- staikt vald. Allar þessar ráð- stafanir verða rœddar á þdng- inu næstu daga. Við genum okkur grein fyri-r því að þarna er um að ræða aðgeröir sem stöðva þróunina í átt til fliýð- ræðisdegs sósíailisma og gera hana erfiðari. Við erum sann- færðir um, að þið sikiljið hvers vegna málum verður að vera svona háttað, og þið haldið ekki að stjórn fllokiksins og rík- isins hafi neitt illt í h-uga. Við eruim þess fiuditvissir að þið lít- 'i id á alllt þetita sem mikilvæga ' ledð tifl þess aö koma ástand- í eðlilegt horf að nýju, fá her- inn fluttan úr landi og hefja að nýju þróunina til lýðræðis- legs sósíaflisma. Þegar ég ræði við ykkur um árangur samninigaviðræðnainna í Moskvu hef ég í huga þá mikflu ábyrgð sem nú hvflir á æðstu stofnun lýðveldis okkar, Þjóðþdnginu, en ég er forseti þess að ykkar viija. Þjóðíþdngið hefur gert skyfldu sína á heið- arlegan hátt þessa erfiðu daga. Yffl-rgnæfandi meirihluffl. þing- manna okkar hetfur komið fram sem frjálsir og fullvalda full- tníar fólksins. Þeir hatfa í við- urvist erlendra herdeilda, sem komnar voru inn á landsvæðd okkar, barizt fyrir því að lög- unum væri fylgt og sitotfnanir sem ákveðnar eiru af stjóa-nar- skránni gætu starflað. Ég geri mér grein fyrir á- byrgð miinni og tek nú aftur við stföðu þiingforeeta við það nýja ástand, sem verið hefur síðan við komum afitur frá Moskvu. Þingið heffur þegar samþykkt yfirlýsin-gu um þetta ástand og farið fnam á það við stjórn lýðveldisins að hún teggi sem fyrst fyrir það skýrelu um samningaviðræðurnar í Moskvu og álit sitt á árangri þessara samningaviðræðna. Það er eðli- legt að þingið fj-afli um þessa skýrslu, vegpa þess að undir þá stofnun heyra allar ráðstaían- ir sem varða fulilveldi og landamæri landsins og stjórn- mál þess innainllands. Ég hef þegar sagt hver hafi verið aðalumhuigsunarefni okk- ar í samminigaviðræðumum i Moskvu. Við það heflur nú bætzt sú staðreynd að við verð- um að standa fraimmi fyrir þjóðinni og lögboðnum stotfnun- um rfkisins. Einhvem tíma mun sagan einndg dæma okk- ur á miiskunnarlausan hátt, þvi að þessa daga hötfum við verið sitaddir á kxossgötum sögunnar þar sem við höflum orðið að taka tiliiit tii þeirra grundvall- aratriða sem við verðurn að verja hvað sem það kostar, til þess að Tékkar og Slóvaikar geti dregið andann að nýju og hafldið áfram á þeirri braut, sem er hin eina rétta braut fyr- ir þá og er í samræmii við þró- un sögunnar og sjálffa tilvera þedrra. Það hefur vafcið aðdáun um allan heim hvermig þið haíið sýnt þessa etftinmimnitegu daga tryggð ykkar við þróun sögunn- ar. Það hefiur verið hinn mesti stuðningur fjn-ir ofckur í hinu ákaflega erfiða verkefni, sem beið okkar u-tan landamæranna. Ég þakka ykkur fyri-r af öllu hjarta. félagar, verkamenn og menn úr alþýð-uvarðsveitunum, þið sem hafið breytt verk- smiðjunum í vdrki og vígi edn- beitninnar, þið sem hafið sann- að enn einu sinni, hvaða sögu- lega hlutverk og hvaða þjóð- félagtaliaga ábyrgð fellur ykkur í skaut í þessu landi. Ég þafcka ykfcur einnig, bændur, þdð sem verðið að uppskera ávexti ársvinnu og tiyg'gja daglegt brauð okkar í skugga sfcriðdreka og filugvéla. Ég þakka einnig fulitrúum vís- inda og menningarl-ífs, og eink- um starfsmönnum blaða, út- varps og sjónvarps og öllum menntamönmum okikar fyrir hin erfiðu störf ykkar, sem hafa auikið hróður