Þjóðviljinn - 03.06.1983, Blaðsíða 4

Þjóðviljinn - 03.06.1983, Blaðsíða 4
4 SÍÐA - ÞJÓÐVILJINN Föstudagur 3. júní 1983. JJMUMl Málgagn sósíalisma, verkalýðshreyf- ingar og þjóðfrelsis Útgefandi: Útgáfufélag Þjóðviljans. Framkvæmdastióri: Guðrún Guðmundsdóttir. Ritstjórar: Árni Bergmann, Einar Kar! Haraldsson, Kjartan Ólafsson. Umsjönarmaður Sunnudagsblaðs: Guðjón Friðriksson. Auglýsingastjóri: Sigríður H. Sigurbjörnsdóttir. Afgreiðsiustjóri: Baldur Jónasson. Afgreiðsla: Bára Sigurðardóttir, Kristín Pétursdóttir. Blaðamenn: Auður Styrkársdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Helgi Ólafsson, Lúðvík Geirsson, Magnús H. Gíslason, Ólafur Gíslason, Óskar Guðmundsson, Sigurdór Sigurdórsson, Valþór Hlöðversson. íþróttafréttaritari: Víðir Sigurðsson. Utlit og hönnun: Helga Garðarsdóttir, Guðjón Sveinbjórnsson. Ljósmyndir: Einar Karlsson, Atli Arason. Handrita- og prófarkalestur: Andrea Jónsdóttir, Elías Mar. Auglýsingar: Áslaug Jóhannesdóttir, Ólafur P. Jónsson. Skrifstofa: Guðrún Guðvarðardóttir, Jóhannef Harðarson. Símavarsla: Sigríður Kristjánsdóttir, Sæunn Oladóttir. Húsmóðir: Bergljót Guðjónsdóttir. Bílstjóri: Sigrún Bárðardóttir. innheimtumenn: Brynjólfur Vilhjálmsson, Gunnar Sigurmundsson, Olafur Björnsson. .Pökkun: Anney B. Sveinsdóttir, Halla Pálsdóttir, Karen Jónsdóttjr Útkeyrsla, afgreiðsla og auglýsingar: Síðumúla 6, Reykjavík, sími 81333. Umbrot og setning: Prent. Prentun: Blaðaprent h.f. Tuðið í Tímanum • Þegar ritstjórum Tímans gefst tóm til þess frá hávaðarifrildi við hitt stjórnarmálgagnið, Morgunblaðið, er því skotið inn í leiðara blaðsins að samkvæmt tillögum Alþýðubandalagsins hefði ekki átt að koma nein kauphækkun 1. júní. En það er sama hvernig Þórar- inn Þórarinsson tuðar í Tímanum til þess að blekkja lesendur og bera blak af Framsóknarflokknum með rangfærðum samanburði. Alþýðubandalagið hefur birt allar þær tillögur sem það gerði í viðræðum um stjórnarmyndun og verður metið af því en ekki tuðinu í Tímanum. • Til upprifjunar er vert að minna á tillögur Alþýðubandalagsins í kaupgjaldsmálunum. 20. maí lagði Svavar Gestsson fram viðræðugrundvöll í tilraun sinni til myndunar stjórnar allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins. Þar segir m.a.: „Greiðslu verðbóta svo og öllum hækkunum verðlags um næstu mánaðamót verði frestað til 1. júlí svo að tími gefist til samninga- viðræðna við samtök launafólks um hvernig dregið verður úr þeim miklu víxlhækkunum kauplags og verðlágs sem framundan eru. Hafnir verði samningar verkalýðshreyfingarinnar og atvinnu- rekenda um launastefnu til tveggja ára sem hafí þessa viðmiðun: 1. Að verðbólga magnist ekki frekar en orðið er og verði komin í 55-60% um næstu áramót og verði ekki hærri en um 35% í lok ársins 1984. 2. Að kaupmáttur meðallauna og lægri launa verði ekki að meðal- tali á neinu þriggja mánaða tímabili lægri en nemur falli þjóðar- tekna frá árinu 1981 til 1983 og að kaupmáttur launa aukist strax með hækkandi þjóðartekjum. 3. Að tryggð verði full atvinna. 