Dagblaðið Vísir - DV - 22.07.1998, Blaðsíða 19

Dagblaðið Vísir - DV - 22.07.1998, Blaðsíða 19
MIÐVIKUDAGUR 22. JÚLÍ 1998 39 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 511 1600 er síminn, leigusali góður, sem þú hringir í tíl þess að leigja íbúð- ina þína, þér að kostnaðarlausu, á hraðv. og ábyrgan hátt. Leigulistinn, leigumiðlun, Skipholti 50b, 2. hæð. 2 herbergia góð ibúö óskast. Er reyklaus og reglusamur. Uppl. í síma 560 2587 milli kl. 8 og 18 á daginn og 898 3053 á kvöldin._________ Bráðvantar 3ja herberja ibúö í Hafnar- firði, reglusemi og skilvísum mánað- argreiðslum heitið. Upplýsingar í síma 4213231/699 2370. ___________ Feðgar óska eftir 2-3ja hb. íb. í austur- hluta Rvíkur eða Kópav., nú þegar. Góð umgengni og skilv. greiðslur. Uppl. í síma 5883669/553 2838 e.kl. 19. Mig vantar litla íbúð til leigu í Rvík sem fyrst. Æskilegt er að hun sé nálægt miðb. Öruggar greiðslur og góðri umgengm' heitið. Kjartan, vs. 520 6572. Vantar 3ja herberaja íbúð í norðurbæ Hafhafjarðar. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 587 0068 og 899 0068._______________________ Einbýli óskast til leigu. 100% reglusemi. Uppl. í síma 568 9909 og 853 0083._______________________ Einstæð móöir með 1 barn óskar eftir íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Upplýs- ingar í sima 466 1261 og 897 5546. Ungt, reyklaust par utan af landi óskar eftir íbúð í Rvík. Uppl. í sfma 553 0181 og 897 4658._______________________ Óska eftir 3ja herberia íbúb, helst á svæði 101 í Reykjavfk. Uppl. í síma 699 1815.__________________________ Óska efiir einbýlishúsi, 4ra-5 herbergja, eða raðhúsi, langtímaleiga. Uppl. í síma 555 2819/ 587 9940, eftir kl. 19. Óska eftir einstaklingsíbúö eöa stóru herbergi í miðbænum, sem allra fyrst. Uppl. í síma 8918672, Margrét. Sumarbústaðir Rotþrær - vatnsgeymar. Viðurkenndar, vistvænar gæðavörur. Borgarplast hf., Sefgörðum 1-3, 170 Seltjarnarn., s. 561 2211, fax 561 4185, netfang: borgarplast@borgarplast.is, Borgarplast hf., Sólbakka 6, 310 Borg- arnesi, s. 437 1370, fax 437 1018. Borgarfjöfour. Veitum allar uppl. um sumarhús, sumarhúsalóðir, þjónustu í Borgarfirði. Sími 437 2025, bréfasími 437 2125 eða netfang borg@isholf.is Borgarfjörbur. Veitum allar uppl. um sumarhús, sumarhúsalóðir, þjónustu í Borgarfirði. Sími 437 2025, bréfasími 437 2125 eða netfang borg@isholf.is Húsafell - Húsafell. Hvalfjarðargöngin fara að opnast. Til sölu 54 fin sumar- bústaður m/öllu. Framleiði einnig allar stærðir og gerðir. S. 853 4561. Sumarbústaoir til leigu miosvæöis á Austurlandi, rafmagn og allur nauðsynlegur búnaður. Upplýsingar í síma 475 6798._____________________ Til sölu 122 fm, 4ra herberja nýlegt hús á fallegum stað í Eyj'afjarðarsveit, tíl- valið sem sumarbústáður, hagstæð áhvílandi lán. Sími 463 1300, Kristjana. Til sölu ca 60 ferm fullbúið heilsárs- hús, til flutnings, staðsett í Eyjafirði. Uppl. í síma 466 3146._______________ Til sölu sumarbústaðarlóö í landi Klausturhðla í Grímsnesi. Upplýsing- arísíma 892 9001._______________.