Þjóðviljinn - 10.11.1974, Blaðsíða 2

Þjóðviljinn - 10.11.1974, Blaðsíða 2
2 SÍÐA — ÞJÓÐVILJINN Sunnudagur 10. nóvember 1974. Rauösokkar skrifa þingmönnum Umsjón: Vilborg Haroardóttir Mörg félagasamtök og hreyfingar, sem berjast fyrir jafnrétti kynjanna og frelsi kvenna/ vestan hafs og austan beittu sér í gær, 9. nóvember, sam- tímis fyrir aðgerðum til að knýja á um rýmkaða fóstureyöingalöggjöf, hver i sínu landi. Rauðsokkahreyfingin hefur skorað á heilbrigðis- málaráðherra að leggja aftur fyrir alþingi óbreytt frumvarp það um breytta fóstureyðingalöggjöf/ sem fyrrverandi ráðherra lagði fram í fyrra, og hefur nú jafnframt skrifað þing- mönnum og mælst til að þeir styðji þetta frumvarp. Á föstudag og laugardag dreifðu rauðsokkar í miðbænum dreifibréfi þar sem krafist er sjá If sákvörðunarréttar kvehna í þessu efni og áhersla lögð á aukna fræðslu um kynferðismál. Konan veit hvort hún treystir sér til að ganga með barn, fæða það og ala upp Eiga konur sjálfar afi ráöa e6a læknarnir? Hvernig taka þeir ákvörðun sina? Myndin er Ur blaöi rauftsokka, Forvitin rauo, frá f janúar sl. " Bréf Rauðspkkahreyfingarinn- ar til þingmanna er svohljóðandi: „Háttvirti þingmaður. Á s.l. vetri var lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um „Ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir". Eins og yður mun kunnugt, hlaut frumvarp þetta ekki afgreiðslu. Við höfum nú skorað á heilbrigöis- og tryggingamála- ráðherra, að leggja frumvarpið óbreytt fyrir Alþingi sem fyrst. Við beinum þeim eindregnu tilmælum til yðar, að þér veitið frumvarpi þessu fullan stuðning, svo að það verði samþykkt á Al- þingi eins fljótt og kostur er. Frumvarp þetta er framkomið vegna nauösynjar á rýmkuðum lögum um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir og brýnnar þarfar á lögboðinni fræðslu um kynferðismál. Sú fræðsla, sem skólar veita börnum og ungling- um um þessi mál,er öll i molum. Þess vegna er hætt við, að of mörg ungmenni verði að láta sér \ BfiQSJRS F YRIR ADEINS 'íR. 290PO MEDÁBÆTI .órír róttír é sórlega hagstœðum verðum Bóndarif.................................. i,, 375 _ Grisarl'.................................... kr. 475.— Töfrasprotínn........................... fa-. 550 — Greitasteik............................... ^. 550_ Kjúklingur Spania..................... kr. 550.— Draumad-ÝSA-Oriy................... kr. 300 — Rauösprettuflok....................... h 300 — BARNABORQARAR................. kr 100 — MÓMMUBORGARAR.......... ['AHBABOHGARAR................. k"r" Skutukarlasamloka .."................. kr" 100. Borðið ódýrt (faltegu umhverfi. [ KAFFITERÍAN GLÆSIBÆ (ó annarrí hesð) Urrað Þessi úrklippa barst belgnum i bréfi með einu saman urrinu og undirstrikununum, enda nóg — það hafa áreiðanlega fleiri en sendandi reiðst yfir þeim ó- smekklegheitum og kynferðis- mismunun, sem þarna kemur fram. Bara stúlkum treyst? Og hér er önnur auglýsing, sem farið hefur f taugarnar á Lesanda, ekki sist fyrir þaö hver auglýsir, en úr þeirri átt var búist við meiri skilningi. Er