4. Að viðskipti við útlönd komist í jafnvægi. Ef samkomulag næst um lækkun verðbóta á laun komi á móti lækkun verslunarálagningar, lækkun vaxta, verulega minni lækk- un á gengi krónunnar en ella hefði orðið og takmarkaðar hækkanir innlends verðlags þám búvöruverðs og fískverðs. Gerðar verði ráðstafanir til þess að koma til móts við láglauna- fólk með sérstökum félagslegum aðgerðum til þess að jafna lífs- kjörin í landinu. Verðbótakerfíð verði endurskoðað og tekinn upp nýr vísitölu- grundvöllur. Sett verði þak á vísitölubætur á hæstu iaun." • Þessar tillögur Alþýðubandalagsins sýna svo ekki er um að villast að það var reiðubúið til þess að taka áf festu á víxlhækkun- um verðlags og kaupgjalds en þó með fullri hliðsjón af þróun þjóðartekna og nauðsynlegu tilliti til jöfnunar lífskjara. Það er regindjúp staðfest milli þessara tillagna og aðgerða ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar sem rýja munu launafólk inn að skinni. -ekh Stjórnarandstaðan mótmœlir • Það eru merk tíðindi þegar stjórnarandstaðan nær saman strax í fyrstu viku eftir stjórnarskipti og gerir sameiginlega ályktun til þess að mótmæla aðför stjórnarinnar að samningsrétti launafólks til þess að krefjast að Alþingi verði kvatt saman hið fyrsta. Ýmsir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa tekið undir kröfu stjórnarand- stöðunnar um að þing verði kvatt saman í fullkominni andstöðu við forsætisráðherra, sem vill fá að vera í friði fyrir þinginu og halda áfram að sýna því vanvirðu. í bréfi stjórnarandstöðunnar, Alþýðubandalags, Alþýðuflokks, Bandalags jafnaðarmanna og Samtaka um kvennalista, til forsætisráðherra er minnt á að þing- flokkur Alþýðubandalags, Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks hafi lýst þeim vilja sínum að þing ætti að koma saman fljótlega eftir kosningar, m.a. vegna kjördæmamálsins. Bent er á að komi Al- þingi ekki saman fyrr en 10. október hafi landið þá verið án þings í tæpa sjö mánuði, og eðlilegt sé að Alþingi starfi að minnsta kosti venjulegan starfstíma á þessu ári. Einnig hljóti að teljast eðlilegt að stjórnarandstaðan fái hið fyrsta tækifæri til þess að hafa áhrif á hin umdeildu bráðabirgðalög ríkisstjórnarinnar. Um þau segir stjórnarandstaðan að þær ráðstafanir sem stjórnin hafi gripið til snerti nær eingöngu kjör launafólks. Stjórnarandstaðan mótmælir því harðlega að samningsrétturinn skuli hafa verið afnuminn með lögum og segir að með þessum einhliða aðgerðum hafi ríkisstjórn- in tekið þá áhættu að stofna vinnufriði í landinu í hættu. Hinar harkalegu árásir stjórnarinnar á lífskjör almennings hafa knúið stjórnarandstöðuna til sameiginlegra andsvara og þó að skoðanir séu skiptar innan hennar eins og Ragnar Arnalds formaður þing- flokks Alþýðubandalagsins áréttar í samtali við Þjóðviljann, þá ber stjórnarandstæðingum skylda til þess að leita samstöðu gegn þeirri stórsókn íhaldsaflanna sem bersýnilega er hafin. -ekh Bclipptt Alþingi komi þegar saman Þegar ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen stóð fyrir setningu bráðabirgðalaga í fyrra og boðun efnahagsráðstafana (sem voru þó ekkert í líkingu við harðvítugar ráðstafanir ríkisstjórnar Fram- sóknar og Sjálfstæðisflokks nú), kom þegar fram sú krafa þáver- andi stjórnarandstöðu Alþýðu- flokks og Sjálfstæðisflokks, að þing yrði þegar kallað