Dagblaðið Vísir - DV - 22.07.1998, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 22.07.1998, Blaðsíða 2
2 MIÐVIKUDAGUR 22. JÚLÍ 1998 Fréttir Skoðanakönnun DV um álfatrú: Meirihluti þjóðarinnar trúir á álfa og huldufólk - konur trúaðri á tilvist álfa en karlar og framsóknarkonur sterkastar í álfatrúnni Trúir þú á álfa? Álfatrú íslendinga Álfatrú karlmanna Trúa á álfa i Trúa ekki á álfa Meirihluti þjóðarinnar trúir á álfa eða huldufólk ef marka má nýja könnun DV. Könnunin var gerð dagana 15. og 16. júlí. Könnunin var gerð í gegnum síma. Úrtakið var 600 manns sem skiptist jafht milli höf- uðborgarsvæðis og landsbyggöar og jafnt milli kynja. Spurt var: „Trúir þú á álfa eða huldufólk?" Langflestir þeirra sem spurðir voru tóku afstöðu og svöruöu spum- ingunni, eða yfír 90%. Niðurstaðan varð sú að af þeim sem afstöðu tóku sögðust 54,4% trúa á álfa en 45,6% ekki. Nokkur munur var á trú kynj- anna og vom konur trúaðri á álfa en karlar. 59,4% þeirra kváðust trúa á áifa en 40,6% ekki. 50,2% karl- manna trúa að áifar séu til 49,8% gera það ekki. Álfatrú þjóðarinnar ætti ekki að koma á óvart. Hún hefur fylgt henni lengi þótt talsvert hafl dregið úr henni undanfama áratugi. Þó em nýleg dæmi um að hætt hafi verið við að reisa fyrirhuguö mannvirki og leggja vegi á ákveðnum stöðum til að forðast að eyðileggja álfa- byggðir og kalla yfir sig reiði og hefnd álfa með meintum ófyrirsjá- anlegum afleiðingum. Þannig var lögð lykkja á veginn milli Reykja- víkur og Mosfellsbæjar upp úr 1970 vegna þess að í upphaflega fyrirhug- uðu vegarstæði var stór klettur og í honum sögð vera álfabyggð. Þegar ryðja átti klettinum úr vegi er sagt að tæki hafi bilað í stóram stíl, vél- ar í þeim brætt úr sér og sitthvað fleira óútskýrt gerst. Fenginn var „sjáandi" maður til ná samningum við álfana. Þeir tókust og var vegur- inn færður til. Framsóknarkonur trúaðar á álfa Þegar svör við spumingu DV um álfatrú fólks vom borin saman við svör þess um hvaða flokka það myndi kjósa ef kosið yrði nú kom ýmislegt sérkennilegt í ljós. Þannig er athyglisvert að konur sem styðja Framsóknarflokkinn virðast vera hvað mest trúaðar á tilvist álfa því að 81,2% þeirra sem sögðust mundu kjósa Framsóknarflokkinni kváðust trúa á álfa eða huldufólk, 18,8% þeirra ekki. Einnig vora álfatrúar- karlmenn nokkm fjölmennari með- al stuðningsmanna Framsóknar- flokksins en meðal stuðningsmanna annarra flokka eins og sést á með- fylgjandi töflu. Minnst virtist trúin á álfa vera meðal karlkyns-stuðn- ingsmanna Kvennalistans þar sem 33,3% þeirra trúðu á tilvist álfa en 66,7% ekki. Taka skal fram í þessu sambandi að þeir karlmenn sem kváðust mundu kjósa Kvennalist- ann og svömðu jafhframt spuming- unni um trú á álfa voru aðeins þrír. Öðm máli gegndi um stuðningskon- ur Kvennalistans. Meirihluti þeirra, eða 54,5% kvaðst trúa á álfa en 45,5% ekki. yrðingu í skýrslu sérfræðinganefndar OECD, Alþjóða þróunar- og framfara- stofnuninnar, og segir að sérffæð- inganefndin hafi úrskurðað íslenska kvótakerfið það besta í heimi með til- liti til hagkvæmni