þa aðeins stúlkum treyst til að gæta barna á kvöldin? BARNAGÆZLA 12-15 ára^tiijjjj,^ dskast til af gæta barna á kvöldin. Félat emstæftra toreldra, sfmi 11822 kl Konur, víkkið sjóndeildarhringinn! Gunna skrifar eftirfarandi: „Mig langar að koma einu at- riði að, i sambandi við umræð- una um stöðu konunnar. Konur æpa hátt um það, aö lit- ið sé á þær sem óæðri verur og þær séu settar hjá. En þessar sömu konur stendur maður svo að mjög athyglisverðum hlut- um. Dæmi: Kunningjar eru saman komnir, og . Talað er af hita um „stöðu konunnar" — og allir eru sammála um að ýmiss konar óréttlæti og ósam- ræmi viðgangist i sambandi við þessa hennar blessuðu „stöðu". En biðið nú hæg! Slðan snúast umræðurnar. Ef til vill er farið að tala um stjórn- mál, innlend eður erlend, elleg- ar einhverja heimspekistefnu, eða jafnvel rökræða einhverjar sálfræðikenningar. Hvað gerist þá? ,Ju, mikill hluti kvenkyns- ins í hópnum dregur sig út úr umræðunum og fer að tala um hluti eins og pilluna (án efa vin- sælt umræðuefni i saumaklúbb- um!), prjónauppskriftir, sam- band Diddu og Sigga — hvort þau séu á föstu eða hvað þetta sé eiginlega, o.s.frv., o.s.frv. Er nokkUr furða, að kvenkynið komist ekki langt með þessuháttalagi? Ég er þess fullviss, vh,að þú hefur sjálf lent i slfkri aðstöðu og fengið herp- ing i hjartað. Af hverju er sumt kvenfólk svo andlega dautt og áhugalaust gagnvart umheim- inum? Jafnvel þótt um sé að ræða „háskóla"-konur er þetta þvi miður oft ráunin á. Þvi segi ég: Konur! Hendið ástarsögunum og Burda-blöð- unum og takið ykkur I hönd ein- hverja góða bók eða timarit og VÍKKID SJÓDEILDAR- HRINGINN! Það getur verið hörmulega þreytandi að geta aldrei talað við kynsystur slnar (amk. margar hverjar) um annaö en getnaðarvarnir, prjónaupp- skriftir og mataruppskriftir. Úff! Með baráttukveðjum Gunna" Það var engin smáádrepa, og þvi miður nokkuð til I henni, þótt við svo aftur getum fundið ýmislegt til afsökunar I um- hverfi og uppeldi kvenna. Ég ^á.nóvcmb*r . /MþjátSle^ur- boróttudoqur fvirir frjál*um iosíureubíVujum. /\ .síoastliknum Uetri uor laat furir albincji frunworp til looe um „"Pó.&jjöt oo. íraoslu voroondí kunlif oq barneiqnir oo um oSturouoinoar- oa ©tj,riOse.miSaoa)«röi'r,' TrumvJarpi'S Maut ekk'i aCareiöslu. Nau^avinleqt er a% Irumvforp betta uariji lat^T from ot n^ju OO, |>oð ^Qmþtjlfkt I VEGNA PESS A€>: • Tolk O. öllum aloVi a Akt^lousan rétf a ná'bc|jöC oa Crsoslu um kunf«rði&mól . • <Slík tp'iónusta er oskipulea oo tokmörkuo' eína o«j f«r. • Kun{«roiafro>^»lft «¦ skolum fcr al^'jörle^o i molum . • Sarn kuo\m*t nuqildond; ióoturfeu^inoorlöoajöf Cr pittur kuenno. fötum troði'nn. • Konur- kreííost" | sSJá|Csákv/6rfeunorréttc»»" [ f 'RnuoaoKKRHKKytnNeiN ««óow»n»—^* •* ai-% **"« Dreifibréf rauðsokka i gær nægja „fræðslu götunnar" með misjafnlega slæmum afleiðing- um. Núgildandi löggjöf um fóstureyðingar heimilar sllkar aðgerðir við viss skilyrði og efast enginn um réttmæti þess. Aðal- breytingin I framkomnu frumvarpi er sú, að konur sjálfar geti ákveðið, hvort