saman. Al- þýðubandalagið gerð einnig kröfu um þetta, strax eftir að ráðstafanirnar höfðu verið kynntar og formaðUr þingflokks Alþýðubandalagsins benti á, að það væri verkefni forsætisráð- herra að ganga úr skugga um það hvort ráðstafanir af þeim toga hefðu meirihluta eða ekki. Sam- starfsaðilar Alþýðubandalagsins féllust ekki á þessa kröfu - og þingið var ekki kallað saman fyrr en um haustið illu heilli. Um þetta leyti létu þáverandi talsmenn stjórnarandstöðu tiJ sín heyra um að alþingi yrði kallað saman. Geir Hallgrímsson var manna skeleggastur í þessari • kröfugerð - og sagði að jafnvel minnsti vafi um meirihluta rétt-v lætti að þingið yiði kallað saman. Meirihluti Standa þeir með launafólki eða ríkisstjórninni? fylgjandi: Nú hafa talsmenn ailrar stjórn- arandstöðunnar gert kröfu um að þingið verði kallað saman, enda fáheyrðar jafn harkalegar aðgerðir gagnvart launafólki í landinu og þær sem ríkisstjórnin stendur fyrir; meira að segja af- nám samningsréttar í veigamikl- um atriðum. Slíkar grundvallar- breytingar hljóta að krefjast þingræðislegrar umfjöllunar. Forsætisráðherrann nýi svar- aði í fyrstu umferð einsog líkindi voru til. Hann sagði að ríkis- stjórnin hefði sterkan meirihluta að baki. Nú hefur hins vegar það gerst að fram eru komnar rök- studdar efasemdir um þennan meirihluta alveg einsog í fyrra. Morgunblaðið skýrir frá því á baksíðu" í gær, að innan beggja stjórnarflokkanna, Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks, séu raddir uppi um að þing verði kallað saman. Morgunblaðið segir: „Þeir þingmenn stjórnarflokkanna, s.em vilja að Alþingi komi saman fljótlega, vilja að þar verði um að ræða regluíegt þinghald, sem standi í 2-3 vikur, en verði síðan frestað til hausts". Þar kemur og fram að þingflokkar stjórnar- flokkanna hafi ekki tekið endan- lega afstöðu til þessa máls. Það er engin ástæða til að efast um sanngildi þessara fregna í Morgunblaðinu, sem er stjórnar- málgagn. Þetta þýðir einnig að vafi leikur á hvort hinar harðvít- ugu efnahagsaðgerðir ríkisstjórn- arinnar njóta meirihlutafylgis á alþingi. Umfram allt er þó komin frekari réttlæting á þeirri kröfu- gerð stjórnarandstöðunnar að al- þingi verði kallað saman og fjalli um þau mál sem það er til kosið. Landinu verður ekki stjórnað með tilskipunum, að ekki sé minnst á lagaboð um afnám kjar- asamninga. Forsætisráðherrann nýi getur ekki skorast undan þessari kröfu, nema taka sér al- ræðisvald. Ætla þeir að þegja á þingi? Nú þegar þorri almennings og nær allt launafólk á að axla byrðar af kreppu fjármagnsins híýtur að brenna á talsmönnum samtaka launafólks. Allt starf launamannasamtakanna er und.ir því komið, að samningar þeirra samtaka séu virtir og það sé með reglubundnum hætti hægt að segja upp samningum og endur- nýja þá. Nú hefur það hins vegar gerst að ríkisstjórn ríka fólksins hefur ráðist á helgustu réttindi verka- lýðshreyfingarinnar og numið úr gildi samninga að hluta og bann- að samninga næstu tvö ár. Engin samtök launafólks geta unað við slíkar ráðstafanir - og öllum má ljóst vera að hér er verið að efna til stríðs við launafólk. Það er m.a. af þeirri ástæðu sem sú spurning hlýtur að vakna hvað