tékkóslóvaskra visinda og tækni. Ég lýsd eimn- ig yflir þafcklæti mínu við hina kæru æsku okkar, sem erfram- tíð landsins. Ég þakka ykkur kæru ungu vinir fyrir kraít ykkar, hugrekki ykkar og still- ingu. Ég þakika ykíkur, félagar í hernum og lögreglunni, sem hafið varið xnálstað þjóðar ofck- ar. Ég lýk miklu lofsorði á yfckur, konur og mæður, sem hafið lifað stundi-r spennu. þjáningar og kvala. „Við stöndum með ykkur, standið með okkur“. Ég beini þökikum mínum til hinnar sióvösfau þjóð-aráþessuim degi, þegar mámnzt er afmælis uppreisnar Slóva-ka fyrir afstöðu hennar við vöm hins tékkósló- vasfca lýðvéLdis, og ég fullvissa yfckur um það að ég mun gera alit til þess að koma á fyrir- komulagi samtoandsríkis á löig- legam há-tt og til þess að hægt verði að stofna það á þeirn degi sem ákveðdnin hetfur verið, 28. október þetta ór. Ég er sannfærður um aðofak- ur muni takast að samræma hagsmuni okkar fu-Ilkomlega innan flofcksins og ríkisins,, og þið getið trúað því að báðir aðilar hafa góðan vilja. Ég bið ykfcur að gæta stillingar í þessu málli og stairfa með ró og traus-ti að lausn aðalvandamálanna. Að lokum vdldi ég fara að dæmi forsætisráðtoerrans og þafcka fyrir hönd sjáltfs mán og þingsdns forseta lýðveidisins, Ludvig Svoboda, fyrir starf hans á þeissum stundum sem hafa verið himiar sárustu fyrir landdð og fyrir okkur persónu- lega. Ég bið yklkur, kæru vinir, að sýna okkur ednnig skilming. Þungi samninigaviðræðnanna og þeirra áfcvarðana, sem þurtfti að tafca, hefur hvilt á herðum okkar. Við höfium einmig orðið að semja í sfcugiga skriðdrek- anna og flugvél-anna, sem höfðu hemumið land okkar. Ég ffull- vissa ykkur um að við höfum samdð og tekið okkar ákvarð- anir eins og föðurlandsvinir og henmenn, eins og menn, sem hugsa ekki um s-jálfa sig og lif sitt, heldur um velflerð ogfram- tíð þjóðar sinnar. 1 nafni þess- arar vélferðar og þessarar framtíðar ávarpa ég yktour, Téfckar og Slóvakar, meö orðum þess ávarps, sem hughreysti okkur svo mjög þessa siðustu daga: „Við stöndum með yfck- ur, standið með okkur.“ Látum aldrei missætti komast upp meðal okkar, þvi að það jafn- gilti algeru hruni, algerum ó- sigri máflsifcaðar okikar, ósigri sósíalisma í hinu frjálsa tékkó- slóvasfca lýðveldi okfcar. Og það má aldreá verða. Forseti Þjóðþings Tékikó- fa-ngélsd og sat hainn inni —————— i . slóvakíu, hinn 57 ára gamli í nokkur ár. Þann 21. jan- Jósef Smrfcovstoý, heffur úar síðastliðinn skrifaði verið eirnn helzti hvata- hann gagnmerka grein maður þess undanfama má-lgagn alþýðusamlbands mánuði að téknir yrðu u-pp Tékkósilóvakíu, „Práce“, þar frjálslegri stjórnarhættir i sem hann fór fram á skoð- Tékkósilóvakíu. Smrkovský anafrelsi. er gömui betja úr and- ★ spyrnutoreyflingunini gegn Hér fer á eftir texti út- hernámi Þjóðverja á styrj- varpsræðu þeirrar, sem aldarárunum og va-r hann Jósetf Smrkovský . hélt einn af stjómenidum ólö-g- fiimmtudaginin 29. áigúst til legrar hreyfingiar. Á þess- að skýra Téfckóslóvökum um áium var hann þegar frá afstöðu sinni gagnva-rt orðinn kommúnisti, en Moskvusamninguinum. Ræð- nokkruim árum eftir valda- an er hér þýdd effitir töku kommúnista var Smr- fransika dagblaðinu Le kovský dæmdiur i ævila'ngt Monde. Smrkovsky ræðir við landa sína eftir hcimkomuna frá Moskvu.

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.