fóstureyðing skuli framkvæmd eða ekki fyrir 12. viku meðgöngutima. Slíkt er lika mjög eðlilegt og raunar furðulegt, að um það skuli deilt. Konan sjálf hlýtur að vera sá eini aðili, sem veit, hvort hún treystir sér til að ganga með barn, fæða það og ala upp. Þar getur enginn gripið fram fyrir hendur hennar, hversu mikilli sérfræðiþekkingu, sem hann kann að búa yfir. Vitað er, að árlega fer fjöldi islenskra kvenna utan til að fá framkvæmda fóstureyðingu, jafnvel 2-4 á viku samkv. ágiskun starfsfólks viö klinikk eina I Eng- landi. Um sannleiksgildi þessarar tölu getum við ekki dæmt, en greinilegt er, að um töluverðan hóp er að ræða. Vissulega er hér um mjög óæskilega þróun að ræða, og skapar þetta mikinn að- stöðumun kvenna eftir efnahag, ekki sist eftir siðustu aðgerðir r i k i s s t j ó r n a r i n n a r I efnahagsmálum. Við viljum að lokum benda yður á, að 9. nóvember nk. er „Alþjóð- legur baráttudagur fyrir frjálsum fóstureyðingum" meðal felaga- samtaka og hreyfinga, sem vinna að jafnrétti kynja. Með vinsemd og virðingu. F.h. Rauðsokkahreyfingarinnar, Helga Sigurjónsdóttir Kristln Ingvarsdóttir" tek undir áskorun Gunnu um að við konur reynum að vikka sjón- deildarhringinn, en ég vil samt alls ekki að við hættum að tala um getnaðarvarnir, fyrst við er- um loksins farnar til þess. Þau mál voru vissulega alltof lehgi feimnismál — og eru enn I mörgum hópum. Meðan ástand- ið er eins og nú, að konum ein- um er ætlað að sjá um þessa hlið kynlifsmála og körlum nánast að vera stikkfri, er full þörf um- ræðu. Það þýðir náttúrlega ekki að konur eigi ekki að taka þátt i öðrum almennum umræðum. En hvernig væri að tala einu sinni um þessi mál 1 blönduðum hópi og knýja karlana til að hugsa um þessi mál llka? Útilokun kvenna í iönnámi Gagnfræðingur, kvenkyns, hringdi og kvartaði yfir þvi, hvernig reynt væri af hálfu Iðn- skólans I Reykjavlk að halda konum utan flestra iðngreina. Hún sagðist vita, að samkvæmt lögum ættu allir að hafa jafnan aðgang að skólanum án tillits til kynferðis. M.a. vegna meist- arakerfisisins hefði þetta ekki orðið I reynd, þar sem meistar- ar réðu þvi i mörgum iðngrein- um, hverjir kæmust að. En útyf- ir tæki, þegar Iönskólinn sjálfur mismunaði fólki þannig eftir kynjum. ORÐ í BELG — En hvernig get ég skilið það öðruvlsi? spurði hún. Ég hringdi og spurði hvaða greinar væru kenndar og var þá svarað: „Stúlkur fara I hárgreiðslu og gullsmiöi, — og svo geta þær lika farið i tækniteiknun." Það er alveg rétt hjá Gagn- fræðingi, að þarna er i reynd verið að beina konum að ákveðnum greinum og halda þeim utan við aðrar, hvort sem það er gert visvitandi eða af hugsunarleysi. Að þvi er ég kemst næst munu lögskráðar iðngreinar hér á landi vera milli 50 og 60 og það er ekkert það I iögum, sem bannar öðru kyninu aðgang. að námi i hverri þeirra sem er. Þvert á móti hefur jafnrétti kynjanna varðandi skólagöngu og menntun verið sérstaklega áréttað I nýju lögunum um skólakerfi, sem samþykkt var á alþingi sl. vor. —vh

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.