og fiskvemdar. Þetta er ekki i fyrsta sinn sem fram kemur í Útveginum að íslenska kvótakerfið sé hið besta í heimi þar sem því sama var haldið fram í blað- inu í aprílmánuði 1997. Var þar enn vitnað tO nefndrar skýrslu sérfræð- inganefndar OECD. Skýrsla OECD er ítarlegur saman- burður á fiskveiðistjórnunarkerfi 25 landa og nokkur hundmð síður að lengd. í skýrslunni er hins vegar hvergi að finna neina fullyrðingu um það að íslenska fiskveiðistjómunar- kerfið sé hið besta í heimi. Bjami Hafþór Helgason, ritstjóri Útvegsins og framkvæmdastjóri Út- vegsmannafélags Norðurlands, segir aðspurður um málið að að vísu sé Alþýðubandalagsfólk vantrúað Alþýðubandalagsfólk virðist ís- lenslo-a kjósenda síst trúað á álfa. 51,9% stuðningsmanna kváðust ekki trúa á tilvist þeirra en 48,1% trúa. Hjá karlkyns-stuðningsmönn- um vom hópar trúaðra og vantrú- aðra jafnstórir en meðal kvennanna vora hinar vantrúuðu fleiri. Þessu er öfugt farið í Sjálfstæðisflokknum. Þar kváðust 57,7% trúa á álfa en 42,3% ekki. 51% sjálfstæðiskarla kvaðst hins vegar ekki trúa á álfa en 49% kváðust trúa á þá. -SÁ ekki sagt beram orðum í skýrslu OECD að íslenska kvótakerfíð sé það besta í heimi. „Sama niðurstaða kom þó fram í máli sérfræðings frá OECD á ráðstefnu sem sjávarútvegsráðu- neytið gekkst fyrir í apríl í fyrra en hún var efnislega sú að íslenska kvótakerfið væri þaö besta í heimi með tilliti til hagkvæmni og fisk- vemdar." Benedikt Valsson, hagfræðingur Farmanna- og fiskimannasambands- ins, segir óskandi að jafnvirt stofnun og OECD hefði komist að þeirri nið- urstöðu að íslenska kvótakerfið væri það besta í heimi. „Ég get hins vegar ekki fundið neinn dóm um það í skýrslu sérfræðinganefhdarinnar að íslenska kerfið sé það besta i heimi. Ef fréttin i Útveginum fjallar um það að einn sérfræðinga OECD sagði þetta á ráðstefnu þá er það hans per- sónulega skoðun en ekki álit sérfræð- inganefndar OECD.“ -kjart Stuttar fréttir dv Launamisræmi Laun opinberra starfsmanna og bankamanna hafa hækkað tvöfalt meira en laun á almennum mark- aði samkvæmt nýjum tölum Hag- stofu íslands. í fréttum Bylgjunn- ar sagði Björn Grétar Sveinsson, formaður VMSÍ, að stjómvöld hefðu breytt um launa- stefnu síðan síðustu almennu kjara- samningar vom gerðir. Besta dísilolían Samkeppnisstofnun gerir ekki athugasemdir við að Olíufélagið hf. tali um bestu dísilolíuna í aug- lýsingum sínum. íslenska auglýs- ingastofan hf. kærði þetta orðaval fyrir hönd Skeljungs hf., að því er segir í frétt frá Olíufélaginu hf. Rannsóknarstyrkir NATO Svanborg Sigmarsdóttir og Ólöf Björg Steinþórsdóttir hlutu rann- sóknarstyrki Atlantshafsbandalags- ins í ár. Svanborg vinnur að dokt- orsverkefni við Háskólann í Essex um mannlega virðingu og stjóm- málaumræðu. Ólöf Björg vinnur að því að rannsaka stærðffæðinám barna og unglinga. Ellefu aðrir ís- lenskir menntamenn hlutu styrki Atlantshafsbandalagsins. Varasamt stefnuleysi Haraldur Ólafsson, prófessor og fyrrverandi þingmaður Fram- sóknarflokks- ins, sagði í ffétt- um RÚV að hættulegt væri fyrir íslendinga að hafa