__ Vinnuskúr, 6 fm, til sölu. Uppl. í síma 483 4159. ATVINNA ! # Atvinna íboði Aliir eru ao tala um þab... fæðubótaefhið sem getur hjálpað í baráttunni við aukakflóin, má bjóða þér súkkulaði, vanillu eða jarðar- berja. Visa/Euro. Sama verð um allt land. Hafsteinn - Klara, 552 8630, 898 1783 og 898 7048._______________ McDonald's auglýsir eftir starfsfólki. Breytilegar vaktir fýrir fólk á öilum aldn. Vinnut. getur verið frá nokkrum tímum á viku upp í fulla vinnu. Um- sóknareyðublöð tast á veitingastofun- um í Austurstræti 20 og Suður- landsbr. 56. Mynd þarf að fylgja._______ Hótel/gestamóttaka/Rvík. Starfskraftur óskast í gestamóttöku, vaktavinna, einungis starfsmaður með reynslu kemur til greina, lág- marksaldur 23 ár. Svarþjónustá DV, súm' 903 5670, tilv. 20848.____________ Jarövinnuverkstjórí óskast. Vanur jarðvinnuverkstjóri óskast strax í 1-2 mán. við verk á Siglufirði. Ráðning til lengri tíma fyrir rétta manninn. MiMl vinna. Uppl. veitir Sveinn, s. 470 4052/854 5210. Héraðsverk ehf. Þjónn - aðstkokkur og í sal - sendlar. Creole & Mex grill óskar eftir að ráða strax þjón, aðstoðarkokk og aðstoðar- fólk í sal og sendla sem verða að vera á eigin bílum. Uppl. í súna 553 4020 milli kl. 14 og 17 og e.kl. 21. Hraustur og duglegur starfskraftur óskast í vinnu við steypusögun, kjarnaborun og ýmsa verktakastarf- semi. Reynsla æskileg. Mikil vinna. Uppl. í síma 567 7570._______________ Svarþjónusta DV, sími 903 5670. Mínútan kostar aðeins 25 krónur. Sama verð fyrir alla landsmenn. Ath.: Ef þú ætlar að setja smáauglýs- ingu í DV þá er síminn 550 5000.______ Sólba&sstofa óskar eftir samvisku sömum og hressum starfskrafti við þrif á bekkjum og öðru tilfallandi. Vaktavinna. Þarf að geta byrjað strax. Svör sendist DV, merkt „Sól 8926°. Fiskvinnsla í Rvík, vantar fólk strax, mikil vinna. Uni hf., sími 552 0511, Fiskislóð 107-109, Reykjavík._________________ Vinnusíminn 905 2211. 1. Vantar þig vinnu? 2. Vantar þig starfskraft? Vinnusíminn leysir málið! (66,50). Bílstjóra vantar í heimkeyrslu á pitsum. Næg vinna fram undan. Uppl. gefur Einarísíma 533 2200._______________ Ráöskona óskast á fámennt sveitaheimili. Blandaður búskapur. Uppl. í síma 475 1369._______________ Óskum eftir aö ráða jámi&naoarmenn og aðstoðarmenn. Upplýsingar í síma 554 1416 og 896 4220._______________ Óskum eftir starfsfólki í símavörslu í kvöld- og helgarvinnu. Uppl. gefur Jóhanna í síma 568 8836.____________ Bónstöö. Vanan starfskraft vantar á bónstöð strax. Uppl. í síma 562 6066. H Atvinna óskast 23 ára gamall ma&ur óskar eftir vinnu hér heima eða erlendis. Er ýmsu vanur, með stúdentspróf og góða ensku- og spænskukunnáttu. Margt kemur til greina. Uppl. gefur Helgi Þór í sima 422 7177 e.kl. 20.__________ 18 á'ra strákur, nýkominn heim frá Frakklandi, óskar eftir vinnu, talar góða frönsku/þýsku/ensku. Allt kem- ur til gr. S. 588 5402 milli kl. 18 og 21. Ræsting, TJek að mér ræstingar í heimahúsum, fyrirtækjum og stiga- göngum. Uppl. í síma 895 7796.