Alþýðublaðið - 05.05.1971, Blaðsíða 10

Alþýðublaðið - 05.05.1971, Blaðsíða 10
m •.-.' ÞJÓDIEIKHOSID ZÐRBA Fj*órðia sýning í kviMíd kl. 20. SVARTFUGL fímmtuxiag kl. 20. ZORBA sýning föstudag kl. 20. sýning laugardag KO. 20. . Aðgöngumiðasalan opin frá kl. 13.15 til 20. — Sími 1-1200 ÍIA6! mmAvísfm} JÖRUNOUR i ,ksv<m m. 20.30 Aðleins öríláar sýningar eftir KRISTrilHALÐIB fjimmtiidag JÖRUNDUR fostudi^g - 98. sýning HITAByiGJA laugardag ASgönrumiðasalan f tðnó ;er opin frá kl. 14. — Sími 13191. Hafnarfjaríarbíó Sími 50249 Harbobtr' fyrir 25 árum. íslenzkur texti, Afelhlutverk: JohD Wayne KMt; .Ðouglas Sýnd kl, 9. Sími 41985 -¦ t BLÖDUGA STRÖNÐIN ein hrwftaSfegasta og taiezt gerða striðsmynd síðari ára. Amer- ísk litmynd með .íslsnzkum texta. AffiaSfclutvierk: Cnrnel WiMe Emiursýnd fcl. 5.15 og 9. Bönnuð iiuian 16 ára. liiiéliM Sími 221-40 SÆLORÍKI FRÚ BLOSSOM (lt>e tliss of Mrs. Blossom) Briáosmellii litmynd frá Para- mo".int. Lpík-' jóri: Joseph Mc Grath. Aðal'hlutverk: Shirley Msc Lane Rlchard Attsnbprough James Booth fc'finTkur texti. Swtj* kl. 5, 7 os! 9. ATK.: Sagan hefnr komiff út á f*l*»iwkii; sp,nj framhaldssaga í „Vikunni". »T B 0 E IH 5 l II S I M I A l Þ Ý* I! R I.'> f» S I N S FP 14 P 00 10 MiSvikud£gur 5. maí 1971 Lauprásbío Sfmi 38150 H8BPY frigg Amerísk úrvals gamanmynd í' lituim og einemiascope og íslenzkum texta með hrnusm vinsæki leikurum Paul Newman og Sylva Koscina. Sýnd kl. 5, 7 og 9. Ténahíó Sími 31182 íslenzkur texti. KAFBÁTUR XI. (Suomarine X-l) Smitdiarvel gerð og hörku- spannandi, ný, ensk-am'Srísk mynd í iitum. Myndim fjallar inn djarfa og hætt:L&ga árás á þýzka orrustuskipið ^Linden- dorf" í iieimsstyrjöldinni síð- ari. James Caan David Summer. Sýnd kl. 5, 7 og 9. Bönnuff börnum. Barnasýning kl. 3. LÍF OG FJÖR í GÖMLU RÓMA30RG Sýnd í dag og á morgun kl. 3. 0... Sljörmibié Sími 18S36 FUNY GIRL isienzkur texti Hieimsfræg ný amterísk stór- mynd ( Technieolor og Cine- mascope. Með úrvalsleikurw um ' " • Omar Sharif og Barbara Steinsand sem hlaut Oscar-verðiaun fyr- ir teik s;nn í myndinni. Leiksíjóri: Wiíliam Wyler. Framleiðendur: Ray Stark og WsUiam Wyler. Mynd þeasi heínr alstaðar ver- ið sýnd við motaðsókn. Sýnd kl. 5 og 0. ¦ IIBIII—I—I.........!¦....... við blaSið. „Við eigifijiveftir að kanna það'að nýju o£;'^iiáu:m þá til, hvort ástæða er tíl.'írekari rannsóknar eða ekki". ;;-'-,. Jónatan sagði, að ekkerC-nefði VIPPU - BÍLSKÚRSHURÐÍH [innlsiqfirspi 'itii X-lcexmur Lagerstœrðir miðað við múrop: Haeð: 210,sm xbreidd: 240 sm - 210 - x - 270 sm Aðrar stærðir.smíðaðar eftir beiðni.' GLUGGASMEÐJAN SlSumúlo 12 - Smi 38220 vvomið'íram við viðbótarrannsókn málsiSs, -sem orð væri á gerandi, en þvi' væri á hinn bóginn ekki að neita, að mörg atriði væru óljÓSj^,. Áíáœðan væri meðal annars sú ,cð S'VO langt er um liðið síða:n sysiðSytH'ð. Hann sagði, að náðsí léeflRÍ allra þeirra vitna, sem tal$í?'fie.fði verið ástæða til að "Tafiá'. aCskipti e;f. -.' .; • ,.M:3jð var þegar í upþhafi anzi loðið'^ög éi'tir nánari athug.anir og aS~\'issu lieyti eftir áskoranir og ábiiindingar aðstandenda 'var hoj"!'pS""~;ið l'rekari rannsókn", sag&T Jónatan. Hg.nn sagði ennfremur, að meg ''nHlefm- rr;insóknarínnar af h'ál iTT^- saksóknaraemibættisins hafi-^vsrjð að £á glöggar fram hlut'-lpiss pilts, sem sannanlega vav ' í b'ti'"'ðinni aneð hinum látriá^a s'num tíma. Hviern.ig-þvií hafi öllu í-jnan verið háttað og hvct upphaf þ'ess var. S-jgðj Jónatan, að þau atriði hrlfðu komið fram bef.'n' en áð- ur. Hann sagði að, samkvæmt þeirra áliti, benti ekkiErt til þess. TROLOFUNARHRINGAR , mióf afgréiSsla Sendum gegn póstkf'ofö, QVÐNL ÞORSTEINSSPW gudsmiSur fianícastráátr 12., að ..