enga stefiiu í Evrópu- málum. Þjóðin mun hvort sem henni líkar betur eða verr verða að tengjast Evrópusambandinu nánar en hún hefur þegar gert meö samningnum um EES. NASA kannar Surtsey Visindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni, NASA, fylgj- ast grannt með þróun mála á Surts- ey með háþróuðu gervitungli og á vettvangi. Bandaríkjamennirnir telja margt sameiginlegt með Surts- ey og Mars. Stöð 2 sagði frá. Korpúlfsstaðir skóli Borgarráð fól í gær bygginga- geild borgarverkfræðings og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur aö at- huga hvort hægt væri að innrétta vesturálmu byggingarinnar sem gmnnskóla fyrir böm í Staða- og Víkurhverfi. Stefnt er að því að út- tektin verði tilbúin í september. RÚV sagði frá. Fær ekki bílpróf Héraðsdómur Vestfjarða hefur dæmt pilt, sem ók próflaus og drukkinn í Vestfjarðagöngum í fýrra, þá 16 ára gamall, á 110 kíló- metra hraða á klukkustund í 120 þúsund króna sekt, auk þess sem honum er gert að greiða allan máls- kostnað. Hann missir einnig réttinn til þess að fá ökuréttindi næsta eitt og hálfa árið. RÚV sagði frá þessu. Þjóðminjasafni lokað Þjóðminjasafninu verður lokað um næstu mánaðamót vegna við- gerða og ekki opnað aftur fyrr en 17. júní árið 2000. Viðgerðin mun kosta yfir 800 milljónir króna. Geislavirkur úrgangur Á ráðstefnu Evrópuríkja um um- hverfismál hafanna ætlar Guð- mundur Bjama- son umhverfis- ráðherra að reyna að fá stjórnvöld í Bret- landi og Frakk- landi til að hætta að losa geislavirk efni I hafið. RÚV greindi frá. Kolmunnaveiðar Kolmunnaveiðar munu hefjast hér við land um miðjan næsta mánuð, strax og loðnuveiðum lýk- ur. Yfir ein milljón tonn kolmunna er á miðunum suð- austan við landið. RÚV sagði frá. -JHÞ/SÁ Álfatrú - eftir hollustu við stjórnmálaflokka Flokksheiti Trúa á álfa Trúa ekki á álfa Alþýðuflokkur 50% 50% Framsóknarflc^ ur 64,2% 35,8% Sjálfstæðisflbkkt 52,7% 47,3% Alþýðubandalag ÍL, 4S.1% 51,9% Kvennalisti '50% 50% irgga DV-graf IJ Álfatrú karla - út frá stuðningi við stjómmálaflokka Flokksheiti Trúa á álfa Trúa ekki á álfa Alþýðuflokkur 45,5% 54,5% Framsóknarflokkur 57,8% 43,2% Sjálfstæðisflokkur 49% 51% Alþýðubandalag 50% 50% Kvennalisti 33,3% 66,7% Álfatrú kvenna -út frá stuðningi við stjómmálaflokka Alþýðuflokkur 55,6% 44,4% Framsóknarfiokkur 81,2% 18,8% Sjálfstæöisflokkur 57,7% 42,3% Alþýöubandalag 45,8% 54,2% Kvennalisti DV-graf IJ 54,5% 45,5% LIÚ vitnar í OECD-skýrslu um að íslenska kvótakerfið sé best í heimi: Ekkert um það í skýrslunni - ritstjóri fréttabréfs LÍÚ segir sérfræðing OECD hafa fullyrt þetta á ráðstefnu íslendingar búa við besta fiskveiði- júníblaði Útvegsins, fréttabréfi LÍÚ. stjómunarkerfi í heimi, samkvæmt Vitnar blaðið til stuðnings þeirri full- Þegar ijósmyndari DV átti leið um Hafnarfjarðarhöfn var verið að skipa upp grús sem kom frá Noregi. Hlaðbær flytur hana inn en grúsin er blönduð mal- biki til að styrkja hana. Blandan er notuð í stærri verkefni, s.s. við endurbæt- ur á Reykjanesbraut. DV-mynd S.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.