Þjóðviljinn - 22.07.1982, Blaðsíða 3

Þjóðviljinn - 22.07.1982, Blaðsíða 3
Fimmtudagur 22. júli 1982 ÞJÓDVILJINN — StÐA 3 Yfirlýsing Flugleiða vegna skiptingar millilandaflugsins Akvörðun ráðherra skaðar Flugleiðir í gær sendu forráða- menn Flugleiða frá sér bréf til fjölmiðla vegna nýlegrar ákvörðunar Steingríms Hermanns- sonar, smgönguráðherra. Bréf Flugleiða er svo- hljóðandi: Vegna umræðna i fjölmiölum um einhliöa ákvörðun sam- gönguráðherra að svipta Flug- leiðir leyfi til áætlunarflugs til Amsterdam og Dflsseldorf, vilja Flugleiðir taka fram eftirfar- andi: Rýmum ekki fyrir nýju starfsfólki Samgönguráðherra færir þau rök fyrir ákvörðun sinni, að ekki hafi tekist samkomulag milli Arnarflugs og Flugleiða um skipan flugs frá tslandi til ann- arra landa. Forsendur þeirra hugmynda sem hafa komið fram um sliktsamkomulag hafa meðal annars verið þær, að Flugleiöir láti Arnarflugi i té ýmis konar aðstöðu, þjónustu og þekkingu, sem þarf til fram- kvæmdar á áætlunarflugi Arn- arflugs. Þar á meðal að starfs- menn frá Arnarflugi verði ráðn- ir-til flugafgreiðslustarfa á Keflavikurflugvelli, en starfs- mönnum Flugleiða verði fækk- að að sama skapi. Flugleiðir geta að sjálfsögðu ekki fallist á að segja upp sinu fólki, sem þarna hefur starfað um langt 'árabil, til að rýma fyrir nýju starfsfólki Arnarflugs. Flugleiðir hafa á undanförn- um árum keypt eða þróað ýms- ar tölvuforskriftir vegna þarfa áætlunarflugs. t tillögum að samkomulagi var gert ráð fyrir að Flugleiðir „skuldbindi sig til að mæta þörf Arnarflugs fyrir aukna þjónustu á þessu sviði vegna úætlunarflugs o.fl." Samkvæmt þessu eiga Flugleið- ir að samþykkja aö láta af- skiptalaust áætlunarflug sara- keppnisaðila, en jafnframt láta honum i té sérhæföa reynslu og þjónustu á verðlagi er miði við dreifingu fastakostnaðar. Gefum fólki kost á hag- Ikvæmum fargjöldum Þvi er haldið fram að verð á flugferðum til Hollands, Þýska- J lands og Sviss hafi verið „óeðli- lega lágt i sumar", eins og framkvæmdastjóri Arnarflugs kemst að orði i viðtali við Tim- ann. í þessu sambandi er rétt að minna á, að Flugleiðir hafa jafnan kappkostað að gefa fólki kost á ferðum á eins hagkvæm- um fargjöldum og unnt er. Má þar nefna helgarferðir innan- lands og utan sem i boöi eru á vissum árstimum. Þegar tæki- færi hafa gefist hafa Flugleiðir jafnan gefið landsmönnum kost á ýmsum sértilboðum i einstak- ar ferðir til annarra landa. Fram til þessa hefur félagið ekki sætt ámæli fyrir a£ lialda fargjöldum I lágmarki og nýtasérstöktilvik til enn frekari Iækkunar i einstakar ferðir. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði og breyttist ekki með til- komu áætlunarflugs Arnar- flugs. Þegar tilmæli bárust frá samgönguráðuneytinu nú i sumar að fylgja fargjaldaregl- um stranglega, lýstu Flugleiðir þvi þegar yfir, að félagið væri reiðubúið til sliks, enda myndi þá hið sama gilda um Arnar- flug. Það kom hins vegar i Ijós, að Arnarflug var ekki reiðubúið að fara að boði ráðuneytisins. Engin einokun á flugi til Skandinavíu I Morgunblaðinu 