________ Óska eftir vinnu, er me& meira- og þungavinnuvélapróf, get leyst af á leigubíl ef vantar. Er í síma 562 6405. Stúlka á tvítuqsaldri óskar eftir vinnu, vön ýmsu. Uppl. í síma 899 5744. PT Sveit Sumarbú&irnar-Ævintýraland. Myndlist, leikliet, grímugerð, reiðnámskeið, íþróttir, kassabílar, kofasmíði, kvöldvókur, bátaferðir, flugdrekar o.m.m.fl. Nokkur pláss laus í ágúst. Upplýsingar í sfma 4510004. Starfskraftur óskast í sveit. Þarf að vera vanur hestum og geta gripið í eldamennsku. Uppl. í síma 483 4462 og 896 6611. VETTVANGUR Ymislegt Smáauglýsinqadeild DV er opin: virka daga kl. 9-22, laugardaga kl. 9-14, sunnudaga kl. 16-22. Tekið er á móti smáauglýsingum til kl. 22 til birtingar næsta dag. Ath.: Smáauglýsing í helgarblað DV þarf þó að berast okkur fyrir kl. 17 á föstudögum. Síminn er 550 5000. Smáauglýsingasíminn fýrir landsbyggðina er 800 5550. Sz flNKAMÁL V Símaþjónusta Alltaf konur til taks til a& láta þér lí&a vel á beinni línu í síma 00-569-004-350. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag)._____________________________ Einmanna húsmæ&ur rekja þér erótíska dagdrauma sína í 00-569-004-334. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. Stúlkur me& síma bí&a eftir heitu einkasímtali við þig í síma 00-569-004-353. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/mín. (dag). Tölum saman ma&ur vifi mann og eignumst marga nýja „spes vini í 00-569-004-361. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag). Erótísk símaskemmtun, aðeins fyrir fullorðna. Sími 00-569-004-335. Abura, 135 kr/mín. (nótt) -180 kr/mín. (dag). Frístundagle&ikona á beinni línu talar aðeins við þig í 00-569-004-357. Abura, 135 kr/mín. (nótt) - 180 kr/mín. (dag). MYNDASMÁ- HUGLYSlNGAll Bílafólk! Álfelgur, podalar, leðurstýri, filmur o.fl. til að breyta bílum. Líttu inn, gæðavara. Tómstundahúsið, Nethyl 2 (grænu húsin), s. 587 0600. fói Verslun pmeo Tro&full bú& af vöndu&um og spennandi vörum f. dömur og herra, s.s. titrara- settum, stökum titr., handunnum hrá- gúmmí-tr., vinýltitr., perlutitt, extra öflugum títr., tölvustýrðum títr., vatnsheldum títr., vatnsfylltum titr., göngutitr. Sérlega öflug og vönduð gerð af eggjunum sívinsælu, kína- kúlurnar vinsælu, vandaður áspenni- bún. f. konur/karla, einnig frábært úrval af vönduðum karlatækjum og dúkkum, vönduð gerð af undirþrýst- íngshólkum o.m.fl. Mikið úrval af fráb. nuddolíum, bragðolíum og gelum, bodyohum, sleipuefhum og kremum fbæði. Ótrúl. úrval af smokk- um og kitlum, tímarit, bindisett o.fl. Feiknaúrval titla af myndböndum, eitt verð, 2.490. Meirih. undirfatn., pvc og latex-fatn. Sjón er sögu ríkari. 3 myndal. fáanl. Allar póstkr. duln. Nýtt netfang: www.islandia.is/romeo e-mail: romeo@islandia.is. Opið mánud.-föst 10-18, Laugard. 