þriðii maðurinn" hafi verið með í hópferðatoilfreiði'nni nóttina áður en s^ysjð varð, „en þó má seg'já það, að Það má sstja þ'essa mynd upp á niiismi'.Jnandi vegu, en sannast sagna bendir eikksi-t til þess, aö þaonna hafi vcrið fleiri," sagfi'i Jcnatan. í íi'étt, seim A'lþýð'utllaiðið birti um þctta mál 24. apríi s.l., er rætt um, -æ5., maður nokkur í Reykjavi'k hafi vitað um hver þa3 var. sen annst látinn í Leir vogsá umræddan morgun, en aft- Ua: á móíi h'afi lögi-egrjunni ekki verið kunnuigt vtm nafn hins látna l'yrr en elftir hádiesi sama: dag. . .' ; Varðandi þetta atriði sagði Jón atan, sð það heíð.i borið miög á göma í ramnsókninni. Lióst væri, að talstöCvar heÆðiu ko'mið mikið við sögu og fyrstu frásagnir af slysinu hiefðu borizt á þann hátt. Hins vegar sagði Jóinatan, að allt væri miiög óljóst um það, hvcnær áíiurnefndur ma&ur á að iiafa sagt fn: hví, hver það var, sem jézt í slysinu. ,,Sá að'ili, sem þietta Pr lie-mt írá, neita'i- því algjörl'egia að hafa sagt þetta uim morg'Jninn", sagði Jcnatan. l=á yagð'i hann, að hjá einum eSa t-\'C'.'miii.r aði'l|uim baíi það kcmið í Hó-, að þeir teldu sig hafa hsyrt uim það, hver hinn látni htí'Sí VÆTi'ð, fyi'ir toáttegi, og jafnvei milii kl. níu og tíu um morguninn. ..E,n núna. err málið semsagt komið að nýju til okkar oz þá víirf.'v i •. k:n ák'vörSiun 'i'lm annað' h'vo.t faoteri rainnsókn eða af- greið^.'ia málsins á 'grundvíjlli þeii'rar rannsókinar, sem fyri,- 3igg ur í málinu," sagði Jónatan aö 'okurn. : • ORO af n i \#i skráhni þarf að samþykkja á tveim þingum, þannig að kosn ingar aéhx, mii'li þinganna. Sjálf stæðisflokkurinn taldi rétt að hafa samráð við stjórnarand- stöðuma um afgreiðslusliks máls. Af há22i hennar fcom það fram, að æskilcgt væri að gera fieiri breytingar á stjórn- ai-'skránni en þeissa og því ekki rétt að taka þetta eina atriði til afgiieiðski. Varð. þvi niðiurstaðan sú, að flytja frumvarpið ekki, en hims veg- ar verður éfnt til allsherjar- endurskoðunar á stjórnar- skránni. 14. F.jórtándi og síðast; liðurinn var: „Sett verði ný heildarlögg'jöf um orlofsmál. Skal hún m. ;> fjalla ivtn orlof vinnandi fólks, orlof húsnræðra og nýjar husj- myridir og. leiSJr í orlofsmál- um." Þetla er eini liðurinn af fjórtán, þar sem ekki varð um talsvsrðan árangur að ræða. Síðasta Alþingi markaði eng- in mieiriháttar framlaraspor í orl'C'fsmál.um. Eji rétt er að .geta þess, að. samþykkt var þmgályktunartiljaga, sem einn þingmanna Alþýðiufl'okksins, Braigi Sigurjónsso.n, var fyrsti llutningsmaCAir að, itn athug- un á vetiaroil'ofi. Af því, .sem nú hefur v.erið sagt, má vera ljóst, að í mog- iiiali'ið-iin hsfur tekizt að ná þtíim markrniðum, sem síðasta flckksþing fól þingflokki Al- þýíutlokksins að vinna að á te hángi. Um möi'g m.iö.^ nrtikijvœg n:í' hcfur wrið a.", la'í i. mál. scm eru s»ar þátl- ur í steínu Alpý&.tHokiBsins. Sfcea Alþýðuílckksmenn vel \i!) una. iÁranguriiin á þössu sííasta I'-iiigi kjörtima'- iliin v;;r m.ik;ll o'i ssnnai' rétimæ',' ]);'íi,;ií- ál)yrgðavmiklu ákvör'fl unai', scm i'iokkurinn tók s.l. hrust, þegar hann hafnaði ósk', Sjájfstæð'isílöikksins um haust- kosningar. Ýmsir vildiu láta þingkasnimgiar fara fram á síð- asta hausti vegna þess, , að þeir óttuðiust, að e'rfiðleikar vctrarins yrðu svo miklir, að þeir yrffu ekki yfirstignir. Þsir ótluðU'St, að Alþýðiuíiokkurinn gæti ekki komið fram nægi- lega stó'r.uim og góðiuan málum tilþ£>ss.að réttlæta áframmald- andi aðild að ríkisstjórn, ekki sízt með hliðsjón af óhagstæð- t'm úrs'.'.'.tum í sveitarstjói'n- arkcsningunum í nokkrum. kjördæmiuim, cg þá fyrst og Jitm.st hér í Rcj'kiiEft-ik. Meiri- hluti miðstiórnsr iieynnist hins ; v.-ra á þc'irri skcðun. að ..k;i. l setti á við vandann, sem vjð biasti, og íreista þess að r;;': v; nule'gum árangri i stjcrn- \VBi uJJ-finu. Það, sem' ég h-."i nú sagt, sýnir, að það . ;. ÁkvGi'ðunin um að láta e*ki gange ti' kosninga rsynd- is'i rjétt. \ :.-

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.