21. júli er haft eftir samgönguráðherra að Flugleiðir hafi einokun á flugi til Skandinaviu og Bretlands. Þetta er alrangt. Um er að ræða gagnkvæma samninga milli landanna um flugréttindi. Næg- ir að minna á, að SAS heldur nu uppi reglubundnu áætlunarflugi fjórum sinnum i viku milli Islands og Danmerkur. Onnur erlend flugfélög hafa haldið uppi áætlunarflugi til og frá landinu um lengri eða skemmri tima en siðan hætt þvl þar sem þetta flug þótti ekki arðbært. Linnulaus áróður Arnar- flugsgegn Flugleiðum I linnulausum áróðri Arnar- flugs gegn Flugleiðum hefur Flugleiðum verið stillt upp sem „einokunarstofnun". Samkvæmt þessu ætti þá ein- hliða ákvörðun samgönguráð- herra um skiptingu flugleiða að falla undir „skipta einokun". Samgönguráðherra hefur i fjölmiðlum orðið tiðrætt um „milljóna styrk" rikisins til Flugleiða. Þvi er rétt að undir- strika, að hér er um að ræða timabundna aðstoð vegna Norð- ur-Atlantshafsflugsins m.a. i formi niðurfellingar lendingar- gjalda vegna þessa flugs. Þessu flugi er haldið f járhagslega að- skildu i samræmi við samþykkt Alþingis og kemur þvi Evrópu- flugi Flugleiða ekki við. Enda hefur ekki verið sótt um neina styrki eða aðstoð vegna áætlun- arflugsins til Evrópulanda. Framkvæmdastjóri Arnar- flugs segir i viðtali við Morgun- blaöið, að Alþingi sé búiö að ákveða að tvö félög annist milli- landaflug. Hið rétta er að Alþingi hefur ekki tekið neina ákvörðun um millilandaflug tveggja félaga og þvi siður ákveðið neitt um áætlunarflug Arnarflugs milli landa. Einhliða ákvörðun ráð- herra veldur miklu tjóni Samþykki aðalfunda Flugfé- lags tslands og Loftleiða árið 1973 fyrir stofnun Flugleiða byggðist meöal annars á yfir- lýsingum stjórnvalda þess efnis að félaginu yrði af hálfu tslands falin framkvæmd áætlunarflugs á millilandaleiðum. A grund- velli gefinna yfirlýsinga og leyfa stjórnvalda hafa Flugleið- ir tekið á sig gifurlegar fjár- festingar i bættum og fullkomn- ari tækjakosti (Boeing 727-200 þotan) til að tryggja betur full- nægjandi þjónustu á milli- landaleiðum. Viðunandi lág- marksnýting er forsenda fyrir þvi, að unnt sé að halda slíkum tækjum áfram I þjónustu lands- manna. Ennfremur vilja Flugleiðir taka fram, að félagið hefur starfrækt söluskrifstofur i Amsterdam og DOsseldorf um langt árabil. Núverandi Amsterdamflug, sem hófst vor- ið 1981, var ákveðið og tilkynnt stjórnvöldum áður en Iscargo og siöar Arnarflug, ákváðu slikt flug. Flugleiðir hafa um langt ára- bil varið miklum f járupphæöum i tslandsauglýsingar i Hollandi, og ómaklegt að slik grunnfjár- festing skuli með valdboði færð öðru fyrirtæki. Þegar er komið I ljós, að sú einhliða ákvörðun ráðherra að bola Flugleiðum frá Amsterdam og DUsseldorf, mun valda félaginu verulegu tjóni þá mánuði sem eftir eru þar til ákvörðun ráðherra tekur gildi Reykjavik, 21. júli 1982. u L Loðnubrestsnefnd hefur skilað áliti Hafnars jóðir f ái 50% af tekjutapinu greitt Rangt ,,sjónar- horn" Þau leiðu mistök urðu i blaðinu i gær, að mynd af greinarhöfundi sjónarhorns á greinina átti að vera