þeir menn innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins hyggjast gera sem hafa valist til trúnaðar- starfa innan samtaka launafólks - og gegna jafnvel slíkum störfum enn. Mun Gunnar Schram for- maður BHM sætta sig við að samningsréttur sé afnuminn? Mun hann þegja á þinginu sem forsætisráðherra verður að kalla saman á næstu vikum? Ætlar Pétur Sigurðsson trún- aðarmaður sjómannasamtak- anna að sitja þegjandi undir því að 30% séu tekin af sjómönnum umfram almennar kjaraskerðing- ar uppá þriðjung sem allir nema hinir ríku eiga að bera samkvæmt ósk ríkisstjórnar burgeisanna? Ætlar Halldór Blöndal fulltrúi á ASÍ þingum að þegja á löggjaf- arsamkomunni í sumar? Innan Sjálfstæðisflokksins er til svokallað verkalýðsmálaráð, sem getur ekki frekar en þorri almennings horft aðgerðarlaust uppá þau ósköp sem þessi ríkis- stjórn er að boða til. Ætlar Sigurður Óskarsson for- maður verkalýðsmálaráðs Sjálf- stæðisflokksins að horfa £ gaupnir sér undir þessum árásum ríkis- stjórnar Sjáifstæðisflokksins? Eða ætlar Björn Þórhallsson varaforseti ASÍ að sætta sig við að helgustu réttindi samtaka launafólks séu afnumin? -óg Vísitala lyginnar Undarleg er sú árátta borgara- legra fjölmiðla að klifa á ósann- indum og búa til almenningsvið- horf gagnvart pólitískum and- stæðingum sínum. Það er von að margur lesandinn láti blekkjast af slíkum málflutningi, en það er oft grátbroslegt þegar slíkir fjölmiðl- ar fara að trúa bullinu úr sjálfum sér. Meðal þeirra ósanninda um Alþýðubandalagið, sem lítið lát er á jafnvel eftir kosningar, eru síendurteknar fullyrðingar um að Alþýðubandalagið hafi ekki vilj- að og vilji ekki breyta vísitölu- grundvellinum. Alþýðubandalagið hefur fylgt stefnu hliðstæðri stefnu Verka- mannasambandsins í vísitölumál- um. Svavar Gessson formaður Alþýðubandalagsins lagði og ríka áherslu á það t.d. í stjórnarmynd- unarviðræðum að ef skerða ætti vísitölubætur að einhverju, yrðu kjör annarra stétta einnig skert. Það eru stéttirnar og milliliðirnir sem besti vinur stórkaupmann- anna Geir Hallgrímsson lætur einsog séu ekki til þegar hann ræðir efnahagsmál. Þak á vísitöluna Sú vísitala lyginnar sem kemur fram í greinum og ritstjórnar- skrifum í hægri pressunni í gær, Tímanum og Mogganum, - og Alþýðublaðinu í fyrradag segir meir um þessi málgögn heldur en stefna Alþýðubandalagsins í vísi- tölumálum. Til að þessi dagblöð þurfi ekki að ljúga neinu á morgun um þetta atriði er rétt að birta hér tillögur Alþýðubandalagsins sem síðast komu fram fyrir hálfum mánuði í stjórnarmyndunarviðræðum undir forystu formanns Alþýðu- bahdalagsins: • Ef samkomulag næst um lækk- un verðbóta á laun komi á móti lækkun verslunarálagningar, lækkun vaxta, verulega minni lækkun á gengi krónunnar en ella hefði orðið og takmarkaðar hækkanir innlends verðlags, þ.á.m. búvöruverðs og fiskverðs. • Verðbótakerfið verði endur- skoðað og tekinn upp nýr vísi- tölugrundvöllur. Sett verði þak á vísitölubætur á hæstu laun. • Gerðar verði ráðstafanir til þess að koma til'móts við lág- Íaunafólk með sérstökum félag's- legum aðgerðum til þess að jafna lífskjörin í landinu. -óg

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.