10-14. Erum í Fákafeni 9, 2. hæð, s. 553 1300, fax 553 1340. MYNDBÖND & LEIKFONG Nýr vídeólisti, vcrö á spólum kr 2.450 Júlítilboð: 20-30% afsl. af undirfatn. S. 562 2640 & fax 562 2641. Heímasíða: www.islandia.is/cybersex Tölvupóstur: Cybersex@islandia.is <=r erotik Q Mikio úrval erötlskra titla á DVD & VCD diskum. Einnig mikið úrval nýrra blómynda á DVD. ÓMERKTAR PÓSTSENDINGAR. lýnark ehf - Suourlandsbraut 22 108 Reykjavlk - Slmi: 588 0030 / 581 2000 Skoöiö heimaslou okkar og pantiö titlana Online: www.nymark.is Spásíminn 905-5550.66,50 mín. Tarot-síminn 905 5566 Vikuleg Tarot-spá um öll stjörnumerkin. Erótík - Erótík - Erótík - Erótík - Erótík. THE \YORLD. Líflð er dularfyllra en þú heldur. Sálardjúp þín auðugri en þig grunar. Framtíðin er spennandi ævintýri. Hringdu í síma 905 5566 66.50 iiiíu. Sími 905 5566. •'¦.-• ' BfLAR, FARARTAKl' VINNUVÉLAR O.PL. Bílartilsölu Toyota Cressida '89,3000 V6,24 v, 200 hö., ekin 152 þús., sjálfsk., sk. ^99, ABS, Á/C, cruise control, spólvörn, þjófavörn, leður, sóllúga. Ný vetrar- dekk fylgja. öllur endurnýjuð af umboðinu fyrir 680 þús. Ekki tjónbfll. Tveir eigendur frá upphafi. Engin skipti. Verð 990 þús. sími 897 6195. Til sólu Trans Am '97, ekinn 12 þ. míl- ur, klesstur, með öllu. (17", 325 hö.) Leður. Uppl. í síma 896 1799 og 896 0676. Mazda 323 '931600, fullt af aukahlutum, 14" álfelgur, CD, þjófavörn, spoiler, allt rafdr., o.m.fl. Góður staðgreiðsluafsl. Uppl. í sírna 586 2068 kl. 10-14 og 20-24. [MKgXK]QJ3^u2^ 903 • 5670 Hvernig á að svara auglýsingu í svarþjónustu: l m\U Þú hringir í síma 903-5670 og eftir kynninguna velur þú 1 til þess að svara smáauglýsingu. Þú slærð inn tilvísunamúmer auglýsingar, alls 5 stafi. Þá heyrir þú skilaooð auglýsandans ef þau eru fyrir hendi. Þú leggur inn skilaboð eftir hljóðmerki og ýtir á ferhyrninginn að upptöku lokinni. Þá færð þú að heyra skilaboðin sem þú last inn. Ef þú ert ánægð/ur með skilaboðin geymir þú þau, ef ekki getur þú talað þau inn aftur. Hvernig á að svara atvinnu- auglýsingu í svarþjónustu: jl m\ýJ Þú hringir í stma 903-5670 og eftir kynninguna velur þú 1 til þess aö svara atvinnuauglýsingu. Þú slærö inn tilvísunamúmer auglýsingar, alls 5 stafi. Nú færð þú að heyra skilaboö auglýsandans. Ef þú vilt halda áfram ýtir þú á 1 og heyrir þá spurningar auglýsandans. Þú leggur inn skilaboö eftir hljóömerki og ýtir á ferhyrninginn að upptöku lokinni. Þá færð þú að heyra skilaboðin sem þú last inn. Ef þú ert ánægð/ur með skilaboöin geymir þú þau, ef ekki getur þú talaö þau inn aftur. Þegar skilaboöin hafa verið geymd færð þú uppgefiö leyninúmer sem pú notartil þess aö hlusta á svar auglýsandans. Mikilvægt er aö skrifa númerið hjá sér því þú ein(n) veist leyninúmerið. Auglýsandihn hefur ákveðinn tíma til þess aö hlusta á og flokka svörin. Þú getur hringt aftur í sfma 903-5670 og valiö 2 til þess að hlusta á svar auglýsandans. Þú slærð inn leyninúmer þitt og færö þá svar ayglýsandans ef þaö er fyrir hendi. Allir i'stafræna kerfinu med tónvalssíma geta nýtt sér þessa þjónustu. {m&mumw^ 903 • 5670 Aoeins 25 kr. mínútan. Sama verö fyrlr alla landsmenn.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.