með þeirri grein sem er að finna I dálkum sjónarhorns I dag. Þetta stafar af mistökum er tengjast breytingum á setningu I Blaðaprenti. Báðir greinarhöfundar eru beðnir afsökunar á þessum leiðu mistökum. Loönubrestsnefnd, skipuð alþingismönnunum Guðmundi Karlssyni, Halldóri Blöndal og Stefáni Valgeirssyni formanni nefndarinnar, þess utan Boga Sigurbjörnssyni skattstjóra á Siglufirði, ólafi Gunnarssyni framkvæmdastjóra, Valdimar Indriðasyni framkvæmdastjóra og Jóhanni Möller, hefur nú skil- að áliti og lagt fram tillögur til ríkisstjórnarinnar um hvernig brugðist skuli við loðnubrestinum á siðustu vertlð. Kjarninn I tillögum nefndarinn- ar er sá, að hafnarsjóðir þeirra staða sem verði fyrir tekjumissi, miðað við áriö '81 fái sem beint óafturkræft framlag úr rikissjóði 50% af tekjutapinu. Þá er lagt til að þeim loðnubræðslum sem svipað er ástatt fyrir veröi gefinn kostur á láni úr byggðasjóði með 28% vöxtum óverðtryggt. Standi lánið til 6 ára, afborgunarlaust fyrstu tvöárin. I tillögum nefndarinnar eru þau skilyröi sett fyrir þessari lánafyr- irgreiðslu að föstu starfsliði loðnubræðslanna verði ekki sagt upp, heldur verði unnið að við- haldi og öðru þess háttar þegar önnur verkefni þrýtur. Tillögur nefndarinnar eru unn- ar meö stööu atvinnumála á þeim stöðum sem verst hafa orðið úti vegna loðnubrestsins I huga. Það kom fram i samtali sem Þjóðvilj- inn átti i gær við ritara nefnd- arinnar, Valdimar Þórvarðarson að framlag rikisins til hafnar- sjóðanna mun vera rúmar 4 miljónirkróna. Ríkisstjórnin mun enn ekki hafa tekið álitsgerð Loðnubrests- nefndar fyrir. t gær reyndi Þjóð- viljinn að ná i Steingrim Her- mannsson vegna álitsgerðarinnar entókstekki. —hól. Bókasafn um íslensk fræði og menningu Bókavarðan hefur nýlega fengið prýðilega fallegt safn mjög fágætra bóka i sögu lands og menningar, frá eldri og nýrritima. Nokkurdæmi: Ný Félagsrit, málgagn Jóns forseta Sigurðssonar I þjóð- frelsisbaráttunni, I-XXX árgangur, verkið alveg heilt i 19du aldar skinnbandi, Almanak Þjóðvinafélagsins fyrir árin 1875-1963, allt handbundið i útvalið sægrænt skinn- band, allar kápur, allt frumprent, Die Medigamenta im Islándischen eftir dr. Alexander, timaritið Andvari, allt innbundið i prýðisfallegt, samstætt, hamrað skinnband 1875-1958, Landafræði eftir Benedikt Gröndal, Kristin- dómur og kommúnismi.eftir séra Benjamin, umdeilt rit, timaritið Birtingur, verkið allt í geitarskinni, islenzkir Hafnarstúdentar, eftir Bjarna frá Unnarholti, Fiskarnir eftir dr. Bjarna Sæmundsson, Tölvlsi eftir Björn Gunn- laugsson, stjörnufræðing, Refsivist á íslandi eftir dr. Björn Þórðarson, timarit Hins islenzka Bókmentafjelags, 25. argangar, komplet, Lýsing landsins helga á Krists dögumKh. 1842, Hverer maðurinn l-2,eftir Brynleif Tobi- asson, Búa-Lög, Hrappsey 1775 og Reykjavik 1915-1933, Um Njálueftir dr. Einar Olaf Sveinsson, Eyrbyggja.ex Legati Magnæani, Kh, 1787, Fagurskinna.Ungersútgáfan 1847, Flateyjarbók.Ungersútgáfan 1860—1868, úrvals ein- tök I handbandi, Skýringar yfir Fornyrði lögbókar eftir Pál lögmann Vidalin, Málið á Nýja Testamentinu eftir próf. Jón Helgason, Historia literaria Islandiaeeftir Hálf- danEinarsson, gullfallegt eintak, Kh. 1786, Heimskringla, útgáfa Ungers 1868, Kort oversigt over de internationale fiskundersögelscrs resultater, Kh, 1906, Islandica 1-31, hið merka visindaritCornell háskóla undir stjórn Halldórs Hermannssonar, lslendingabók Ara fróða, 2. útgáfa, Kh. 1733, tslendingasögur Sigurðar Kristjánssonar, fallegt eintak, íslendingasagnaútgáfa Guðna Jónssonar, Forn- ritafélagsútgáfan.flest ritin, Studia Islandica 1-12, Járn- siða eður Hákonarbók, Kh. 1847, tslenzkar þjóðsögur 1-2 útgáfa, Jóns Arnasonar og einnig sexbinda útgáfa sama verks, Skólameistarasögur Jóns Halldórssonar, Jón Olafsson frá Grunnavik, Kh. 1925, Lækningabók um þá helztu kvilla á kvikfénaði, Kh. 1837, Plslarsaga sr. Jóns Magnússonar, Ævisaga Jóns Indlafara 1-2, frumútgáfan, Supplement til Islandske Ordböger eftir dr. Jón Þorkels- son,allt verkið l-4bindi, Om Digtningen p& Islandi det 15. og 16. arhundrede eftir sama, íslenzkar ártiðaskrár, Saga Jörundar hundadagakóngs eftir dr. Jón Þorkelsson, 400 ára saga Prentlistarinnar á islandieftir Klemens landrit- ara, Vm prentsmiðjur og prentara á tslandi eftir Jón Borgfirðing, Grund í Eyjafirði, Kristni-Saga og þáttur af tsleifi biskupi.Kh. 1773, Landnám Ingólfs 1-3 bindi, Lýð- veldishátiðin 1944 og Alþingishátiðin 1930, Monumenta Typographica IsIandica.I, II og V. bindi, Heiðinn siður á tslandieftir Olaf Briem, Galdur og galdramál eftir Olaf Daviðsson, Lög og saga og Byggö og sagaeftir Olaf Larus- son og Grágás og lögbækurnar eftir sama Orðabók Jóns ólafssonar 1-2 (allt sem út kom) Menn og menntir 1-4 bindi, handunnið skinnband, og Upptök sálma og sálma- laga i lúterskum sið á lslandi.hvorutveggja eftir dr. Pál Eggert Ólason, Sturlunga saga I-H, frumútgáfan 1817- 1820, lúksushreint eintak i samtima bandi, Islands Kort- lægning.heildarverkið, timaritið Sunnanfari.komplet 1-13 árgangur, Lexicon Poeticum eftir Sveinbjörn Egilsson, frumútgáfa verks 1860, Privatboligen pa Islandeftir dr. Valtý Guðmundsson, Skirnir 1905-1980, Jarðskjálftar á islandi I-II eftir Þorvald Thoroddsen, Ljóða-smámunir eftir Sigurö Breiðfjörð, Viðey 1839, úrvalsfallegt eintak, Saga Hafnarfjarðareftir Sigurð Skúlason, ób. i heftum. Auk þess þúsundir bóka á islenzku og erlendum tungum í flestum greinum fræða, skáldskapur og visinda. Nýkomnar eru mörg hundruð nýlegar pocket-bækur á ensku og dönsku á mjög skikkanlegu verði. Kaupum og seljum allar bækur islenzkar og flestar er- lendar, einnig gömul, islenzk póstkort og smáprent, heila fiokka timarita og flest annað prent. Einnig gamla ís- lenzka húsmuni af minni gerðum, einkum tréskurð og margtfleira. Gefum reglulega út bóksöluskrár. Nýlega er komin út nr. 16. Sendum hana þeim utan Reykjavikur sem óska. Vinsamlega hringið, skrifið — eða litið inn. Sendumipóstkröfuhvertsemer. Gamlar bœkur og nýjar BÓKAVARÐAN Hverfisgötu52 Reykjavik, Simi 29720

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.